schiedam PvdA wil 'iets' doen met Hema-plein 5 MEI GESLOTEN ENGELEN M Vam 'De Grote Hoop' in Stedelijk Museum' mm m E FINALE! zet door 'Rode Mier' had toch wel oren naar een lintje Excelsior'20 kampioen fSJKfe ZOS-radio op maandag 'Het is nu een woestenij' Hemelvaartsdag geen ophaaldag huisvuil Weer volop mode in deze krant.... Politieke Informatie- markt CDA-kandidaten metdetrein door het Waterweggebied D66 enquete maasstad Nieuwe nummers redactie Activiteiten voor 55- plussers 4 weken voor€ 8,75 mrnm m ee mnm Mies, m Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 1 mei 2002 9e Jaargang nr 18 ALLE ENGELEN FILIALEN I.V.M. BEVRIJDINGSDAG SCHIEDAM - De PvdA vindt het onverteerbaar dat het Hema- plein, waar het Land van Belofte gebouwd gaat worden, nog langer braak blijft liggen. Angst bestaat er verder onder de PvdA dat mogelijke investeerders gaan afhaken. De start van de bouw van het Land van Belofte is weer uitgesteld, na de uit- spraak van de rechter van twee weken geleden. Die oordeelde dat de gemeente Schiedam het bezwaarschrift van het ABC- complex en Sportarcade over het Land van Belofte slecht had afgehandeld. De bezwaarschriftprocedure moet nu worden overgedaan. GSM TELEFOON NOKIA 8210 www.klnorarna.nl r- Opgeteld de beste 31 PLUS star? dm? Weer 3tPI IS van Oijk 7 4F terdam maakt zich UEFA-Cup finale Ruim 28 jaar heef moeten Beleef de het voordeli p voor een zinderende woensdag 8 mei. jFeyenoord hierop achten. de finale mee met -Cup abonnement: Of bel gratis 0800 - 06 42 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam malisme' weekbl iden i— KEUKENS TEG ELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaon 19-41, (0181) 62 32 00 Barendrecht Von't Hoffstroat 8, (010) 482 52 71 www.enjeleB-liv.nl „De Partij van de Arbeid-fractie maakt zich grote zorgen over de stagnatie die nu weer optreedt. Het gaat om een cruciale plek midden in de stad. Wij vrezen, dat straks investeerders zullen afhaken", schrijft de PvdA-fractie in een reeks schriftelijke vragen aan het college van B en W. „En wanneer nieuwe of verdere procedures on- vermijdelijk zijn: het is onaan- vaardbaar dat in afwachting daar- van midden in de stad een onaan- Op donderdag 9 mei Hemelvaartsdag haalt IRADO geen huisvuil op. In plaats van 9 mei komt IRADO maandag 13 mei tangs voor het huisvuil in huisvuilzakken en op vrijdag 10 mei voor het restafval in mini-containers. Op deze ophaaldagen het huisvuil in elk geval uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten omdat de huisvuilwagen op een ander tijdstip langs kan komen. NV IRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon 262 1000 E-mail: info@irado.nl Onderdeel van de ONS Groep OA 44,5mm 150 uur standby 180 minuten spreektijd Xpress-on covers Li-ion batterij i.c.m Ben VAAK +60 MINUTEN GRATIS BELlfN BIJ EEN NIEUUI Ben' AB0NNENIENT URflflO null DE UOORUMDHDEH IK DE UIIKKEU Je koopt per maand BEN AANSLUITVOORWAARDEN Voor een snelle aansluiting heeft u een geldig legitimate- bewi|s, een geldige bank of giropas en/of bank- of giro afschrift nodig Voor een contract op rekening van de zaak dient u een zakehjk uittreksel van de K v K mee te nemen. (Dit uittreksel is niet ouder dan 1? maanden) Rotterdam W.C. Alexandrium [I] (Tel. 010 220 55 10), W.C. Zuidplein (Tel. 010 480 70 10), Hoogstraat 141 (Tel. 010 412 88 01) en Bergse Dorpstraat (Tel. 010 461 01 06) Vlaardingen Liesveld 147 (Tel. 010 435 90 61) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (Tel. 010 442 24 27) Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Geldig t/m 11 mei 2002. trekkelijke vlakte open blijft." De PvdA denkt dat het college van B en W wel 'een erg laconieke houding heeft', wanneer B en W stellen dat de bouw na het afhande- len van de bezwaarschriften snel kan beginnen. „Het college gaat voorbij aan de mogelijkheid van nieuwe beroepsprocedures en van verdere procedures bij de hoogste rechter, de Raad van State. Dat laatste ligt voor de hand, omdat de Rotterdamse rechter nu een aantal principiele standpunten heeft ge- kozen, die voor de Raad van State niet onomstreden zullen zijn." Het gaat volgens de PvdA nog 'maan den' duren voordat met de bouw kan worden gestart, zelfs als er verder geen nieuwe