schiedam Groepsbezoeken gestegen met een kwart ZONDAG 4 AUGUSTUS PLUS Politie Rijnmond pakt diefstal van GSM's aan GRATIS CD! Programma Zomerterras met theater Bodemonderzoek in Schiedam Parkeerautomaatwerkt eindelijk naar behoren ffih m m ft jfl J| 6 WEKEN VOOR 17,50 0800 - 06 42 VVV Schiedam: 'Toerisme in de lift' Kijk op de Showroom- pagina en maakkans op een navigatiesysteem t.W.V.€999,\ Rabobank steunt lokale initiatieven Wijkplus gaat door Of bel gratis Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 31 juli 2002 9e Jaargangnr31 VAN 12.00 17.00 UUR Opgeteld de teste. Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. •S ttPLUSv*»o<jk maasstad SCHIEDAM - Het toerisme in Schiedam zit volgens VYV-di- recteur Ruud Pillard in de lift. In de eerste helft van dit jaar was er sprake van 261 groepsbezoeken aan het centrum van Schiedam, een stijging van bijna een kwart. Vorig jaar beslo- ten in dezelfde periode 209 groepen een bezoek aan Schiedam te brengen. Verhuizing www.kinorama.nl www.foka.nl m V S't m «K samen scherp in prijs Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in Voorl; Nr; m/v P53 4Ik(-ARE 1 AM weekbladen BERGWEG 110 EN CEINTUURBAAN 111-125 Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek 0.70 p/m westbfaak. 180 postbus 1685 3000 br rotterdam De invoering van de fluisterboot is volgens Pillard een van de redenen waarom het toerisme in Schiedam in de lift zit. Verder loopt er een aantal campagnes die toeristen naar Schiedam brengen, zoals de toeristische tv-spot op TV-Rijn- mond. De VVV Schiedam gaat het aantal toeristen dat Schiedam bezoekt verder nog beter meten, en heeft zich aangesloten bij het 'Continue Vakantie-onderzoek'. „Wij willen ook weten hoeveel mensen Schie dam bezoeken, en waar ze vandaan komen. Ik hoop komend jaar hard cijfermateriaal te krijgen." De actie 'Werf een vriend voor Schiedam' loopt goed. Inmiddels hebben tussen de 12- en 1300 men- sen een ansichtkaart via de VVV gestuurd naar familie, vrienden en bekenden elders. Enkele tientallen mensen die de kaart hebben ont- vangen, zijn inderdaad ook naar Schiedam gegaan voor een toeris- tisch bezoekje. De VVV-directeur verwacht dat de actie nog een lang naijleffect zal hebben. Pilllard zegt verder dat er wordt nagedacht om het huidige pand aan de Buitenhavenweg te verla- ten. Hij sluit vestiging op het Land van Belofte niet uit, wanneer er aan een aantal volwaarden wordt voldaan. „We weten nog niet of het financieel haalbaar is", aldus Pillard. Een andere mogelijkheid is om het huidige pand te verbouwen. SCHIEDAM - De problemen rond de Prepaidparkeerautoma- ten lijken in Schiedam eindelijk te zijn opgelost. Begin dit jaar plaatste de gemeente nieuwe parkeerautomaten en werd de prepaidparkeerkaart ingevoerd. De problemen'deden zich al snel voor: kaarten waren regelmatig uitverkocht, parkeerautomaten waren bijna vaker defect, dan operationeel en er waren te wei- nig verkooppunten van de kaar ten. De Vereniging van Bewo- ners en Ondernemers Branders- buurt (BOB) meldt dat het vele brieven schrijven, faxen en tele- foneren wat zij hebben gedaan, toch zijn vruchten heeft afge- worpen. „De gemeente had geen rekening gehouden met de hoeveelheid Schiedammers die een prepaid- kaart wilden aanschaffen, aange- zien het parkeergeld ook met de bankpas kan worden betaald", zegt Dick Bredeveld van gemeente Schiedam. „We waren ervan uitge- gaan dat alleen toeristen gebruik zouden maken