DIGIT ALE SMMmBMm PLUS HUISEIGENAAR? OPEN BANENDAG BIJ CORRECT schiedam Ssss8-' 'Schiedam voert de verkeerde lijstjes aan' Het bruist in Schiedam enmaakkans op een lang weekend Antwerpen speelt in De Serre Schotse Battlefield Band 12 NO CURE NO PAY 6 WEKEN VOOR 17,50 Kijk op de Droomreispagina t.W.V. €175,- Schiedam scoort hoogop misdaadmeter Wat biedt de toekomst? Weer volop mode in deze krant VvE INFO 2002 samen scherp in prijs IETS V00R U, EEN AV0ND- CURSUS OF -OPLEIDING? 'isfJa noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Etnisch onder- nemerschap Natuurkracht ONS niet duurder Man bekent serieinbraken Startende ondernemers Wijkfeest in Oost met Trafassi H# J Of bel gratis 0800 - 06 42 cssa eaax DIGITAL ZOOM Opgeteld de teste. SSPLUSv-duk Ahoy' Rotterdam 8S Van Dijk zoekt met spoed: Slagersassistent fulltime/parttime ervaring niet vereist, maar wel een pre 2e verkoper kruidenierswaren fulltime Toekomstgerichte opleiding mogelijk. Weet je wat aanpakken is? Interesse? Kom langs en vraag naar Peter. Plus van Dijk, Geuzenplein 1-9, Schiedam. GR-DVX 400 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 i 11 September 2002 9e Jaargang nr 37 1 J. Ph. Brouwer c.s. Over de Vesten 3a 3116 AH Schiedam Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in I I I I I Rotterdam erimineelste SCHIEDAM - Schiedam staat hoog genoteerd als het om mis- daadcijfers gaat. Zo staat de stad op de derde plaats met het aantal inbraken per duizend inwoners. De politie en de ge meente maakten maandagavond in de commissie Algemene Zaken bekend dat zij verwacht dat het aantal inbraken in wo- ningen zal stijgen van vijfhonderd inbraken in 1999 naar meer dan negenhonderd dit jaar. Belangrijke oorzaak is de slechte beveiliging van ramen en voor- en achterdeur van woningen. Zeker eenderde van de inbraken kan voorkomen worden door deuren 's nachts eenvoudig op (nacht)slot te draaien. t Nedertand 2 CEINTUURBAAN 111 Een pagina vol aartbiedingen! Kijk verder in deze krant. vttti tier Meer Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Huis- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren laten zich informeren over ortderhoud, verbouwen en renoveren op de consumentenbeurs: Vrijdag 13 sept. (10.00-20.00) en Zaterdag 14 sept. (10.00-17.00) Toegang 5,- energie KIJK OPWWW.VVEBELANG.NL OF BEL 0900-2352469 0,45 P/M) Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl Mini-DV camcorder van topklasse •200x Super Digital Zoom met Spline Interpolation 2,5" uitklapbaar LCD-scherm DV-out Superstunt 899,- PAL Aanbetallng 200,- U betaalt In 2004 Den Haag Rijswijk Rotterdam Venestr, 8-10 (070 363 95 74) WC in de Boogaard (070 396 66 21) WC Alexandrium (I) (010 220 55 10) WC Zuidplein (010480 7010) Hoogstr 141 (010412 88 01) Bergse Dorpsstr 32 (010461 01 06) AlphenardRijn WCdeAarhof (0172234128) Vlaardingen Liesveld 147 (0104359061) Capelle id Ussei WC Koperwiek (010442 24 27) Zoetermeer Stadshart Passage (079 331 42 79) Dordrecht Voorstr. 274 (078613 3982) Zwijndrecht WCWalburg (078 61911 66) www.kinorama.nl Schiedam D0NDERDAG SEPTEMBER Administrate en Boekhouden: BKB, BKC, PDB, MBA Secretarieel Administratief Medewerker MBO diploma's: Kapper/Afro kapper/Schoonheids- verzorging Praktijk Goudsmeden/juwelier/uurwerkmaken/ emailleren Praktijkdiploma Informatica PDI/Autocad Vorklief- en reachtruckchauffeur 1 Sociale hygiene horeca BEL V00R EEN STUDIEGIDS: 010 - 20 12 800 Of SURE NAAR WWW.ZADKINEC0NTRACT.nl Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon OI0-473 66 00 Fax 010-273 44 80 E-Mail: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Het adfes^°°dage\v^s uUr, u* ^98 00 ^22 °leen Tel. 010-47311 71 info@vanhoogdalem-makelaardij.nl KORTING! Naam: j Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: (6 weken voor slechts 17,50 Voorl: m/v Nr: i fi.y.nn. controle bezorging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service t Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. 