Schiedam RFITPTn KENWOOD Alpine EIGEN INBOUW STATION c'estbon Ho°9straat18° Brandersfeesten ONS slaat verfrissende weg in 'Wat uniek is voor Schiedam, dat proberen wij te stimuleren' Gooi open dat dak ook al heeft u airco voorkomen of betalen? Gustoweg 55 Tel. 010-426 00 92 3029 AR Rotterdam Fax 010-426 23 88 dD PIONEER ALARMINSTALLATIES SPEAKERS/VERSTERKERS Bel voor informatie voor alle merken handsfree sets. Vakkundige inbouw door eigen specialisten. AUTORADIO'S/ NAVIGATIE Onze topmerken zijn: o.a. Lanzar VX 693 Lanzar VB 69.3 Kom longs voor de speciale prijs Watersportweekend nu ook met bungeeroeien Gemini Gemel Clifford DIVERSE ACCESSOIRES Zonnegordijnen Poetsmiddelen voor de auto enz. TOP SYSTEMEN Magnat Lanzar Phase Linear Pioneer Lichtning Audio Apine enz. ONS, al jaren betrokken bij Brandersfeesten: VEILIG BELLEN IN DE AUTO BEGINT BIJ EDDY'S AANBIEDING LANZAR SPEAKERS Woensdag 19 September 2001 The Art of Entertainment Hof van Spaland 59 dak in combinatie met airconditioning zowel het rijcom- fort als de veiligheid bevordert. Zelfs op een hete, zomer- se dag blijft het lekker koel omdat de warme lucht snel opstijgt en ontsnapt via het geopende dak. Daardoor functioneert de airconditioning stiller en efficienter terwijl u wel geniet van de voordelen van een open dak. Het fabeltje over airconditioning in combinatie met een open dak gaat dus niet op! Geniet van het beste van twee werelden: het comfort van airconditioning en frisse lucht, extra licht en meer luxe dat een open dak u biedt. Er wordt wel eens beweerd dat een airconditioning alleen goed functioneert in een van de buitenlucht afgesloten auto. Dan pas kan het binnen koel blijven, hoe hoog de buitentemperatuur ook is. Maar helaas komt in zo'n hermetisch afgesloten auto geen frisse lucht meer binnen. Terwijl experts unaniem van mening zijn dat juist frisse lucht cruciaal is om fit en alert achter het stuur te zitten. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat een geopend Ervaar meer dynamiek bij autorijden. Verwen uzelf met echte, frisse lucht, extra licht en meer luxe. Maak van autorijden een belevenis op zich. Kies nu voor een open dak. Een must voor meer rijcomfort en een lust voor het oog. Het dak is immers voorzien van alle bedieningsge- makken en past perfect in uw auto. Ervaar de sensatie van ruimte en vrijheid. Door de frisse lucht zit u bovendien topfit, relaxed en alert achter het stuur. Wel zo veilig. Net als het feit dat op koude, regenachtige dagen de beslagen ruiten definitief tot het verleden behoren. Of u nu in de stad rijdt of lekker door het landschap toert, met een open dak wordt autorijden puur genieten. Met de FISCAALBOX® een sluitende kilometeradministratie conform eis Belastingdienst. SCHIEDAM - Toeval of niet? Toen de Ronde van Nederland door Schiedam koerste, waren er in de stad overal banieren te zien van ONS. Henk Eikenbroek, al- gemeen directeur van ONS, lacht. „Nee, het was niet hele- maal toevallig. Natuurlijk maak- ten we gebruik van de mogelijk- heid. Nu zijn ze weer even weg, maar wellicht dat de banieren tijdens de Brandersfeesten weer te zien zijn." De ONS steunl de Brandersfeesten al jaren, met mankracht, diensten en financien en met een hechte koppeling tussen het feest en de watersport, vertelt Eikenbroek. „We hebben altijd geprobeerd sti- mulerend bezig te zijn, en daarin is natuurlijk een man als Mari Din- genouts, onze voorlichter, erg be- langrijk. Hij heeft er echt aan ge- sleurd en getrokken." Blij is hij met het nieuwe bestuur van de Brandersfeesten, dat zorgt voor nieuwe creativiteit. „Als een bestuur jarenlang blijft zitten, le- vert dat voordelen op: herkenning en bepaalde verwachtingen. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden, het risico van routine of zelfs slijta- ge; mensen die denken 'o, dat doet de voorzitter wel' De Brandersfeesten vindt Eiken broek een goed evenement. Het is een feest van en door de Schie- dammers, zegt hij. er doen veel Schiedammers aan mee. De Rijn- mondband bijvoorbeeld, Muziek- centrum OpMaat. Met vertrouwen kijkt Eikenbroek naar de Branders feesten, al zijn met name de Rot- terdammers enorm verwend door Rotterdam 2001. Wat dat betreft moeten de Brandersfeesten dit jaar nog bijzonderder worden. En hij hoopt op mooi weer: „Ik denk dat zo'n veertig procent van het slagen van een feest bepaald wordt door het weer." ONS heeft een traditie opgebouwd als trouwe sponsoren van veel ini- tiatieven in Schiedam. Het Theater aan de Schie bijvoorbeeld, het sponsoren van tentoonstellingen (zoals de tentoonstelling van Henk Tas in het Stedelijk Museum) en sport. Zo sponsort ONS dit jaar cricketclub Excelsior'20. Schie dam Cricketstad. „Wat uniek is voor Schiedam, dat proberen wij te stimuleren", zegt Eikenbroek. Maar wel in een goede balans, het moet niet zo zijn dat mensen den ken 'alweerONS'. „We willen la- ten zien dat we betrokken zijn bij de Brandersfeesten, maar niet op de voorgrond. De ONS Branders feesten? Nee, ik denk van niet." Sponsoring en reclame is niet iets vrijblijvends voor ONS, in zekere zin is het een absolute noodzaak. Zo is de energiemarkt is vrijgewor- den, consumenten kunnen nu een energieleverencier kiezen. Je merkt het al met het aanbieden van groene stroom, dat ook door ONS kan worden geleverd onder de naam Natuurkracht. Eikenbroek loopt naar een bord en tekent een huisje met daarin een consument, de homo ludens (de spelende mens). Wat heeft een consument nodig om goed te kunnen wonen? Gas, water, elektriciteit, aanslui- ting op het riool, afvalverwijde- ring: allemaal zaken die door de ONS worden geleverd en ver- zorgd. En zo kan ONS zich onder- scheiden, ONS kan een totaalpak- ket aanbieden. DE LEKKERSTE NOTEN SCHIEDAM - Een van de on- derdelen van de Brandersfees ten is het Watersportweekend, dat op zaterdag 29 en zondag 30 September zal plaatsvinden. De organisatie van dit weekend werd ook dit jaar weer ter hand genomen door verschil- lende watersportverenigingen uit Schiedam. Naast diverse waterspelen is er deze keer ook weer voor een muzikale ornlijs- ting gezorgd. Nieuw in het pro- gramma is het bungeeroeien, een variatie op het bekende bungeejumpen. Wegens te wei- nig vrijwilligers zal er ook dit jaar geen gondelvaart plaats vinden. Men is wel druk bezig de gondelvaart volgend jaar te- rug te brengen in het program- ma. „Het watersportweekend is een aantal jaren zeer heftig ge- weest", vertelt Sjaak Meijer, voorzitter van het Overleg Wa tersportweekend. „We hadden de waterspelen, diverse artiesten en de gondelvaart. Toen de gondel vaart op een gegeven moment is gestopt, viel er een belangrijk item weg. We hebben het toen twee jaar rustig aan gedaan en zijn nu weer aan het opstarten in de hoop dat er volgend jaar weer een gondelvaart is." De organisatie van het weekend ligt in handen van verschillende Schiedamsewatersportverenigin- gen, waaronder De Schie en De Nieuwe Haven, de Scouting, het Zeekadetkorps Schiedam en de Havendienst ONS. Verenigd in het Overleg Watersportweekend (ONS) begonnen zij al in februari met de voorbereidingen. „De tijd tussen het einde van de vakantie en de Brandersfeesten is erg kort. Toch moeten we nog heel veel doen. We beginnen eigenlijk nu pas daadwerkelijk met de uitvoe- ring." In voorgaande jaren nam het overlegorgaan negentig procent van de organisatie zelf voor haar rekening. „Met de komst van een nieuw bestuur bij de Stichting Brandersfeesten is een deel van de regelgeving op dit gebied ver- anderd, waardoor het bestuur nu veel taken op zich heeft geno men. Maar alles gaat in goede harmonie." De officiele opening van het Wa tersportweekend vindt zaterdag- ochtend om 11.30 uur plaats. Om 11.45 uur zal het ONS de tweede fluisterboot te water laten. Hierna zal het programma van start gaan. De waterspelen zijn voor- namelijk bedoeld voor de jeugd. De ouderen kunnen dit jaar voor het eerst deelnemen aan het bun geeroeien. ,,Het is een nieuwe ac- tiviteit die in de Korte haven zal plaatsvinden. Men zit in een sloep met een elastiek eraan en het is de bedoeling dat er tegen de veerkracht van het elastiek wordt ingeroeid. Daarbij moet men zo- ver mogelijk zien te komen. Teams van acht roeiers kunnen zich hiervoor inschrij ven." Gedurende het hele Watersport weekend ligt de haven vol met versierde en verlichte schepen. ,,We wilden er nu wat meer werk van maken en de aandacht vesti- gen op de schepen aan de kant. Toen we nog een gondelvaart hadden, kon dat niet, omdat dan de aandacht daarvan werd afge- houden." Op zaterdagavond zul- len van 19.30 tot 22.30 uur vier shanty-koren op verschillende lo- caties langs de Lange Haven op- treden. De belangstelling voor de water- sportactiviteiten tijdens de Bran dersfeesten is volgens Meijer over het algemeen erg groot. „Het is wel afhankelijk van het weer, maar dan nog blij ven er al tijd wel mensen komen. We zijn nu een verfrissende weg ingesla- gen en ik denk dat het een heel leuk programma gaat worden.' BRANDERSFEESTAANBIEDINGEN BIJ EDDY'S Bijtelling? EDDY'S AUTO HI-FI CENTRE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 29