style Vrouwen in de menopauze L J E B 1EEH i\ m maassted video preview gezond bekeken maasstad puzzel luister tip uitgaans agenda filmhuis zeepaard theater a/d schie stads gehoorzaal REGIO - Uit de meest recente resultaten van een Europees on- derzoek (European Menopause Survey 2001) is gebleken dat naast de bekende overgangssymptomen als opvliegers en sla- peloosheid vrouwen ook last hadden van minder zin in seks en stemmingswisselingen. ^AVOHmt VAN EEN "s MLTmU MFDSTAP &UR5ER Fase - Hormonen felEE In 'Traffic' van regisseur Steven Soder- bergh staat de oorlog tegen drugs centraal. Vanuit ver- schillende per- spectieven wordt naar de- ze oorlog ge- keken. Het re- sultaat is een sterke, maar te lange film, die bovendien qua thematiek niet echt opzienba- rend is. Centra- le figuur in de film is opper- rechter Robert Wakefield (Michael Dou glas). Hij leidt de oorlog te gen drugs, maar wordt op keiharde wijze geconfronteerd met de andere kant van het verhaal. Zijn tienerdochter raakt namelijk verslaafd aan cocaine en heroine, en belandt als prostituee in een achterbuurt. Maar er zijn meer verhaallijnen die door Soderbergh door elkaar zijn geweven. Zo is daar een vrouw (Catherine Zeta-Jones) die erachter komt dat haar man een drugsbaron is. Hoewel ze eerst kwaad op hem is, raakt ze als vanzelf verstrikt in zijn web, omdat ze anders alles ver- liest. Tegelijkertijd probeert een undercover agent (Don Cheadle) een kroongetuige te beschermen tegen een drugskartel, en raakt een Mexi- caanse rechercheur verstrikt in een web van corruptie. Voor Amerikaanse begrippen zal de inhoud van 'Traffic' misschien choquerend zijn, maar in Nederland weten we al veel langer dat drugsproblemen niet alleen veroor- zaakt worden door de aanbieders, maar ook door gebruikers. Zij verdie- nen minstens evenveel aandacht, wat in de VS nogal eens vergeten wordt doorcrimefighters als Wakefield. Desondanks is 'Traffic' een indrukwek- kende film, waarin vooral erg goed geacteerd wordt. Met name Michael Douglas en Erika Christensen (als de verslaafde dochter) zetten sterke rol- len neer. Helaas is 'Traffic' met een speelduur van 147 minuten wat aan de lange kant, waardoor hij niet altijd blijft boeien. Desondanks een boei- ende film, van een filmmaker die ons al vaker heeft verrast met sterke films ('Sex, Lies and videotape', 'Out of sight', 'Erin Brockovich'. Vincent Wernke Klasse hoeft niet behoudend te zijn. Dat bewijst de nieuwe na- jaars- en wintercollectie 2001/ 2002 van WE Women. Geinspi- reerd op traditioneel Engelse luxe, gemixt met romantische vrouwe- lijkheid en fun, geeft de collectie vrouwen dit najaar de gelegenheid om zich op en top vrouw te voelen. Gebruik makend van natuurlijke klasse en met subtiele vrolijkheid. Het dressthema van WE Women staat dit seizoen voor luxe en ei- gentijd minimalisme. Het Upper Class thema is gei'nspireerd op ge- romantiseerde luxe met een knip- oog naar Engelse traditie en coutu re uit de zestiger en zeventiger ja- ren. Puur chic is puur saai, dus mixen mag! Wat kleur betreft zijn zowel een mix van luxe bruinen als cream, light camel, mid brown, brown en bright red als een meer grafische combinatie van zwart met creme mogelijk. Nieuw zijn de opvallende dessins met een Brits tintje, zoals de gei'nnoveerde argy- les. Daarnaast zijn visgraatmotie- ven en ritmische dessins te zien. Het gebruik van zachte, sensuele materialen zorgt voor een elegant vrouwelijk beeld. De blousons, mouwloze tops en tops met shawl- hals zijn uitgevoerd in elegant sa- tijn en chiffon. De smalle belijning van soepel vallende pakken met broek of rok benadrukt de geraffi- neerde elegantie. Ook details krij- gen veel aandacht. Zomen en na- den zijn onzichtbaar weggewerkt en satijnen biezen en luxe knopen sieren de kleding. De Accessoires zijn er op gericht de fijne elegantie van het