maasstad Schiedams theater krijgt pas eind dit jaar nieuwe directeur Kinderen houden twee uur lang adem in bij dolle avonturen Zekei r uw stijl gordi jnstoffen 0 STKETER -1 'omelet* - Q-Linai irsetvanBK *T Prijswinnaars Ernst en Bobbie-wedstrijd Woontextiel Tn verii 4-delige s set in blauw-geel kri ant t netel 1 Nieuwe programma Theater a.d. Schie is uit Nieuwe adjunct Radio Rijnmond ZOS-radio Voile Margriethal bij Ernst en Bobbie 'Eindelijk geen container meer' VERINGIt (IEIER maasstad kerk weekbladen SCHIEDAM 1 - C.S..EL WONINGI NRICHTING I MILIEUKLACHTEN I UIT UW REGIO van 249,- voor€ 1 39j" Kleiweg 205-211 •Rotterd am •Telefoon (010) 41813 27 Dinsdag 7 mei 2002 Hervormde Gemeente Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur. ds G. de Lang. Chr. Scholengemeenschap Aquamarijn zo 10.00 uur. dr P. Buitelaar. (Gereformeerde Bond) Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 17.00 uur. ds L. Groenenberg. (Gereformeerde Bond) Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. dhr A. Ruijl. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. pastor W. de Bone. 19.00 uur. avondmuziek. De Ark. Hargplein. 10.00 uur. ds J. Sosef. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur ds. G. de Lang. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek 10.30 uur, ds. W. Verhoef. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur. ds H.J. Bruins. 16.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan. 09.30 uur. ds. J. Manni. 18.45 uur. ds drs M.J.M. Kieviet. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur. ds A. Nagel. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. zo 09.30 uur. euch.viering. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. zo 11.00 uur. euch. viering. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99 zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30 zo 10.30 uur. euch. viering Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch.viering zo 10.15 uur: hoogmis RK Parochiekerk van het Heilige Hart j- Lekstraat 55 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur. ds T. Barnard. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur. eredienst. vr 20.00 uur. bidstond. za 18.30 uur. jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur. ds N. v/d Want. wo 19.45 uur, ds. N. van de Want Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur. wo 20.00 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a za 17.30 uur. zo 10.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. Zj-LlO.OO uur. predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3G00BD Rotterdam Telefoon 010 4004434 Fax 010 4128449 Emailadres: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900 2020299 (10 euroct p.min.) ma. t/m vr. 08.30- 17.00 uur OIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H Wirtz Telefoon 010-4004276 VERTEGENWOORDIGERS: S Verzendaal Telefoon 010 4004286 of 0610921026 J. van Merwijk Telefoon 010 4004391 of 06 10920979 M. Anganois Telefoon 010 4004399 of 06 10921027 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 010 4004322 J. Teunissen Telefoon 010 4004401 CHEF-REDACTIE: H Mulder Telefoon 010 4004490 D. Captein (plv.) Telefoon 010 4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010 04736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b v. XQ52 Door Frank Willemse SCHIEDAM - Pas eind dit jaar en mogelijk begin vol- gend jaar zal het Theater a.d. Schie een nieuwe direc teur krijgen. Dat verwacht interim-directeur