0,70 p/m SCHIEDAM - De gemeente organiseert maandag 16 September een bijeenkomst voor en over etnische onder- nemers in het bedrijfsres- taurant van het Stadskan- toor. Het thema is 'Onder- scheidend vermogen van multicultureie onderne- mers', de toegevoegde waar- de van muiticuitureel onder- nemerschap en de rol van de gemeente Schiedam. Het bureau Crossnotions heeft onderzocht hoe de si- tuatie van etnische onderne- mers in Schiedam is. De uit- komsten van dit onderzoek zullen worden gepresen- teerd en tijdens een panel- discussie worden besproken. Schiedam wil kijken hoe ze het ondernemersklimaat kan verbeteren. De avond begint om 19.00 uur en eindigt omstreeks 21.15 uur. Het onderzoek en deze bijeenkomst zijn actie- punten uit de beleidsnota 'etnisch ondernemerschap' die eind 2001 is vastgesteld. SCHIEDAM - Momenteel is volop in het nieuws dat het nieuwe kabinet fors wil in- grijpen op de subsidierege- lingen die betrekking heb- ben op groene stroom. De voorgenomen maatregel van het kabinet is ondere andere het aan groene stroomkian- ten in rekening brengen van Ecotax (energieheffing) op groene stroom met 3,57 eu- rocent, terwijl dat nu 0 eu- rocent is. Om aan alle onduideiijkheid en vragen een einde te ma- ken laat ONS weten dat ze haar klanten garandeert dat zij voor natuurkracht niet meer betalen dan voor ge- wone stroom. Bij vergaande prijsmaatregelen van het kabinet zal ONS zich verder beraden en de klanten ver- volgens verder informeren. STAD VAM MEPERUANP-.. JE <o£LDl kOMOP,1* HCZAG HEM H£T££I2ST» SCHIEDAM - In de Plantage is zaterdag een mobiele jurk geplaatst van kunstenares Esther Zitman. Het beeld stelt een monumentale jurk voor van 2,50 meter hoog en bekleed met een rozenpatroon. Het beeld komt niet definitief in de Plantage te staan. Het is een mobiel beeld. dat gemakkelijk te vervoeren is. In de sokkel zijn namelijk twee sleuven aangebracht waardoor het beeld door een vorkheftruck opgetiid en verpiaatst kan worden zodat het steeds op een andere plek in de Stad kan opduiken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een 31-jarige Rot- terdammer heeft schoon schip ge- maakt met de politie Schiedam, door 28 bedrijfsinbraken te beken- nen bij drie bedrijven in de Spaansepolder. De man werd be gin augustus aangehouden op ver- denking van drie inbraken in win- kels in Rotterdam-West en -Oost. Tijdens het verhoor hierover be- kende de man nog meer bedrijfsin braken te hebben gepleegd. Bij twee bedrijven aan de Industrie- weg en een aan de Vlaardingweg brak hij in een periode van drie maanden maar liefst 28 keer in. Hij nam over het algemeen alleen ge- reedschappen weg. Op zaterdag 21 September blikken we met een live TV-uitzending terug op 25 jaar ONS CAI. Maar we kijken ook vooruit. Wat heeft de kabel u in de toekomst te bieden? De uitzending is van 10.00 tot 12.00 uur te zien op Look TV en wordt verzorgd vanuit restaurant brasserie Luden aan de Korte Haven 5. Belangstellenden zijn daarna van 12.00 tot 16.00 uur van harte welkom om met medewerkers van ONS CAI, Philips Design, Kabelfoon, Media Choice, Look TV, Radio Schiedam en QCAT, onder het genot van een gratis drankje te kijken naar en te praten over ontwikkelingen op het gebied van kabeltelevisie, kabelradio, internet, glasvezel en programma's. Energie, milieu, infrastructuur en media SCHIEDAM - Voor wie er wel eens aan denkt om voor zichzelf te beginnen, organiseert de Kamer van Koophandel Rotterdam op woensdagavond 18 September een gratis informatiebijeenkomst. Vakspecialisten en adviseurs van de Kamer van Koophandel geven informatie over alle zaken, die bij het starten van een eigen bedrijf op de nieuwe ondernemer afkomen. Ook vertellen pas gestarte onder nemers over hun ervaringen.Daar- naast zijn er diverse informatie- stands, die voor en na het program- ma kunnen worden bezocht. De bijeenkomst vindt plaats in het Theater aan de Schie, Stadserf 1 in Schiedam, begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur.Toegangs- bewijzen zijn gratis en kunnen worden afgehaald of telefonisch worden besteld bij de afdeling Voorlichting van de Kamer van Koophandel Rotterdam, Blaak 40 in Rotterdam, tel. 402 7610. Een aantal politiezaken stond op de agenda van de eerste vergade- ring na het zomerreces van de commissie Algemene Zaken. De nieuwe districtschef Fred Stegman stelde zich aan de politiek voor. Schiedam heeft al meer dan een jaar geen feitelijke districtschef meer omdat de heer Lendering al die tijd formeel in de ziektewet was terwijl het een publiek