silhouet te onderstrepen. Een eenvoudige ketting of een shawl en bijpassen- de tas en schoenen maken het beeld compleet. Woensdag 19 September 2001 XQ57 Horizontaal 6 Men probeert die egel te vergezellen. (7) 7 Binnen de begrenzing heb ik me kort geleden nog laten zien. (6) 10 Debergbewo- ners in het oosten gingen te keer als vogels. (7)11 Deze grootte is in En- geland voor 'n afmeting. (7)12 Rol- lenspel. (7) 13 De kip dacht, als ik het weer doe, hoeven we er niet meeroverte praten. (7) 140ntspan- ningsleer. (11)19 Als vader erwten- soep eet, moeten wij ons ertegen wapenen. (7) 21 De vroegere maten bezorgenmeveelproblemen. (7)23 Het beitsen is z'n laatste werk. (7) 25 Over deze straat verdwijnt de na- tie. (7) 26 Men wil, dat ik als de blik- sem nogmaals vertrek. (6) 27 Een vochtige dikhuid brengt toch nog wat extra's op. (7). Verticaal 1 Een vet paar. (8) 2 Hij was bereid een goede prijs te geven. (6) 3 Dit krijgt een forens. (10)4 Bij die sport heb je vaak 'n roller. (4) 5 Die lat is slechts een deel van de kist. (6)6 Applaus voor een dwaze Euro- peaan. (6) 8 De poort moest eerst open, voordat ze konden vuren. (7) 9 De gaste was er alleen om het eten eventeproeven. (5) 13Doordejuis- te plaatsing wist iedereen zijn plaats. (10) 15 Twee opgemaakte stukken. (7) 16 Je moet het draaien- de houden, al is de dweil nat. (8) 17 Als ik dit inn sloep doe, is hij waar- schijnlijk lek. (5)18 Als je zo verve- lend blijft, geef ik je een paard. (6) 20 Deze prijzen hoef je niet vast te zetten. (6) 22 De maat van een ten- gel. (6) 24 Houten akte. (4). Horizontaal: 1. Spaanse, 6. Over- weg, 12. Prop, 14. Opzy15. Ea, 17. Grandioos, 20. Se, 21. Mat, 23. Ali, 24. Drs, 25. Rtl, 26. Drop, 28. Ke- ten, 30. Aera, 31. Adrem, 33. Rem, 34. Adios, 35. Eten, 37. Iran, 38. Mn, 39. Leiriem, 40. Id, 42. Keep, 44. Toog, 47. Allee, 49. Oot, 51. Er ika, 53. Roof, 54. Ermee, 56. Anna, 57. Mok, 58. Sla, 59. Erg, 61. Gal, 62. Op, 63. Avondmaal, 66. Lt, 67. Wieg, 68. Tgov, 70. Daarnet, 71. Roeland. Verticaal: 1. Stemdag, 2. Ap, 3. Arg, 4. Nora, 5. Spalk, 7. Voorn, 8. Epos, 9. Rzs, 10. Wy, 11. Goelasj, 13. Ld, 16. Aard, 18. Nier, 19. Idem, 20. Stro, 22. Torenklok, 25. Reini- ging, 27. Pet, 29. Tearoom, 30. Ada, 32. Melee, 34. Armoe, 36. Nep, 37. let, 41. Warmond, 43. Eef, 45. Ora, 46. Maaltyd, 48. Loop, 49. Oran, 50. Teem, 52. Knal, 54. Eloge, 55. Erato, 58. Sven, 60. Gage, 63. Air, 64. Dg, 65. Lol, 67. Wa, 69. Va. Winwoord Totaalweigeraar SfMDS NIET HOOS VbOOMT HIER In dit Europese onderzoek is geke- ken naar de gevolgen van deze overgangssymptomen voor het le- ven van vrouwen na de overgang. In totaal zijn 1802 vrouwen tussen de 50 en 60 jaar uit zes Europese landen (Nederland, Italie, Enge- land, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland) onderzocht. De meeste vrouwen zeggen wel hulp te zoeken voor de behande- ling van de opvliegers maar niet voor hun verminderde zin in seks of stemmingswisselingen. De meest gebruikte behandeling blijkt hormoontherapie te zijn; behalve in Nederland, waar dit rond de me nopauze minder wordt toegepast. De stemmingswisselingen bleken belangrijke gevolgen te hebben voor hun gevoel van eigenwaarde en vrouwen maakten zich zorgen over de invloed ervan op het gezin. De Nederlandse vrouwen geven zichzelf gemiddeld een 7,4 als ge- vraagd wordt naar hun gevoel van welbevinden. Een bevredigend seksleven draagt daartoe zeker bij, menen ze. Acht van de tien vrouwen tussen de 50 en 60 jaar vinden een bevre digend seksleven belangrijk. Bijna de helft van de ondervraagde vrou wen heeft nog steeds een actief seksleven in deze fase van hun le- ven. Maar hoe meer overgangsver- schijnselen vrouwen noemen, hoe minder ze van seks genieten. Met name Nederlandse vrouwen den- ken dat het bij de overgang hoort om minder zin in seks te hebben en zullen daarom minder snel