»p schiedam Eerste tourniquets door RET in gebruik genomen DE CORRECT IS PLUS Z0NDAG GEOPEND ENGELEN DIGITALE STUNT! 699, m: ERVAAR HET RIIKE KEUKEN- GEVOEL QsMinl m 25 jaar ONSCAI *A. 1 Keukenmaxx T Gespreka.d. Schie Schiedam weet Fonds Schiedam en Vlaardin gen steeds te vinden enmaakkansop eenvandenegen schitterende Guesss Chrono horloges t.W.V. €239,95 Metrostation Marconiplein heeft de primeur assragi. Vj n. j maasstad Maasstad overhandigt eerste feestmagazine aan gemeente Kijk op de Lifestyle pagina Dertig kilometer zones Europese politici uit in Schiedam 6 WEKEN VOOR 17,50 Of bel gratis 0800 - 06 42 bestef m wew? Aaar school - Ks& w* - i Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 4 September 2002 9e Jaargang nr 36 REGIO - De wethouders Hulman en De Faria hebben maan- dag de eerste tourniquets in gebruik genomen op metrostation Marconiplein. Reizigers kunnen alleen in de metro komen door het openen van een tourniquet. Hiervoor kan het vervoer- bewijs worden gebruikt. De tourniquets zijn onderdeel van een integraal veiligheidssysteem, waar ook cameratoezicht en sur veillance onder vallen. Hierdoor hoopt de RET zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer tegen te gaan. ,De ingebruikname van deze heid, waardoor het Rotterdamse "BACK TO SCHOOL, BACK TO BUSINESS" KRANT Opgeteld de Een pagina vol aanbtedingen! Kijk verder- in deze krant. M PLUS., a* Weer volop mode in deze krant... t.«.t Wat biedt de toekomst? westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam FILIAAL ROTTERDAM van 11.00-17.00 uur GR-OVX 400 EOOx DIGITAL ZOOM www.kinorama.n mm m mm r Verrassende workshops Glazenwasser maaktval van zes meter we gaan weer amen scherp in prijs Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in I iEfJa, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam r weekblade HAAL GRATIS OP! 1 BERGWEG EN CEINTUURBAAN "MM— jl pi Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek tourniquets betekenen een grote stap in het veiliger maken van het openbaar vervoer in Rotterdam", verklaarde wethouder R. de Faria (veiligheid). „Het openbaar ver voer zie ik als de slagader van de stad en we hebben te lang toege- 'staan dat bepaalde mensen aan de kant bleven staan omdat ze zich niet veilig voelden. Op deze ma- nier zullen die mensen wel achter de geraniums vandaan komen. De plaatsing van tourniquets is een kleine aanpassing, die volgens mij een groot effect zal hebben." Ook wethouder S. Hulman (ver- keer en vervoer) noemde de tourniquets een belangrijke stap: „Ons grootste probleem is de vei ligheid. Een gesloten systeem in het openbaar vervoer is in mijn ogen een fundamentele verbete- ring, evenals de conducteurs op de tram. Met steun van politie en jus- titie loopt de RET sowieso voorop in Nederland wat betreft veilig- rPti1 ''Hea&umSnT jfl*. TV beleid gezien wordt als voorbeeld voor de rest van Nederland. Daar mogen we best trots op zijn." RET-directeur Ronald Clayden haalde herinneringen op aan de eerste tourniquets die geplaatst werden toen de Rotterdamse metro in 1968 geopend werd. IJe nieuwe tourniquets zijn volgens Clayden vooral bedoeld om het zwartrijden tegen te gaan en de sociale veilig heid te verbeteren. In november worden op de zes nieuwe metrosta- tions van de Beneluxlijn tourni quets in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat eind 2003 alle Rotterdamse en Schiedamse me- trostations zijn uitgerust met tourniquets. Dan moet inmiddels ook het nieuwe, ultramoderne be- talingssyteem voor het openbaar vervoer zijn ingevoerd. „Een revo- lutie in openbaar vervoer-land", aldus Clayden. De tourniquets kunnen worden ge opend door de strippenkaart ge- woon af te stempelen. Elk ver- voersbewijs dat niet gestempeld hoeft te worden, zoals een abonne- ment of een al gestempelde strip penkaart, moet in het onderste deel van de stempelautomaat worden gedaan. Daardoor gaan de deurtjes open. Voor abonnementhouders