schiedam Kl VI ll Groeneweg: 'Er zit een weerhaakje in het debat' Gratis naar It* OBK-rff 3! Wl Einde R2001 nadert KERSH3RCI1S Metaal over Branderspoort maaspost conducteur. HET CORRECT WINTERMAGAZINE IMOKIA 3330 Plus: 'Spek uw dubkas' I debite" Weer sportclub door brand getroffen DYKSTAL DIE RUIMT OP!!! Gemeenteraad over minderheidsbeleid Kerstviering in de stal van De Ark Extra koopzondag in Passage Opeens heb je het. Je wordt BOUMAIXI Kunstwerkt geeft cadeau aan Schiedam Gouden krant csms BROERSVEST OP DE SCHOP.... AHOY'-ROTTERDAM za.+ zo. 15 16 DEC. io-i7 uur Of bel gratis 0800 - 0642 Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 12 december 20018e Jaargang nr 50 over devesten 3 3116 ad schiedam jSTJa noteer voor mij een abonnement op het Rotterdams Dagblad. 1 I I I Bel vandaag nog voor standplaats Rotterdam: 0800 - 1583 FL.4999Ss~ ittd. notebooktas [R««vtrsn nicl mogelijk iOpgeteM do he »PIUS«.D^ SCHIEDAM - Integrate, acceptatie en participatie. Verhul- lende woorden, veelvuldig gebruikt in de nota Minderheden- beleidsplan 2002-2004 door de afdeling Welzijn van de ge- meente Schiedam. Met als doel om de dertig procent allochto- ne bevolking van Schiedam meer bij de samenleving te betrek- ken. Een moeilijke klus met voorzichtige woorden. Dat bleek tijdens de behandeling in de gemeenteraad van afgelopen maandagavond. KSKMOEHXaOKai SCHIEDAM - Met grote koppen viel het vorige week in de krant te lezen. De 'pyro- maan' die de afgelopen pe- riode bij diverse sportvereni- gingen brandstichtte, was in de kraag gevat. Sportclubs konden derhalve eindelijk opgelucht adem halen. Hun kostbare eigendommen lie- pen niet meer het vergrote ri- sico om in vuur en vlam ge- zet te worden. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) i.c.m. 1-jarigdebitel90 Een paging vol aanbiedingert! Kijk verder in dBase krant. www.pcdiscount.nl Broersvest 1 35 Schiedam Centrum Tel.: 010 - 426 84 92 .kom snel naar on* flliaal! KLARE TAAL weekhladen Uitgerust met een brede waaier van geavanceerde functies die perfect afgestemd zijn op de hedendaagse mobiele levensstijl. U kunt surfen op het mobiele Internet met de WAP browser, de telefoon individualiseren met smaakvolle geanimeerde screensavers, chat messaging gebruiken om snel een conversatie te voeren met vrienden en deelnemen aan allerlei plezierige activiteiten. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. f met 16 va Schiedam Kunstwerkt (10 jaar) over de ingediende planner) van Nikolai Dielemans: „Niet a lie plannen zullen meteen verwezenlijkt worden. Zie verder de binnenpagina voor een vers lag. Foto Roger van der Kraan FofoK/e/n kzaken altijd bij u in de buurt! Maak nu kennis met het Rotterdams Dagblad en profiteer van onze najaarsaanbiedtng; lees het Rotterdams Dagblad tegett de zeer voordellge prljs van 35,9S/€ 16,31 (automatlsche betaling) per maand. En we maken het nog leuker! U krijgt ook nog eens twee kaartjes voor de zaterdagmlddag- voorstelllng van Kerstclrcus Ahoy* op 22 december. g** Mn> «hm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m| 35,95/€ 16,31 per maand automatisch, minimaal drie maanden) I Naam: Voorl: Ad res: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank-/gironummer: Handtekening: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bentgeweest. Rotterdam* D»j(b\aa SCHIEDAM - Kinderen worden uitgenodigd voor een kinderkerstdienst op 24 december in De Ark. De dienst begint om 18.45 uur op het plein van de Dorps- kerk in Kethel. Er is gezorgd voor heel veel potjes met waxinelichtjes. Als elk kind een potje met brandend lichtje heeft wordt er naar de 'stal' in kerkgebouw De Ark gelo- pen. Bij De Ark worden de lichtjes weer gedoofd. Hier wordt een kerstverhaal verteld van een herdersjon- gen die in de nacht op zoek gaat naar warmte en licht. Hij vindt het in de stal. Dat verhaal is omgebouwd tot een echt toneelstuk. Ver- schillende kinderen zijn hiervoor al weken aan het oefenen. Wie op tijd wil zijn moet met. het volgende rekening houden: om 19.00 uur be gint de wandeling naar De Ark, waar om 19.30 uur de kinderkerstdienst begint. Pl££[2£ VAN MOO'J PON K S£lZO£N 2DH&-ZOH3 regio Rotterdam f»/NS IrfHrmet CD-brander en DVD-speler, SCHIEDAM - De kerstman krijgt van de ondernemers in winkelcentrum De Nieu- we Passage weer ruim- schoots de gelegenheid inko- pen te doen, want zondag 16 december is uitgeroepen tot extra koopzondag. De win- kels zijn dan open van 12.00 tot 17.00 uur. Hier zullen volop cadeautjes en andere sfeermakende ar- tikelen te vinden zijn. Het te gekke kerstteam komt langs om de boel op te vrolijken. Eentje kan jong- leren, de ander is creatief met ballonnen en de derde heeft snoepgoed voor de kleintjes. Het parkeren is deze dag natuurlijk gratis. *1 SCHIEDAM - IRADO heeft de Gouden Krant dit jaar toegekend aan de Schiedammer Arie Krom- menhoek van de wandelsportver- eniging de Schiedamse Tippelaars. Donderdag 6 december reikte ONS deze waarderingsprijs aan hem uit. Robin Timmer en een aantal actieve leden namen de Gouden Krant voor