imu. Ouderen in de Gorzen blij met project Het Huiskamertje maasstad Wethouder Siljee blijft vasthouden aan Bachplein i85 679 [299 i7?9 VEILIGHEID Maenay m.- RDS AUTORADIO CD-SPELER Macnat m.- COMPLEET INGEB0UWD MET 6 CD-WISSELAAR CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 'Atie en Bartzijn echt uniek' Nervous Fellas Brand wonden Whiplash El Furkan hamert op Wibautplein CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111, R'DAM 400 WATT SUBW00FER C0MPLEETINGEB0UWD 140 WATT 6 x 9 SPEAKER DIRECTE MONTAGE 4x140 WATT BOOSTER Md6nat 5 Mr- 1 i 3m- Woensdag 3 oktober 2001 SCHIEDAM - Hij heeft zijn hand naar het bestuur van El Furkan open uitgestoken, be- reid tot een gesprek. „Maar het enige wat ik heb van El Furkan heb gehoord is 'we doen het niet, we willen het niet", sprak wethouder Men- no Siljee (onderwijs) maan- dagavond tijdens de raad over de houding van El Fur kan. „Ik heb mijn hand uitge stoken, en dan verwacht ik niet dat hij wordt afgehakt." Plantage Op de Correct car-stereo err auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 vindt u alles op het gebied van car- elektronica. 200 speaker oplossingen, diefstal preventie mogelijkheden, 100 autoradio cassettespeler combinaties met of zonder CD-speler, complete CD-wisselaar sets en meer dan 50 vermogensboosters. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. PIONEERTSW-253F SUBW00FER Vult uw auto letterlijk met de diepste dynamische bas-klanken met deze 25 cm subwoofer speaker. Maximaal vermogen 400 Watt. Inbouw diepte 12.9 cm. JWT-Art 35.85 INCL.BTW 94.01/€42.66 SONY RM-X4 SAFETY COMMANDER Dit handige bedieningspookje, geplaatst op het stuurkolom van uw auto, draagt bij aan een verkeersveilige bediening van uw Sony autoradio. INCL.BTW 39.27/€17.82 M *INCL. CD-ROM BENELUX PIONEER AVIC 70 AUTO NAVIGATIE SYSTEEM Het Pioneer-navigatiesysteem werkt met unieke stembediening zodat u al uw aandacht aan de weg kunt wijden. U zegt gewoon de instructies en het systeem antwoord ter bevestiging. Het systeem bestaat uit een 17 cm inklapbaar TFT kleurenscherm, afneembaar bedieningspaneel, navigatie module met spraak-herkenningsmicrofoon, Navtech software, afstandsbediening en| GPS-antenne. INCL. BTW 3568.81 1619.46 MAGNAT LS-693 140 WATT 6X9" INBOUW LUIDSPREKERS Dit3-weg-systeem met een belastbaarheid tot 140 Watt zorgt voor een evenwichtige geluids- weergave, ook bij laag vermogen versterkers. PER PAAR I €38.57 INCL. BTW 101.1545.90 SONY SONY CDX-M700R HX-DSP AUTORADIO MET CD-SPELER Alles heeft een keerzijde. Deze schone slaapster van Sony laat haar drie gezichten zien als u het contact van uw auto aanzet. Het paneel wat eerst volledig zwart was komt tot leven en als u op de toets open drukt ziet u letterlijk een heel ander kant van de radio. Uitgerust met RDS-tuner, 4x50 Watt versterker en HX-DSP. I J €308.12 MAGNAT CLASSIC 360 AUTO-BOOSTER 4X140 WATT Hoogvermogen eindtrap met een totaal vermogen van 4x140 of 2x180 Watt max. Zeer compleet afgewerkt met vergulde cinch aansluitingen en opgebouwd met MOSFET-transistoren. Afm. 25.3x5.2x35 cm. €135.68 INCL. BTW 355.81161.46 PIONEER MCD-7900 AUTORADIO-CASSETTESPELER MET 6 CD-WISSELAAR EN STUUR-AFSTANDSBEDIENING Overzichtelijk bedienbare autoradiocassettespeler met 3D organic display. Het RDS tunergedeelte heeft 24 voorkeuze instellingen en is geschikt voor FM en MG ontvangst. Het cassettegedeelte heeft een autoreverse systeem en Dolby B ruisonderdrukking. 