is er bovendien een speciale chip- kaart verkrijgbaar, waardoor de deurtjes nog sneller geopend kun nen worden. Om het perron te ver- laten hoeft de reiziger alleen maar op de groene knop bij de tourni quet te drukken. Voor rolstoelge- bruikers, kinderwagens, fietsers en reizigers met koffers zijn er specia le tourniquets met een breedte van ongeveer 103 cm. Volgens de RET zullen de tourniquets geen langere wachttijden veroorzaken. Vooraf is met een simulatieprogrammabe- rekend hoeveel tourniquets voor elk station nodig zijn. Op zaterdag 21 September blikken we met een live TV-uitzending terug op 25 jaar ONS CAI. Maar we kijken ook vooruit. Wat heeft de kabel u in de toekomst te bieden? De uitzending is van 10.00 tot 12.00 uur te zien op Look TV en wordt verzorgd vanuit restaurant brasserie Luden aan de Korte Haven 5. Belangstellenden zijn daarna van 12.00 tot 16.00 uur van harte welkom om met medewerkers van ONS CAI, Philips Design, Kabelfoon, Media Choice, Look TV, Radio Schiedam en QCAT, onder het genot van een gratis drankje te kijken naar en te praten over ontwikkelingen op het gebied van kabeltelevisie, kabelradio, internet, glasvezel en programma's. Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl AL 25 JAAR KEUKENS TEG ELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaan 19-41, (0181) 62 32 00 Barendrecht Von't HoffsTiaot 8,(010) 482 52 71 www.e03elen-bv.rl Mini-DV camcorder van topklasse 200x Super Digital Zoom met Spline Interpolation 2,5" uitklapbaar LCD-scherm DV-out MM |V Superstunt 899,- UV PAL Aanbetaling 200,- U betaalt In 2004 Den Haag Venestr 8-10 Rijswijk WC in de Boogaard Rotterdam WC Alexandrium (I) WC Zuidplein Hoogstr 141 Bergse Dorpsstr. 32 AlphenwdRijn WCdeAarhof (017 223 41 28) Vlaardingen Liesveld 147 Capelle «/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Zoetermeer Stadshart Passage Dordrecht Voorstr. 274 (078613 3982) Zwijndrecht WC Walburg (070 363 9574) (070 396 66 21) (010 2205510) (010480 7010) (010412 8801) (010 461 0106) (010 435 9061) (079331 42 79) (078 6191166) Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) www.foka.nl Oagetijks geopend van 9,00 tot 18.00 u Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur SCHIEDAM - De klaslokalen stromen weer vol, zoals hier het klaslokaal van Juffrouw Claudia op openbare basisschool de Violier. De scholen zijn weer begonnen. Altijd spannend zo'n eerste dag na de vakantie. Weer een klas hoger met een nieuwe iuf of meester of voor sommige kinderen voor de allereerste keer naar school. De kmderen van deze groep drie hebben er in iedergeval zin in. FotoRogervanderKraan SCHIEDAM - In het kader van de opening van het culturele seizoen wordt op 7 September in Schiedam in Bibiiotheek Stadserf, een korte workshop Chinese taal en Cultuur gegeven. China-deskundige Moni- que Groeneveld zal de deelnemers een korte introductie geven over het Chinese volk, het land, de taal en de cultuur. De workshop begint om 11.30 uur. Voor kinderen wordt ook een workshop georgani- seerd. Vanaf 12.00 uur kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar deelne- men aan een workshop acteren. Deze wordt gegeven door Theater Femus. Aanmelden voor een van beide workshops kan op 7 Septem ber vanaf 11.00 uur in de bibiio theek aan het Stadserf. SCHIEDAM - Een 27-jarige glazenwasser is donderdag- morgen rond 08.15 uur ge- wond geraakt toen hij tijdens werkzaamheden in de Vale- riusstraat een val van ruim zes meter maakte. Door de val liep de man rugletsel op en twee gebroken polsen. De man werd met een spoedtrans- port overgebracht naar het ziekenhuis. De arbeidsinspec- tie stelt een onderzoek in. Bij aankoop van uw nieuwe keuken krijgt u van ons een 23-delig Wedgwood servies t.w.v. 450,00''. Een cadeau om dubbel te genieten van uw nieuwe aankoop. Vroog naar de actievoorwaarden in de showroom *Celdt niet voor actiekeukens en in combinatie met andere acties huderd