4mLi maasstad Bewoners Nieuwland willen goedkope huizen en veiligheid A Vanavond al proeven van uw nieuwe keuken? 2 3 4 m c u f o K Polo Land bruynzeel krant netel 1 Minister van Boxtel op bezoek in Nieuwland Met afstand de beste in multifocaal. SCHIEDAM uithet voortge www.ditiswatikvanschiedamvind.nl Woensdag 3 oktober 2001 maasstad kerk maasstad fa weekbladen Zien mag g e z i e n worden. Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adressen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. SCHIEDAM - Berichten voor de rubriek Kort Nieuws kunnen worden gestuurd aan de redactie van Maasstad, Over de Ves ten 3, 3116 AD of Postbus 373, 3100 AJ, beiden in Schiedam. Faxen kan ook: het juiste nummer hiervoor is: (010) 473 15 89. Berichten voor de krant van woensdag moeten uiterlijk de maandag ervoor binnen zijn. Tekenen Katten Svati - p ,W| ^✓MODE EXTRA VOOftDEEL TUSSEN 18.00 UUR EN 21.00 UUR lag avona avond avond GRATIS vaatwasser wij verzorgen GRATIS het avondeten K E U K E N S f" Hervormde Gemeente Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur. ds G. de Lang. Chr. Scholengemeenschap Aquamarijn zo 10.00 uur. ds W. van Vreeswijk. (Gereformeerde Bond) Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 17.00 uur. ds P. Buitelaar. (Gereformeerde Bond) Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. mw E. Roetman. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. ds J.J.A. vd Peppel. De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds W.R. van Wieren. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. 10.00 uur. ds G. de Lang. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur, ds W. van Haften m.m.v. dorps- kerkkoor Hoogvliet. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur. ds F.H. Blokhuis. 16.30 uur. ds F.H. Blokhuis. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan. 09.30 uur. leesdienst. 16.30 uur. ds J. Manni. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 15.00 uur. ds A.I. Hyvarinen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. zo 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99 zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30 zo 10.30 uur. euch. viering. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur. euch. viering. zo 10.15 uur. hoogmis. zo 16.00/17.30/18.00 uur. Rozen- kransfeest. RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur. ds J.F. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur. eredienst. vr 20.00 uur. bidstond. za 18.30 uur. jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 uur en 17.00 uur. ds N. vd Want. wo 19.45 uur. ds N vd Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur. wo 20.00 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a za 17.30 uur. zo 10.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. za. 10.00 uur. predikant Bert Nab. fa ii* P KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H.Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 M. Anganois Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004490 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. u XQ52 Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Terwijl er rond de aangekondigde jongerensite van de 'Schiedamse jongeren' een werkelijk oorverdovende stilte heerst (www.jongschie- dam.nl), is de gemeente Schie dam begonnen met een soort fo rum voor jongeren. Het forum is te bereiken via www.ditiswat- ikvanschiedamvind.nl, en wordt al redelijk druk bezocht. Jongeren reageren op stellin- gen van politic!, meestal ano- niem, en bijna altijd recht voor zijn raap: 'Hebben raadsleden door wat er aan de gang is on- der Schiedammers? Dacht het niet'. De aanleiding voor het oprichten van een jongerenforum was het houden van een jongerenenquete die de gemeente Schiedam moest houden in opdracht van Den ♦vijkcentra', stelt wethouder Menno Siljde. Veel reacties zijn er op deze stelling nog niet bin- nengekomen, slechts twee stuks. ,,Ja ja vind ik ook!!!", schrijft ene 'me„In de Erker is echt nix te doen!! ik vind dat ze daar ge- woon een ruimte moeten maken zodat jongeren's winters gewoon ergens