4x45 Watt ingebouwde versterker, metdegescheiden hoge- en lage tonen regeling. Geleverd met 6 CD-wisselaar. L—362.57 4649T- Art.nr. 974 INCL. BTW 950.81/€431.46 ZONDAG 7 OKTOBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR DE WERELDZAAK VOOR DE ZAKENWERELD jjm Door Dennis Smits SCHIEDAM - Belofte maakt schuld. Op zaterdag 21 mei won het project Het Huiskamertje, een plek in de Gorzen waar de oudere bewoners overdag kun- nen verblijven, de eerste prijs op de Wijkplusdag en wethouder Peter Groeneweg deed, uit naam van de gemeente, de belofte op korte termijn het project uit te voeren. En dus stond een grote groep Gorzenezen zaterdag 29 September voor de deur van Groenelaan 22a om de wethou der heen, te wachten tot hij met een ferme duw door de blauwe kartonnen deur zou lopen en Het Huiskamertje officieel zou ope- nen. Groeneweg was met een bood- schappentas van Albert Heijn rich- ting de Gorzen gekomen. „Ik doe hier op zaterdag altijd mijn bood- schappen", legde hij de omstan- ders uit. „Dit is een project waar mensen even een rustpuntje heb- ben tijdens het boodschappen doen, waar ze even binnen kunnen stappen, dus toen ik hoorde dat ik dit moest openen dacht ik: Kan ik het mooi combineren met het boodschappen doen!" Groeneweg roemde de inzet van de vrijwilligers, en met name de initiatiefnemers Atie Levering en Bart Bos. „Ik geef toe dat ik in het begin wel even mijn twijfels had of het zou lukken. Maar het gaat goed. De winkeliers hier in de Groenelaan geven kranten en snoep voor in het huis. We kijken nog een jaar hoe het gaat, en als het een succes blijft kunnen we dit misschien ook in andere wijken gaan doen." Levering en Bos kwamen op het idee voor het Huiskamertje toen ze zagen dat de Gorzen steeds meer vergrijst. Omdat er voor ouderen weinig tot niets was bedachten de twee om een huiskamer op te zet- ten in de drukke winkelstraat de Groenelaan, zodat ze tijdens het boodschappen doen even kunnen uitrusten, of gewoon even gezellig bij elkaar kunnen zitten. Ook wil- len de initiatiefnemers met bij- voorbeeld de Kerstdagen speciale activiteiten organiseren en willen ze proberen om medische instellin- gen spreekuren te laten houden in het gebouw. De drukte die direct na de opening in Het huiskamertje heerst maakt duidelijk dat de behoefte aan een dergelijk project erg groot was. De huiskamer is gezellig ingericht met een paar zithoeken en schilderijen. Speciaal voor de opening speelt een man op zijn accordeon wat on- vervalste Hollandse hits. Ook in de afgelopen maand, toen het project beproefd werd, zat de huiskamer elke dag vol. „Ik woon hier eigenlijk helemaal niet", be- kent mevrouw Ruigrok-Groenen- daal lachend. Ik woon in Groen- oord. Daar heb je eigenlijk niets. Ja, in Landvreugd heb je een keer in de maand een dansavond, maar wij kunnen op onze leeftijd toch niet meer gaan dansen!" Mevrouw Ruigrok komt nu een paar keer in de week met de bus van Groenoord naar de Gorzen toe. Ze heeft haar plekje in de huiska mer al helemaal gevonden. „Je komt hier om de eenzaamheid te- gen te gaan. Mijn man is overleden en de bomen en de stoelen zeggen niets terug. Het is hier echt gezel lig. Toen ik binnenkwam zag ik gelijk allemaal bekenden. We kij ken naar de tv of we doen spelle- tjes. En Atie en Bart zijn echt uniek, dat mag best wel eens een keer gezegd worden." SCHIEDAM - Ze staan voor uiterst swingende R&B-co- vers uit de jaren '40 en '50 maar The Nervous Fellas schuwen ook het modernere werk niet. Zaterdag 6 okto- ber treedt dit viertal op in podiumcafe De Graauwe Hengst The Nervous Fellas spelen vanaf 22.00 uur. Donderdag 4 oktober treden ook Leon Elias en zijn vrien- den weer op aan de Lange Haven 28 in Schiedam. Aanvang 22.00 uur. SCHIEDAM - De Neder- landse Brandwonden Stich- ting