ontdtelk SeMidim.. Op koopzondag 5 mei zijn de winkels in Schiedam-Centrum geopend tussen 12.00 en 17.00 uur Parkeergarage Nieuwe Passage is speciaal op koopzondag 5 mei geopend centrumpagina 'Schiedamse binnenstad moet anders durven te zijn' 'Winkeliers positief over renovatie Hoogstraat' Evenementenkalender van mei COLOFON Schiedam Centrum elke maand in Maasstad Wait Ihioft impair? John van Buuren voorzitter Hoogstraat: maafemtsssre Ton de Swart 'Ophouden met dat gezeik! Tentoonstellingen Ton de Swart nieuwe wethouder voor het centrum De column van Chris: Deze pagina is een uitgave van het Centrummanagement Schie dam, het overkoepelend orgaan van winkeliersverenigingen Hoogstraat, Dam, Broersveld, Broersvest en Nieuwe Passage. Redactie: Foto's Frank Willemse Roger van der Kraan Vormgeving: Joop Been DO 2: FILMHUIS 21.00 uur The man who was not there; VR 3:THEATER a.d. SCHIE 20.15 uur Amusementstoneel 'Lenny Bruce, FILMHUIS 15.30 u Moviezone Magnolia, FILMHUIS 21.00 uur: zie do 2; ZA 4: CENTRUM SCHIEDAM 'Voorjaar in Schiedam' 10.00 16.00 uur kramen, boerenmeiden die lekkers uitdelen, vele kinderac- tiviteiten op de Broersvest, muziek historische RET tram die gratis heen en weer rijdt van de Woud- hoek naar Schiedam centrum, FILMHUIS 14.00 uur Harry Potter (ned. gespr.), FILMHUIS 21.00 uur Krampack; ZO 5: CENTRUM SCHIEDAM 12.00 17.00 uur koopzondag en bloemen-planten-envlooienmarkt op de Broersveld, NIEUWE PAS SAGE 12.00-17.00 uur workshop voor kinderen, FILMHUIS 14.00 uur zie ZA 4; WO 8: FILMHUIS 14.00 uur. zie ZO 5; DO 9: FILMHUIS 21.00 uur Be fore night falls; VR 10 FILMHUIS zie DO 9, THEATER a.d.SCHIE 20.15 uur Erik van Muyswinkel en Diederik van Vleuten met 'Mannen met vas- te lasten'; ZA 11: CENTRUM SCHIEDAM 10.00-17.00 uur diverse moeder- dagactiviteiten, NIEUWE PAS SAGE 10.00 17.00 uur 'vader aan de afwas' NATION ALE MO- LEND AG 10.00-17.00 uur div. festiviteiten rondom - en open huis in de molens, LANDELIJKE FIETSDAG met als thema 'de rij- ke historie van dorp en stad' start- punt VVV Schiedam, FILMHUIS 21.00 uur In the bedroom ovb, THEATER a.d. SCHIE 20.15 uur. Boudewijn de Groot met 'Andere Tijden'; ZO 12: THEATER a.d. SCHIE 12.00 uur. Zondagochtend Orgel- concert op het Standaard orgel; DI 14: THEATER a.d SCHIE 20.15 uur. Lied in de schemering met o.a. Anne-Wil Blankers, Wil- lem Nijholt en Pleuni Touw; WO 15: THEATER a.d. SCHIE 20.15 uur. Vreemde Vreemgan- gers door Nilgiin Yerli; DO 16: THEATER a.d. SCHIE 20.00 uur Het Amsterdams Trockadero Ballet, FILMHUIS 21.00 uur Gosford Park; VR 17: FILMHUIS zie DO 16; ZA 18:THEATER a.d. SCHIE 21.00 uur. Slotfeest van het thea- terseizoen met 'Latin Dance Night', FILMHUIS 21.00 uur No mans land; VR 24: THEATER a.d. SCHIE 19.30 uur. familievoorstelling Ko- ning Arthur door jeugdtheater Hofplein; ZA 25: FILMHUIS Filmnacht 2002 progr. nnb; DO 30: FILMHUIS 21.00 uur Ghostworld; VR 31: FILMHUIS 21.00 uur Ghostworld STEDELIJK MUSEUM t/m 30 ju- ni 2002 'De Grote Hoop', kunst- werken van 22 ned. kunstenaars, van 1960 tot heden, schilderijen,video's,foto's en col lages. MUSEUMMOLEN DE NIEUW PALMBOOM t/m december .2002 'De Drie MMM';'Molens, Mythes en Mysterie'. In Maasstad Weekbladen Schie dam kan de lezer elke woensdag voor de koopzondag op deze pagi na van het Centrum Management Schiedam vinden. Hierop wordt aandacht besteed aan (bijna) alles wat met het centrum van Schiedam te maken heeft. Een aantal rubrieken komt elke maand terug; zoals 'Ontdek Schie dam...', waarin aandacht is voorde toeristische trekpleisters van de stad, 'Schiedamse Smaakmakers', waarin iemand die in het centrum werkt, woont of leeft voor het voetlicht wordt gehaald en 'Valt 't in de Smaak?', waarin readies worden gepeild op het 'werk' van de gei'nterviewde Smaakmaker. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor actuele ontwikkelingen in het centrum en wordt er elke maand een evenementenkalender opgeno- men. 'Schiedam in het voorjaar' is de slogan voor het weekend van 4 en 5 mei. De vogels fluiten, de zon gaat schijnen (hoewel het de ze week wat tegenvalt) en ieder- een wil weer naar buiten. Het centrum van Schiedam gaat op zaterdag en zondag dus lekker naar buiten! Op zaterdag zijn er vele kramen van winkeliers. Daarnaast lopen er boerenmeisjes rond die iets lekkers uitdelen. Op de Broersvest zijn er naast de kramen van de winkeliers vele kinderactiviteiten met onder andere springkussens, schminken. kinderboerderijtje, lentequiz en een lenteprins en -prinses verkie- zing. Het vervoer naar deze gezellige ac- tiviteiten is ook geregeld, want tus- sen 10.00 en 16.30 uur rijdt er een historische RET tram gratis tussen Schiedam noord en het centrum. Op zondag zal er naast de kramen van de winkeliers ook een bloemen planten- en vlooienmarkt op de Broersveld zijn. In de Nieuwe Passage is er een workshop voor kinderen. Op zaterdag zijn de activiteiten van 10.00 tot 16.00 en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. XQ01 Schiedam „De markt moet zijn werk doen en daarmee moet de gemeente alleen de randvoorwaarden scheppen zoals zorgen voor een goede bereikbaarheid van het centrum." De duidelijke mening van John van Buuren, al jaren- lang voorzitter van de Hoog- straatwinkeliers. De onderne- mers reageren langzaam positief op de plannen om het centrum te (her)verdelen in vier gebieden met soorten winkelgebieden. De teneur om de Hoogstraat vooral voor lifestyle of speciaalzaken te bestemmen is volgens hem een goed idee. John van Buuren zit sinds 1979 met zijn Noten en Zuidvruchten- zaak 'C'est Bon' op de Hoogstraat. Recht tegenover de Dam. Sinds die tijd heeft hij meerdere zaken opge- start zoals ook in Spaland en ande re steden. Hij is ook inkoper van de cooperatie C'est Bon die 38 win kels telt en vele leden. In zijn dis- tributiecentrum met koeling voor de zuidvruchten en noten in hartje Schiedam reageert hij op de plan nen wethouder Ton de Swart. „Natuurlijk zijn er problemen met de middenstand in de binnenstad. Vooral de Hoogstraat kampt met leegstand maar het is 'goedkoop' om daar de gemeente de schuld van te geven door de onderne- mers", zo stelt hij. „Nee, het idee dat de Hoogstraat nieuwe, bijzon- dere winkels nodig heeft, dat jui- chen wij toe." Volgens het Seinpost-rapport wordt de Hoogstraat verdeeld in twee gebieden. Het eerste deel - van Passage tot Museum- met ge- mengde winkels als mode en dage- lijkse artikelen en het Noordelijke deel tot aan Grote Markt waar 'li festyle' winkels moeten komen. „Prima en dat betekent niet dat mijn notenzaak (food) daar weg moet, maar wel dat er meer win kels bij komen'zegt Van Buuren. Dit deel van de Hoogstraat is vaak negatief in het nieuws. Onterecht want er zijn al veel lifestyle- win kels als Keurvorst koffiebranderij, Alambic slijterij voor speciale bie- ren, het Prentenkabinet of het Ro- tanhuis. De gemeente gaat speciaal een acquisiteur inzetten om inves- teerders en ondernemers aan te trekken voor de binnenstad. Minder gelukkig, zelfs faliekant op tegen, is Van Buuren over het idee om van leegstaande winkels (weer) woonhuizen te maken. „Zo onttrek je winkels aan de voorraad en bo- vendien is het dan bijna niet moge- lijk (alleen met lange procedures) om er later weer een winkelfunctie aan te geven", zo verduidelijkt hij. Daarover gaat hij dan ook binnen- kort praten met de gemeente. Het Seinpost rapport stelt dat de Broersveld het kernwinkelgebied moet worden. Een haltermodel met als 'gewichten' de Nieuwe Passage en het Land van Belofte. „Prima maar er is dan wel een echte trek- ker nodig aan om de Lange Kerstraat kant." Al pratend over dit model krijgt hij het idee om voor de horeca ook zo'n 'halter model' te maken. Met als uiteinden