maasstad woonjouma Ikea-vestiging Barendrecht geopend nog meer winkel- en koopgemak Woonbeurs Amsterdam Kennismaken met Artisjok betekent grenzen verleggen 3 www.wonenvooiniets.nl LAGERWAARD LJJHTERBEDDEN SHOW <S> Li g Comfort Als u gezona zitten ziet zitten... shopping shoppin www.yandikhoutplankenyloeren.nl I Hoe een Zweedse jongensdroom zich een weg baant door heel de wereld 9 t/m 14 oktober: Van complete verbouwingen tot heel bijzondere inrichting Leg ZGlf uw Bruynzeel kwali tei tsvloer pioogaarfr (Elasstc Woonideeen met een bijzonder Uesign BARENDRECHT - Zo'n 230 miljoen mensen bezoeken jaar- lijks meer dan 160 IKEA woonwarenhuizen in 31 landen we- reldwijd. In Shanghai staat de vestiging die het verst weg ligt - 20.000 kilometer - van het Zweedse platteland van Smaland, waar de schooljongen Ingvar Kamprad ooit zelfgevangen vis- jes, bosbessen en doosjes lucifers verkocht. Enkele jaren later ging de grondlegger van het wereldconcern op de fiets de boerderijen in zijn omgeving langs met graszaad, vulpennen en kleine huishoudelijke artikelen. Zijn eenmanszaakje liep goed, ging steeds beter lopen en resulteerde in zijn 17e levens- jaar tot het laten registreren van zijn handelsfirma onder de naam IKEA: I (Ingvar) K (Kamprad) E (Elmtaryd, de naam van zijn ouderlijke boerderij) A (Agunnaryd, waar hij opgroei- de). Design for people "t. -=• 1*1 nm \n adverteren? telefoon: 010 - 4004267 adverteren? telefoon: 010 4004267 m Kanaalweg 39-53 Capelle a.d. IJssel Tel: 010-4507466 Uoordeet tot uiel t Ao Y rl 1 995 Fl 395.- Rotterdam, Mariniersiireg 68a/70a, tel.: 010-411 65 68 ujujLu.ljgcomfort.nl Kom dan eens voelen hoe dat aanvoelt Heerlijke fauteuils met perfect zitcomfort. Door middel van een meetplateau precies op uw maat gemaakt. Zo wordt gezond zitten echt mogelijk. Vele 1villi hout- en stofkleuren mogelijk. Comforthuys fauteuils passen interieur. Ziet u het ook zitten? Hartelijk welkom bij... etaldfflweer Rotterdam (Alexanderpolder) Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80 s CX64 Ingvar hield niet van nummers en gaf daarom al zijn producten na- men, zo heette de eerste stoel die IKEA verkocht Ruth. Vijf jaar la ter zette hij zijn, nog steeds belang- rijkste, marketing-instrument in: een gratis catalogus. Omdat er voor een foto in de catalogus een tafel vervoerd moest worden en deze niet in zijn auto paste, zaagde hij de poten eraf en bevestigde ze onder het tafelblad. Eureka, het idee geboren: het 'platte pakket' betekende een revolutie in de meu- belindustrie. Van concept naar sys- teem: in 1953 werd de eerste zelf- bouwtafel MAX gei'ntrodudu- ceerd. Nog maar 22 jaar oud, open- de Ingvar zijn eerste echte woon- warenhuis, waar nog datzelfde jaar een omzet wordt bereikt van ruim 1 miljoen kronen (116.000 euro). Uit heel Zweden reizen mensen af naar Almhult om er complete nieu- we interieurs aan te schaffen. In de veronderstelling dat je met een le ge maag geen meubelen koopt wordt er een restaurant aan de win kel toegevoegd. Voor het overgrote deel is de be- drijfsfilosofie en bedrijfscultuur van het huidige IKEA nog steeds gebaseerd op de visie van Ingvar zoals hij deze in 1976 vastlegde in zijn 'Testament van een meubel- handelaar': 'Ons streven is veel mensen een beter dagelijks be- r De Ikea-vestiging heeft brede wandelpaden met doorsteken die het mogelijk maken snel bij de gewenste af deling te komen. Tijdens de 9e Woonbeurs Am sterdam, die volgende week van start gaat, wordt een com- pleet overzicht aangeboden van alle noviteiten op woongebied. Van meubelen tot keukens, van badkamers tot vloeren en van bedden tot haarden en dan in verschillende stijlen. Meer dan 265 woonwinkels, ontwerpers en topmerken presenteren hun nieuwste collecties, laatste ont- werpen en woontrends, waarbij Rotterdamse bedrijven uitge- breid vertegenwoordigd zijn. Tijdens de beurs kunt u tevens exposities bekijken van onder meer Design Academy Eindho ven en Ross Lovegrove. Be- langstellenden kunnen ook een gratis woonadvies krijgen, te vens wordt er een CBW-woon- cheque verloot van 25.000 gul den. De Woonbeurs Amsterdam wordt gehouden van 9 tot en met 14 oktober in de RAI Am sterdam. De toegangsprijs be- draagt 20 gulden, kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen, voor kinderen tot 12 jaar wordt 10 gulden in rekening gebracht. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- 22.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur. staan te bieden.Teveel mooie en nieuwe dingen bleven volgens Ing var slechts voorbehouden aan een kleine groep welgestelden. Door in de ontwerpfase al rekening te hou- den met de productie, de distributie en de behoefte van de meerderheid van de mensen (met een kleine portemonnee) en door een beroep te doen op de zelfwerkzaamheid van die mensen, stelde IKEA steeds meer mensen in staat hun leefomgeving beter in te richten: 'Design for people'! Meer gericht op het zakelijke vlak werd even- eens in het testament vestgelegd: 'Wij zullen een zo breed mogelijk assortiment functionele woonarti- kelen aanbieden van een goede vormgeving en kwaliteit tegen zul- ke lage prijzen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze artikelen te kopen. „Het is zo ongelofelijk knap, dat deze visie nog steeds werkt en dat er in al die jaren, in al die landen, amper iets is veranderd aan de op- zet van IKEA. Store-manager Bas van Duivenboden is belast met al het reilen en zeilen van de nieuwe vestiging Barendrecht. Hieraan voorafgaand werkte hij al zeven jaar bij andere IKEA vestigingen. Enthousiasme siert hem en stralen ook al zijn 400 medewerkers uit. „We zijn allemaal, van hoog tot laag, trots om bij IKEA te mogen werken. Iedereen krijgt hier zijn ei- gen verantwoordelijkheden, dat stimuleert enorm de inzet van de medewerkers. Het wij-gevoel is groot en herkenbaar in iedere IKEA-vestiging. De bedrijfscul tuur van IKEA wordt overal ter wereld gekenmerk door een open en positieve werksfeer, waarin sta tus en hierchie minder belangrijk zijn. Kostenbewustzijn, eenvoud en enthousiasme blijven belangrij- ke kenmerken van de 'IKEA men- taliteit." Om 400 werknemers in korte tijd te vinden uit de omge ving van Barendrecht bleek geen moeilijke opgave, ook al is hier de werkeloosheid vrijwel het laagste van het land. „Uit meer dan vijf- duizend belangstellenden hebben we een goede selectie kunnnen maken." Net even mooier, net even anders, dat onderscheidt de nieuwste vesti ging van de andere vestigingen. „Elke nieuwe winkel leert van de ervaringen van de vestiging die het laatst is geopend. In deze vesti ging, met een oppervlak van 25.000 m2 is nog meer aandacht gegeven aan het winkelgemak: bredere paden, een betere routing, waarbij je de wegen kunt afsnij- GOUDSESINGEL - Uitleggen wie Artisjok is, is wel te doen, moeilijker is het om uit te leggen wat dit bedrijf doet. Dit moet je zien, want de weg, waarop Arti sjok zich begeeft is nog nimmer door iemand begaan. Bizar, kunstzinnig, bouwtechnische hoogstandjes en uniek in al haar facetten. Creaties aan de wand, vloeren en plafonds waarvan je het bestaan voor onmogelijk hield, verrassende combinaties van materialen waar het maxi- male is uitgehaald en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stap je binnen bij Artisjok, dan heb je even alle contact met de buiten- wereld verbroken en word je ge- confronteerd met een compleet nieuwe manier van inrichten. Neem alleen de vloer, die uit drie verschillende delen bestaat: het voorste deel is van Belgisch hard- steen, waar de toplaag vanaf ge- haald is en waarin met een malletje artisjokken zijn uitgebikt. Verras- send en mooi. Voor het tweede vloergedeelte zijn houten karpet- ten vervaardigd. Prachtig en tot in de finesses uitgewerkt: het karpet heeft zelfs een flap die teruggesla- gen is! Het houten karpet heeft een rood-, een blauw- en een okergeel gedeelte, onderling van elkaar ge- scheiden door gelakte en geschil- derde koperen waterleidingbuizen die in de vloer gefreesd liggen. De achterste vloer is van mahonie- hout waarin een oude Franse tegel- vloer is aangebracht, de tegeltjes vormen met elkaar een origineel motief. Brein achter Artisjok is eigenaar Freek Westerman, eveneens eige naar van restaurants O'Pazzo (Ita- liaans), Zure Zult (oud-Hollandse pot) en het Thaise restaurant De Kleine Ondeugd. Westerman weet zijn artistieke en technisch zeer