Mil ivu schiedam SP verwijt Leefbaar Schiedam Achterkamertjes politiek' STIGTER PLUS zondag geopend ENGELEN IS! n A MICROSOFT X'BOX maaspost Geheugentraining bij Soenda-centrum U Hoe groene energie echt werkt Anniek r Geuzenpenningvoor Pakistaanse advocate 1 %M mm in The 'Prefab Four Haan: 'Linkse coalitie nog mogelijk' Smul van al dit nieuws! bruynzeei De nieuwe zetelverdeling in de gemeente Schiedam 6 WEKEN VOOR 17,50 p| I llggjf Weer volop mode in deze krant.... DaVEReNDE 4* it □E ECHTE SPECIALIST IN □IGITALE FOTD'5 I over devesten 3 3116 ad schiedam Paasmarkt Redactie Maaspost verhuist Bank voor Nienke Bieb Stadserf langer open j""" *mm mmm mmm mmm mm amamm Of bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 13 maart 2002 9e Jaargang nr 11 De grootste collectie tuin- en serremeubelen in teakhout, aluminium, staal en kunststof van Nederland. SCHIEDAM - De Socialistische Partij (SP) verwijt Leefbaar Schiedam 'achterkamertjes politiek'. „En dat terwijl Schoen- r alters en consorten zelf pleiten voor openbare onderhande- lingen'zo stelt Yorick Haan, fractievoorziter van de SP, vast. Maandagavond nodigde formateur Theo Schoenmakers als leider van de nieuwste grote partij van Schiedam de kleine par- tijen uit voor de zogenaamde collegeronderhandelingen. Vol- gens Haan weigerde Schoenmakers in dat gesprek om duide- lijk te kiezen tussen een 'links' of 'rechts' college. 3 8 r :p p i V vanaf 14,95 IM 60 V O Gevolgen Opaeteld de teste. It PLUS vast 4*.* Mm? FILIAAL ROTTERDAM van 11.00-17.00 uur 5DIMY CYBER5HDT D5C-575. Met 25,OOOr - brtnto Jaariiikomeni T37.SOO,- bypotbeek L HMMk mtemfm.sslSwa Voor de faagste rente van IMedierflamd; 5 jaar vast v.?. 4,3% 10 jaar vast t.ju 5,4% Voorerkenden I adri<>» j 010-4129026 noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* I Naam: (6 weken voor slechts 17,50 Voorl: m/v Nr: mmmmammmmj Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam aden w Kleiweg 213-219 Rotterdam Telefoon: 010-4185079/ 010-41813 27 Volgens de SP is er in Schiedam raadsmeerderheid, waarbij kleine een linkse coalitie mogelijk. Haan denkt dan aan een college met de PvdA, GroenLinks, Leefbaar Schiedam en de Socialistische Par tij. Volgens Haan is Schoenmakers echter een 'opportunist' die nu op zoek is naar college met een riante C*A <0 6 c (0 WOONMOOE 1 It s, Mi j i i Bruynzeei Keukens Nieuwe modellen 2002 in verrassende kleuren Topontwerpen Proeverijen KEUKENS Rotterdam Alexandrium III Watermanweg 11, tel. 010 - 220 18 85 Rotterdam-Zuid Zuidplein Wevershoekstraat 380, tel. 010 - 423 13 11 Capelle a/d IJssel Hoofdweg 4, tel. 010 - 442 41 42 partijen als GroenLinks en de SP buiten de boot vallen. Daarmee is de achterkamertjespolitiek nog steeds geen verleden tijd, terwijl Leefbaar Schiedam zelf altijd al pleitte voor openbare onderhande- lingen, vindt Haan. De politieke 'aardverschuiving' van vorige week woensdag heeft grote gevolgen voor de politieke verhoudingen in Schiedam. De aanhang van D66 is gehalveerd, de WD heeft twee zetels verloren, terwijl de PvdA het moet doen met zeven zetels (waren er elf). Leefbaar Schiedam is de partij van Theo Schoenmakers die in het ver leden voor het CDA in de gemeen- teraad zat. Door meningsverschil- len zat Schoenmakers als dissiden- te eenmansfractie tot 1998 in de raad. In 1998 deed hij onder de naam Platform Schiedam een ver- geefse poging weer in de gemeen- teraad teriug te keren. Sinds vorig jaar werd de naam veranderd in Leefbaar Schiedam. Door de verkiezingswinst -in een klap de grootste