maasstad woonjournaa Sfeer en kleur met een grindvloer Accountant controleert compleetheid keukens LAGERWAARD UIHTERBED0EN SHOW 3 Als u gezond zitten ziet zitten... S shoppin www.vandikhoutplankenvloeren.nl shoppin 5TUT (J Leg zelf tyoofR Vormgeving met een bijzonder Uesian y damse regio Hi advsrteren? telefoon: 010 - 4004267 CAPELLE A/D IJSSEL - Een nieuwe vorm van verkoop! Overgewaaid uit Amerika, Australie en Engeland maakt de factory outlet nu ook opmars in Nederland. Begin deze maand opende minister Jorritsma Batavia Stad in Lelystad. Een win- keldorp op het gebied van kleding, waar fabrikanten en impor ters hun overtollige voorraden rechtstreeks aan de consument verkopen tegen sterk gereduceerde prijzen. Factory outlets op het gebied van kleding bestaan al langer, op het gebied van wonen is de Capelse Woonstore het tweede bedrijf in Neder land (eerste in Zaandam) dat volgens het factory outlet concept meubelen verkoopt. Wisselend aanbod advertori; De natuur zelf levert de grondstof voor een grind vloer. Miljoenen naturel grindkorrels zijn in de loop der tijden door water, zand en wind afgerond. Alleen de beste, ongebroken en meest ronde korrels worden gese- lecteerd, op een speciale manier vuurgedroogd, even- tueel gekleurd en als steen- goede basis voor een Janmaat grindvloer ge- bruikt. Keuken na installatie pas compleet Tweede etage Kanaalweg 39-53 Capelle a.d. IJssel esign Tel: 010-4507466 1 Uoordeel tot uiel Ft lOOO,- i" -silaat adverteren? telefoon: 010 - 4004267 uw Bruynzeel kwaliteitsvloer Li g Comfort Rotterdam, Mariniersiueg 68a/70a, tel.: 010 -411 65 68 uiufw.tigcomfort.nl www.bruynzeeI-vloerert.nl jiBotrgaarb Classic ^tgle Kom dan eens voelen hoe dat aanvoelt Heerlijke fauteuils met perfect zitcomfort. Door middet van een meetplateau precies op uw maat gemaakt. j Zo wordt gezond zitten echt mogelijk. Vele ■111Iftw|| hout- en stofkleuren mogelijk. daarom bij u en bij uw interieur. VLOERBEDEKKING 40% KORTING Ziet u het ook zitten? Hartelijk welkom bij Rotterdam (Alexanderpolder) Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur) Telefoon; (010) 456 72 80 J Woensdag 19 September 2001 CX64 anlkelen Wn en WS o„ brikanten dikwijls klaagden omdat ze met hun overtollige voorraad nergens naar toe konden. Juist toen kwam de factory outlet formule voor kleding in zwang en dachten we dat dergelijk concept ook voor -de woonbranche mogelijk moest Het eigenaarsduo Mirjam Jutte (advocate) en Gerjan Rentenaar (IT consultant) zochten al enige tijd naar een nieuwe uitdaging. ,,We gingen met de vader van Mir jam, die een kunsthandel heeft, weleens mee naar beurzen waar fa- OUTIKT cactORv nimrt ,:t De Capelse WoonStore is het tweede bedrijf in Nederland dat volgens het factory outlet concept meubelen verkoopt. zijn. Mensen zijn tegenwoordig zo bezig met wonen en weten er zo- veel van dat ze steeds hogere eisen gaan stellen aan de inrichting van hun woning. Maar de meubelen mogen niet te veel kosten, want vrijwel niemand wil nog lang te gen dezelfde meubelen aankij- ken." Het idee was geboren, plannen werden uitgewerkt. Toch duurde het nog anderhalf jaar voordat WoonStore geopend werd. „Het bedrijf moest professioneel opge- zet worden, er moest een onderne- mersplan geschreven worden en de voorbereidingen namen veel tijd in beslag. Bovendien hebben we lang naar de meest geschikte lokatie ge- zocht." In de maand mei opende Woon Store haar deuren aan de Lylantse Baan in Capelle a/d IJssel. Fabri kanten, importeurs, exporters en groothandelaren hebben er een unit gehuurd waar ze hun goederen neerzetten. Jutte en Rentenaar ne- men de verkoop en inrichting van de unit voor hun rekening. „We overleggen met de eigenaar wel over de keus van de artikelen, want het totale aanbod moet divers blij- ven. Overigens blijft het aanbod voortdurend wisselen, want wat op is, is op en komt meestal niet meer. Iedere week zijn de units weer ge- vuld met andere artikelen." Het zijn artikelen uit alle windstreken van de wereld, die alle stijlen en trends op het gebied van wonen vertegenwoordigen: klassiek, strak modern, design, koloniaal en ro- mantisch. Behalve meubelen, wor den ook veel woonaccessoires ge- presenteerd. Het gaat bij WoonStore niet om Het kleuren van de naturel korrels gebeurt natuurlijk met verf op epoxyharsbasis, zodat een optimaal kleurresultaat kan worden gegaran- deerd. Speciaal voor woonvloeren