schiedam Hotel en megabioscoop willen snel bouwen PLUS CORRECT CAR AKTIE- DAGEN L4DL i nttnznn&nj i± h Van Diggelen op zijn kop met 'Breinaalden en Zeepsop' Een zomer zonder I muggen Stadserffestival met Mory Kante mm mm ZZLp Tj <5C IMTu (imwsimm Internet-PC □ns Stadstimmerwerf niet te koop voor appel en ei Kunst uit de Kunstklas Ontwikkeling Schieveste: Gedistilleerd Spitfire boven Nieuwe Waterweg Tekort Arbozorg Afsluitingen door wielerronde Midzomer- braderie Groenelaan Sportdag voor de groepen 8 Schiedam Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 19 juni 2002 9e Jaargang nr 25 *1 VJ. - Opgeteld de beste Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. It PLUS SCHIEDAM - Een hotelketen en een bioscoopconcern hebben zich gemeld als serieuze kandidaten bij de gemeente Schie dam. De bedrijven hebben aangegeven om op korte termijn zich te willen vestigen op het terrein van Schieveste. Dit lege gebied achter het spoorwegstation Schiedam moet niet alleen een hoogwaardige kantorenwijk worden, maar ook een Schie- damse wijk met woningen, scholen en recreatie. Gebied UP www.foka.nl samen soherp in prijs isanaM I I - ci Senses magazine, vanaf 20 juni GRATIS in uw brievenbus! SCHIEDAM - Wanneer Jan des Bouvrie de voormalige stadstimmerwerf aan de Kor te Haven wilt hebben, dan zal hij er het voile pond voor moeten betalen. Dat ant- woordt het college van B en W aan raadslid Erik Zwennis (Leefbaar Schiedam). FAN van DC OOP£ DUlVEfb 7 £H..N££.. V£J2(b£T£N IISTC Beleef de zomer van 2002 nu - wel heel voordelig. De krant 11 kostuslechts 0,28 Ital Mv per dag, normaal 0,95! V4* 1 v 2M+ Deze aanbieding is alleen ijf* geldig in maanden juni en juli 2002. Profiteer dus meteen. ft -——4-1 Of bel gratis 0800-0642 i'TTir"! Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Aritifues <$nlcm Originele, Lloyd Loom sloelen i)Ks- Westhavenplaats 1 - 3131 BT Vlaardingen tel. 010 - 4602044 it Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek ZATERDAG CEINTUURBAAN 111, R'DAM Dit maakte de gemeente Schiedam bekend tijdens de stadgesprekken waar Schiedammers kunnen mee- praten over de ontwikkeling van dit gebied. Met de eerste kandida ten lijkt dit ambitieuze project -een soort Kop van Zuid- van de grond te komen. Het gebied tussen Rijksweg 20 en de spoorlijn/Horvathweg is een smal en langgerekt gebied dat sinds de afbraak van de vooroor- logse woningen van de Parallel- weg er braak en verwaarloosd bij ligt. Volgens burgemeester Reinier Scheeres is het 'een vergeten stuk grond' dat 'uniek en ideaal' gesitu- eerd is omdat daar alle vervoer- stromen bij elkaar komen. Bus, trein, metro en auto en binnenkort ook sneltram komen op het nieuwe Stationplein samen. Een A1 locatie zo vlak bij het centrum van Schie dam, waar volgens de plannen hoogwaardige voorzieningen kun nen worden gerealiseerd. Stedenbouwkundige Bram van Hengel maakt al schetsplannen en een maquette waar hij 'wat stoeide MET CD-ROM/DVD-SPELER .kljk snel verder In dese uttgave I met flats, pleintjes en gebouwen'. Om een voorzichtige indruk te ge- ven van een gebied dat volgens hem geen saai, dood bedrij venter- rein maar een nieuw stadsdeel van de stad moet worden. Niet alleen maar hoge kantoren maar mini- maal twintig procent woningen en voorzieningen als een bioscopen en winkels. (Zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - In het artikel over de glastentoonstelling in het Ge distilleerd Museum (verschenen op de Centrum Managementpagi- na) is een verkeerd telefoonnum- mer vermeld. Het juiste nummer moet zijn: 010 - 426 12 91. s SCHIEDAM - Een beetje vreemde Avondvierdaagse was het dit jaar wel. Het wandelevenement in Schiedam, datmaandag 10 juni van start ging met de inhaalavond en vrijdag 14 juni eindigde met een bioemenzee voor de doorzetters, is voor het slagen altijd in grote mate afhankelijk van de weergoden. En die hadden er de afgelopen week niet erg veel zin in. Of wel; want opvallend genoeg klaarde het weer telkens tegen de tijd dat er een flink stuk gelopen moest worden, weer een beetje op. Natuurlijk deden er dit jaar weer flink wat verenigingen mee, maar ook individuele topers blijken de Schiedamse Vierdaagse jaar op jaar trouw te blijven. Er konden vrijdag dus genoeg bloemetjes worden uitgedeeld. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - „Laat me alleen, al leen met al mijn verdriet", zingt vaste klant Anemieke vol overga- ve het tragische nummer van Rita Hoving uit de jaren zestig. In cafe Van Diggelen werden door een tiental 'artiesten', allemaal gewone klanten van het cafe, gestreden om de hoofdprijs van het jaarlijkse Smartlappenfestival. Het is al jaren een groot feest en dus weer bom- metje vol in het cafe op de Grote Markt. Maar goed dat het terras en de loungetent buiten voor afkoe- ling zorgden. Binnen heerste emo- tie en veel (vals) sentiment. Bij dit festival gaat het immers niet om de zuivere toon of vlekkeloze perfor- www.ktnorama.nl i-Cybie herkent de stem van zijn baasje en reageert op zijn naam. Door sensoren op het lichaam 'voelt' hij wanneer hij geaaid wordt. 16 motoren en sensoren zorgen ervoor dat hij honderden verschillende bewegingen kan maken, obstakels kan ontwijken en zelfs kan zien. Rotterdam WC Alexandrium (1) (Tel. 010 220 55 10) WC Zurdplein (Tel. 010 480 70 10) Hoogstraat 141 (Tel. 010 412 88 01) Bergse Dorpsstraat 32 (Tel. 010 461 01 06) Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Geldig t/m 29 juni 2002. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervatlen. Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) In de nieuwe Senses, het magazine van ONS en IRADO, tips over hoe u muggen, mieren, vlooien en andere plaagdieren op milieuvriendelijke wijze kunt bestrijden. Verder: Avontuurlijk genieten in de regio Exotisch Stadserffesitival Adembenemend Wales Speciale lezersaanbiedingen Van Heekstraat 15 Schiedam (010) 262 1000 www.onsgroep.nl mance maar vooral om het geza- menlijke meezingen. „Waar zijn die handjes nou!", brulde presen- tator Rick Rietveld telkens, ver- kleed als foute Italiaanse gangster Tony Rubato. En daar dansten die handjes weer op de maat van de HOEK VAN HOLLAND - De Breitling Fighters vliegen zaterdag 22 en zondag 23 juni van boven de Nieuwe Waterweg, voor de Ko- ningin Emmaboulevard in Hoek van Holland. Het team bestaat uit een Supermarine Spitfire, P40K Kittyhawk, P-51 Mustang en een FG-1D Corsair. De vliegtuigen uit de Tweede We- reldoorlog nemen deel aan de Ste- na Line Airshow, die om 14.00 uur van start gaat met een jump van pa- rachutisten. Tijdens de daling van de para's cir- kelen twee Bucker Jungmanns, ou- de dubbeldekkers, rond de dalende parachutisten heen. De dubbeldekkers voeren een schijngevecht uit en laten loop- ings, rolls en vrilles zien. Verder doet de Russische Yako- vlev Yak-50 mee, samen met de Crazy Cessna uit Zuid-Duitsland. Ook de Belgische luchtmacht is aanwezig, in samenwerking met de Hoekse KNRM wordt een drenke- ling uit het water gehesen. Op het grasveld aan de Nieuwe Waterweg geeft de wereldkampi- oen remote control een demonstra- tie met zijn modelvliegtuig. Schreiner Airways geeft in samen werking met de loodsboot een de- monstratie, terwijl een Hawker Harvard laat zien hoe piloten vroe- ger getraind werden. De vliegshow wordt afgesloten met de demonstratie van de Breit ling Fighters. muziek. Winnaar van de wanstalti- ge grote bokaal werd dit jaar het duo Henk Niehot en Peter Fijten met het - zelf geschreven - nummer 'Breinaalden en Zeepsop'. Ver- kleed als Haagse penoze deden ze al voor de vijfde maal mee. Een zware strijd, want ook bij andere acts als die van een kale Andre Ha zes of een mannelijke Astrid Nijgh ging het publiek 'uit hun dak'. Barkeeper Richard Blonk blonk uit met 'Ik doe wat ik doe' in prachti- ge glitterjurk en dito vormen en liet menig toeschouwer met een traan achter. Van verdriet of van de lach? Foto Roger van der Kraan Zwennis was bang dat Des Bou vrie de Stadstimmerwerf voor een euro zou krijgen, met de voorwaar- de dat hij dan wel zelf het pand zou opknappen. Maar hier is geen spra- ke van, zegt het college. Bij een eventuele verkoop van het pand, hanteert de gemeente gewoon de marktpijs. Het college bevestigt verder dat er onderhandelingen gaande zijn over het pand. Er komt in elk geval geen extra parkeerterrein. Volgens B en W is er