binnen kunnen zitten des- noods in die kelder. Ze organise- Haag. De gemeente Schiedam zegt nu zelf dat de enquete niet meer was dan de aanzet, er komt nu een uitgebreide campagne om jongeren meer bij de stad te be- trekken. De forumsite is niet de enige manier waarop de gemeen te Schiedam de jongeren probeert te bereiken; vandaag wordt er in het Theater aan de Schie een de- bat gehouden onder leiding van cabaretier Dolf Jansen. Hon- derd leerlingen zet onderwijs mogen in de clinch met honderd be- leidsmakers (ambtenaren, politi- ci). De stellingen op de site die door de politici zijn geponeerd, zijn prikkelend bedoeld. 'Voor jonge ren is er niets te beleven in de meest op hebben gereageerd is 'Jongeren van Turkse en Marok- kaanse ouders zijn beter geinte- greerd dan hun ouders', van wet houder Peter Groeneweg: 37. le- mand die anoniem wil blijven stelt dat een meerderheid van de ze jongeren zich baldadig gedra- gen. Ik ga ook liever niet op don- derdagavond naar de stad omdat ik me dan niet veilig voeVIe- mand an- ders vindt het een be- lachelijke reactie, ren daar wel zo 'n disco voor kin- deren van 15 tot 18 ofzo maar dat is echt zo ontzettend saai draaien ze de kabouter plop dans wat is dat?'. De stelling waar de jongeren het 'Nederlan- ders' kun nen er ook wat van. De verhitte discussie rond deze stelling is voor wethou der Groeneweg aanleiding om zich zelf met de discussie te be- moeien. Goed dat de jongeren de dingen gewoon bij hun naam noemen, maar waarom toch al die anonieme reacties op het jonge renforum? „Waar zijn jullie bang voor?", vraagt Groeneweg ver- baasd. Op de forumpagina discussieren de jongeren ook over jongeren in de gemeenteraad. 'Een jongeren- gemeenteraad heeft beter door wat er aan de gang is onder Schie damse jongeren', stelt Martijn Vroom van de jongerenafdeling van het CDA. Robin Paardekam vindt een jongeren-gemeenteraad een goed idee, eindelijk een ma nier om de mening van de jonge ren aan devolwassenen' kenbaar te maken. Ene Danny grijpt de discussie aan om te pleiten voor een bioscoop, en hup, daar rea- geert wethouder Menno Siljee op: „lk zou ook graag een bioscoop voor de publieksfilms willen. Vandaar dat we een bioscoop richting Schieveste (achter het station centrum) halen)." Door Frank Willemse SCHIEDAM - „De onrust en angst is groot, vooral onder de oudere Nieuwlanders." Aan het woord mevrouw Reintalder, 74 jaar oud die met haar man al 40 jaar in de wijk Nieuwland woont. „Wij hebben hier altijd netjes en gezellig gewoond in de buurt Parkweg Oost. Maar nu met sloop, verval en al die nieuw- komers hebben wij grote zorgen; de wijk holt achteruit en als je wat zegt kan je nog een grote mond toe krijgen of door kwa- jongens bespuugd. Het wordt zo een rotzooitje; er wordt gepiest en zelfs gepoept op de binnenter- reinen. Eens was ik trots op Nieuwland. Ik heb hier mijn kin- deren opgevoed en een prachtige tijd gehad. Maar trots ben ik niet meer." Zo, en daar zat minister Roger van Boxtel, tot wie zij sprak, toch even zonder antwoord. De minister van Grotesteden- en Integratiebeleid op werkbezoek in Schiedam. Waar hij net zoals hij twee jaar geleden, bij aanvraag van het GSB (Grote Steden Beleid) subsidie weer door Nieuwland werd rondgeleid. Op maandag 1 oktober was minis ter Van Boxtel terug in Schiedam. Bij het bezoek speelde de proble- menwijk Nieuwland een grote rol. Daar zijn grote plannen gemaakt om ruim 1100 flats te slopen met daarvoor in de plaats veelal duur- dere woningen. Verschillende pro- jecten in Nieuwland zullen gefi- nancierd worden met het geld toe- gezegd door de minister. En hoewel de gemeenteraad toe- stemming tot die grote opwaarde- ring van Nieuwland heeft gegeven, blijft er onrust en angst onder de Nieuwlanders heersen. Verwijten tussen de wooncorporatie en ge meente en bewoners over en weer. Daarom heeft de klankbordgroep Nieuwland namens bewoners een woedende brief gestuurd aan de minister. Zij maken zich grote zor gen over de sloop en vooral over dure nieuwbouwwoningen daar in hun Nieuwland. Vooral de angst over de herhuisvesting en dat Nieuwland tot een