hulp zoeken bij een arts. Een deel van Super Furry Animals - Rings around the world Net als Tom Jones en Manic Street Preachers komen ook de Super Furry Animals uit Wales. De band werd in 1993 in Cardiff opgericht. In tegenstelling tot hun landgeno- ten is dit vijftal echter in Europa veel minder bekend en dat komt waarschijnlijk omdat ze regelmatig liedjes in de taal van hun vaderland opnemen. Zo werd het album MWNG uit 2000 net als hun de- buut-EP uit 1995 volledig in het 'welsh' gezongen en was daarmee voor vrijwel niemad te begrijpen. Op de opvolger Rings Around The World (2001) zingen ze gelukkig weer in het engels. We horen prachtig gearrangeerde popliedjes die met een dikke laag psychedeli- ca zijn bedekt. Mooie, soms mier- zoete melodieen dus, in de beste traditie van Beach Boys, Electric Light Orchestra en Pink Floyd. Toegegeven, niet de minste bands om mee vergeleken te worden. Daarom is het helemaal knap dat ze al deze invloeden hebben weten te kneden tot een zeer eigen geluid. Ook de ietwat lijzige zang van Gruff Rhys (soms doet hij denken aan Damon Albarn van Blur) her- ken je uit duizenden. Door het ge bruik van samples (in Shoot Doris Day wordt het nummer Ann van The Stooges gebruikt) en electro- nica (vocoder-stemmetjes) klinken de S.F.A. bovendien zeer eigen- tijds. Het beste nummer op de cd is ongetwijfeld het op single uitge- brachte Juxtapose With You, maar ook Sidewalk Serfer Girl en het ti- telnummer mogen er zijn. De Su per Furry Animals hebben met Rings Around The World een zeer fijne popplaat gemaakt die uit meerdere lagen bestaat. Daarom kan het even duren voordat alle stukjes op hun plaats vallen. Maar als dat eenmaal is gebeurd, dan zal de verleiding groot zijn om deze cd een vaste plek in je cd-speler te ge- ven.jkl08687 Handel - Complete Violin Sona tas Handel had heel wat inkomsten- derving doordat uitgevers als Jean ne Roger en John Walsh zijn mu- ziek compileerden en in pira- tenedities uitgaven. Ook voor het nageslacht zijn deze praktijken uit het auteursrechtloze tijdperk ver- velend, want zo is het niet altijd duidelijk wat de intenties van Han del waren. Evenmin is duidelijk of alles wat onder Handels naam ver- kocht werd wel echt door hem ge- componeerd is. Kom er dan maar eens achter wat hij wel en wat hij niet geschreven heeft. Wie een blik werpt op de onderhavige cd met Handels zogenaamde Complete Violin Sonatas ziet dan ook een to- tale verwarring met betrekking tot opus-nummers, HWV-nummers en pseudo-bibliografische verwij- zingen naar de boosdoeners Walsh en Roger. Het is te hopen dat mu- ziekliefhebbers zich niet laten af- schrikken door al dit getob, want de muziek is niet alleen prachtig, maar ze wordt ook prachtig ge- speeld door violist Andrew Manze en klavecinist Richard Egarr. cbxl777 De cd's die hier besproken wor den zijn te leen bij de Centrale Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de catalogus: http://www.muziekweb.nl. illustratie: Marco van der Wielen de vrouwen geeft toe dat de ver minderde zin in seks hen ongeluk- kig maakt. Zij geloven dat hun zelfvertrouwen groter wordt en ze zich vrouwelijker zullen voelen als hun libido toeneemt. Hormoontherapie waarbij oestro- genen gebruikt worden biedt ech ter geen afdoende oplossing voor met name deze seksuele problema- tiek, menen deskundigen. Gege- vens tonen aan dat juist androge- nen de belangrijkste hormonen zijn die de zin in seks beinvloeden. Het is bekend dat de hoeveelheid androgenen na de menopauze af- neemt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat tibolon (Livial) de hoeveelheid an drogenen bij postmenopauzale vrouwen juist doet toenemen. Het genoemde product bootst de li- chaamseigen hormonen na, waar door overgangsklachten verminde- ren en de zin in seks toeneemt. Bo vendien heeft het product een gun- stig effect op botten