is de nieuwste kleurenlijn ontwor- pen. Ingetogen of heel uitbundige mixen, geraffineerde combinaties of juist subtiele kleurnuances; alle- maal vormen ze de basis van een persoonlijke woonsfeer. U hoeft alleen nog te kiezen welke stijl het best bij u past. IJsblauwe kiezels voor een strandsfeer, houtkleurige klassiekers, sprookjesachtige zil- vertinten of exotische okergele en terramixen. De vloer heeft een war- me uitstraling en voelt behaaglijk aan. Een grindvloer heeft, net als bij- voorbedd tapijt, een geluiddem- pende en isolerende werking. Door het aanbrengen van een akoestische laag onder de grindvloer kan de geluiddemping nog worden ver- hoogd, zodat de vloer ook in appar- tementen zonder geluidsoverlast voor de buren kan worden toege- past. De vloer kan naadloos op de hele woonver- dieping worden gelegd. Niet alleen in de woonkamer, ook in de hal en zelfs in de keuken voelt een grind vloer zich thuis. In steeds meer woonhuizen wordt grind nu ook op de slaap- verdieping toegepast. In een keer de vloer die uw dromen werkelijkheid laat worden. De beste materialen en de beste vloerenleg- gers zorgen samen voor die hoog- waardige kwaliteit waar je met een gerust hart een kwaliteitslabel aan kunthangen. Omdat bij een goede grindvloer de korrels heel dicht tegen elkaar aan worden gelegd, is de vloer gemak- kelijk te onderhouden. Een of twee keer per week stofzuigen is vol- doende. Een grote schoonmaak- beurt is, afhankelijk van het gebruik, gemiddeld een keer per jaarnodig. Kortom: warm, mooi, sfeervol, per- soonlijk, geluiddempend, minimaal in onderhoud en door het naadloze, vlakke oppervlak ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld rolstoelgebrui- kers. Janmaat Grindvloeren werkt vanuit een prachtige, geheel gerestaureerde boerderij uit 1880, waar werken en wonen uiterst sfeervol worden gecombi- neerd. U kunt daar zo'n 300 vierkante meter grindvloeren in de mooiste woonkleuren bewonderen. Bel voor meer informatie: Janmaat Grindvloeren Noord 44 2931SK Krimpen aan de Lek www.janmaatgrindvloe- ren.nl Telefoon: 0180-550972 markthandel met artikelen in het lagere segment; WoonStore ver koopt alleen meubelen en woonac cessoires uit het midden en hogere segment van dikwijls topmerken. En alle meubelen en woonacces soires worden aangeboden met ho- ge kortingen die tussen de dertig en zeventig procent van de norma- le prijzen liggen. Er gelden bij WoonStore geen levertijden, wat er staat kan gekocht worden en meteen worden meegenomen. Desgewenst wordt tegen vergoe- ding aan huis bezorgd. De factory outlet formule sloeg zo enorm aan, dat WoonStore vorige week al een tweede etage opende, waardoor er nu, verdeeld over een oppervlakte van maar liefst 4500 vierkante meters, bij 71 verschil- lende units een keus kan worden gemaakt uit onder meer bankstel- len, stoelen, fauteuils (waaronder schapenleren), kasten, tafels, ac- cessoires van spiegels, kapstokken en boeddha's tot vazen en fotolijst- jes. Verder ook badkameraccessoi- res, pushboys, tafelaankleding als serviesgoed en bestek, tuinmeube- len, bedtextiel en matrassen. In een apart gedeelte van WoonStore hebben de stylistes van dit bedrijf enkele sfeerkamers, waaronder een herenkamer, ingericht met artike len uit de verschillende units. „Een extra service om de mensen op ideeen te brengen." Ideeen op- doen is eveneens mogelijk in de sfeervol ingerichte koffiehoek waar vrijwel alle bekende woon- bladen ter inzage liggen. WoonStore Lylantse Baan 7b+c, Woonboulevard, Capelle a/d IJssel, tel. 2584200. Als u na maanden van kijken en keuren uw keus hebt gemaakt voor een nieuwe keuken, begint het wachten. Wachten op de le vering en de montage. En dan maar hopen dat de keuken in een keer geleverd wordt en de leve- rancier niet een paar maal terug moet komen. Door de vele toele- veranciers van de verschillende onderdelen van de keuken valt dit niet altijd mee. Natuurlijk let de keukenleveran- cier daar op, maar toch gaat het juist daar in keukenland nogal eens fout. De Nederlandse fabrikant Al- manova garandeert echter dat de keuken altijd honderd procent compleet is bij levering en op de afgesproken dag afgeleverd wordt. De tevredenheid over deze com pleetheid meten ze en laten ze con- troleren door een accountantsorga- nisatie. Bij de keus voor uw nieuwe keu ken gaat u niet over een nacht ijs. De keuken is een centraal punt in de woning