procedures worden gestart. Daarom wil de PvdA dat het college met alterna- tieve voorstellen komt om het ge- bied weer op te fleuren. Zelf denkt de PvdA aan bijvoorbeeld 'groen- voorzieningen'. Die plannen wil de PvdA zien in de raadscommis- sie Binnenstad/Schieveste van 28 SCHIEDAM - Met het oog op de verkiezingen van 15 mei heeft de bibliotheek aan het Stadserf een kleine informa- tiemarkt ingericht. Ter inzage liggen hier alle verkiezingsprogramma's en om mee te nemen zijn er de lijsten van kandidaten, de Postbus 51 folder over de ver kiezingen en algemeen ver- kiezingsmateriaal. De verkiezingsmarkt is te be- zoeken tijdens openingstijden van de bibliotheek: Maandag en donderdag van 11.00 tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. SCHIEDAM - De handtekeningenjagers en de 'met een beroemdheid op de foto'-mensen kwamen weer ruimschoots aan hun trekken afgelopen weekeinde tijdens het grootse dartstoernooi dat werd georganiseerd in de Schiedamse sporthai Margriet. Wat wil je ook als dartgrootheden als Ronnie Baxter, Peter Manley, Allan Warriner en Eric Clarijs zo maar in het 'wild'in de zaal rond lopen. Natuurlijk kwamen deze sporthelden niet alleen om zich te laten bekijken door de grote aantallen naar Schiedam gekomen dartfans, er werd ook een belangrijke wedstrijd gegooid. Het zogenaamde Eurotec Open Randstad Dartstoernooi werd echter niet door een internationale sterin de wacht gesleept maar door een nationale topper. in de finale Eric Clarijs met 3-2. Bij de vrouwen ging deze titel naar Vicky Pruim. Roland Scholten versloeg Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Excelsior'20 is vol- gend jaar opnieuw tweedeklasser. De Schiedammers versloegen af gelopen zondag in een beslis- singwedstrijd mede-koploper Schipluiden eenvoudig met 3-1A1 na ruim een half uur was de echte spanning uit de lucht en kon Excel sior'20 een riante 3-0 voorsprong gaan verdedigen. Doelpuntenma- kers waren Gokhan £ayir, Marco en Arne Clarijs. Het kampioen- schap betekende een feestelijk af- scheid van trainer Paul de Roos die volgend jaar algemeen technisch coordinator 'voetbal/cricket' wordt bij de Thurledeclub. Meer over de kampioenswedstrijd is te vinden op de sportpagina van deze krant. PPSC kon het zoet van het kampi- oenschap afgelopen zaterdag niet smaken. De ploeg van trainer Ron de Bruijn wist haar wedstrijd tegen Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam Woudhoek Siveo'60 wel te winnen, 1-0 maar ook titelconcurrenten WDS en Soccer Boys maakten geen fout. Voor PPSC is promotie overigens nog niet van de baan. De weg naar de tweede klasse ligt via winst in de nacompetitie nog altijd open. Komende zaterdag openen de Schiedammers dit toetje op het sei- zoen om 14.30 uur thuis tegen Hei- nenoord. Een week later wordt vervolgens de return gespeeld. Mocht deze tweestrijd gewonnen door PPSC dan volgt nog een dub- bel tegen een andere winnaar in de nacompetitie-poule. Mocht de Thurledeclub deze opnieuw win nen dan wordt op 1 juni een beslis- singswedstrijd om promotie ge speeld. Voor VVK ligt de weg naar de na competitie ook nog steeds hopen. Maar dit is de minder geliefde na competitie die behoud van het tweedeklasserschap veilig moet stellen. De Kethelse ploeg van trai ner Gerard Heijdra bleek afgelo pen zaterdag onfortuinlijk in de wedstrijd tegen mede-degradatie- kandidaat Stellendam. In de slotfa- se zag VVK deze belangrijke wed strijd verloren gaan, 4—3. Door de nederlaag is VVK op gelijke hoog- te gekomen met Stellendam en krijgen beide ploegen komende za terdag om 14.30 uur op het terrein van Rozenburg een herkansing. De beslissingswedstrijd moet uitsluit- sel geven over wie van beiden de- gradatie moet afwenden via de na competitie. SCHIEDAM - CDA-kandidaten voor de Tweede Kamer brengen vrijdag 3 mei een campagnebezoek aan het Waterweggebied. Met de trein van Rotterdam naar Hoek van Holland worden achtereenvolgens Rotterdam, Vlaardingen, Hoek van Holland, Maassluis en Schiedam aangedaan. De CDA-kandidaten zullen aan de lijve ondervinden waarom deze treinlijn omstreden is: criminaliteit, logistieke problemen, 'rondje om de kerk', stampstapelvolle spits en zwartrijden zijn onderwerpen die tijdens de rit aan de orde