stuurt in de week van 7 tot 13 oktober landelijk ruim 55.000 collectanten op pad. Het geld dat wordt op- gehaaid is hard nodig om het belangrijke werk van de stichting voort te kunnen zetten. De ramp in Volen- dam heeft iedereen opnieuw duidelijk gemaakt dat brandwonden tot de meest ernstige ongevallen behoren die een mens kunnen over- komen. Het genezingsproces is vaak pijnlijk en langdu- rig- Giften kunnen ook naar giro- nummer 202122 of banknum- mer 70 70 70643 t.n.v. de Ne- derlandse Brandwonden Stichting Beverwijk. SCHIEDAM - De Whiplash Stichting Nederland organi- seert dinsdag 9 oktober van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur een in- loopochtend voor whiplash- patienten. Plaats van hande- ling is de GGD Nieuwe Wa- terweg aan de Van Hogen- dorplaan 501 in Vlaardin- gen. Toegang gratis. Dat iemand als gevolg van een whiplash een tydje ziek bent wordt nog wel geaccep- teerd. Maar als het langer duurt is er minder begrip. Voor het oog lijkt zo iemand immers gezond en dit terw ijl de klachten soms jarenlang kunnen aanhouden. De in- loopochtenden waarbij met lotgenoten over de proble- men gepraat kan worden, werken in deze vaak verlich- tend en afleidend. XQ53 El Furkan en de gemeente Schie dam liggen de laatste weken in de clinch over de ruimtenood van de school. El Furkan, nu gevestigd in de Eduard van Beinumstraat, wil heel graag verhuizen naar Nieuw- land, naar het Wibautplein. In Nieuwland wonen immers de meeste leerlingen van El Furkan. Maar wethouder Siljee ziet niets in de locatie in Nieuwland. „De om- geving van het Wibautpein vind ik niet geschikt voor het vestigen van onderwijs. Punt. De speelvoorzie- ningen daar zijn niet goed, spelen op het voorplein vind ik levensge- vaarlijk. Ik wil het niet op mijn ge- weten hebben dat een kind straks voor een auto loop, ik kan het niet voor mijn rekening nemen." Siljee en de gemeenteraad zien meer in het Bachplein, daar is ruimte genoeg voor het vestigen van een tijdelijk onderkomen. „Het Bachplein is momenteel de enige mogelijkheid voor El Fur kan", aldus Siljee. De wethouder vond het verder vreemd dat brie- ven van El Furkan naar de fractie- voorzitters is gestuurd, en niet naar de verantwoordelijk wethouder. Dat is, volgens Siljee, de juiste weg. Wethouder Luub Hafkamp sprak tijdens de gemeenteraad verder over voorgenomen bouwplannen van een toren in de Lange Nieuw- straat. Bewonersvereniging De Plantage is fel tegen de bouw. De toren zou niet passen in het beeld- kwaliteitsplan dat enkele jaren ge- leden voor de Lange Nieuwstraat is gemaakt, te hoog (acht verdie- pingen). Een hoge toren zou het historisch aanzien van de straat volgens de bewoners schaden. Ook zou het woongenot worden aangetast: minder zonlicht door de hoge toren en meer parkeerdruk door de nieuwe bewoners. Hafkamp kon melden dat in over- leg met de projectontwikkelaar de toren lager is geworden (van acht naar zes verdiepingen). Verder zijn inspraakmogelijkheden nog moge- lijk, en zullen de defmitieve plan- nen verder in de commissieverga- dering worden besproken. Menno Siljee. Archieffoto Roger van der Kraan CORRECT CAR ELECTRONICS a: KPFi mmmmm :.nr. 99245 SONY Art.nr. 60004 .nr. 969 Art.nr. CORRECTPRIJS EXCL.BTW WW CORRECTPRIJS EXCL. BTW i099r Art.nr. 318 INCL. BTW 808.01/€366.66 CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 192624 STUUR-AFSTANDSBEDtENING CORRECTPRIJS EXCL.BTW ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW.TENZIJ ANDERS VERMELD 0PENINGST1JDEN: maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN I VISA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 5