en u hoopt er weer vele jaren plezier van te hebben. Dat betekent dat elke keuken afge- stemd moet zijn op uw specifieke behoefte. U hebt het over uw keu ken, maar de fabrikant heeft te ma- ken met een apart bestelde koel- kast, keukenblad, pedaalemmer, afzuiger, gasfornuis, oven, magne tron en mogelijk een vaatwasser. Als het even tegenzit komen deze onderdelen van wel acht verschil lende leveranciers. Dat betekent gewoon dat er tijdig besteld moet worden om alles op tijd bij u in de keuken te krijgen. Bij al die ver schillende toeleveranciers kunnen wel fouten gemaakt worden. Al was het maar dat ze een verkeerd type afsturen of het juiste type in de verkeerde kleur. Als alles dan binnen is, moet ook alles compleet in de goede vrachtwagen terecht komen. Dan heeft u ook nog te ma- ken met de installatiebedrijven. Die worden ingehuurd door de keukenleveranciers om de keuken daadwerkelijk te plaatsen. Ook daar kan nog wel eens wat mis- gaan. En als er bij de keukenleve- ring iets fout gaat dan is het hele- maal niet uw zorg. Het goed rege- len van deze planning en de voort- gang begeleiden is nu juist een van de taken van de goede keukenspe- cialist. Natuurlijk zijn de onvolkomenhe- den het probleem van de leveran- cier of de installateur. U wordt er echter mee geconfronteerd op een moment dat u verlangend uitziet naar de ingebruikname van de langverwachte keuken. Dan is de neiging groot om bepaalde onef- fenheden te accepteren. Uitermate vervelend en niet passend bij de dure aanschaf die u heeft gedaan. De keukenleverancier moet het op- lossen en wel zo snel mogelijk. Naast gebruiksgemak en comfort mag u bij de aanschaf dus gerust informeren naar de leveringszeker- heid van een keukenleverancier. De Nederlandse producent van Al- mat keukens heeft deze wens van consumenten goed begrepen. En kele weken na het plaatsen van de keuken sturen ze iedere klant een vragenlijst om de (on)tevredenheid kenbaar te maken. Zo wordt de mening gevraagd over het hele tra- ject van aankoop tot levering. De resultaten van dit onderzoek laten ze onafhankelijk controleren door een internationaal befaamd ac- countantskantoor. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het dikke keukenboek. Als u bin- nenkort op pad gaat voor een nieu we keuken let dan naast het ge bruiksgemak en comfort ook even op de leveringszekerheid die de le- verancier geeft. U kunt veel erger- nis voorkomen en de goede leve- rancier kan u zonder moeite extra zekerheid verschaffen. Bijschrift foto: Let niet alleen op mooie deurtjes, maar vraag ook naar zekerheid.683 woorden Vindt u in het wooncentrum van Lagerwaard Design op ruim 3500 m2. Naast de meest inspirerende plekjes vol exclusief design biedt Lagerwaard ook deskundig advies en vergaande service. Kom eens langs om onder het genot van een kopje koffie uw woonwensen te bespreken. Lagerwaard Design maakt onder andere gebruik van de woonvormen van Arco Artilort, Aupmg, Banz Bord, Van Besouw, Castelijn, Fiam, Christian Fischbacher' Gelderland Harvmk Hulsta, Interstar, Jab, Jori, Hennie de Jonq Kendix Leolux, Lmteloo Metaform, Montis, New Sity, Parade, Ploegstoffen, Rolf Benz,' Design, de Sede, Team by Wellis, Touche, Young International en Wittman. Duits topproduct compleet en geTnstalleerd alleen in juni normaal Fl 2995.- Bij aanschaf uan het Baltimore Long Island uerstelbare lichtgeuiicht watermatras, bijpassende elektrisch uerstelbare lattenbodem De keuken is een centraal punt in de woning die vele iaren plezier moet geven Bruynzeel Vloeren heeft parketvloeren ontwikkeld die u makkelijk zelf kunt leggen. Dat scheelt aanzienlijk in prijs en u legt uw vloer wanneer het u uitkomt. Kom gerust, zonder verplichting naar onze showroom. Onze adviseur laat u graag de hele collectie zien en geeft u alle informatie over het zelf leggen van Bruynzeel parket. v I- O E REN Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190, 010-414 73 68 Dorpsdijk 192, Rhoon, tel. 010-5012604 maandag gesloten vrijdagavond koopavond KAN NIET WEL GEVEN WIJ TOT op alle bekende merken! gfeffiBfl STREKSINGEL165-189 R'DAM-H'BERG Vrijdag tot 21.00 uur geopend - www.schebo.nl Tel. 010-4229120/4224430 - Fax 010-4227867 - 's Maandags gesloten Bel (010) 4567280 en u "enweet Geopend van maandagmiddag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond. ,4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 17