Peter Mul der nadat een eerdere solli- citatieronde geen goede kandidaten opleverde. De nieuwe directeur, die naast het hebben van algemene vi- sie ook een kunstmanager moet zijn, zal ook de pro- grammering voor zijn reke- ning gaan nemen. Mulder stapt eind dit jaar op als pro- grammeur. Dit maakte hij bekend tijdens de presenta- tie van het progratnma voor het nieuwe seizoen 2002- 2003. Het gaat goed met het Schiedam- se theater nadat er in de eerste ja- ren van het bestaan behoorlijke aanvangsproblemert waren. Dit seizoen wist het theater zo'n 60.000 bezoekers te trekken. Met deze bezettingsgraad van 73 per cent is de directie zeer tevreden. In het pas nog afgesloten conve- nant, nadat er forse tekorten wa ren geconstateerd, is met de ge meente Schiedam bepaald dat er een minimale bezettingsgraad van 65 percent moet zijn van de zevenhonderd stoelen. Daarte- genover staat een jaarlijkse subsi- die van 1,3 miljoen. Een andere eis is dat er minimaal 130 voor- stellingen moeten zijn. Dit sei zoen werden er slechts 117 voor- stellingen gespeeld. In de nieuwe brochure rept het theater van een 'groots en afwis- selend' programma voor het ko- mende seizoen. Met als hoogte- punten drie Nederlandse premie res. Allereerst in September de try-out,voorpremiere en premiere van de show 'Blues Brothers', waar Frans Van Deursen (Vlaam- Peter Mulder, nog een keer verantwoordelijk voor de programmering, is tevreden: ..met de ontbrekende 25 procent kun je scoren." Foto Roger van der Kraan se Pot) en (Raggende Mannen-) zanger Bob Fosko de titelrollen spelen en zingen. De tweede pre miere is het theaterconcert van zangeressen Leonie Jansen en Astrid Seriese die met vijf meiden het dak van theater naar beneden zullen zingen in de voorstelling 'She got game too', Tenslotte zal het Schiedamse theatergezel- schap Els Inc. het toneelstuk 'Ca- ravaggio' in premiere brengen. Met dit alweer vijfde programma heeft het theater zich een vaste plek ver- worven te- midden van andere the aters. In vergelijking met theaters in de re- gio doen we het erg goed," stelt Peter Mulder tevreden vast. In vergelijking met bijvoorbeeld Vlaardingen worden er meer ex- perimenteel toneel, meer opera's en balletvoorstellingen gepro- grammeerd. Misschien vandaar dat ex-directeur Sander Gora uit Vlaardingen opmerkte 'dat zij meer volkstheater brengen en Schiedam meer voor de kunstlief- hebber is*. Toch geeft hij ruim- hartig toe dat de meeste zalen voor driekwart dezelfde voorstel- lingen op hun programma hebben staan. „Maar die ontbrekende 25 procent: daar kun je mee sco ren," aldus de programmeur. In het nieuwe seizoen vallen twee voorstellingen van Othello op. Twee keer in een seizoen? Ex press en het zijn dan ook twee heel verschillende toneeluitvoe- ringen. De eerste is van het Noord Nederlands toneel met cabaretier Erik van Sauers. De andere Sha- kespeare-vertolking is van To- neelgroep Amsterdam onder lei- ding van de Belgische regisseur Ivo van Hove. Deze twee voor stellingen kunnen met een speci- aal passe-partout bezocht worden Parkeren en bereikbaarheid is de belangrijke reden dat er veel niet- Schiedammers naar dit theater gaan. De Bus en tram stoppen voor de deur en de parkeergarage van ABC zal het komende sei zoen 24 uur open zijn. Toch denkt Mulder dat zo'n tachtig procent van de bezoekers uit Schiedam komt en daarmee bewijst het the ater haar bestaansrecht. Vooral door de inmiddels beroemde en beruchte' thema-nachten Naast repertoire en het 