komen. Vier zittende kamerleden: Maxime Verhagen (12), Agnes van Ardenne (14), Sybrand Haersma Buma (22) en Jan Ten Hoop- en (25) en twee kandidaat-kamerleden: Nicolien van Vroonhoven (24) en Jan de Vries (39) zullen vergezeld van CDA-ers uit de regio de gemeentes langs het Hoekse lijntje bezoeken. In Rotterdam zullen de CDA-ers in ge- sprek gaan met de (spoorweg) politie en met Marokkaanse vaders waarbij de overlast rond het Rotterdamse Centraal Station aan de orde komt. In Vlaardingen wordt het Rom-rivierproject bezocht, een Vlaardings ontwik- kelingsproject waar industrieterrein wordt omgevormd in woongebied. Hoek van Holland wordt als recreatiegebied, ingeklemd tussen wereldha- ven en Westlandse tuinbouwgebied, gepresenteerd. In Maassluis wordt een bezoek gebracht aan het sleepvaartmuseum waar Maassluise politieke vraagstukken onder de aandacht worden gebracht van de kamerleden in spe. Tenslotte gaat de CDA-karavaan naar Schiedam. Hier wordt een be zoek gebracht aan het Benelux-infocentrum waar de CDA-ers gei'nfor- meerd worden over de veiligheid op de nieuwe metrostations. SCHIEDAM - Iedere maandag kan er bij ZOS-radio geluisterd worden naar de volgende programma's. Van 10.00 tot 12.00 uur is er 'ZOS 55+', een informatief programma speciaal voor de oudere Schiedammers. Van 18.00 tot 19.00 uur is er 'ZOS-Laudate', een programma met geestelijk muziek. Daarna is er van 20.00 tot 22.00 uur 'Langs de Waterweg', het natuur- en millieu-programma met tips en vraaggesprekken over mensen- ,dieren en planten. Deze programma's zijn thuis te beluisteren via het Schiedamse kabelnet 91.5fm. Verder kan er 24 uur per dag op hetzelfde kanaal geluisterd worden naar lichte muziek. Wie een verzoekplaat aan wil vragen, iemand de groeten wil doen of zijn commentaar wil delen op de uitzendingen kan bellen met de studio, tel. 426 00 00. SCHIEDAM - De Grote Hoop, zo heet de nieuwe grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Tot en met 30 juni kan een selectie worden gezien van een groot aantal Nederlandse kunstenaars, waaronder Schiedammer Daan van Golden, JO Vanderheyden, Marlene Dumas, Micha Klein en Bas Jan Ader. De opening van de tentoonstelling werd afgelopen zaterdag opgeluisterd met een optreden van de Amazing Stroopwafels. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - D66 heeft vorige week voor de enquete gestemd over de sloopaffaire Parkweg- Oost, en niet tegen, zoals in de Maaspost stond. Bij de behande- ling in de raad uitte Marcel Hout- kamp (D66) twijfels over de en quete, maar het enige raadslid van D66 heeft toch voor gestemd. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - De redactie van de Maaspost is onlangs verhuisd en daardoor zijn ook de telefoon- en faxnum- mers gewijzigd. Alle oude nummers zijn komen te ver- vallen en vervangen door nieuwe: 010- 4004 322 en 4004 401. Het nieuwe faxnummer is: 010-4004 366. Het e-mailadres van de re dactie is ongewijzigd: redac- tiemaaspost@hotmail.com. SCHIEDAM - In diensten- centrum Oost wordt vrijdag 3 mei een line-dance demon strate gegeven vanaf 13.30 uur. De entree is gratis. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er eettafel in De Woudhoek van 12.00 tot 13.00 uur. Dat kost 4,32 euro en voor vaste klanten 4,20 euro. El ke woensdag wordt er koersbal gespeeld in Wijk- post Zuid van 13.30 tot 16.30 uur. De kosten hier- van zijn 2,70 euro per maand. Inschrijven voor de fiets- tocht voor 55-plussers van donderdag 16 mei is overi gens nog steeds mogelijk. Aanmelden kan bij alle dienstencentra. Het is een mooie tocht van ongeveer dertig kilometer. Het vertrek is om 10.00 uur bij De Vier Molens en de kosten zijn vijf euro per per- soon. Dat is incluief lunch, consumpties en een aanden- ken. De veiligheid staat centraal tijdens deze fietstocht voor senioren. UmiMM 56-1 Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: U.v.m. controie bezorging) 1 Geb.d.d.: Ja, ik wil niets missen en profiteer van het UEFA-Cup abonnement: 4 weken voor 8,75 Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service H Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het cojofon vindt u nadere informatie. ffiirfufriNTj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1