schiedam Apotheken minder open in weekend (leerling-) keukenmonteurs De Keukenman Gemeente Belangen woedend op college ■■PLUS DE euro- verhalen arianne Weber Schiedam Nieuwjaars-concert WORD VAKMAN BIJ DE KEUKENMAN! 'Reactie B en Wweer typisch Schiedams' Parkeren voortaan betalen met een pas Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 2 januari 2002 9e Jaargang nr 1 over devesten 3 31 1 ad schiedam wij zoeken: Voor het pfaatsen van keukens in de regio. De Juiste instelling en twee rechterhanden is voidoende; |e wordt door ons namelijk opgeleid in het eigen opleidingscentrum. Auto, fax en telefoon van de zaak. Heb je interesse, bel dan naar onze vacaturefijn: 0416 - 569 915. Kijk ook op internet: www.keukenman.nl of mail naar pz@keukenman.nl. Schrijven kan ook: De Keukenman, afdeling PZ, Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. SCHIEDAM - De fractie van Gemeente Belangen is woedend op het college van B en W. Aan- leiding zijn de antwoorden van B en W op de vragen die Gemeente Belangen heeft gesteld over het debacle rondom het nieuwbouwproject Branderspoort. „Het is weer typisch Schiedams", zegt Gemeente Belangen over de antwoorden van het college. Opgeteld de heste Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. S5S*LUS van Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen SCHIEDAM - Voor de allereerste keer geeft muziekvereniging Har- pe Davids zaterdag 12 januari een nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk in Kethel. Dit concert wordt ver- zorgd door het B-orkest onder lei- ding van Tijn Kemps en het uit vijftig leden bestaand harmonieor- kest onder leiding van Jos den Boer. Het concert zal een licht klassiek karakter hebben met on der andere de 'Overture to the Gadfly', 'Dance of the Sugar Plum', de 'Slavische' en de 'Russi- sche mars'. Op deze avond zal ook de premiere plaatsvinden van het onlangs gecomponeerde werk 'Sympho Fiasco'. De componist, die speciaal voor dit concert is uit- genodigd, zal zijn opzienbare com- positie zelf dirigeren. Aanvang is 19.30 uur. Gratis kaar- ten zijn te verkriigen via nummer 449 15 91. SCHIEDAM - Met ingang van 4 januari zijn de apotheken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een stuk minder open dan voorheen in de avonden en weekeinden. Uitsluitend voor spoedeisende ge- vallen hebben er op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur drie apotheken dienst, een in Schiedam, een in Vlaardingen en een in Maassluis. Op het antwoordapparaat van de eigen apotheek wordt vermeld welke apotheek er zaterdag over- dag dienst heeft. 's Avonds, 's nachts en op zondag heeft er een apotheek dienst voor de hele regio Schiedam, Vlaardingen en Maas sluis. Uitsluitend voor spoedeisen de gevallen is deze regionale apo theek te bereiken via nummer 470 26 45. De makers van keukens uit Kaatsheuvel Volgens het college zijn de vragen die Gemeente Belangen over de Branderspoort stelt identiek aan eerdere vragen. „Wij begrijpen niet wat het doel is van het op dit moment herhalen van de vragen van eerder dit jaar", schrijven B en W. „Negatieve publiciteit schept extra onrust en schaadt de pogin- gen om de kwestie tot een goed einde te brengen." Volgens het college wil Gemeente Belangen meer dan alleen antwoorden krij- gen: „Het nu desondanks en zon- der nieuwe informatie of nadere onderbouwing opnieuw aan de or- de stellen van deze vraag heeft kennelijk de bedoeling een bepaal- de stemming te creeren." Gemeente Belangen verwijst in de vragen naar een artikel dat in fe- bruari 2001 in Musis is versche- nen. In dit artikel wordt gesteld dat voormalig wethouder Adri Reijn- hout van te voren is gewaarschuwd over de risico's om met Breur, de bouwer van Branderspoort, in zee te gaan. B en W stellen in de beant- woording van de vragen dat het ar tikel in Musis een sfeer schetst 'die niet overeenkomt met de werke- lijkheid'. De beantwoording van B en W is volgens Gemeente Belangen 'ty pisch Schiedam'. De fractie ver wijst hiermee naar de manier waar- op B en W reageerden toen raads- lid Yorick Haan (SP) in juli van dit jaar vragen stelde over het straf- rechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar asbestaf- faires in Schiedam. Ook toen ver- weet het college de vragensteller te zorgen voor 'negatieve