'vrije' to neel en cabaret staan ook dit jaar weer dans, musical, opera en con- certen op het programma. Zoals bijvoorbeeld de opera Carmen, de kindervoorstelling Suske en Wis- kke of cabaret van Lebbis en Jan sen. Geheid uitverkochte voor stellingen. Mede daarom zijn de theaterabonnementen elk jaar een groot succes. Dit jaar zijn de thea- terpashouders met 148 procent toegenomen. Want deze mensen profiteren van kortingen op spe- ciale plaatsen. Het jeugdtheater kan ook rekenen op meer voor stellingen en meer toeschouwers. Hiervoor is een jeugdtbeater- abonnement gemaakt voor basis- schoolleerlingen met hun ouders. Het abonnement bestaat uit drie voorstellingen voor de prijs van een. De nieuwe brochure is rnnqf 19 mei af te halen bij het theater. Abonnementhouders krijgen hem al eerder thuis gestuurd. Ook kan de gids besteld worden op num- mer (010} 2 467 467 of op de in- ternetsite www.theateradschie.nl. SCHIEDAM - Hans van den Em- ster is benoemd tot adjunct-hoofd- redacteur van Radio Rijnmond. Hij zal zich vooral bezighouden met de nieuwsvoorziening. Hij werkt al sinds 1989 bij de regionale zender, aanvankelijk als nieuwslezer. La ter ook als presentator van ver schillende nieuwsprogramma's. Het laatste programma dat hij pre- senteerde was het achtergrondpro- gramma Studio Gloria op de zater- dagmorgen. Sinds twee jaar houdt hij zich bezig met de begeleiding van nieuwe medewerkers van de zender. Hans van den Emster is 56 jaar en zal per 1 juni bij Radio Rijnmond beginnen. Radio Rijnmond bestaat sinds 1983 en heeft in regionaal omroe- pland jarenlang een voortrekkers- rol vervuld. Radio Rijnmond start- te als eerste omroep met een 12- uursprogrammering die zeer suc- cesvol was. Inmiddels zendt Radio Rijnmond 24 uur per dag uit en is het enige radiostation waar de nieuwsredactie 24 uur per dag be- zet is. Radio Rijnmond maakt als enige regionale station in Neder- land compleet eigen nieuwsuitzen- dingen en het station is het snelste nieuwsmedium van het Rijnmond- gebied. SCHIEDAM - Iedere dinsdag kan er bij ZOS-radio geluisterd worden naar het programma: 'ZOS op ver- zoek'Dit is het verzoekplatenpro- gramma voor patienten in het Vlietlandziekenhuis -voor bewo- ners van de zorgcentra- en voor al- le inwoners van Schiedam. Dit programma is thuis te beluisteren via het Schiedamse kabelnet 91.5 fm van 20.00 uur tot 22.00 uur. Verder kan er 24 uur per dag op hetzelfde kanaal geluisterd worden naar lichte muziek. Wie een ver- zoekplaat aan wil vragen, iemand de groeten wil doen of een leuk verhaal heeft, kan bellen met de studio van ZOS-radio, tel. 426 00 00. ..Watisdit?", vraagt Ernst aan Bobbie. „En waar blijft mijn kado?". Bobbie moet het antwoord schuldig blijven. Foto Roger van der Kraan door Karin Moerman SCHIEDAM - Een afgeladen sporthal Margriet, donderdag- middag om 14.30 uur. Heel veel kinderen op de rode bankjes vooraan, ouders erachter en op de tribunes. Dan dooft het licht en klinkt het bekende 'Ernst, Bobbie en de rest..' En dan staan daar ook ineens Ernst en Bobbie in het echt, pal voor de neuzen van al die kinderen en klaar voor een twee uur durend avontuur. Spanning. De veijaardag van Ernst moet vandaag worden gevierd en er is geen taart. Wat te doen? Ernst biedt zelf maar een oplossing: pan- De container op de parkeerplaats van de Magnalia Deikerk is wegge- haald. Dankzij de inzet en doorzettingsvermogen van IRADO, en in het bijzonder van de heer Van der Drift kijken wij niet meer op (eerst) een