life style Zonneallergie: zorg ook in de zomer voor een gezonde huid maasstad pHHHHHH puzzel video jfpreview maasstad luister uitgaans agenda REGIO - Op een mooie voor- jaarsdag in maart liet me- vrouw Jansen de boel de boel en was ze tussen de middag in de zon gaan zitten. Op het eind van de avond kreeg ze een branderig gevoel in haar gelaat. In de loop van de nacht namen de klachten toe. Haar gelaat werd vuurrood. Om het branderige gevoel te- gen te gaan name zij een kou- de douche. Omdat bij haar het vermoeden rees dat zij een zonneallergie had, meld- de ze zich 's ochtends bij de huisarts. Deze verwees haar door naar de dermatoloog in het ziekenhuis. oiNGew oieje Nier het DANS EXCURSIES FESTIVALS EN MANIFESTATIE MUZIEK OVERIGE SPORT ACTIEF SPORT PASSIEF THEATER Woensdag 1 mei 2002 XQ57 Baz Luhrmann bewees met zijn verfilming van 'Romeo Juliet' al dat we van hem geen standaardfilms hoeven te verwachten. In zijn meest recente film 'Moulin Rouge' gaat Luhrmann nog een stap verder. lemand die on- deruit gezakt naar een voorgekookt filmpje wil kijken, heeft aan dit visue- le spektakel een zware kluif. Het verhaaltje van 'Moulin Rouge', dat zich afspeelt in het Parijs van 1900, is heel simpel. Een idealistische schrijver (Ewan McGregor) wordt verliefd op zangeres (Nicole Kidman), die haar geld verdient in de befaamde nachtclub Moulin Rouge. De eigenaar van Moulin Rouge heeft echter geld nodig van een rijke hertog, die ook een oogje op de nachtclubster heeft. Terwijl de schrijver en de ster werken aan een nieuwe show, doet de hertog er alles aan om de zangeres voor zich te winnen. Luhrmann trekt alle registers vol open om dit verhaaltje te vertel- len. 'Moulin Rouge' is een musical en dus zingen de acteurs hun scenes vol. Daarbij bedienen ze zich van een aanstekelijke mix van bekende lied- jes, zoals 'Like a virgin', 'One day I'll fly away' en vele andere bekende hits, die je tijdens het kijken wel mee moet zingen. Het plezier dat de ma kers gehad moeten hebben, straalt dik twee uur lang van deze film af. 'Moulin Rouge' is een visueel spektakel, zoals er nog maar weinig op het witte doek te zien zijn. Baz Luhrmann bewijst net als met 'Romeo Ju liet' een bijzondere filmmaker te zijn. Voor wie ervoor openstaat is 'Mou lin Rouge' een aanstekelijke filmmusical, die je niet mag missen. De DVD bevat zeer veel extra's, waaronder kijkjes achter de schermen en commen- taar van onder anderen regisseur Baz Luhrmann. Vincent Wernke Wat Mexx betreft gaan mode en sieraden hand in hand. Trends die in de nieuwe romantische lente- en zomermode de contouren bepalen worden door Mexx vertaald in eer- ste gehalte zilver. Ronde en strak- ke vormen wisselen elkaar af bin- nen de vier verschillende thema's. Essentials omvat sieraden die op elk moment van de dag gedragen kunnen worden. De ingetogen schoonheid van deze creaties voegt een onmiskenbare charme en tijdloze stijl toe. Fashionables zijn onontbeerlijk voor iedereen die een zwak heeft voor mode en dat wil laten zien. Leisures is ont- worpen voor de vrouw die in haar vrije tijd hip voor de dag wil ko- men. Tenslotte is er ook de sport- zaak waar je gezien wil worden. Het ideale sieraad voor een swin- gende zomerparty komt uit de serie Specialities. Opvallende, robuuste sieraden voor bijzondere vrouwen. De sieraden van Mexx zijn onder meer verkrijgbaar bij de juwelier, V&D, De Bijenkorf en natuurlijk de Mexx stores. door Hanne