van de prepaidkaar- ten. Later bleek dat ook oudere mensen, uit angst voor diefstal en bedrijven voor hun personeel de prepaidkaarten kochten. De ge meente heeft een nabestelling ge daan, maar die bleek uiteindelijk niet nodig." Er is een aantal storingen geweest met de automaten in verband met technische overgangmaatregelen, maar ook deze zijn verminderd. „Binnenkort zal er nog een kleine technische aanpassing komen, maar daarna zullen de storingen tot de verledentijd moeten behoren", aldus Bredeveld. RIJNMOND - De politie Rotter- dam-Rijnmond heeft onlangs het startsein gegeven voor een grote regionale voorlichtingscampagne. Daarbij worden flyers uitgedeeld over met name straatroof van mo- biele telefoons. Uit cijfers blijft dat alleen al in de eerste vijf maanden van dit jaar 1.579 aangiften van straatroof werden gedaan. Daarbij is sprake van een daling ten op- zichte van vorig jaar, maar het kan nog veel beter. De daling is vol gens de politie het gevolg van de grote inzet, waarbij in de regio ge- weldteams zijn ingesteld die da- ders van straatroof opsporen. Sinds half februari loopt ook het project GSM-bom, waarbij gestolen mo- biele telefoons iedere vijf minuten worden gebombardeerd met SMS- jes. Uit onderzoek blijft dat bijna de helft van alle straatroven worden gepleegd door jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Meestal op op open- baarvervoer-stations.winkelcentra en uitgaansgebieden. Zaterdag was Capelle aan de beurt om folders onder inwoners uit te delen. Eigen- lijk was het de bedoeling om de flyers te verspreiden op de locaties Maria Danneelserf, Atolpad en Knopop. Een flinke regenbui be gin van de avond gooide echter roet in het eten. Er was op deze lo caties 'geen hond'. Des te drukker was het op Sport- park 't Slot en dus werd door de dienstdoende leiding van het dis trict Oost besloten om de campag- ne te verplaatsen naar het sport- complex aan de P.C. Boutenssin- gel. Daar speelden op dat moment de voetballers van v.v. Capelle een vriendschappelijke wedstrijd tegen New Castle United uit Engeland. Een uitverkocht huis en dus had- den een aantal studenten onder lei ding van de wijkagenten Aart Saly en Marion Koornneef geen enkele BU BE GOEOKOOPSTE FOTO OMTWIKKELAARS VAI\I IMEDERLAIMO! PACKAGE DEAL X/AiMAF: TUDELUK EEIM GRATIS 'V Beethoven KLASSIEKE CDI BEETHOVEN DUKAS, GALLUPI RIMSKY-KORSAKOV, VERAC 12 OPNAMEN 3,99 24 OPNAMEN 6,99 36 OPNAMEN 8.99 Rotterdam WC Alexandrium [I] (Tel. 010 220 55 10) WC Zuidplein (Tel. 010 480 70 10) Hoogstraat 141 (Tel 010 412 88 01) Bergse Dorpsstraat 32 (Tel. 010 461 01 06) Prijswijztgingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur SCHIEDAM - Jongetjes spelen met de waterfontijn bij Fort Drakenstein in het Beatrixpark. Eindelijk kunnen de kinderen lekker met water knoeien, nu de zomer ook in Schiedam is begonnen. En wat is leuker dan in de zomervakantie een dagje klauteren en schommelen in Drakenstein, met water spelen en een ijsje eten. Foto Roger van der Kraan moeite met het na afloop slijten van de flyers. Toen de wedstrijd (0-3) eenmaal was afgelopen, stroomden de Engelsen het veld op om nog een feestje te vieren. De kans was zodoende vrij groot dat de flyers van de politiecampagne ook bij Nederlanders terecht kwa- men. Maar het bleef voor de uitde- lers moeilijk om te zien. Hoewel, er waren supporters bij die door hun zwart/wit gestreepte shirt me- teen te herkennen waren. Ze pak- ten de