beeld- en meningsvorming' De FGH Bank heeft vlak voor de Kerst, op 20 december, bij de rechtbank het faillissement van Breur vennootschap aangevraagd. Op diezelfde dag heeft het college van B en W de antwoorden op de vragen van Gemeente Belangen opgesteld. Een woordvoerder van FGH Bank wil verder geen com- mentaar leveren. „We verstrekken geen gegevens over onze clien- ten." FGH redde Breur een jaar geleden dankzij een omvangrijke kredietverstrekking Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland i* IP® I* J van Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM - Bij de meeste par- keerautomaten in de binnenstad van Schiedam kan vanaf begin 2002 uitsluitend nog met een pasje worden betaald. Om de overgang te vergemakkelijken blijft het op een aantal (de meest drukbezochte) plekken en in de parkeergarages mogelijk om ook met munten te betalen. Volgende week wordt huis-aan-huis in heel Schiedam een folder bezorgd met uitgebreide in formatie hierover. Meer veiligheid in de binnenstad van Schiedam en een groter ge- mak. Dat zijn de belangrijkste re- denen waarom parkeren in Schie dam vanaf 2002 grotendeels met een pasje wordt betaald. De par- keerautomaten zijn dan geschikt voor chipper, chipknip, prepaid- kaart en ANWB-Mobiliteitspas. De kans op diefstal en vandalisme wordt hiermee kleiner. Op de vol gende locaties kan nog met munten pf pas worden betaald: in de drie parkeergarages en aan de Broers- vest/Emmaplein, Koemarkt, Bui- tenhavenweg, Lange Haven-oost- zijde, Breedstraat/Zijlstraat/Raam en Lange Nieuwstraat/Tuinlaan. Het is de bedoeling dat het defini- tieve parkeer- en bereikbaarheids- plan in de loop van 2002 wordt uit- gevoerd. SCHIEDAM - Schiedam heeft afscheidgenomen van 2001. Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar? En wat niet? Rode draad door het afgeiopen jaar was de komst van het Vlietland Ziekenhuis in Bijdorp. Eerst waren er de protesten van omwonenden, later vraagtekens over met name de realisatie van een parkeergarage en de aantasting van de ecologische zone en weer later de verontwaardiging toen bleek dat het het ziekenhuis zelf allemaal te lang ging duren en ze uit wilde wijken naar Vlaardingen. Op de valreep lijkt het Vlietland nu toch voor Schiedam behouden. maar wie weet wat 2002 op dit gebied brengt. Verder werden er natuurlijk weer heel wat sloopplannen gepresenteerd. Na Groenoord, dat vorig jaar al werd opgeschrikt door plannen voor een flinke sioopoperatie in de delen Zuid en Midden, was het nu de beurt aan Nieuwiand. Maar liefst 1.115 woningen worden daar tussen 2002 en 2008 gesloopt, maar Woonplus en de gemeente garanderen dat alle bewoners gewoon vervangende woonruimte in Nieuwiand zelf kunnen krijgen. „Wanneer ze dattenminste willen", voegde de directeur van Woonplus, Jos Feijtel, daar aan toe. In ruil voor de meer dan duizend woningen die door de sloperskogel zullen worden getroffen, komen er 755 terug. Een deel hiervan is huur, maar een groter deel wordt koop. Wat bewaard bleef voor sloop was het Amec-gebouw bij het station Centrum en wat juist in 2001 werd opgeleverd waren de Zweedse woningen in Sveaparken, zij het met de nodige vertraging. De komende jaren wordt deze wijk verder uitgebouwd in noordelijke richting en zal Schiedam zoals dat heet 'vol zijnNieuwbouw kan dan alleen nog gepleegd worden op open stukken binnen de stad en na sloop van bestaande bouw. In juni werd de eerste fluisterboot gedoopt door Liesbeth List en al snel kwam er een tweede fluisterboot waarmee de afgelopen maand zogenaamde snertvaarten werden gemaakt. De belangstelling voor een tochtje door hetSchiedamse water lijkt goed te zijn. En ook de musea lijken hiervan te profiteren. Misschien dat het hierdoor komt dat het Stedelijk Museum zich dit jaar uitliet over een landelijke uitstraling. Die wil ze op korte termijn realiseren. Affaires stonden dit jaar vooral in het teken van de asbest. De asbestaffaire bij Parkweg-Oost leidde erzelfs toe dat de gemeente werd verhoord door het Openbaar Ministerie. Ook werd bekend gemaakt dat veel Schiedamse ambtenaren hun stad slecht kennen. Een groot deel woontniet in de brandersstad, maar zelfs basiskennis ontbreekt bij veel mensen in hetStadskantoor. Foto Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1