Br0ndsted Na het intakegesprek legde de be- handelend dermatoloog aan haar uit dat er sprake was van een ver- brandingsreactie door te veel zon in te korte tijd. De huid van me- vrouw Jansen was na de lange win ter nog niet gewend aan het zon- licht. Ze gaf toe wel vaker proble- men gehad te hebben, maar de re aches waren nog nooit zo heftig geweest. Meestal reageerde haar huid in het voorjaar, maar namen de problemen af in de loop van de zomermaanden. Een mooie dag in het najaar verliep dan ook pro- bleemloos. De diagnose van me- vrouw Jansen werd door de derma toloog gesteld: Polymorfe lichtder- matose. Een ontstekingsremmend middel zou er voor zorgen dat de klachten al snel verdwenen. Polymorfe lichtdermatose is een huidaandoening die vele vormen kent. Verreweg de meeste pati en- ten met deze aandoening hebben een zelfde verhaal als mevrouw THfc STREETS Susana Baca - Espfritu Vivo Na de succesvolle samenwerking met de New Yorkse musici John Medeski (Hammond orgel, piano) en Marc Ribot (gitaar) op het al bum Eco De Sombras, sprak de Afro-Peruaanse zangeres Susana Baca opnieuw met hen af. Eco De Sombras was opgenomen in Peru, dus voor het nieuwe album wilde Baca wel naar New York komen, samen met haar vertrouwde Peru- aanse combo. De opnames begon- nen op 11 September 2001, op een steenworp afstand van het World Trade Center. Ondanks de afschu- welijke gebeurtenis gingen de mu sici door met opnemen en ervaar- den de helende kracht van muziek, die pijn en dood overstijgt. Een klein publiek was uitgenodigd, omdat Baca liever voor mensen zingt dan voor steriele opnameap- paratuur. Naast Afro-Peruaanse klassiekers zingt ze op het album Espfritu Vivo internationaal reper toire: Mongo Santamaria's Afro Blue, Caetano Veloso's 13 De Mayo, Jacques Preverts Les Feuil- les Morts en zelfs Bjorks Anchor Song. Het resultaat is indrukwek- kend. Na Eco De Sombras zijn Medeski en Ribot zo vertrouwd met Baca en haar combo, dat ze veel van zichzelf in de muziek dur- ven te stoppen. Met z'n alien cree- ren ze op spontane en intieme wij- ze op Espfritu Vivo een magische atmosfeer die de harten van de luisteraar verwarmt. hex7254 The Streets - Original Pirate Material The Streets is het alter ego van rap per Mark Skinner, die zich specia- liseert in door 2-step beinvloede hiphop. Een betere naam om zijn straatgevoel te benadrukken had hij niet kunnen verzinnen. In te- genstelling tot vele van zijn Engel- se 2-step collega's wordt zijn we- reld niet beheerst door champag- nekoelers en limousines, maar eer- der door kratten bier en fish and chips geserveerd in de krant van gisteren. Geen van r&b afgeleide gladde vokaaltjes dus voor Skinner maar een wandelende, in plat En- gels doorratelende spraakwaterval. Als er geen muziek onder zou staan, zou deze cd met gemak een volwaardig product onder de cate- gorie 'gesproken woord' kunnen zijn. Met Original Pirate Material vertolkt Mark Skinner het Engelse straatleven met een zelfde intentie en humor waarmee Paul Weller, The Specials en Blur dat voor hem deden. Luister vooral naar The Iro ny Of It All dat de twee uitersten van het bestaan op een uiterst grap- pige manier belicht. jkl 12601 De cd's die hier besproken wor den zijn te leen bij de Centraie Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de cataiogus: http://www.muziekweb.nl. 20, bffe leaker een /Wozie<i6 LUt 5T6R6" n66aa eew hypothec* f Leew veel geld'. 