en hart- en vaatziekten. Het product is met na me geschikt voor vrouwen die mi- nimaal een jaar geen menstruatie meer hebben gehad. De deskundigen die bij het onder zoek hebben geadviseerd, waren het erover eens dat de nieuwe uit- komsten aantonen dat betere voor- lichting over alle aspecten van de menopauze nodig is, vooral over symptomen als minder zin in seks en stemmingswisselingen. Dit is belangrijk omdat vrouwen geneigd zijn hiervoor minder snel een arts te raadplegen, terwijl ze dat bij op vliegers wel doen. Memento Detective/thriller van Christopher Nolan Na de brute moord op zijn vrouw is jonge verzekeringsagent Guy Pierce zijn geheugen kwijtgeraakt. Bij zijn speurtocht naar de moordenaar van zijn vrouw krijgt hij hulp van Carre-Anne Moss. Of juist niet? Om niets te vergeten schrijft hij alles op en maakt hij foto's. Van alles en iedereen maakt hij foto's, die hij met viltstift van aantekeningen voorziet. 'Niet ver- trouwen', staat bijvoorbeeld onder een polaroidje met de lachende Joe Panteliano. Waarom niet? Guy Pierce heeft er geen idee meer van. Maar hij is op zijn hoede. Als het spannende detectivespel, heen en weer springend in de tijd, naar een conclusie lijkt te voeren, tovert regisseur Nolan nog een joker uit zijn mouw. Donderdag 21 en vrijdag 22 September in het Filmhuis Zaterdag 22 September in Het Zeepaard Een tijd voor dronken paarden Jeugdherinneringen in documentaire stijl Voor de opnames van Een tijd voor dronken paarden keerde Bahman Ghobadi terug naar zijn geboortestreek in de Iraans-Koerdische bergen. Zijn portret van het vogelvrije Koerdistan heeft geen duidelijke politieke boodschap, maar vertrouwt op een directe beeldtaal en de overtuigings- kracht van kindergezichten. In strakke composities toont Ghobadi Koer distan als een bar niemandsland, waar de lucht al even bleek is als de be- sneeuwde rotsgrond. In deze leegte dreigen de kinderen voortdurend kop je onder te gaan, zeker nadat hun vader tijdens zijn klandestiene werk- zaamheden op een mijn is getrapt. De wat melodramatische inslag van de film had gemakkelijk in stroperig- heid kunnen verzanden. Maar Ghobadi maakt met een handvol beelden de onderlinge warmte goed voelbaar: een kus op Madi's voorhoofd, een klu- wen slapende kinderen, alles gevat in warme kleuren. De buitenwereld krijgt een veel afstandelijkere aanpak, met handcamerawerk in plaats van kalme close-ups.waardoor de schreeuwerige volwassenen vaak een ano- nieme indruk achter laten. Een tijd voor dronken paarden is bedoeld als een 'bescheiden eerbetoon' aan het Koerdische volk. I}e film kreeg vorig jaar in Cannes de prijs voor het beste debuut. Productie, regie, scenario en art direction: Bahman Ghobadi. Vrijdag 21 September in Het Zeepaard zaterdag 22 en zondag 23 September in het Filmhuis De Grote Vriendelijke Reus Kinderfdm van Brian Cosgrove Sofie woont in een weeshuis met een hele gemene directrice. Op een nacht wordt Sofie meegenomen door de Grote Vriendelijke Reus naar een verre planeet. Daar wonen nog meer reuzen die overigens niet allemaal even vriendelijk zijn. Integendeel, zij willen het liefst alle kinderen op aarde op- eten! Sofie en de Grote Vriendelijke reus willen samen met de koningin deze plannen verijdelen. Deze Nederlands gesproken film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Roald Dahl. Zaterdag 22 en zondag 23 September in het Filmhuis Het Zeepaard is gevestigd in het Theater van Vlaardingen, Schiedamse- weg. Het Filmhuis kan gevonden worden in de Nieuwstraat 12 in Schie dam. Aanvang van de avondfilm is steeds om 21.00 uur. De zondagmid- dagfilm om 15.00 uur. Nieuw in het Filmhuis zijn de kinderfilms. De zater- dagfdm begint om 14.00 uur. Op zondag begint de rolprent om 11.30 uur. Toegangfl. 