partij- mag Theo Schoenmakers als formateur voor een nieuwe wethoudersploeg acte- ren. Donderdag wordt de nieuwe ge- meenteraad gelnstalleerd. Gisteren is afscheid genomen van de oude raad. (lie verder de binnenpagind) Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland IIPLUSwnOiJfc Geuzenplein 7, Schiedam Woudhoek Een van de mooiste Sony digitale fotocamera's met een originele Sony 1/1.8" 3.34 Mega Pixel Super HAD CCD en de lichtsterke Carl Zeiss F2.0 Vario Sonnar zoomlerW met 3x optische 7-21mm (34-10,2 35mm equivalent). Uitgerust met LCD kleurenscherm met AF illuminator. Op de Memory Stick bewaart u de JPEG, TIFF, Text of animated GIF, maar ook is het mogelijk om MPEG filmpjes te maken. Inclusief 8Mb memorystick. Van €1(199.- voor €849.- RDTTERDAIVI - CENTRUM Admiraliteitsstraat 8 Hoek □owtzeedijk Tel. OIO 4CJ 35 300 Bestel ook op www.foka.nl of telefonisch op nummer 010-4835323 vraag naar Dhr. F. Brouwer Si Iii-i ii in Beeld esn Geluid! SCHIEDAM - De Dorpskerk van Kethel stond zaterdagavond in het teken van de Vastenactie. Dit jaar staat Brazilie centraal; een Braziliaanse formatie speelde op klompen swingende samba-stukken. Ook de trots van Kethei. St. Radboud, was van de partij. De harmonie was eigenlijk van plan delen uit de Aida te spelen, maar de solo-trompettist was verhmderd. Radboud speelde vervolgens delen uit de Olympika, met Zuid-Amerikaanse invloeden. foto Roger van der Kraan BERGWEG110 KEUKENS TEGELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 26207 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaan 19-41 (0181) 62 32 00 Barendrecht Han't Hoffstraat 8, (010) 482 52 71 www.engelen-liv.iil VLAARDINGEN - Het is een pri- meur in de 35-jarige geschiedenis van Het Zonnehuis dat woensdag 20 maart in het verpleegcentrum aan de Dillenburgsingel 5 in Vlaar- dingen een heuse Paasmarkt wordt gehouden. Tijdens deze gezellig aangeklede markt, 'op z'n Paas- best' kun je zeggen, worden artike- len verkocht die gemaakt zijn door bewoners, vrijwilligers en meder- werkers van Het Zonnehuis zelf. De verkoop is geopend van 11.00 tot 20.30 uur. Normaliter organi- seert het verpleeghuis deze activi- teit met Kerst en vandaar dat de succesvolste onderdelen van die kerstmarkt: eigengemaakte olie- bollen en ingevroren (groenten) soep, gewoon in ere zijn gehou den. WATERWEG - Dienstencentrum Soenda in Vlaardingen, onderdeel van de Stichting Ouderenwerk, or- ganiseert vanaf 21 maart een cur- sus geheugentraining voor een ie- der die zijn geheugen wil verbete- ren. Elk mens is namelijk wel eens vergeetachtig en aan dat soort nor- male vergeetachtigheid is via deze reeks trainingen weldegelijk iets te doen. De cursus bestaat uit tien les sen waarin veel oefeningen wor den gedaan en tips gegeven. Denk op dit vlak bijvoorbeeld aan con- centratieoefeningen en ezelsbrug- getjes om pincodes te onthouden. De cursus die is opgezet voor ou- deren uit Schiedam en Vlaardin gen, kost, inclusief cursusboek, 23 euro. Voor Rotterdampas-houders geldt het speciale tarief van 15 eu ro. De trainingen zijn wekelijks op donderdag van 14.00 tot 15.30 uur in dienstencentrum Soenda aan de Soendalaan 4 in Vlaardingen. Bij voldoende belangstelling volgt nog een tweede cursus. Voor informatie en aanmeldingen kan gebeld worden met nummer (010)445 45 11. SCHIEDAM - Gezien in koele cijfers hebben de gemeenteraadsver- kiezingen van vorige week de volgende verschuivingen binnen het Schiedamse politieke spectrum teweeggebracht. PvdA 1998 OOOOOOOOOOO (11 zetels 2002 OOOOOOO (7 zetels) WD 1998 OOOOOOO (7 zetels) 2002 00000(5 zetels) CDA 1998 OOOOO (5 zetels) 2002 OOOOOO (6 zetels) SP 1998 OOO (3 zetels) 2002 00 (2 zetels) GroenLinks 1998 OOO (3 zetels) 2002 000 (3 zetels) D66 1998 OO (2 zetels) 2002 O (1 zetel Gemeente Belangen 1998 OO (2 zetels) 2002 OOO (3 zetels) AOV 1998 O (1 zetel) 2002 O (1 zetel) Leefbaar Schiedam 1998 - (Ozetels) 2002 OOOOOOO (7 zetels) In totoal zijn in Schiedam 35 ze tels te verdelen. De CD behaal- de in 1998 een zetel maar nam in 2002 niet meer deel aan de Schiedamse gemeenteraadsver- kieizingen. Leefbaar Schiedam deed daarentegen in 1998 niet mee. SCHIEDAM - De redactie van de Maaspost zal met ingang van vrij- dag 22 maart het leeuwendeel van haar werkzaamheden vanuit het hoofdkantoor aan de Westblaak in Rotterdam uitvoeren. Dat bekent dat het kantoor aan Over de Vesten 3 offtcieel gesloten wordt. Onspostbusnummerblijft: postbus 373, 3100 AJ in Schiedam en ook het e-mailadres blijft ongewijzigd: redactiemaaspost hotmail .com De telefoonnummers waarop de redactie bereikbaar is per 22 maart: (010) 4004 322 en (010) 4004 401. In verband met de verhuizing zal de redactie op 20, 21 en 22 maart beperkt bereikbaar zijn. SCHIEDAM - In het Prinses Beatrixpark is vrijdagmor- gen 8 maart een monumen- tale bank van kunstenares Dora Dolz geplaatst. Deze bank werd door Dolz ontworpen ter nagedachte- nis aan het misdrijf, in juni 2000, waarbij Nienke Kleiss het leven liet. De plaatsing van de bank gebeurde in alle stilte in het bijzijn van enkele familiele- den. Dora Dolz maakte in nauw overleg met de familie Kleiss een ontwerp voor een monumentale bank. Het resultaat is een zeer kleurige keramieke bank waarin onder andere een vlinder is verwerkt en ele- menten uit de zee; favoriete en betekenisvolle zaken in het leven van Nienke. De bank is in de nabijheid van de vlindertuin geplaatst, die door klasgenoten van Nienke is ingericht, en werd in opdracht van de Gemeen te Schiedam vervaardigd. SCHIEDAM - Op verzoek van veel leden van de biblio- theek aan het Stadserf gaat deze bieb met ingang van 1 april langer open. Elke dag kan men hier dan vanaf 11.00 uur terecht, met uitzondering natuurlijk van de zondag. De openingstijden zijn dan per 1 april als volgt: maandag: 11.00 - 20.00 uur, dinsdag: 11.00 tot 17.00 uur, woensdag: 11.00 tot 17.00 uur, donderdag: 11.00 tot 20.00 uur, vrijdag: 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag: 11.00 tot 15.00 uur. De openingstijden van de vestigingen in Noord, Zuid en Nieuwland blijven onge wijzigd. 0 f 0 J 0 I 0 0 I 0 l Voorbeeld maandlasten: hypotheek 125.000,- 5 jaar rentevast: nettolasten 420,- Voorbeeld bruto jaarinkomen: €27.500,-: max.hypotheek 151.250,- 34.000,-: max hypotheek 187.000,- Ook voor oversluiten www. vanmaurikhypotheken. nl ©[Rig® In het nieuwe nummer van Senses aandacht voor Natuurkracht: het milieubewuste altematief voor 'gewone' energie. Verder: Piet Hein Eek recyclet wel heel bijzonder; Een dierenparadijs voor kinderen; Eigentijds wonen in een historische branderij; Ontwerp uw droomtuin. Ma. vanaf 11.00 en vrij. tot 21.00 uur geopend, jP x eft 4t ietfouten Senses magazine vanaf 15 maart bij u thuis KORTING! Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in j Adres: Postcode; J I Telefoon: Bank/gironr. Plaats; ifiML^fttLQte.6?7wging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alteen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevensIn de colofon vindt u nadere informatie. HLARETAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1