vuile/vieze, daarna een grote container. Na de werkzaamheden van de metro zullen wij weer als vanouds een leuk en gezellig uitzicht hebben. Bedankt IRADO en de heer Van der Drift. J. Stolting en A. Kloosterman nekoeken bakken. Maar de eerste de beste pannenkoek valt al mid den in het publiek, waardoor Ernst de hele boel meteen maar afblaast. Een kado dan? Is er dan soms een kado? Nee, ook daar heeft Bobbie niet aan gedacht. Maar in de pauze zal ie wat moois gaan kopen voor zijn grote vriend. Voor zover nog niet zoveel nieuws. Bobbie is zoals bekend de helft weer eens vergeten en Ernst wordt er keer op keer boos om. Precies zoals het al zoveel jaar gaat in de televisieserie, te zien op Kin- dernet, waarmee Ernst en Bobbie bekend zijn geworden. Ook nu weer veel misverstanden en hilari- teit en veel bekende liedjes die uit voile borst mee worden gebruld, van 'We maken kaas...' tot 'Je bent een soepkip' en de tune 'Ernst, Bobbie en rest'. Na de pauze wordt het vooral spannend. Bobbie heeft een mooi schilderij gekocht voor zijn vriend, maar dat wordt ineens gestolen door een dief in zwart/wit-ge- streept pak. Onder een paar voor- waarden wil die dat wel terugge- ven. De belangrijkste is dat er een lied moet komen dat zelfs boer Kwartel kan horen aan de andere kant van de lijn. En dat is een hele opgave, weten ook de kinderen, omdat die boer echt zo doof als een... is. Maar het lukt als luidkeels 'Een schilderij' wordt meegezon- gen. Dan laat de dief weten dat al- les maar een grapje was en dat hij in het vliegtuig zit. Toch geen kado dus? Toch wel, want Bobbie had de knop van de schietstoel nog en schiet daarmee dief en schilderij terug. Eind goed, al goed, zoals ei- genlijk altijd bij Ernst, Bobbie en de rest. SCHIEDAM - De redactie is letterlijk platgebeld voor vrijkaarten en geschenken van Ernst en Bobbie naar aanleiding van de wed- strijd die twee weken geleden in Maasstad Schiedam stond. Twee uur lang konden de juiste antwoorden op een viertal vragen worden doorgebeld en wie die goed had liep kans te worden teruggebeld. De gelukkige prijswinnaars hebben hun kaartjes, video of cd'tje in middels thuis ontvangen. De vrijkaarten gingen naar: Familie Molenkamp, Ifrah en Van Ker- sen. De video's gingen naar: Familie Van Pelt, Van de Veerdonc en Sie- mons. De cd's gingen naar: Familie Tollens, Van Duren en Kopra. De't shirts gingen naar: Familie Schobben, Verwiel en Catsburg. Naast prachtige meubelen en goed advies kunt u bij Woonf ook terecht voor een comp collectie woontextiel: gordijn: fen, tapijt en vinyl. Er is rekei gehouden met ieders sm zodat u er zeker kunt slagen. Voor uw gehele interieu Woonfacet, zeker uw sti St. Liduinastraat52 3117CT Schiedam Telefoon 010 - 426 01 93 Volop gratis parkeergelegenheid! DONDERnHDAG KOOPAVOND I De DCMR Milieudienst Rijnrrv klachten over stank, stof, lawi overlast van bedrijven in het I Hieronder leest u een toelicht klachten van de afgelopen wt Stankgolf door lekkend vat Vrijdagmorgen 3 mei ontving klachten uit Hoogvliet over ee begin van een stankgolf van i nacht zou duren. De klach Oud-Beijerland, Klaaswaal e kamer en de Milieudienst Zuii De stank werd veroorzaakt vrachtwagen op het industrial gevuld met butylmercaptaan, Verschillende instanties zijn ii lijk te beperken. De brandvi hebben het lek in het vat afge en plastic bedekt. Omdat er was gelopen, bleef de stank I Tankoverslagbedrijf Atofina ir gescheurde vat werd afgevi werkzaamheden hebben niet Butylmercaptaan is