tn f(n keukens, (ulitnd fin Ideeli BARENDRECHT Pesetastraat 18 REEUWIJK Reeuwijkse Poort 304 SCHIEDAM - In heel Schiedam viel aan het begin van de week het schitterende full-colour magazine '4 Schiedam in September' in de bus, een speciale uitgave van Maasstad Weekbladen. De origine- le voorpagina en het eerste exem- plaar werden afgelopen maandag door verkoopleider H. Wirtz van het Rotterdams Dagblad en A. Geers, voorzitter van de Stichting Brandersfeesten, uitgereikt aan lo- co-burgemeester T. Schoenmakers en A. de Regt van de gemeente. In het 35 pagina's tellende magazine is niet alleen van alles te vinden over de vier feestelijke weekeinden in Schiedam, maar ook veel achter- grondinformatie en diverse wee- tjes. Met de puzzel is een verzorgd dagje uit in Schiedam te winnen. Meer over de September feest- maand op de binnenpagina van de ze krant. Foto Roger van der Kraan BEL GRATIS 0800 0232380 VOOR ONZE BROCHURE EN KI|K OP INTERNET WWW.KEUKENMAXX.NL SCHIEDAM - De Openbare Bi biiotheek Schiedam organiseert vrijdag 6 September in Bibiiotheek Stadserf haar eerste Gesprek aan de Schie. Tijdens dit stadsgesprek staat de Schiedamse binnenstad centraal. Onder het motto 'De bin nenstad is van ons allemaal' wor den Schiedammers en andere be langstellenden die de binnenstad een warm hart toedragen, van harte uitgenodigd mee te praten over mogelijkheden om die binnenstad aantrekkelijker te maken. Bezoe- kers praten in vier groepen. Om 19.30 uur beginnen de eerste ge- sprekken, de toegang is vrij. 0,70 p/m SCHIEDAM - ONS is in op- dracht van de gemeente maandag 2 September van start gegaan met het plaat- sen van 30 km zone-borden en het aanleggen van ver- keersdrempels. Er is begon nen in Oost. Na de plaatsing van 30 km zone-borden zul len op regelmatige afstan- den verkeersdrempels wor den aangeiegd. Deze drem- pels bestaan uit een uitge- kiende vorm met een stevige fundatie waardoor wel de snelheid wordt afgeremd maar er verder zo weinig mogelijk hinder en kans op schade ontstaat. SCHIEDAM - Politiek Den Haag heeft de leden van het Europese parlement uitge nodigd om op woensdag 4 September een avondje ken- nis te komen maken met echte Hollandse producten: molens en jenever. Natuur- lijk is hiervoor Schiedam uitgekozen. Het ambacht, de absolute tegenhanger van de automatisering, speelt de hoofdrol. Uiteraard heeft men niet voor niets voor Schiedam gekozen. Dit is de enige plaats in Nederland waar het verhaal van ons culture le erfgoed, de jenever, wordt verteld. Het gezelschap maakt in Het Gedistilleerd Museum uitgebreid kennis met de jenever. Hier wordt in de branderij/ distilleerde- rij de traditionele moutwijn- jenever uit een vergist graanbesiag op ambachtelij- ke wijze in de koperen ketels gestookt. Na een dag gevuld met toespraken over ICT en politiek keert men terug naar de oorsprong en het ambacht van Nederland. Hierbij mag een bezoek aan een molen uiteraard niet ontbreken. Het uitje wordt afgesloten met een diner. SCHIEDAM - In Sporthal Margriet werden vrijdag 30 augustus de zomeractiviteiten van Jeugdland 2000 afgesloten met een groot spektakel. Fantasie en Spektakel stonden centraal tijdens het slotfeest dat tussen 11.00 en 15.00 uur kon worden bezocht. Een aantal hoogtepunten uit het voorbije programma passeerden nog een keer de revue zoals Inki en Bello en de mannen van Blasio. Verder kon er vooral volop worden geklauterd. Foto Roger van der Kraan KORTING! Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging") Handtekening: Naam: I Adres: Postcode: I Telefoon: I Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: n Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service t Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam tS Geldt atleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. I *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatle. Ai 4 iiA Mwdg ^KLARETAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1