of gewichten de Koemarkt met ter- rasjes en eettentjes en aan de ander kant de Grote Markt met duurdere terrassenen restaurants. Daar zul- len de Jan des Bouvrie-bezoekers en toeristen aan hun trekken kun- nen komen. veerd te worden. Een wethouder die thuis is op het gebied van pro- jectontwikkeling (doet daar zelf ook aan), renoveren (was de jong- ste aannemer van Nederland) en betrokken is bij de binnenstad pro- blematiek van Schiedam. Hij stelt dat in het centrum lang zaam alle partijen, als winkeliers, gemeente, puibliek en projectont- wikkelaars, met de neuzen dezelf- de richting op gaan staan. En dat met het opknappen van de Lange Haven er een nieuw elan in Schie dam ontstaat. „Natuurlijk hebben we een flinke stap gezet met de komst van Jan des Bouvrie. Maar die kan in zijn eentje die kar niet trekken. We zullen vooral op het laatste gedeelte van de Hoogstraat een keur aan leuke, kleine winkel- tjes binnen moeten krijgen. Wat het rapport Seinpost het 'Lifestyle' of themagebied noemt. Een gebied met een gerestaureerd museum, met mogelijk het depot in de buurt. Met antiekwinkeltjes, horecazaak- jes, woningzaken en speciaalza ken. Een gebied met grote kansen waar ondernemers, bewoners, ge meente en projectontwikkelaars de handen in een slaan om er iets bij- zonders van te maken." „Dat betekent niet dat de gemeente ondernemers gaat verplichten te verhuizen. Dat kunnen wij en wil- len we niet wel willen wij winke liers overtuigen om een keuze te maken en investeren in het ge bied." Namens de gemeente is een Vast- goed Ontwikkeling Maatschappij gestart die pandjes gaat kopen, op knappen en weer verkopen zodat op de Hoogstraat weer nieuwe winkels krijgt. Ook het wonen op de Hoogstraat moet gestimuleerd worden, volgens de wethouder. Een ander plan dat snel moet wor den aangepakt is een parkeergara ge bij het Arsenaal. Serieuze plan nen daarvoor zijn in ontwikkeling. En met eigenaren van panden rond de Hoogstraat zoals Toth, Van Lith en De Graaf moeten onderhandelt worden. „Want dat is in ieders be- lang", zegt Ton de Swart over- tuigd. „Natuurlijk gaat het bloed, zweet en tranen kosten, maar we gaan er vol gas tegenaan want Schiedam verdient het en de tijd is er rijp voor. Kijk naar ontwikkelingen in Philadelphia (USA) of Londen met de Dockyards, het duurt wel even. Maar dat zijn heel geslaagde centra waar op de lange termijn investe- ringen hun nut bewezen hebben." Of dichterbij huis, een stad als Maastricht (115.000 inwoners) dat erin geslaagd is om een modern en historisch centrum te combineren. Met een autoluwe binnenstad en een divers winkelapparaat." centrum Het imago van de stad Schiedam ligt niet alleen aan de feiten zoals die voordurend en bij herhaling genoemd worden: veel armoela- ge inkomens, slechte bereikbaar heid, leegstand enz. Ik hoor het vaak om me heen, veelal breed uitgemeten en vaak ook nog aan- gedikt door de inwoners zelf. Komt dat misschien ook doordat de pers meer oog heeft voor deze negatieve ontwikkelingen. Het is onder meer een taak van de pers om de ontwikkelingen in de sa- menleving kritisch te volgen. Maar ik ben toch niet de enige die ziet dat er bijvoorbeeld in de wo- ningbouw de laatste jaren heel wat is bijgekomen? Duurdere ap- partementen in de binnenstad, Sveaparken, toch ook niet echt goedkope woningen, waar veel Schiedammers kennelijk een huis hebben gekocht. Zijn dat dan alle- maalarmoede-lijders, nee toch Is de bereikbaarheid nou echt zo slecht? Dit moment is natuurlijk niet echt representatief. Er wordt hard gewerkt aan de Broersvest de belangrijkste verkeersader in de binnenstad. Als het klaar is - eind dit jaar- gaat het er geweldig uit zien. Bezoekers die van buiten de stad komen en naar Schiedam Centrum willen, hoeven maar de afslag te nemen, direct rechtsaf slaan, een kruispunt oversteken, vervolgens alleen maar rechtdoor, nog twee verkeerslichten passeren en je bent in hartje stad. Twee parkeergarages in de directe na- bijheid. Ook vanuit Vlaardingen, via de Burg. Knappertlaan is de stad goed bereikbaar en al evenzo als je vanuit Schiedam Noord het Centrum wil bereiken. Je kan nog kiezen ook of je via de 's Grave- landseweg, met minder stoplich- ten, of via de Churchilweg en sta tion Nieuwland naar de binnen stad wil. Oke, de leegstand ja daar kan ik niet van zeggen dat het niet waar is. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er in ieder geval daadwerke- lijk iets aangedaan wordt. Nog nooit eerder is het draagvlak om dit aan te pakken zo groot ge- weest. Er is een heldere visie, de oprichting van een vastgoed-ont- wikkelings maatschappij stoat voor de deur, er zal op kort ter mijn een acquisiteur worden aan- gesteld om winkeliers van buiten de stad aan te trekken die met na me zich in hetlifestyle-gebiedzou- den moeten vestigen. Dus al met al het is allemaal zo slecht nog niet. Zaterdag 20 april j.l. gaf Jan des Bouvrie gratis totaal advies in wo nen. Natuurlijk vond dat plaats in Het Arsenaal de Korenbeurs. Be- halve dat zo'n 80 consumenten zich hadden aangemeld om advies te krijgen voor verandering en vernieuwing van hun woning, was er ook interesse van de pers. Logisch, want die was middels persberichten vanuit de organisa- tie uitgenodigd. TVRijnmond was er, en diverse journalisten van on der andere ook deze krant. Jan- Willem de Boerde altijd enthou- siaste presentator en alles-doener van LOOK-TV had van te voren laten weten graag met Jan des Bouvrie een gesprek te hebben Natuurlijk was Jan daar voor in. Met uitstekende beelden en een leuk interview zijn via LOOK-TV deze beelden de vorige week uitge- zonden en in de Schiedamse huis- kamer te zien geweest. Tijdens dit interview sloeg Jan des Bouvrie de spijker op z'n kop. Na een vraag van Jan-Willem de Boer of het wonen zoals JdB ons voor- schotelt nou ook iets voor Schie dammers is, zei hij waar ik me vol- ledig bij aansluit: We moeten is ophouden met lage inkomens en Schiedam is dit en Schiedam is dat het heeft een naam die dat ab- soluut niet waard is, Schiedam is leuk er is heel veel beweging in Schiedam, neem nou bijvoorbeeld die nieuwe Zweedse wijk en wat hier in de omgeving aan rijkdom staataan huizen en monumenten, WE MOETEN EENS OPHOU DEN MET DAT GEZEIK!Vol gens mij had hij het niet beter kunnen zeggen. Chris Coppens Voorzitter Stichting Centrum- management Schiedam „Het centrum is van vitaal be- lang voor de hele stad. Maar de binnenstad kent problemen als leegstand, parkeren, eenzijdige winkelapparaat en de concur rent met Rotterdam en Vlaar dingen. Volgens mij moet de op- lossing zijn dat het centrum an ders moet durven te zijn. Met ga- lerieen, lifestyle en meubelwin- kels, terrasjes en speciaalzaak- jes. En daar gaan we hard aan trekken." Aan het woord de nieuwe coordinerend wethouder binnenstad Ton de Swart. „Sterker nog, het moet niet anders; Schiedam centrum wordt gewoon anders. Anders dan al die andere centra met allemaal dezelfde grote zaken. Want Schiedam heeft niet voor niks een prachtige historische binnenstad en deze moeten we uit- bouwen en uitbuiten. Zodat Schie dammers weer 'naar de stad' gaan winkelen en ook publiek uit de re- gio op ons centrum afkomen." Krachtdadige taal, uitgesproken door de drie dagen in functie zijn- de nieuwe (en jonge) wethouder; die met Financien, Economische Zaken, Toerisme en Organisatie een zware post in het nieuwe colle ge heeft gekregen. Ton de Swart, tot de aanstaande verkiezingen nog lid van de Twee- de Kamer voor de WD en ras- Schiedammer, wonend midden in het centrum aan de Lange haven. Zijn huis, het vroegere Christelijke Belangen, staat al een jaar in de steigers om uitgebreid gereno- V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 19