2001 Schiedam De boel gaat op z'n kop Ccestbon Culinaire lekkernijen op het Stadserf Brandersfeesten SATIVAR UNIEK IN GOUD ifi PARADE BONAPARTE DEJA DESSO SILVESTER BEWE De betere speciaalzaak rl75,- 16 gulden per gram 14 karaat SATIVAR - JUWELIERS Uw naam in 14 karaat GOUD! Fotogravure in goud Hans Dulfer en Hasjee Royal in Schiedam Acht Schiedamse bedrijven bieden speciaiiteiten aan WIJZIGING VAN ONZE OPENINGST1JDEN VANAF 25 JUNI )fraa§ a'tijd onze wjblijvende offerte! Tapijt - Gordijnen - Vinyl - Behang -Zonwering - Matrassen Van Haeftenstraat 24 Trouwringenstudio Van Haeftenstraat 4 - 6 Tel. 010 - 432 94 93 Rotterdam Duijvensteijnstraat 11 a Tel. 010 - 462 77 88 Rotterdam-Overschie pf in Aanbod Hoogstraat 180 Hof van Spaland 59 Cafe De Unie: 15.00 tot 17.00 uurDe Eigenwijzen('weirdo-mu- ziek', Nederlandstalig). Vanaf 17.30 uur, twee uur lang, Hans Dulfer! Broersvest 99 Schiedam Telefoon 010- 4269609 maandag: gesloten dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur donderdag koopavond zaterdag 09.30 - 17.00 uur Al 15 jaar de woninginrichter voor Schiedam en Vlaardingen e.o. Onze adviseurs staan 5 dagen per week tot uw dienst. Origineel, handgemaakte naam uit eigen atelier Complete naam incl. gouden collier f 169,- (op basis van maximaal 7 letters - 5 dagen levertijd) Met diamantje /30,- extra Met de nieuwste techniek graver en wij uw dierbaarste foto's SLECHTS Compleet met garantie Afgebeeld model compleet f295, Bij aankoop - met uitzondering van speciale aanbiedingen. (actie geldig tot en met 30 September 2001 Woensdag 19 September 2001 Door Vincent de Voogd SCHIEDAM - Vorig jaar was de primeur, die gezien de belang- stelling en het enthousiasme van de mensen navolging verdiende. Maar het scheelde niet veel of het Groot Schiedams Terras, geor- ganiseerd door de Stichting Culi- nair Schiedam (SCS), had geen doorgang kunnen vinden. De ge- meente Schiedam weigerde het kostbare evenement alleen te fi- nancieren. „Maar gelukkig heb- ben we uiteindelijk een aantal partners kunnen vinden", haalt Edwin Lansbergen, lid van de SCS en tevens werkzaam bij het deelnemende Le Pecheur, opge- lucht adem. Zo hebben het ONS en de RET fi- nanciele hulp toegezegd. Ook Brand Bier en Flight Light Sys tems sponsoren de successtory. Lansbergen: ,,Het kost natuurlijk de nodige centjes. Hiertoe hebben >vij in januari een stichting opge- zet. Maar we beschikten uiteraard niet direct over voldoende financi- ele middelen. Vandaar dat we bij de gerpeente subsidie hebben aan- gevraagd. Die onderhandelingen gingen zeer moeizaam. Er werd besloten dat Schiedam ons best wilde helpen, maar dat we tevens op zoek moesten naar andere part ners. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar gelukkig is het gelukt." Op zaterdag 29 en zondag 30 Sep tember is er op het Stadserf dus voor de ftjnproevers genoeg te be- leven. Acht Schiedamse bedrijven bieden hun lekkernijen aan a zeven gulden per hapje en fl.3,50 per drankje. Er zal met een systeem van muntverkoop gewerkt worden. De munten zijn op het Stadserf te verkrijgen. Van de zevenhonderd zitplaatsen zal het grootste gedeel- te (meer dan vijfhonderd) overdekt zijn. „Eind September mag je wat dat betreft geen risico nemen", legt Marco Jager, SCS-lid en be- stuurslid van de Brandersfeesten, uit. „Het moet zoiets worden als in Maastricht, maar dan in Schie dam." Zijn collega Peter Zwaan verzekert dat er ook 'wijn, koffte en desserts te nuttigen zullen zijn'. En. in het midden, zal een podium met arties- ten opgebouwd