ge- waardeerde ideen over te brengen op Sammy de Fretes en Tamara Hillebrand, die, in samenwerking met het 'bouwteam' Genesis Bou- Het houten karpet heeft een rood-, een blauw- en een okergeel gedeelte, onderling van elkaar gescheiden door gelakte en geschilderde koperen waterleidingbuizen die in de vloer gefreesd liggen. desteiyn en Marco Rotteveel de bijzondere ideeen perfect gestalte weten te geven. „Er is zoveel mooi materiaal en er is zoveel meer mee te doen dan wat er gemiddeld mee gedaan wordt. Het blijft voor ons een uitdaging om iedere keer weer nieuw tegen de materialen aan te kijken en er weer een nieuwe func- tie aan te geven." Om nog even op de inrichting van de winkel terug te komen, willen we u attenderen op de bol/ronde vensterbank waar in een fauteuil is gemaakt en die belegd is met mozaik. Midden in de winkel staat een grote 'geld- boom' die rijkt tot de nok van het dak en ook al in verschillende be- kende panden van Rotterdam is neergezet. Aan de wand hangt een immens schilderij van 2 1/2 meter breed en maar liefst 4.80 meter hoog. „Kunstenaar Hans van Dijk, die voor ons als free-lancer werkt, heeft het schilderij gemaakt naar een gelijkenis van het beroemde schilderij van Rubens, dat een goe de en een slechte kant symboli- seert. Middenboven heeft Van Dijk, als eigen inbreng, Jesus in 3- D aangebracht, net alsof hij eruit komt. Kijk, dat onderscheidt ons, we maken altijd alles net even an ders en altijd is er wel een veras- send element te vinden, bij wat we ook doen." En Artisjok doet veel. Aanvan- keljk voerde het team van Artisjok verbouwingen en inrichtingen uit in opdracht van een horeca-onder- neming. Geleidelijk werden er ook winkels en kantoorruimtes ver- bouwd en ingericht."Met groot suc- ces, het artistieke bouwteam kreeg steeds grotere en belangrijkere op- drachten. „We hebben heel wat be- kende restaurants en gebouwen ge- bouwd, verbouwd en vervolgens ingericht. Van lieverlee kwamen er zoveel mensen vragen of we dat I ook voor particulieren deden en of we ook verkochten wat we maak- ten, dat we zes jaar geleden beslo- ten om de winkel 'Artisjok interi- eurcreaties en accessoires' te ope- nen. Daar verkopen we nu ook in- terieur-accessoires: van koloniale tot hypermoderne meubelen en van Egyptische fauteuils ingelegd met goudbrokaat tot bijvoorbeeld een bank uit Marakech. Daarnaast worden we ook dikwijls gevraagd voor interieuradviezen. Architec- ten? alsjeblieft niet, eigenlijk zijn we niet in te delen in een beroeps- groep, we komen gewoon uit de bouw, hebben gevoel voor kunst en hebben lef, veel lef Artisjok is grensverleggend, een winkel gelijk een museum en een bezoek meer dan waard. Artisjok interieurcreaties en acces soires, Goudsesingel 41a, telefoon: 010-2809221. den. Verder hebben we als eerste in Nederland een roltrap naar de winkel en rolbanen naar de (1400) parkeerplaatsen." Ook het kinder- paradijs Smaland is nieuw van op- zet en heeft veel weg van een Zweeds sprookje: een miniklauter- muur, immense dennenbomen waaronder je met boom en al kunt waggelen, bioscoopje, etc. „Het kinderparadijs is nu ook toeganke- lijk voor kinderen tot en met 9 jaar." Ook nieuw is de complete inrichting van drie woningen: huiskamer, keuken, badkamer, ou- derslaapkamer, kinderkamer en zelfs de hal zijn volledig ingericht met IKEA producten. Zij geven je idee om kleine woningen goed in te richten. In een erkerachtige ruimte hebben verder stylistes van gerenommeerde woonbladen eet- tafels fraai opgedekt met uiteraard alleen maar artikelen van IKEA, ook de kindertafel is 'gedekt'. „De laatste jaren is er veel aan dacht gegeven aan een nog betere kwalitieit van de produkten. Neem alleen de keukenbranche: de keu kens die IKEA presenteert kunnen concurreren met de betere, gang- bare keukenmerken. Verder is het assortiment niet langer alleen op jonge gezinnen gericht, maar op alle doelgroepen. We zien dan ook steeds meer mensen van boven de 50 jaar die ook slagen bij IKEA. En dat is just de bedoeling, IKEA zal nooit trends zetten, dat doe je voor een kleine doelgroep. Wij willen alle groepen dienen, maar onze designers houden natuurlijk wel de trends in de gaten en zullen daar mogelijk op inspelen. Maar bij al onze produkten zul je de Zweedse en Scandinavische signa- tuur blijven terugvinden, in zowel materiaalgebruik als vormge ving." Tijdens de eerste openingsdag, op woensdag 26 September, heeft IKEA Barendrecht 20.000 bezoe- kers geteld. „De infrastructuur heeft bewezen de grote toeloop goed te kunnen verwerken." To- taal biedt IKEA Barendrecht, na Amsterdam, de grootste vestiging, een keus uit 7500 verschillende ar tikelen, 10.000 spaarlampen en 15.000 batterijen liggen op voor- raad. Evenals 10.0000 zakken theelichtjes; dat is een vrachtwa- gencontainer van 40 foot vol. „De zakken met theelichtjes zijn, sa- men met de PRAKTISK meubel- dopjes/viltjes en de KOPPLA ver- deelstekker, het meest verkochte artikel bij IKEA Nederland. Het meest verkochte meubel is de RAKKE garderobekast." De for- mule: 'meteen meenemen en die- zelfde avond thuis in elkaar' geldt nog steeds voor alle produkten. Circa 2.000 leveranciers in 50 lan den maken de producten die in de IKEA catalogus (waarin slechts een deel van het assortiment staat) en de IKEA woonwarenhuizen worden gepresenteerd. Een groot deel van het assortiment is afkom- stig uit landen waar over het alge- meen een goed milieubeleid wordt gevoerd. Maar het concern koopt ook produkten in landen waar men nog niet zo ver is. „De keuze van leverancier, materiaal en produc- tieproces wordt voor een groot deel bepaald door de technische specificaties waaraan het uiteinde- lijke product volgens IKEA moet voldoen. Deze zijn vervat in een document waarin beperkende be- palingen of verboden zijn opgeno- men met betrekking tot het gebruik van schadelijke stoffen. Verder wil IKEA klanten de zekerheid geven dat het product dat zij kopen op een verantwoorde en eerlijke wijze is geproduceerd. Visie en richtlij- nen met betrekking tot arbeidsom- standigheden, kinderarbeid en mi- lieubewustzijn zijn daarom in 1998 duidelijk vastgelegd in een ge- dragscode voor de leveranciers." In juni 2000 is IKEA samen met Unicef gestart met een project in India dat gericht is op het voorko- men van kinderarbied. In samen werking met de plaatselijke bevol- king worden in meer dan 200 dor- pen leercentra opgezet, zodat dui- zenden kinderen toegang tot on- derwijs krijgen. Het project is on- derdeel van een 3-jarenplan. Zo zijn er ook samenwerkingsactivi- teiten van IKEA en UNICEF ge richt op de gezondheid en de voe- ding van de kinderen. Openningstijden IKEA: maandag tot en met vrijdag van 10.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-18.00 uur. IKEA BarendrechtHamburg 1, 2993 LGtelefoon: 0180 - 65 60 00 Bruynzeel Vloeren heeft parketvloeren ontwikkeld die u makkelijk zelf kunt leggen. Dat scheelt aanzienlijk in prijs en u legt uw vloer wanneer het u uitkomt. Kom gerust, zonder verplichting naar onze showroom. Onze adviseur laat u graag de hele collectie zien en geeft u alle informatie over het zelf leggen van Bruynzeel parket. VLOEREN f tA.^wtce( www.bruynzeeI-vloereri.nl Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190, 010-414 73 68 Dorpsdijk 192, Rhoon, tel. 010-5012604 N maandag gesloten vrijdagavond koopavondf Vindt u in het wooncentrum van Lagerwaard Design op ruim 3500 m2. Naast de meest inspir- erende plekjes vol exclusief design biedt Lagerwaard ook deskundig advies en vergaande service. Kom eens langs om onder het genot van een kopje koffie uw woonwensen te bespreken. Lagerwaard Design maakt onder andere gebruik van de woonvormen van Arco, Artifort, Auping, Banz Bord, Van Besouw, Castelijn, Fiam, Christian Fischbacher, Gelderland, Harvink, Hulsta, Interstar, Jab, Jori, Hennie de Jong, Kendix, Leolux, Linteloo, Metaform, Montis, New Sity, Parade, Ploegstoffen, Rolf Benz, SDB Design, de Sede, Team by Wellis, Touche, Young International en Wittman. WASSERBETTEN Duits topproduct compleet en gemstalleerd if//ftM- normaal Fl 2995 Bij aanschaf uan het Baltimore Long Island uerstelbare lichtgeuricht uiatermatras, bijpassende elehtrisch uerstelbare lattenbodem Bel (010) 4567280 en gratis g Geopend van maandagmiddag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond. s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 11