verwaarloosd binnengebied wordt met een gou- den randje eromheen van dure hui- Multifocaal? Bij Het Huis heeft u de beste en de meeste keus. Zoals multifocale brillenglazen uit de Collectie van Het Huis, 450,-1 204,20 per paar. Of kom eens kijken naar de nieuwste generatie multifocale brillenglazen van Rodenstock. OfTICiENS HET HUIS RINCK SCHIEDAM - 'S GRAVELANDSEWEG 612 - TEL. (010) 427 02 69 HET HUIS ARGUS SCHIEDAM - ORANJESTRAAT 19, (010) 473 87 00, MAASSLUIS KONINGSHOEK, (010) 591 90 39. VLAARDINGEN KORTE HOOGSTRAAT 23. (010) 434 84 50. zen. Tijd dus voor een pittig ge- sprek tussen de minister op werk bezoek in Schiedam in Wijkcen- trum Dreesplein. Opvallend de open, rustige en re- laxte wijze waarop de minister met de boze bewoners sprak en pro- beerde de zorgen van de bewoners weg te nemen. Zo vertelde hij de bewoners, met zijn 25 jarige erva- ring met huisvesting en achter- standswijken, dat vooral de jonge- re bewoners wel hard 'piepen' maar zich na een tijdje gemakke- lijk aanpassen. Volgens cijfers na gedwongen verhuizing koopt zelfs meer dan 30% erna een eigen huis. Minder optimistisch en serieuzer was hij over de klachten van oude re bewoners. Deze hebben terecht grote zorgen en kunnen niet mak- kelijk 'verkassen'. Hij hield de ou dere bewoners voor dat de ge meente Schiedam een zogenaamde terugkeergarantie geeft. En dat een verhuispremie en vervangend huis bijvoorbeeld in Groenoord gega- randeerd is. Geen tijdelijke wonin gen in portocabins maar goede wo ningen in de rest van de wijk. Over veiligheid en verval in de wijk was hij kort en duidelijk ter wijl hij nadrukkelijk keek naar de burgemeester en de twee wethou- ders. Onaangepast gedrag of van- dalisme moet onmiddellijk aange- pakt worden door de politie met surveillance en proces verbalen. Klaaruit. Wel kaatste Van Boxtel de bal te rug naar de bewoners dat het toch wel vreemd is dat er hier geen al- lochtonen bij waren. Hoe zat dat? Hij benadrukte dat deze mensen ook een mening hebben en dat ook zij gehoord moeten worden. Argu- menten als 'wel geprobeerd maar zij spreken slecht Nederlands', veegde hij van tafel met zijn erva- ringen in talloze andere grote ste den in Nederland. Opmerkelijk was hoe deze discus sie met de minster open en vrien- delijk werd gevoerd ('zegt u het maar, u bent de baas' zo begon Van Boxtel). Pas als er details of als iemand van Woonplus of amb- tenaar tot de boze bewoners wilde antwoorden, werd de sfeer gespan- nen en de toon verwijtend. Frank en vrij sprak Van Boxtel over de noodzaak om de flats te slopen omdat anders Schiedam te veel laag opgeleide, arme mensen van buiten de stad binnenkrijgt. Een negatieve spiraal waarbij 'witte mensen' (een uitspraak van Van Boxtel) de stad uittrekken omdat er te weinig koophuizen zijn. En kan de verpaupering toeslaan met een- zijdige goedkope flats. Hij gaf zelf het voorbeeld toen hij in Amster dam woonde met twee kleine kin- deren zonder speelgelegenheid en slechte scholen. Toen wilde hij ook verhuizen. De werkgroep bezorgde Nieuw landers is niet tegen sloop maar wil vooral dat er meer goedkope hui zen worden terug gebouwd. Nu is de verhouding 20 procent goedko pe flats en 40 procent dure wonin gen en de klankbordgroep wil dit andersom. Ook zijn zij bang dat Woonplus slordig met de herhuis vesting omgaat en dat er te veel naar financiele belangen wordt ge- keken. „Waarom niet de hele wijk aangepakt in plaats van die Gou- den randjes?", werd aangevoerd. Van Boxtel besloot de informele vergadering met dat hij begrip heeft voor de angst om te verande- ren bij de ouderen en begreep de emoties van deze oude Nieuwlan ders. „We moeten vemieuwen. Er staan te veel slechte, oude jaren zestig woningen hier. En Schie dam heeft te veel huurwoningen en mensen willen nu eenmaal ook koopwoningen. Je moet dus als stadsbestuur mensen hun hele le- ven in Schiedam proberen te hou den en daar heb je verschillende soorten woningen voor nodig. Dat is wat bedoeld wordt met het woord wooncarriere." Daarom is het volgens Van Boxtel belangrijk om de feiten onder ogen te zien anders krijgen onze kinde- ren