worden! Aan de zijkant van het plein zullen boven- dien allerlei kinderactiviteiten plaatsvinden: een pannenkoekenk- raam, een springkussen, gelegen- heden tot het maken van kleurpla- ten. Wat biedt elk van de acht gere- nommeerde Schiedamse horecage- legenheden aan tijdens de Bran dersfeesten? Dat is het volgende: Au Bon Clochard: in Franse jene- ver gemarineerde zalm en een gei- tenkaastaartje met frambozensaus. Italia: roodbaarsfilet en een salade van sperziebonen. Tevens gekon- fijte speenvarkensham. De Zevende Hemel: warm gerook- te zalm en Zaanse mosterdsoep. De Gauwigheid: carpaccio van os- senhaas en quiche lorraine. De Bourgondier: lamsracks en een vegetarische salade. Hosman Freres: Zeeuwse oesters en luxe sandwiches. Le Pecheur: gebakken speenvar- kenskotelet met zuurkool en in T andoori-kruiden gemarineerde zeeduivel op ge- mengde salade van Koreander- dressing. 't Paard: bij het ter perse gaan nog niet bekend. DE LEKKERSTE NOTEN Door Vincent de Voogd SCHIEDAM - „Ik denk dat dit feestelijke muziekprogramma de boel op z'n kop zal gaan zet- ten." Hans Quekel van cafe Van Diggelen aan de Grote Markt heeft moeite zijn geest- drift aangaande de Branders feesten te temperen. „Muzikaal gezien hoge kwaliteit", garan- deert hij. En met het aanbod (onder andere Hans Dulfer, de Rick de Vito-band en Hasjee Royal) lijkt Schiedam inder- daad geen reden tot klagen te hebben. „Samen met Henk Arts heb ik voor de artiesten in mijn cafe, op vrijdag, en in mijn tent, vanaf za terdag, gezorgd", vertelt Quekel. ,,Het brengt de mensen bij elkaar. Henk kent zoveel mensen in die wereld, heeft zoveel connecties. Het is nu de tweede achtereen- volgende keer dat we het samen doen. We zijn dus vanaf het nul- punt tot de climax verantwoorde- lijk voor ons programma. Twee bands hebben we via het Schie damse boekingskantoor Funky geregeld. Op vrijdag zouden we uiteraard ook wel van alles buiten willen organiseren, maar dan zit- ten we met trouwerijen en het feit dat we maar tot middernacht mu- ziek mogen maken." Jean-Francois Leermakers van cafe De Unie (G. Verboonstraat) zit hier niet zo mee. „Wij organi seren alles buiten, in een tent. 0.00 of 0.30 uur, dat maakt niet zoveel uit, toch? We hebben een band, Footloose, die al vijftien jaar bij ons optreedt. Maar we zijn zeer tevreden over alle bands die bij ons komen optreden, hoor. We hopen op mooi weer, on- danks het feit dat we een tent hebben. Mooi weer houdt in: meer klanten. Het kost genoeg. dus dat kunnen we wel gebrui- ken." Jan Oeij, projectleider van de Brandersfeesten, vertelt verder dat hij erop rekent dat het RET Mode- en Muziekfestival cafe Zeeman aan de Oude Sluis de no dige klanten zal brengen. „Jac- ques Zeeman had geen aparte wens. Hij is in principe op vrij- dagavond 28 September gastheer; iedereen gaat na de openlucht- bioscoop bij hem langs. Zeeman is de enige kroeg daar." Het muziekprogramma ziet er als volgt uit: Vrijdag 28 September: Cafe Van Diggelen: vanaf 21.30 uur zal de Rotterdamse band Dis- co optreden. Jaren zeventig mu- Cafe De Unie: van 22.00 tot 0.30 uur Kiers en de Vries. Zaterdag 29 September: Cafe Van Diggelen: vanaf 16.00 uur de Rick de Vito-band. Vanaf 21.00 uur Slippers heroes uit Schiedam. Cafe De Unie: van 15.00 tot 19.00 uur Footlose. Coverband (Rolling Stones, U2, enz.). Treedt al vijftien jaar hier op. Zondag 30 September: Cafe Van Diggelen: vanaf 15.00 uur Too Hip For The Room. Van af 18.00 uur Hasjee Royal. GROTE OUD GOUD ACTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 33