flyers toch aan. Wat moes- ten ze met de kreten 'You are spammed for life en 'We bomb your Pocket down! Degene die de moeite hebben ge- nomen om thuis de flyer eens op hun gemak door te nemen, hebben kunnen lezen dat de roze kant van de flyer bedoeld is voor degene die wel eens een GSM (mobiele tele- foon) steelt. De blauwe zijde staat vol tips om te voorkomen dat men slachtoffer wordt. VLAARDINGEN - Dit weekend staan theater en muziek centraal bij de derde aflevering van het Zomerterras. Vrijdag 2 augustus wordt het terras geopend om 19.00 uur met- Live Terrasmu- ziek Tegelijkertijd speelt de Vlaardingse theatergrope Roth een doorlopende voorstelling op het veld. Springlevend is een poetisch beeldverhaal van toneelgroep Tuig. Het stuk gaat over het nemen van beslissingen. „Neem je de sprong? Durf je los te laten, ga je ervoor, durf je zowel te verliezen als te winnen?' Het is een muzikaal beeldverhaal van een man en zijn levensweg. Hij doorloopt het leven in een spectaculaire toren van 15 meter hoog door enkel te blijven stappen, als in een tredmolen. Gestaag stap pen en gewoon doorgaan, wetende wat hij gaat tegenkomen op zijn uitgestippeld pad. Het vuur wordt hier letterlijk aan zijn schenen ge- legd om hem de vraag voor te leg- gen. Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van Oerol dit jaar staat nu op het zomerterras. Vrijdag 2 augustus 20.00 en 21.45 uur za terdag 3 augustus, 19.00 en 21.30 uur. Tarde Piache (te laat gepiept) is de nieuwe komische en ontroerende voorstelling van de op Terschel- ling woonachtige theatergroep Compagnie Barrevoet. Twee ver- veelde engelen gaan op reis om zich te goed te doen aan de kleur- rijke avonturen van het aardse be- staan. Vol enthousiasme storten ze zich op de wereld van de zonden maar stranden door hun onbehol- penheid steeds op het rechte pad. Verrast door plotselinge verande- ringen in hun uiterlijk (een aure- ool, bokkenpoten, een duivelse staart) verkennen ze menselijke emoties, dromen en levenswijzen en vinden uit dat ze een 'missie' hebben; het schoonmaken en ord- enen van de wereld. Ondanks hun verwoede pogingen wordt de cha os alleen maar groter en dreigen ze elkaar hierin te verliezen. Uitein delijk bereiken ze de rand van de aarde, een leegte met hoog boven hen een trap naar de hemel. Ze stellen vragen maar krijgen geen antwoord. Ze willen terug, maar hebben geen vleugels meer. Het laatste dat hen rest is hun vriend- schap. Na Oerol staat dit fantasti- sche theatergezelschap nu dus in Vlaardingen, 20.00 uur. 'Noorse pret op het podium.' The RealOnes komen naar Vlaardingen om de echte muziekliefhebber te verwennen. De akoestische folk- pop van de Noren combineert Gae lic met Afrikaanse, Arabische en latin ingredienten met vocale har- monieen waar de Beatles een punt- je aan zouden zuigen. The RealO nes spelen op grote folkfestivals in Europa waaronder Dranouter en Keulen. Dansbaar, feestelijk en bijzonder. Vrijdag 2 augustus, 22.00 uur podium. Marc Eikelenboom speelt Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus om 21.00 uur een monoloog naar het karak- ter Edmond uit het stuk King Lear van Shakespeare. Schuddende grondvesten, zwaailichten en wijn- fonteinen. Edmond kwam om zijn goedheid te tonen. Hij maakte het er slechts erger op. Winnaar van het monologenfestival Rotterdam 2002, in augustus ook te zien in Brugge, Culturele Hoofdstad 2002, maar nu eerst in Vlaardingen op het zomerterras. Magic