0,eVgD/(*u*J3 nesju OOK ROOS?RCOPSJAMPOO *<5"4)<jVelVez>reU6 fcSop NODI 6 HE6T-' s. g/g/VDiC- kS-IK (HMO ZfAlOER ..WAARSCHIJWL'JR k/ORDT H6T DUS D9.00&, /UtAAR ER 15 OOK (CANS BAT ER /WSSCKfEN HLER EN DAAR EEN SOI VALT, EN DIT 13 WATWRLiJK K£T OIT- Ge6R£ioe weeRftERiCHT, 003 DMR2AC IK kiu WAT VIEPER OP INSAAN: OAT fANOERBN'D6Wj ZSNDER1. HET 15 BEN Rusnse AVOWD3PIT5 MET SCECHTSj 50 files Die ik niet f ALLE WAAL 2AL K/06MEAJ I MAAR (IC SEMTOCH WEI BEN KWARTlERTje tSEZtS... KUfc! GLPEETJE DRAAtE Jansen. Bij polymorfe lichtderma tose moet rekening gehouden wor den met een geneesmiddel als oor- zaak voor de gevoeligheid van het zonlicht. De bijsluiter van een ge neesmiddel kan hier verheldering over geven. Deze dient te vermel- den of er kans is op een reactie op zonlicht bij gebruik van het ge neesmiddel. De aandoening kan kortdurend zijn, maar kan zich ook ontwikke- len met een chronisch verloop. Hierdoor vermijden mensen steeds vaker de zon, waardoor ze uitein- delijk nog gevoeliger worden voor ditzelfde zonlicht. Bij een poly morfe lichtdermatose beginnen de klachten vrijwel altijd met een ster- ke zonverbranding. Daarna rea- geert de huid meteen, ook als ze slechts even aan de zon wordt blootgesteld. Zelfs huid die door dunne kleding wordt bedekt kan reageren. Deze patienten kunnen worden doorverwezen naar en spe- ciaal lichtbehandelingscentrum. Polymorfe lichtdermatose komt vaker voor bij mensen met een blanke huid dan bij mensen die een donkere huid hebben en snel bruin worden. Het is dan ook van belang zeker voor de eerste groep mensen om in het vroege voorjaar de huid slechts kortdurend aan zonlicht bloot te stellen. Daardoor heeft de huid rustig tijd om te wennen aan het zonlicht. De duur van de expo- sitie aan het zonlicht kan geleide- lijk aan verlengd worden. Standaardadviezen over deze duur zijn er niet. De huid van de ene persoon kan net wat meer verdra- gen dan die van de ander. Ook de intensiteit van zonlicht speelt een illustratie: Marco van der Wielen rol bij het ontstaan van de huidaan doening. Voor wie snel verbrand in het voorjaar of wie reeds eerder verbrand is geweest op een (sub) tropisch eiland is het raadzaam de huid op de eerste zonnige (vakan- tie)dagen slechts enkele minuten aan de zon bloot te stellen. Belangrijk om te weten is dat een parasol of kleding vaak niet vol- doende bescherming geven. Zo'n 40 tot 60 procent van het zonlicht gaat dwars door de stof heen. Zon- nebrandcremes bieden wel enige bescherming, mits dik genoeg ge- smeerd op alle belichte of dun be- dekte lichaamsdelen. Let wel op dat zonnebrandcremes geen garan- tie bieden tegen huidkanker. Voor mensen met een gevoelige huid is het raadzaam de buitenacti- viteiten te plannen voor 12 uur en na 15 uur. Schaduw dient men bij voorkeur onder bomen te zoeken in plaats van onder een parasol. In tropische en subtropische gebieden verdient het aanbeveling om de kledinggewoonten van de lokale bevolking te volgen. Zij zijn het best beschermd tegen het voortdu- rende zonlicht. Belangrijk is ook om de huid aan de zon te laten wennen: kort in het begin waarna de blootstelling geleidelijk opge- voerd kan worden. Daarbij geldt: let op uw huid. Deze geeft zelf het beste aan wat die verdraagt. Auteur is dermatoloog in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Deze gezondheidsrubriek wordt u aangeboden door: GGD Zuidhollandse Eilanden; Ruwaard van Putten ziekenhuis, RIAGG Rijnmond Zuid, van Weel