geheim was dat hij niet goed functioneer- de. De nieuwe chef Fred Stielman is 46 jaar, heeft twee kinderen en woont met vrouw in Barendrecht. Hij was tot voor kort waarnemend districtchef op Zuid met onder an dere Charlois, Hoogvliet en Baren drecht als werkgebied. Sinds zijn 18e is hij bij de politie en daarmee al 26 jaar in dienst. Hij noemt zich zelf 'een echte diender' en wil in district Schiedam open met de po litiek en het publiek omgaan. Misdaadcijfers in het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag maakten dat hij onmiddellijk een aantal vragen uit de politiek kreeg. Zo stelden zowel Hennie Hagen (GroenLinks) en Marcel Hout- kamp (D66) dat Schiedam toch wel erg vaak de verkeerde, crimi- nele lijstjes aanvoert. Zo staat Schiedam op de zeventiende plek bij overvallen, op de achttiende plaats bij bedreigingen, tiende bij straatroof en op de derde plaats bij inbraak in woningen. Alleen bij diefstal uit voertuigen, moord en doodslag staat Schiedam niet in de top 20 van steden in Nederland. Een niet rooskleurig beeld dat de nieuwe districtchef energiek wil gaan aanpakken. Hij beloofde de politiek veel energie te gaan steken in de veiligheid en veiligheidsge- voelens van de burgers. De politie staat vaak onder grote werkdruk en wordt vaak onheus bejegend. Maar dat zijn wij dienders wel ge- wend. Zeker als je met een 'drive' werkt", zo hield hij de politici voor. Schiedam met de hoge aantallen inbraken in woningen kwam ook ter sprake bij een presentatie van het Politie Keurmerk Veilig Wo- nen. F. Snitjer van de politie en veiligheidsambtenaar M. Caris stelden dat met goedgekeurd 'hang- en sluitwerk' veel inbraken voorkomen kunnen worden. Een goedgekeurde woning met het po- litiekeurmerk kost de eigenaar wel tweehonderd tot zevenhonderd gulden aan sloten. Slechts een hon- derdtal woningen voldoet aan deze eisen. De veiligheidsinspecteurs stelden dat gewone sloten van deu ren en ramen gemakkelijk open zijn te breken, te flipperen of te forceren. Alleen al met daadwer- kelijk op slot doen van de deuren en ramen zouden in dertig procent van de gevallen de inbrekers afge- schrokken worden. De politiek on- dersteunde deze goede en eenvou- dige raad. SCHIEDAM - Met haar openings- feestje op 31 augustus nog vers in het geheugen maakt de nieuwe Schiedamse folkclub No Frontiers zich op voor een eerste stunt. De club die haar standplaats heeft in grand cafe De Serre (onderdeel van woon- en zorgcentrum Thurle- de) is er voor vrijdag 13 September in geslaagd de Schotse folklegende Battlefield Band naar Schiedam te halen. Deze vooral bij insiders ge- liefde folkband maakt momenteel een uitgebreide toer door Duits- land maar onderbreekt deze, mede op verzoek van No Frontiers, voor een eenmalig concert in Neder land. Battlefield Band die de oorspron- kelijke Keltische muziektraditie weet om te vormen tot meer he- dendaagse songs, staat te boek als een live-sensatie. Hun virtuoze spel zou bijkans van het podium moeten afspatten. Of zij daadwer- kelijk brengen wat wordt beloofd, kan komende vrijdag worden mee- gemaakt. Het optreden begint om 19.00 uur in De Serre aan de Nieuwe Dam- laan 759. De entreeprijs is 12,50 euro. Leden van No Frontiers krij- gen 2,50 euro korting. Toegangs- kaarten kunnen worden gereser- veerd bij woon- en zorgcentrum Thurlede: 409 32 00, Gaelforce: (0186) 61 76 63 en Ernst Verbeek: everbeek thurlede-.nl Sinds de openingsavond waarop onder meer accordeonvirtuoos Da ve Munnely de bezoekers tot in de kleine uurtjes wist te boeien en de Zeeuwse band No Frontiers, als supriseact, een heel bijzonder al- lerlaatste optreden verzorgde, telt de Schiedamse folkclub al ruim 150 leden. Dit lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Surinaamse band Trafassi, bekend van 'Kleine wasjes, grote wasjes', is een van de publiekstrekkers tijdens de We- reldmarkt die Woonplus zaterdag 14 September organiseert in Schie- dam-Oost. Met de Wereldmarkt wil de organisatie de onderlinge contacten in de wijk bevorderen en de bezoekers kennis laten maken met de diverse culturen van de wijkbewoners. Het multicultureie feest, dat plaatsvindt achter Klup- huis Oost, op het Van 't Hoffplein en de Buys Ballotsingel, begint om 10.45 uur en eindigt om 18.00 uur. