schiedam PvdA bereidt zich voor op oppositie Z0NDAG 7 APRIL GE0PEND Si PLUS A Dode bij explosie Novotel m - GEEN AANSLUITKOSTEN 1 Mhorr-gazellen bijzondere aanwinsten voor diergaarde k NAAR FEYENOOR x Licht en zacht wonen in de Harmonie Ook wij zijn bli] met uw nieuwe keuken M 3 CDA, Leefbaar Schiedam en WD praten verder bruynzeel 4 Weer volop mode in deze krant.... Redactie verhuisd Muzikaal Arsenaal DSR: Sportbedrijf Schiedam BV eara Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 3 april 2002 9e Jaargang nr 14 VAN 12.00- 17.00 UUR Opgetelddebestel SCHIEDAM - Het ziet ernaar uit dat de PvdA voor het eerst sinds mensenheugenis (zo niet voor het eerst) plaats zal nemen in de oppositiebankjes. Volgens PvdA-onderhandelaar Peter Groeneweg heeft formateur Theo Schoenmakers (Leefbaar Schiedam) de PvdA maandagavond laten weten dat de PvdA 'niet meer hoeft mee te praten over de vorming van een nieuw college. Een pagina vol aanbiedingen! Ki|k verder in deze krant. BPLUSml^ GroenLinks m _.SP f1 O GSM TELEFOON GRATIS A-300 GRATIS 2e ACCU mm www.kinorama.n JBl of P£ 5neL\nee> /zorrazoAsA - milaa n 5TAAT €£N V4/V Zc'N 600 KM... Of bel gratis 0800 - 06 42 k Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam r BERGWEG 110, CEINTUURBAAN 111 EN 125 tefeuilles. Zo zou verliezer WD een 'extreem zware portefeuille krijgen', terwijl winnaar CDA ge- noegen zou moeten nemen met een lichtere portefeuille. JS van der Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Tussen de PvdA en Leefbaar Schiedam ontstond onenigheid over de verdeling van de wethou- dersposten en het aantal wethou- ders per fractie. „De PvdA had vooral moeite met het accepteren van slechts een plaats in het colle ge omdat Schoenmakers de PvdA al op 8 maart, tijdens het eerste ge- sprek na de verkiezingen, het con crete aanbod had gedaan om de twee zittende PvdA-wethouders te behouden voor het college", stelt de PvdA in een verklaring. Vol gens de PvdA heeft Schoenmakers vorige week ontkend dat er van een dergelijk afspraak sprake was. PvdA-onderhandelaar Peter Groe neweg beschuldigt Schoenmakers nu van woordbreuk. De PvdA vindt het verder heel vreemd dat verliezer WD (van 7 naar 5 ze- tels) wel twee wethouders mag le- veren. Ook zet de PvdA vraagte- kens bij de verdelingen van de por- Schoenmakers heeft gisteren ver der gepraat met CDA en WD. Omdat een coalitie met deze twee partijen een krappe meerderheid van 18 zetels oplevert, praat Schoenmakers ook verder met GroenLinks en Gemeente Belan- gen (beide 3 zetels). De beoogd wethouders zullen volgens Schoenmakers de komende dagen het coalitie-akkoord opstellen, dat donderdag in de betrokken fracties zal worden besproken. Schoenmakers denkt nog steeds dat hij op 8 april tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe colle ge kan presenteren. SCHIEDAM - Eindelijk echt terrasjesweer afgelopen weekend. Veel Schiedammers bevolkten de terrasjes of genoten op een andere manier van het fraaie weer. Fietsen bijvoorbeeld over de Harreweg richting Delft of een wandelmg in het Julianapark dat er nu prachtig bijstaat. En het ziet er voorzichtig naar uit dat het mooie lenteweer een tijdje zal aanhouden. Foto Roger van der Kraan PKOOPZONDAG ALEXANDRIUM 7 APRIL 1 De Zorgloterij maakte de verbouwing van Manege Den Dolder mogelijk. Mensen met een handicap kunnen weer paardrijden. Bruynzeel Keukens ondersteunt de Zorgloterij. Rotterdam Alexandrium III Watermanweg 11, tel. 010 - 220 18 85 Rotterdam-Zuid Zuidplein Wevershoekstraat 380, tel. 010 - 423 13 11 www.bruynzeel.com w WATERWEG - De redactie van de Maapost voert voort- aan haar werkzaamheden uit vanaf het hoofdkantoor aan de Westblaak 180 in Rotterdam. Het postbusnummer blijft on- veranderd: postbus 373, 3100 AJ in Schiedam. De telefoon- nummers van de redactie zijn wel veranderd: 4004 401 en 4004 322. Het nieuwe fax- nummer is 4004 366. C*A 80 uur standby 240 minuten spreektijd Twee displays 2e accu Tr handsfree carkit i.c.m een 2-jarig Bon abonnement vanaf aansluithosten: e 50.- RETOUR unn Ben OP DE EERSTE FOCIUOR: C 50.- RDATK ORIGINELE PLUG-IN UKHIIO HANDSFREE CARHIT GEEN AANSLUITKOSTEN ALLEEN GELDIG MET EEN 2-JARIG Ben ABONNEMENT Rotterdam W.C. Alexandrium [I], W.C. Zuidplein Hoogstraat 141, Bergse Dorpstraat Vlaardingen Liesveld 147 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek VOOR MEER IHFORMAHE DELT 0: 0900-KIN0RAMA (0900-50007262) d.wNr. Prijswijzicjincjen en zetfouten voorbehouden Pri)s incltisiel B 1 W Gelditj t'lii 1 i april 2002 SCHIEDAM - Een onbekende man is zondagavond bij een explosie in het Novotel om het leven gekomen. Door nog onbekende zaak ontstond ereen grote explosie in de hotelkamer van de man. Delen van de muur en de huisraad van de hotelkamer werden naar buiten geblazen. Honderd gasten van het Novotel zijn in andere hotels in de omgeving ondergebracht. De politie onderzoekt de zaak. Foto Roger van der Kraan BLUDORP - Sinds vorige week zijn er in Blijdorp bijzondere aanwinsten te zien in de vorm van mhorr-gazellen, die zijn on dergebracht in de buurt van het voormalige verblijf van de zwar- te paardenantilopen bij het bui- tenperk van de giraffen. Mhorr- gazellen zijn in het wild uitge- storven en leefden in het westelij- ke deel van de Sahara. Gelukkig waren er nog een paar dieren in een Spaans centrum en ontving de diergaarde een fokgroepje. Het Rotterdamse Blijdorp is de enige Nederlandse dierentuin die mhorr-gazellen bezit, verder ko- men ze alleen voor in Miinchen en Belfast. Deze diersoort is een on- dersoort van de damagazellen, maar ze zijn wel mooier dankzij de fraaie kastanjebruine tekening op de rug en flanken. Constance Alderlieste van Bljdorp deelt mee dat de diergaarde heel blij is met de mhorr-gazellen. Vol gens directeur Ton Dorresteyn van Blijdorp is het honderd procent ze- ker is dat deze gazellen in het wild zijn uitgestorven. „Er waren er echter nog wat in Spanje." Over het resultaat van de terugzettings- projecten is de directeur niet opti- mistisch. „Het terugzetten mislukt voor vijftig procent. Van het res- tant redt de helft het niet vanwege de jacht en het gebruik als voedsel door de bevolking." Hij schat dat er nog zo'n 150 mhorr-gazellen over zijn van de hele populatie. Simone de Vries van Blijdorp ver- telt dat het niet al te lang geleden geboren bokje in quarantaine is ge- boren. „Een van de vrouwtjes moet drachtig zijn aangekomen." Vorig jaar augustus zijn de dieren al in Blijdorp gearriveerd. Doordat ze eerst in quarantaine moesten heeft het tot december geduurd voordat ze verhuisden naar hun huidige verblijfplaats. Met Kerst- mis gingen ze daar naartoe, maar waren vanwege de lage temperatu- ren buiten niet te zien. Vorige week kwamen ze voor het eerst te voorschijn. „De vrouwtjes moeten eerst het perk 'van binnen en van buiten' helemaal kennen om aan de bok te ontkomen als zij willen. Pas als het emaast gelegen terrein klaar is, mag de bok naar buiten", aldus Simone de Vries. In de nacht van 15 op 16 maart is in Blijdorp de (vrouwelijke) zebra Josefien geboren. Zij is genoemd naar haar vader Josef, die vorig jaar uit de dierentuin van Zurich verhuisde naar Rotterdam. Vanwe ge het mooie weer kon zij direct na de geboorte eventjes naar buiten. Het ziet er naar uit dat de vijfjarige Josef een actieve en vruchtbare hengst is, want een ander vrouwtje, Marjolein, lijkt ook zwanger te zijn. Voor de merries is dit wel even wennen. Zij hebben jarenlang samengeleefd met een oude en niet al te vitale hengst, die weinig be- langstelling voor hen toonde. In 1998 is de laatste zebra geboren. Blijdorp heeft nu vijf zebra's (alle- maal van de soort Chapman) en de zesde lijkt op komst. SCHIEDAM - In het Arsenaal van Jan des Bouvrie vindt aanstaande weekend een nieuw evenement plaats. Muzikaal Arsenaal is een Hift show in alle ruimten van beide gebouwen van Het Arsenaal en be- staat uit demonstratie van de nieuwste audio- en videoappara- tuur. Meerr dan dertig topmerken op het gebied van hoogwaardige design-apparatuurkunnenbekeken en beluisterd worden Dit is een Hifi-show waar beide onderdelen techniek en design- in de natuurlijke omgeving van de in- terieurzaken van het Arsenaal goed tot zijn recht komt. „Zo kun je op je gemak kijken en luisteren naar de apparatuur temidden van de aan Jan des Bouvrie gelieerde zaken", vertelt Gwendy van Unen. Zie verder de pagina van het Cen- trummanagement elders in dit blad. SCHIEDAM - De Dienst Sport en recreatie van de ge meente Schiedam kan ver der met haar plan zich te verzelfstandigen tot het Sportbedrijf Schiedam BV. B en W hebben zich ge- schaard achter de uitkom- sten van een onderzoek naar verzelfstandiging van de ge- meentelijke sport-en recrea- tiedienst. Als volgende stap in het verzelfstandigings- proces gaat nu een project- groep de details verder uit- werken. Streven daarbij is om 1 januari 2003 te starten met de 'Sport BV'. Het verzelfstandigingsplan is een initiatief van de DSR zelf. De sportdienst meent als bedrijf beter in staat te zijn optimaal te werken. In het rapport waaraan een ex tern bureau de afgelopen maanden heeft gewerkt, wordt dit idee nog eens be- vestigd. Daarnaast wordt gesteld dat de DSR reeds in grote mate zelfstandig werkt en dat het omvormen tot 'BV' slechts een laatste duw- tje in de richting van het marktgericht en slagvaardig werken kan betekenen. Overigens blijft het beoogde Sportbedrijf Schiedam wel met handen en voeten ge- bonden aan de gemeente. De gemeente Schiedam wordt namelijk voor 100 procent eigenaar van de aandelen. Daarnaast blijft de gemeen te en de gemeenteraad als vanouds verantwoordelijk voor het sport- en recreatie- beleid in de stad. De nieuwe 'BV' gaat zich louter richten op de uitvoering van dit ge- formuleerde beleid. Zeggen- schap vanuit de sportwereld (verenigingen en dergelijke) zou geregeld moeten worden via een Raad van Commis- sarissen. Tot op heden heb ben de DSR-medewerkers zich nog niet tegen het ver zelfstandigingsplan gekeerd. Aan de werkomstandighe- den en rechten van het ruim veertig koppen tellende per- soneelsbestand zou in het plan dan ook niet worden getoornd. 6640-D16 W VV TRfi ft Voor€ 17,25 per maand bent u verzekerd van het nieuws uit de eerste hand! Niet alleen krijgt u dagelijks de krant van Rotterdam en de regio in de bus, u krijgt ook twee toegangskaarten voor de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord seizoen 2001/2002 cadeau. r in--4'iwi J noteer voor mij zo'n abonnement. (minimaal 3 maanden voor€ 17,25 per maand, automatische betaling) MCL Adre§.L i Postcode: Tetefoon: Geb.d.d.: Bank/girorir ...Plaats;.. (l.v.m. controle bezorgiint) HfflsS&saaSSL Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. hi AH L T A AL i Hi ii ikiiwiiiii hi Himyj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1