de vereniging in ontvangst. De wandelsportver- eniging haalt al tientallen jaren oudpapier in Schiedam op. Niets bleek echter minder waar. Afgelopen zaterdag was het op- nieuw raak. En wederom was het ook een sportclub die te maken kreeg met deze brandstichting. Slachtoffer was nu jeu de boules- vereniging 1'Esprit. Het houten verenigingsgebouw van de Schiedamse vereniging werd volledig door brand ver- woest. Een zware slag. De boulers waren plannen aan het smeden om aan de Julianalaan tot een overdek- te spelhal te komen en hadden daarvoor al wat geld opzij gelegd. Deze financien zullen nu nodig ge- bruikt moeten worden voor de we- deropbouw van het complex. Het in jeu de boules-kringen felbegeer- de boulodrome wordt dus waar- schijnlijk op de lange baan gescho- ven. Overigens was dit niet de eerste maal dat 1'Esprit door brandstich- ters is belaagd. De afgelopen jaren is dat al meerdere malen voorge- vallen. Foto Roger van der Kraan DPUI$Htolh. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek „Er zit een weerhaakje in het de- bat", zo noemde wethouder Peter Groeneweg (PvdA) het. Hij doelde op het gedeelte van de tekst waar- aan de WD en D66 refereerden. Feestelijk woonwinkelen in winterse sfeer. IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111, E-mail info@boumanmeubelen.nl Bouman Meubelen vindt u aan de N210, richting Capelle a/d IJssel, naast Bedrijvenpark Rivium DIVERSE BANDSCHOENEN Mart Visser Paul Green VOOR Bij de omschrijving van de doel- stelling van een integrale benade- ring van het allochtonenbeleid, staat onder de alinea Acceptatie de samenvattende tekst: ntegratie betekent dus nadrukkelijk niet: aanpassing.En het vervolgt met Aanpassing aan iets wat men 'Nederlandse normen en waarden zou kunnen noemen. En over deze woorden ontstond een debat tijdens de laatste raads- vergadering van 2001. Volgens woordvoerster Anneke Elenbaas heeft de WD fractie grote moeite met deze zin. „Lijkt het hiermee niet of allochtonen zich niet behoe- ven aan te passen?", zo betoogde zij. Waarna zij werd onderbroken door fractievoorzittter Christine Lepidis van het CDA die zich af- vroeg „waarop de WD het niet aanpassen van allochtonen baseer- de?" Ook Trudy van den Akker (D66) mengde zich in de discussie met de opmerking: „dat etnische minderheden zich juist dienden aan te passen aan de waarden en normen van deze samenleving." Er zijn toch ook niet voor niks boekjes voor buitenlandse zaken- lieden opdat zij geen blunders ma ken in een vreemde land. Een onverkwikkelijke discussie, volgens wethouder Groeneweg. Hij betoogde uitvoerig dat er veel variatie is bij de verschillende nor men en waarden. En adviseerde ie- dereen de tekst nu eens te lezen met een 'andere' minderheids- groep in het achterhoofd. „Bij- voorbeeld met de groep waartoe ik zelf behoor." Waarop hij refereer- de aan het samenwonen tussen mannen. Bovendien betoogde hij dat die normen en waarden samen tot een set van identiteit behoren. En dat SCHIEDAM - Actrice Carice van Houten denktsoms met gemengde gevoelens terug aan Schiedam. Als poes Minoes moestze op de Grote Markt vanuit een boom op straat springen, in de vrieskoude, met een touw weliswaar. Alleen het shot mislukte keerop keer, en dus moest Carice weer de boom in. Dan waren de afsluitende opnames in het Beatrixpark voor haar een stuk comfortabeler. Minoes, de poezenfilm die voor een groot deel in Schiedam is opgenomen, is vorige week in premiere gegaan. Archieffoto Roger van der Kraan ondanks grote verschillen wel dui- delijk moet zijn dat de wet daarbij nooit overtreden mag worden. Hij vatte de discussie samen met de woorden dat het uiteindelijk gaat om respect, zonder dat de eigen identiteit moet worden ingeleverd. Een beetje schipperen met woor den om niemand te beledigen, zo concludeerde menig raadslid na af- loop. ledereen ging akkoord met de oude tekst die niet aangepast werd. Want, zo betoogde WD fractievoorzitter Will Van Wijk, het gaat om de geest van de alinea en dus staat er dat er 'een wederke- rig proces moet zijn tussen de ver schillende culturen'. Schiedamse kunstenaars naast zich neer te leggen. Ook afgelopen zaterdag temperde hij de verwachtingen van het jarige SCHIEDAM - Het was niet de eerste keer dat Kunstwerkt met ideeen kwam voor de inrichting van de binnenstad. Eerderal, een jaar of drie geleden, probeerde de stichting van Schiedamse kunstenaars, met hun ervaring, kennis en expertise de Hoogstraat een nieuw elan te geven. Maar wethouder Luub Hafkamp besloot het aanbod van de SCHIEDAM - Na twaalf weken inzamelen van kassabonnetjes door Schiedamse verenigingen bij de twee Schiedamse fdialen van de Plus kwam er een einde aan de actie "Spek uw clubkas'. Vrijdagavond reikte de plus in boerderij Landvreugd meer dan veertigduizend gulden aan spon- sorgelden. Voor elke tien gulden aan boodschappen gaf Plus een zegel ter waarde van 10 cent. Die zegels konden worden opgeplakt op een sponsor- biljet die vervolgens bij de Plus kon worden ingeleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1