te maken met Schiedam als een eentonige en eenzijdige stad. Sigarenmagazijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plus van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 PlusWoudboek, Geuzenplein 5/7 Decokay v. Loenen, Dam 37-45 Woonplus Schiedam, Valeriusstraat 3 SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt binnenkort een begin- nerscursus 'tekenen en schilderen' opgestart. Het leerprogramma telt 30 lessen en de kosten bedragen 155 gulden, exclusief materialen. De cursus wordt gegeven op woensdagen van 19.30 tot 22.00 uur. Docent Jan Pieters, (010) 473 12 54, is bereikbaar voor meer in- formatie en inschrijvingen. SCHIEDAM - European Cat Fan ciers organiseert op zondag 7 okto ber een internationale Kattenten- toonstelling in sporthal Margriet aan de Nieuwe Damlaan 5 in Schiedam. Er zijn heel veel 'Maine Coons' in alle kleuren van de re- genboog ingeschreven alsmede een hele collectie Britse kortharen. Verder zijn er ook Perzische kat ten, heilige Birmanen, Ragdolls, Abessijnen, Siamezen, Rexen, Sphynxen, American Curls en Bengalen te zien. Los van de expo- katten zijn er diverse stands met al- lerlei kattenspulletjes en informa- tie over raskatten. SCHIEDAM - Spirituele vereni- ging Harmonia ontvangt op don- derdag 3 oktober Svati en Henk Boers. In het wijkcentrum aan het Wibautplein 165 in Schiedam zal Svati waarnemingen doen aan de hand van persoonlijke voorwer- pen. De toegang bedraagt 10 gul den. Aanvang 19.45 uur. Broersvest 111 *3111 EE Schiedam Naast een geheel vernieuwd interieur, heeft Alja Mode er een nieuwe afdeling bij, de Casual Corner, modieuze eigen- tijdse vrijetijdskleding, met o.a. Polo Land, Mac, Blue Wil's etc. Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur P Bij aankoop gratis uitrijkaart Tel. 010 426 03 99 E-mail: alja@kabelfoon.nl voor de ABC Garage (0 Park)! oktober oktober oktober oktober Capelle a/d IJssel Hoofdweg 4, telefoon 010 - 442 41 42 De Schiedamse WD is veel te links, vindt raadslid Arjan van Eerstel, en dus stapte de jonge Schiedammer uit de club van Van Wijk om een eigen partij te beginnen. Volgens de kranten was Van Eersel 'nu echt losgekomen(ik zat de laatste twee weken in de Provence, heb de actie van Arjan dus niet zelf kunnen volgen) De laatste drie jaar heeft hij in raad en commissie nooit zijn mond opengedaan, maar nu zijn de interrupties van Arjan bijna niet meer bij te houden, lees ik. Eindelijk wordt Arjan niet meer in toom gehouden door 'schoolmeester' Will van Wijk, eindelijk heeft hij alle vrijheid om zijn ideeen te spuien. Dat was zo 'n beet- je de teneur van Arjans motieven om de eigen WD te verlaten. Was dus benieuwd naar zijn optreden in de oktoberraad, afgelo- pen maandagavond, maar Arjan liet verstek gaan. Jammer, dacht ik, jammer dat ik nu niet kan zien hoe de 'nieuwe' Arjan zich afficheert. Maar gelukkig, Arjan heeft wel zijn 'nieuwe ik' getoond op www.datiswatilcvanschiedamvind.nl, het jongerenforum op in ternet 'Jongeren van Turkse en Marokkaanse ouders zijn beter geintegreerd dan hun ouders', stelde wethouder Peter Groene weg. En dan barst Arjan los, het raadslid dat de WD 'te links' vindt. Het integratiebeleid van Nederland, zegt hij, is veel te soft. Het beste integratiebeleid is geen integratiebeleid, stelt de aan- hanger van Adam Smith (liberale econoom uit de achttiende eeuw, bedenker van 'the invisible hand'. Laatde markt zijn gang gaan, dat is het beste voor iedereen uiteindelijk). Want al dat ge- doe met meertalige folders zorgt er alleen voor dat nieuwkomers geen Nederlands hoeven leren, stelt Arjan, en dus kunnen ze niet integreren. En hij wijst naar zichzelf, hij gaat emigreren naar Oekrame. Dachtje dat daar meertalige folders bestaan? Nee na- tuurlijk niet, zegt Arjan. Hij heeft dus als de wiedeweerga Oekra- iens moeten leren. Ik hoop voor Arjan dat dat genoeg is, ik hoop dat hij zich gauw thuisvoelt daar in de Karpaten. Misschien dat hij daar nog wel eens terugdenkt aan zijn stelling dat 'geen integratiebeleid het beste beleid is'. Jalmar Teunissen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 3