Bethesda ziekenhuis, Zorg en Welzijn Groep Zuid-Hollandse Eilanden, Re gional Patienten Consumenten Platform Rijnmond, Delta Psychiatrisch ziekenhuis en Basisberaad GGZ. ■■M Horizontaal 6 Laag uitgesneden kleding. (4) 8 Spreekverbod voor indianen. (10) 10 De gangmaker is bij het trio de eerste man. (8) 11 Een peri ode van regen. (6) 12 Ontlasting. (11) 13 Veel hiervan blijken soms te balken als een ezel. (6) 15 De voetbalver- eniging spaart voor een goede spits. (6) 18 Het wordt inderdaad zo vast gemaakt. (1J) 21 Worden soms in stilte behaald. (6) 22 Zingende ke- ver. (8) 23 Hier ga ik niet meer heen, ik had reeds na de eerste dag diarree (10) 24 Groen mist 'n tint en is der- halve 'n andere kleur. (4) Horizontaal: 1. Heester, 6. Naar- den, 12. Spel, 14. Arno, 15. Ro, 17. Re, 18. Som, 20. Asman, 22. Toverspreuk, 26. Bes, 27. Erve, 28. Pi, 29. Er, 30. Vore, 31. Nd, 32. Kartel, 35. To, 36. An, 37. Twee, 38. Gard, 40. Voo, 41. Uri ne, 42. Eis, 44. Look, 46. Bonk, 49. Oh, 51. Ru, 52. Groots, 54. Yl, 55. Eend, 57. Ee, 58. Vu, 59. To ko, 61. Ria, 62. Pierewaaier, 65. Dader, 67. Pyn, 68. Ka, 69. Rd, 70. Apis, 72. Leni, 74. Netelig, 75. Vandaag. Verticaal 1 Het is 'n aanname, dat iedereen aangespoord moet worden. (8) 2 Weense redenaar. (6) 3 Er is voorn korte tijd overeenstemming. (8) 4 Een buitenlandse slaapplaats. (5) 5 Ouderdomsvoorziening. (14) 7 De stille naaister gedroeg zich als een populaire komediante. (14) 9 Er is nogal wat beweging in 'n klok. (6) 14 Het voer hieruit valt als een bak- steen op m'n maag. (8) 16 Ontaar- den. (8) 17 Als je het geeft, wordt er in ieder geval naar je geluisterd. (6) 19 Tegenover de eter hang ik de feestganger uit. (6) 20 De kleur van 't land. (5). Verticaal: 1. Hortend, 2. Es, 3. Spreekwoord, 4. Teer, 5. El, 7. Aa, 8. Arak, 9. Rns, 10. Dombo, 11. Nonsens, 13. Nor, 16. Oord, 18. Spit, 19. Meel, 21. Aera, 23. Vv, 24. Spreuk, 25. Ur, 30. Voren- staand, 33. Ae, 34. Emier, 35. Ta, 37. Tol, 38. Gebouw, 39. Dik, 43. Woerden, 45. Ou, 47. Ot, 48. Slor- dig, 50. Heia, 52. Geep, 53. Oven, 54. Yker, 56. Nadat, 57. Ei, 60. Oi, 62. Pril, 63. Rys, 64. Aken, 66. Epe, 71. Si, 72. La, 73. Ia. Rotterdamse Schouwburg, grote zaal Schouwburgplein 25; 010-4118110 Number One Door Conny Janssen Danst. Choreografie: Conny Janssen. Met: Iras Rey es, Anna Reti, Inken Landskroner, Marta Reig Torres e.v.a. 'Number One' gaat over de een- ling binnen de groep. In deze groep van 5 vrouwen en 4 mannen ontmoeten we de ster- ke, grappige, lenige, precieze, slordige, slim- me, slome, waaghals, temperamentvolle, initi- atiefnemer en de fladderaar. 6 mei; 20.15; 16,50/13,50/11,-; cj/p65r'dam pas 14,-/11,-/ 8,50 Rooms Door Dansgroep Krisztina de Chatel. Choreografie: Krisztina de Chatel. Krisztine de Chatel vierde afgelopen december haar-25- jarig jubileum met een groot gala in de Stads- schouwburg Amsterdam, waar ze werd gerid- derd in de Orde van Nederlandse Leeuw. Haar werk kenmerkt zich door dynamiek en de voortdurende samenwerking met kunstenaars uit andere disciplines. 9 mei; 20.15; 18,-/15,-/ 12,-; cjp/p65r'dam pas 15,50/12,50/9,50 Rotterdamse Schouwburg, kleine zaal Some problems of space perception Door Marc Vanranxt. Choreografie: Marc Vanranxt. Met: Salva Sanchis, Eva Kamala Rodenburg en Marc Vanranxt. 