Frankie, die onder anderen Freddie King, Albert Collins, Skip James en Johnny Guitar Watson tot zijn belangrijkste inspiratie- bronnen rekent.hanteert voor zijn gepassioneerde muziek de traditio- nele Chicago-blues als uitgangs- punt. In de loop der jaren is hij er echter in geslaagd een zeer eigen bluessound te creeren, waarin hij zijn grote gevoel voor traditie op treffende wijze weet te koppelen aan een modern geluid. Zaterdag 22.30 uur. Zondag is er weer een kinder- progamma met Theatergroep Fa- cetten. De Toren van Geluid - De roep van de langtoeterJe bent 3 jaar en je klimt via de pianotrap op de to ren. Boven gekomen pak je een drumstok en leef je je uit op de dr- umwand. Dan blaas je op een van de toeters, je speelt even met de klopperbuizen en je roetsjt via de rinkelglijbaan naar beneden. Dan ga je beneden even langs het rib- belrek, je speelt met de tinkelstaaf- jes en de fluiten en gaat weer naar boven via de trap. De toren van ge luid biedt een eindeloze variatie met ca. 50 verschillende klank- bronnen. Bert van Bommel, be- kend van het 'Groot Niet Te Ver- mijden' combineert zijn ervarin- gen met muziek tot een interactie- ve voorstelling. Zondag 4 augus tus, 13.30. 14.30 emn 15.30 uur op het veld. Lizzard is geformeerd rond Ronald Stolk en Lizzanne Hennessey. Prachtige popsongs met een akoes- tisch tintje. Stolk werkte met onder andere Mathilde Santing, Herman van Veen en theatergroep Zenga. Vocaliste Hennessy werkte als professioneel zangeres in diverse bands, waaronder Magic Franky. Een prachtige afsluiting voor de laatste zondag. Zondag 4 augus tus 16.30 uur Podium. SCHIEDAM - Rabobank Schiedam-Vlaardingen heeft een CooperatieFonds ingesteld om lokale initiatie ven te ondersteunen in de ruimste zin van het woord. Iedereen die de lokale ge- meenschap een warm hart toedraagt, kan een bijdrage uit het fonds aanvragen. Het beoogde doel moet wel een relatief belangrijk deel van de lokale gemeenschap tot nut hebben en een algemeen karakter hebben. Verzoe- ken om bijdragen dienen schriftelijk te worden inge- diend door middel van een speciaal aanvraagformulier. De aanvragen worden be- oordeeld door een Advies- commissie Cooperatie Fonds. SCHIEDAM - Leefbaar- heidsproject Wijkplus krijgt een vervolg. Het project werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd door Woonplus om initiatieven van bewoners en bewoners- verenigingen te stimuleren om de buurten in Schiedam schoner, veiliger en gezelli- ger te maken. Wijkplus heeft nu ook financiele draagkracht, omdat Woon plus, ONS en gemeente dit keer samenwerken. Activi- teiten kunnen worden aan- gemeld om voor een belo- ning, stimuleringspremie of de Gouden Bezem in aan- merking te komen. De aan- gemelde projecten worden genomineerd. Tot 16 Sep tember kunnen de initiatie ven worden opgestuurd. Op zaterdag 2 november wordt tijdens de Dag van de Leef- baarheid de winnaars be- kend gemaakt. Wethouder Schoenmakers reikt 'De Gouden Bezem' uit aan de winnaar van een project met een stedelijke voorbeeld- functie. .R0TTC2PAM HOGCnAN KOLlANP: 21 kULOMcTER FILE.. KORTING! mm mm mm mmm wmm mmi mm mm mm mam amm mm mm mm mm mm mm mm mm m """J _l Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging") Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: n Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j£ Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam U Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1