in de directe nabijheid van de Stadstimmerwerf een behoorlijke parkeervoorziening in de buurt. Bezoekers van de Korenbeurs kun nen overigens tot nu toe uitstekend terecht in de ABC-parkeergarage. De verwachte toestroom van au to's valt erg mee. WATERWEG - Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis moeten geza- menlijk een kleine miljoen euro ophoesten, na de opheffing van de GGD Arbozorg. Schiedam dient 383.543 euro te betalen. Het geld wordt gehaald uit de algemene re serve. De GGD Arbozorg is per 1 juni vorig jaar gefuseerd met de Arbo Unie West Nederland, nadat duidelijk bleek dat de Arbozorg het zelfstandig niet zou kunnen redden. Hoewel de drie Waterweg- gemeenten in principe niet gebon- den zijn aan de GGD Arbozorg wil Schiedam toch betalen omdat de GGD anders in de problemen komt. SCHIEDAM - De Lange Nieuw- straat en de Tuinlaan in Schiedam worden donderdag 20 juni in ver- band met de Wielerronde van Schiedam vanaf 17.00 uur voor al le verkeer afgesloten. De afsluiting duurt tot na het sportieve wielerge- beuren. Naar verwachting zijn de wedstrijden om ongeveer 21.00 uur ten einde gekomen. Om het parkoers geheel vrij te ma ken voor de verschillende wieler- koersen die donderdagavond wor den verreden, geldt er een groot deel van de dag ook een parkeer- verbod in de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat. SCHIEDAM - Alle 36 win- keliers doen donderdag 20 juni mee aan de grote Mid- zomerbraderie die in de Groenelaan gehouden wordt. De braderie duurt van 10.00 tot 21.00 uur en bestaat uit veel meer dan al leen maar kramen. Kinde- ren kunnen komen pony rjj- den, er staat een springkus- sen kiaar en het kleinste draaimolen van Schiedam komt langs. Leden van het Sint Anthonisgilde dagen bezoekers uit voor een wed- strijdje zakken dragen en verder is het natuurlijk ge- zelligheid troef in de gezel- ligste winkelstraat van Schiedam. SCHIEDAM - De inmiddels traditioneie sportdag voor zo'n vijfhonderd leeriingen van de groepen 8 van de openbare basisscholen, aan- gevuld met De Wieken en El Furkan, wordt dit jaar ge houden op vrijdag 5 juli. Met deze dag worden de les sen bewegingsonderwijs af gesloten en wordt een klein beetje in de toekomst geke- ken. Voor de kinderen en de groepsleerkrachten is het echter vooral een dag om sa men actief bezig te zjjn en een dagje gezellig op een sportieve wijze te ontspan- nen aan het eind van de ba- sisschoolperiode. De sport dag wordt gehouden in Sporthal Margriet, Sport en Recreatiebad Groenoord en het Nationaal Bowling Cen trum. Ongeveer dertig stu- denten van de Haagse Aca- demie voor Lichamelijke opvoeding (de Halo) verle- nen zoals gebruikelijk hun medewerking aan deze dag. Het wordt naar alle waar- schijnlijkheid weer een dag met een levendige traditie die Schiedam nog lang in ere tracht te houden. SCHIEDAM - De cursisten van de Kunstklassen voor volwassenen pre- senteren nog tot en met 7 juli hun meest geliefde kunstwerk in de Kunst klas van het Stedelijk Museum Schiedam. Voor de een is dat een schilde- rij, voor de ander een tekening of een grafisch werk die in de omgetoverde expositieruimte van de Kunstklas prachtig tot hun recht komen. Afgelo pen woensdag werd de expositie van de Kunstklas op theatrale wijze ge- opend door acteurs van Art Co. Daarna werd door Diane Wind, direc- teur van het Stedelijk Museum Schiedam, het nieuwe Kunstklasboekje voor het seizoen 2002-2003 gepresenteerd. Ook werd er afscheid geno- men van kunstklasdocente Marjo J.C. van Soest, die na bijna 25 jaar haar docentschap neerlegde. Foto Roger van der Kraan Aanbieding is aileen geldig in de maanden juni en juli 2002. Postcode: Telefoon: ik profiteer van de aantrekkelijke zomeraanbieding: 3 weken voor 5,-*. Voorl.: Woonplaats: - m/v (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum: Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Dit aanbod is geldig in de maanden juni en juli en gddt alleen indicn u de afgelopen zes maanden geen proefabonnement op het Rotterdams Dagblad hceft gehad. Rotterdams Dagblad gaat zorvuldig om met uw gegevens. i -■MM 'll'»IWMaa8**KI.ABE TAALf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1