'Some pro blems of space perception (2001)' bestaat uit drie solo's die min of meer gelijktijdig plaats- vinden in de gegeven tijd en ruimte. De drie parcours doorkraisen en overlappen elkaar voortdurend om te eindigen in een 'vrije' dans.3 en 4 mei 20.30; 10,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Schemertour op het water Inschepen: Partyschip Alcmaria'. Vertrek onder leiding van een gids van Industrieel Toerisme. Excursie door de Rotterdamse ha ven. Een unieke gelegenheid om op bijzonde re wijze kennis te maken met de feeeriek ver- lichte haven vanaf het water. Inclusief een kopje koffie/thee. Afvaart bij minimaal 20 personen. 010-218313lt/m 25 sep (alleen wo) 19.00; 13,50 reserveren 010-2183131 ByCycle Meent 335; 06-24793241 VOC tour per fiets - Rotterdam Bycycle in 3 uur ziet u al fietsend de sporen van de VOC in Rotterdam. Met bezoek aan Maritiem Muse um (nationale jubileumexpositie VOC) en be zoek linieschip "De Delft", t/m 1 nov (beh. ma Alleen op afspraak 010-4652228/ 06- 24793241 Hist. Museum 'Schielandshuis' Atlas van Stolk Korte Hoogstraat 31010-2176767 Gezinsrondleiding 5 mei 14.00 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 3; 010-4131494 Bevrijdingsfestival5 mei 13.30-18.00 Schiehaven Kermis t/m 5 mei Ahoy' Rotterdam Ahoy '-weg 10; 0900-2352469 A night with Bob Dylan and his band Live in Ahoy'! 2 mei 2002; 20.00; 41,-/38,50/36,- Rotterdamse Schouwburg, grote zaal Schouwburgplein 25; 010-4118110 Rigoletto van Guiseppe Verdi. Opera Zuid. Regie: Olivier Tambosi. Orkest: Het Brabants Orkest. 'Rigoletto' gaat over verleiding, wraak en vervloeking. De titelheld, is in we- zen een liefhebbende vader. Door wraak te ne- men op de ontvoerder van zijn dochter Gilda is hij uiteindelijk verantwoordelijk voor haar dood. Italiaans gezongen met Nederlandse bo- ventitels.5 mei 14.30 (13.30 uur inl. door ope- rakenner Gerard Legeland); 35,-/30,-/25,-; cjp/p65r'dam pas 30,-/25,-/20,- Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Orgelcyclus 2002: Duitse Romantiek Orgel- concert door Jan jansen met werken van Re- ger, Brahms en Liszt.7 mei 19.30; 5,-/ 3,50/ 2,75 Middagpauzeconcert Door Miwa Myrano en Joost de Ridder, blokfluit, Jeroen de Ridder, koororgel.2 mei 12.45 Orgelpauzeconcert Door Johann Th. Lemc- kert. 8 mei; 12.45 Oude- of Pelgrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20; 010-4774156 Orgelconcert Gerard van der Zijden. 4 mei; 16.00-16.45 Bluessocieteit L'Espri Wendeldijk 25; 06-50992595 Bluesjamsession Opgeven bij Herman: 010- 4831537. 3 mei; 20.00; 5,75; leden 3,50 Blues Authority Blues-rock. 4 mei; 20.30; 5,75; leden 3,50 Nighttown Basement West-Kruiskade 26-28; 010-4361210 Les Trois Jours op Tour De jongens Driest Plus Michael Vatcher Roy Paci Nils Wo- gram Root 70.4 mei; 20.30; 10,- Calypso Mauritsweg 5; 010-2010999 Les Trois Jours op Tour Sophia Domancich Quintet, Carlo Actis dato Quintet. 5 mei; 15.00; 10,- Wijkgebouw de Larenkamp Slinge 303; 010-4804044 Zondagconcert Door Irene Rotterdam. 'Ope- rette-Opera-Musical. 5 mei; 14.00; 3,- Prinses Theater Schiedamseweg 19; 010-4255050 Rondje Rotterdam Een keur aan Rotterdamse en regionale artiesten trekken voorbij o.l.v. gastvrouw Hanny van Golden.5 mei; 13.30; 5,- Heavenly White Party e dag voor hemel- vaartsdag gaat het Prinses Theater traditioneel op wit. De zwoelste dance in een trendy entou rage. DJ'S Mar Y Sol, Pablo Piaggio en Roli- ni. 8 mei; 23.00; 15,- Wim Warman De van o.a. 'Sexteto Canyen- gue' bekende Rotterdamse pianist presenteert zijn nieuwe CD 'The Forest'. Tango, samba en veel andere Latijns- Amerikaanse ritmes. In het kader van het Dunya Wereldprogramma. 