12,50 (donateurs fl. 10,-). De kinderfilms kostenfl.7,50 voor kinderen tot 12 jaar. De kassa is een half uur voor aanvang open. Kaarten kunnen worden gereserveerd van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en van donderdag tot en met zaterdag van 19.00 tot 21.00 uur aan de kassa van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, (010) 434 05 00. Murphy's Irish Nite muziek en theaterfeest Met Ierse optredens van het duo Ronnie Drew (van de Dubliners) en Mike Hanrahan, de Dublin City Ramblers, Amadan, dj Wizards Celtic Dance Beats, The Irish Club Dancers en Steve, de doedelzakspeler. Donderdag 20 en vrijdag 21 September (vrijdag is reeds volgeboekt), aan vang 20.15, toegangfl. 39.00 Joop van den Ende Theaterproducties Rex musical/show Het creatieve duo tekstschrijver/regisseur Koen van Dijk en componist Ad van Dijk tekende na Cyrano, de musical en Joe, de musical opnieuw voor een Nederlandse musical: Rex. Hierin lieten zij zich inspireren door het Oedipus-gegeven van de Griekse tragedieschrijver Sophocles. Het ver haal speelt zich af tegen de achtergrond van een Nederlandse universiteit. Rex is de bastaard van een een aankomend professor en een van zijn stu- dentes. Opgroeiend bij adoptieouders ontpopt hij zich als de moordenaar van zijn vader en de minnaar van zijn moeder. De hoofdrollen worden onder meer gespeeld door Ryan van den Akker, Rob Pelzer, Wim van den Driessche, Doris Baaten en Frans van Deursen Woensdag 26 September, aanvang 20.15 uur, toegang le rang: fl. 54,65, 2e rang: fl. 52,56. Frontaal Ons Dorp Jeugdtheaterproductie Zondag 30 September, aanvang 14.00 uur, toegang le rang. fl. 15,09, kin deren, fl. 12,57. De kassa van Theater aan de Schie is open maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur, telefoon (010) 246 74 67. Sara Kroos Honger ongeslepen talent Net twintig geworden en nu al een recensiemap vol goede beschrijvingen: "Een onbetwist talent" (Algemeen Dagblad), "een zeer scherpe tong en een groot vermogen tot relativeren" (Spits) en "ferme standpunten" (de Volkskrant). In de voorstelling 'Honger' van Sara Kroos worden poeti- sche teksten voorgeschoteld recht uit het hart, qen flinke dosis pit, zelfver- zekerdheid en kwetsbaarheid, veel contrasten en verwarrende details, bru- taliteit en een dosis nalviteit. Maar bovenal: een wijf dat los is! Tekst en muziek: Sara Kroos, regie: Jessica Borst. Vrijdag 21 September, 20.00 uur, Harmonie, toegangfl. 19,85 Acda De Munnik Deel III, It's only cabaret but I like it ongekunsteld en herkenbaar Met dit programma completeren de heren Acda en De Munnik hun trilo- gie: drie programma's waarin twee jongens elkaar leren kennen en onder- tussen lief en leed delen. In Deel III hameren het duo erop dat ze toch echt theatermakers zijn en geen popmuzikanten. Ze zetten hun argumenten kracht bij door crosstalks, sketches en one-liners. Natuurlijk kunnen ze het ook niet laten om een paar nieuwe liedjes ten gehore te brengen. Regie: Ruut Weissman, muzikale begeleiding: David Middelhoff. Dinsdag 25 en woensdag 26 September, aanvang 20.00 uur, grote zaal, toegangfl. 40,75 (inclusief Complete Theater Service). Van Houts en De Ket Fit! lachen met twee hypochonders George van Hout en Tom de Ket gooien dit seizoen wegens goede recen- ties en readies hun progrmma Fit! nog maar eens in de aanbieding. Het mag geen toneel heten en ook geen cabaret. Wat het wel is, zijn twee ac- teurs waar de power vanaf spat. 'Fit!' is absurd, uitdagend, snel en spits- vondig. Ook komend seizoen zetten Van Houts De Ket u met satanisch genoegen op het verkeerde been met ontsporende dialogen, zotte monolo- gen en messcherp sarcasme. Spel: George van Houts, Tom de Ket. Vrijdag 28 September, aanvang 20.00 uur, grote zaal, toegang fl. 30,85 inclusief Complete Theater Service Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, Schie- damseweg 51, van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 39