een stof c pe uien- en knoflooklucht ver 3 mei het geval was, kunne optreden. Butylmercaptaan voor aardgas. www.dcmr.nl D ond behandelt sa/ en andere lijnmondgebied. ing op een aantal iek. de meldkamer tegen twaalven de eerste n scherpe chemische lucht. Het Week het riteindelijk 180 klachten die tot na midder- ten kwamen uit Hoogvliet, Poortugaal, n Numansdorp. Ook bij de politiem.eld- J-Holland Zuid werden klachten gemeld. ioor een lekkend vat van een Beigische :errein Gadering in Hoogvliet. Het vat was waarvan circa 100 liter wegiekte. igezet om de stankoverfast zoveel moge- reer en mitieuealamiteitenbedrijf Ecoloss sdicht en de gelekte mercaptaan met zand ook vloeistof onder het betonnen wegdek anger hangen dan was voorzien. i Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat het Derd en de vrachtwagen ontsmet. Deze meer tot stankklaehten geleid. lie al bij zeer lage concentraties een scher- spreidt. Bij hogere concentraties, zoals op in klachten als hoofdpijn en misselijkheid wordt onder andere gebruikt als geurstof e milieuklachtentelefoon van de DCMR: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). mam 'Hoe vangt een Belg een v< een kat in de lucht te goo Hierna gaat de 'stand-up Snelle moppen waarbij di 'Hoe klinkt de deurbel IIHINNNGGG'. Al meer Zo werd de zaal opgewar nachtclub. Geen fantastis bedoeling. De voorstelling avond te zien in het Theat, de eerste stand-up comm zestig. Het stuk gaat ovei grappenmaker die met zi een les leerde. Terug naar de tweedehan men van ons Schiedamse wit en neemt geweldige vi en dan de triomfantelijk Ah, Ooh, Tja', Natuurlijl Ik keek voorzichtig om. 1 van Hooidonk, wat verscl schuchter was hij het Scl kende Nederlander, tops voetbalcompetitie. Die d> uit zijn loopbaan moet sp Duitsland. Ontspannen i held naar Schiedam? V< feit dat Schiedam meer Raoul Heertje, die de gel Neen, bedacht ik. Hij hat gemaakt in een toneelvi neeL Vorige week had d Rotterdam gestaan en voorstelling in Schiedai Want zo was Pi-Air nac Pierre gewoon een versU in onze Schiedamse kuif igel?'Dezaal wachtwelwillendaf. 'Door ienl' Voorzichtig gelach bij het publiek. comedianover in een hoge versnellihg. zaal op het verkeerde been wordt gezet. van een lingeriezaak?' 'SSTTTRRRI- gegrinnik. md door de moppentapper in een sjofele ch leuke grappen, maar dat is juist ook de is getiteld 'Lenny Bruce' en was vrijdag- ?r aan de Schie. Lenny Bruce was din van edians in New York in de jaren vijftig en r het ongelukkige leven van deze Joodse in sarcastische grappen ook het publiek ds moppentapper die de zaal moest opwar- theater. Zijn volgende grap was: „Wat is •ije trappen??? Zaal weer stil, nadenkend e ontknoping „Pierrot van Hooidonk.'". i Ha, ha. lachte de zaaL "wee rijen achter mij zat de 'echtePierre tolen tussen vrienden. Ongemerkt en bijna liedamse theater binnen gekomen. De be- :hutter van Feyenoord en de Nederlandse sze woensdag zijn belangrijkste wedstrijd elen. De UEFA-finale tegen Dortmund uit lachte hij wat. Waarom kwam de voetbal- inwege de goede akoestiek? Vanwege het schenkt dan u denkt? Of gewoon voor iwelde Lenny Bruce speelde? i gehoord dat er grappen over hem werden tors telling van het Noord Nederlands To- e voorstelling nog in het Luxor theater in vas hij erachter gekomen dat er nog een n was. Vlug gebeld en kaarten geregeld. tr Schiedam gelokt? Is het zo gegaan of is >kte theaterliefhebber met een abonnement Frank Willemse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 3