7 mei; 20.15; 5,- Waterfront Boompjeskade 10; 010-2010980 Distorted Industrial night. 21.00 uur: Live: Asche (D), Synapscape (D), Temple Garden's (D). 00.00 uur: DJ's X-X-X-X- &C02. 3 mei; 21.00 en 00.00; 7,- vanaf 00.00 4,- The Oxes, American Heritage, Hay market Riot (USA) 2 mei; 21.00; 7,- On tha acid trip, and more... acis techno classics. DJ's Random XS, Lexicon, Perry, Flipjack, visuals: C-Men.4 mei; 22.00; 6,- Do make say think (USA) Sean Na Na (CAN) Candies (IT). 9 mei; 21.00; 8,- Worm Rochussenstraat 169; 010-4762290 V:IP 3 mei; 20.30; gratis Dubbelconcert (ovb) ExB Zero Tolerance (ita) Mark Dresser Burton Green (usa/nl). 8 mei; 20.30; 6,- de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 More than the Future (R&B lifestyle event) De Doelen en Stichting Kleurrijk Centrum ontwikkelen samen een nieuw, jaarlijks terag- kerend lifestyle evenement voor jongeren. De bezoeker kan zappend van zaal naar zaal vele kunst- en cultuuraitingen en sferen proeven. Van de rust van een bioscoopzaal met een black movie naar de sfeer van een R&B disco theek en nog veel meer.... 3 mei; 20,- Oude Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4843333 Mevrouw de Minister I.s.m. VPRO Backsta ge. Preview van de gloednieuwe driedelige se rie 'Mevrouw de Minister', binnenkort uitge- zonden door de VPRO. Aansluitend een ge- sprek met regisseur Norbert ter Hall.2 mei; 20.00; 12,50; cjp/p65/r'dam pas 10,25; vpro backstage 7,50 Zaai-Marathon I.s.m. VPRO Backstage. Kom verkleed! Na afloop is er namelijk een heuse kostuumparade en beoordeelt een jury - met o.a. regisseur Rachel van Olm - wie de al- lerbeste lool-a-likes van de vriendinnen Irma en Ingrid of postbode Siemen zijn. In de pauze een fijn meezingprogramma, waar alle beken de Zaailiedjes uit voile borst meegezongen kunnen worden! Dus...5 mei; 14.00; 12,50; cjp/p65/r'dam pas 10,25; vpro backstage 7,50 Zaal de Unie Mauritsweg 34; 010-4141666 De Thermometer Regelmatig de temperatuur gemeten van stad en land. Voordat de koortsi- ge onvrede die Rotterdam en Nederland nu teistert een kookpunt bereikt is het verstandig stad en land op gezette tijden te temperaturen. Tijd om de temperatuur te meten met politici, deskundigen en burgers in een bijzondere set ting met muziek en een stand-up comedian. Gastvrouw: Liesbeth Levy. 6 mei; 20.00; gra tis Brahma Kumaris Spirituele Akademie Agniesestraat 111; 010-4652190 Leven zonder Stress Een Stress-Management cursus voor mensen die meer willen dan slechts overleven. Een cursus voor mensen die willen leven. 7 mei; 19.00-20.30; gratis Open Huis Programma met informatie, video en meditatie. 5 mei; 11.00-16.00; gratis Positief Denken 3 mei; 19.00-20.30; gratis Kinderboerderij de Kraal Langepad 60; 010-4523666 Schaapscheerdersfeest De schapen worden van hun dikke jas bevrijd en kunnen in hun zo- merkostuum genieten van een hopelijk heerlij- ke zomer. Om er een echt feest van te maken zijn er een aantal ambachtsmensen uitgeno digd om hun hand werk te demonstreren. 8 mei; Theater De Evenaar in het Wereldmuseum Rotterdam Willemskade 25; 010-2707172 Workshop Adrian's Rhythmbox Percussie- workshop. Kennismaken met traditionele in- stramenten en ritmes, het eigen ritmegevoel en het plezier van samenspelen! Voor kinderen vanaf 6 jaar. 2 en 3 mei; 15.00; entree muse um; workshop 2,50 Start Coolsingel Coolsingel lOe Roparun De langste non-stop estafette- loop ter wereld: van Rotterdam naar Parijs. De Roparun is naast een uniek sportief evenement een even unieke sponsor- loop.de opbrengst is voor mensen met kanker. Meer informatie: http://live.roparan.nl8 mei; 13.00 Feyenoord Stadion van Zandvlietplein 1; 010-4929444 Amstel Cup Finale 9 mei; UEFA Cup Finale. 8 mei; O.T. Theater a/d Mullerpier Sint-Jobsweg 3; 010-4769029 Nora Van Henrik Ibsen. Onafhankelijk To- neel. Regie: Gerrit Timmers. Met: Hassan Hammouch, Saadia Ladib, Youssef Ait Mans- our, Mohammed El Ouaradi en Nora Skali. Nora en Helmer vormen een gelukkig gezin, met lie've kindertjes in een modelhuis. Helmer, bijna bankdirecteur, maakt zich toch ongerast: Nora is zo luchthartig en onverantwoordelijk. Telkens vraagt ze weer om geld. 1 t/m 5 mei; 20.00; zondag 16.00; 10,-; cjp/p65/r'dam pas 9,-; stud./schol. 7,- Theater Zuidplein, Grote Zaal Zuidplein 60-64; 010-2030203 Lebbis Zwart: helemaal doen wat je altijd al wou. Maar er is altijd wel iets dat je daarin te- genhoudt. Behalve dus die dag dat het mag. Twee vrouwen, de perfecte kraak zetten, met 250 over de ringweg, of een weerloze puber op zijn ongetwijfeld gejatte scootertje afsnij- den en eens goed op zijn bek slaan. In iedereen zit een beetje zwart. 4 mei; 20.15; 15,50; cjp p65/r'dam pas 13,- Marc-Marie Huijbregts Marc-Marie H. (re prise). Hij won in 1999 de juryprijs, de per- soonlijkheidsprijs en de publieksprijs van het Cameretten, en kreeg bovendien de Pall Mall Export prijs. Overladen met prijzen maakte hij vervolgens 'Marc-Marie H.', avond aan avond door het gehele land uitverkocht. 6 mei; 20.00; 16,50 Plien en Bianca Ngorongo. Na het platteland van 'Biks!', nu de savanne van donker Afrika. In de beroemde krater van 'Ngorongo' staat een hotel met uiteenlopende gasten: twee meisjes die elkaar wegnomineren, een oudere dame die haar vet laat wegzuigen voor het goede doel en geliefden die een tent proberen op te zetten. 7 en 8 mei; 20.00; Uitverkocht Theater Zuidplein, Kleine Zaal Hoipolloi (Engelstalig) Sweet Bobabola. De ingredienten: twee performers, licht, geluid, kleur, energie, zuur, smaakstoffen en additie- ven. De benodigdheden voor twee bakkers die de wereld bedreigen met hun onweerstaanbare gebak. Ze dreigen zelfs de macht in de wereld over te nemen, totdat...ja, totdat wat eigenlijk? 4 mei; 20.15; 11,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Bonheur Eendrachtsstraat 79; 010-4046716 Laten wij aanbidden Coproductie met Het Groene Balkon. Regie: Lidwien Roothaan. Met: Carola Arons, Jara Lucieer, Daphne de Winkel. Naar het succesvolle prozadebuut van Ann-Marie MacDonald. Rijk theatraal ver haal, over de moed van drie zusjes om met de onvoorstelbare gebeurtenissen in hun leven om te kunnen gaan. 18 mei (beh. ma zo) (niet op 12-05-2002 20.30; Reserveren: 010- 4046716 Dini's Poppenrijk atelier en theater Koninginneweg 1 B; 010-4795260 De Slagroomslang Hoog boven alles verhe- ven staat de grote witte toren. Al jaren zit prin ses Rozemarijn gevangen. Vele prinsen pro- beerden haar te redden maar er is er nooit een teraggekomen. Dan komen prins Jonathan en zijn ganzerik de grote blauwe rivier opgeva- ren. Vastbesloten de prinses te verlossen'. Voor de leeftijd vanaf 4 jaar. 8 mei; 14.00; 5,- incl. iets te drinken ente snoepen Het is lente, Kleine Beer In de berengrot heeft Kip haar eieren gelegd. Wat duurt het lang voor ze uitkomen. Misschien wil Kleine Beer wel helpen broeden. Peutervoorstelling vanaf 2 jaar. 8 mei; 10.00; 5,- incl. iets te drinken en te snoepen Theater 't Kapelletje v.d. Sluijsstraat 176; 010-4667778 Verhalen van liefde VerteltheaterSiegel/Koe- nings m.m.v. Ad Vermeer, gitaar en zang. 3 t m 5 mei; 20.15; zondag 15.00; 10,-; cjp/p65/ r'dam pas 7,- Lantaren/V enster Gouvernestraat 133; 010-2772277 HollandXperience Van MGA/een productie van de Kazerne. Live 3d-show, waarin het pu bliek de kans krijgt om ervaringen van vier 'tweede generatie'-Surinamers als eigen te er- varen en Nederland door hun ogen te zien. Met behulp van videoprojecties en muziek wordt een reis kriskras door de tijd, Holland en Suriname gemaakt. 3 en 4 mei; 21.00 Oorlogje Van Olivier Provily. De voorstelling is gemaakt als een soort levend schilderij. Over "huis-, tuin- en keukengeweld" in een surrealistische wereld. Personages lopen rond in een gewelddadig brein, waarin mensen van nature in oorlog met elkaar zijn tenzij ze vrede hebben gesloten. (Winnaar Ton Lutz Regie Prijs 2001). 9 mei; 20.30 Jeugdth. Hofplein, Theater 222 Pieter de Hoochweg 222 Koning Arthur Jeugdtheater Hofplein. Pre miere. Regie: Jaco van der Moolen. Arthur heeft met zijn vriendinnetje afgesproken. Hij weet alleen niet meer precies waar. Hij komt altijd te laat en ze zal dus wel weer boos zijn. Al zoekende komt hij terecht bij een groep kinderen die naar een verhaal van een vreem- de man luisteren. Deze man blijkt tovenaar Merlijn.3 t/m 5 mei (niet op 04-05-2002 19.00; zondag 14.00; Reserveren 010- 2435050 Koning Arthur Jeugdtheater Hofplein. Regie: Jaco van der Moolen. Arthur heeft met zijn vriendinnetje afgesproken. Hij weet alleen niet meer waar. Al zoekende komt hij een groep kinderen tegen die staan te luisteren naar een verhaal van een vreemde man. Deze man blijkt tovenaar Merlijn te zijn. 4 mei; 19.00; Reserveren 010-2435050 De Arend De Zeemeeuw Weg van Crooswijk Rotterdams Wijktheater. De voorstelling 'Weg van Crooswijk' wordt gespeeld door 12 vrouwen, geboren in Croos wijk, Suriname en Marokko. Zij maken zich zorgen over de leefbaarheid in de wijk. In het buurthuis komen zij samen en maken plannen voor verschillende acties. Alles gaat goed tot dat een dochter van een van de vrouwen de wijk wil verlaten...7 mei; 20.15; Reserveren: 010-4230192 Wijkgebouw Romeynshof Stresemannplaats 8; 010-4204099 Wonderwijs Tejater Zazot. Voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Wonderwijs is een sprookjes- achtig verhaal over een prinses, die zich niet thuis voelt in de rol van prinses. Ze gaat op reis en na wat omzwervingen komt ze bij Moeki Takkenbos, een wijze vrouw, die in het bos woont. Daar vindt ze wat ze nodig heeft om weer naar huis te kunnen: een wonder- wijs.8 mei; 14.00; 2,30 Prinses Theater Schiedamseweg 19; 010-4255050 Prinses Dinner Show Een avond boordevol afwisseling met "The Girl Can't Help It", de Cornelli's en The-Non-Stop-Extended-Royal- Family-Dance-Show. Met Hella Koffeman, Niki Romijn e.a. 3 en 4 mei; 18.30; 55,- (incl. drie gangen diner) Club Hasjee De Rotterdamse klapper Hasjee Royaal, die het Prinses Theater maandelijks op z'n grondvesten doet schudden.2 mei; 18.30; 36,- incl. diner Cabaret Restaurant Schelling's Voorhaven 51; 010-4763455 f met "Nou en.." Bestaande uit Carina Wil liams, Marlies de Mosch en Melvin Hage. Een cabaret-diner om nooit meer te vergeten. 3 mei; 18.30; 55,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 25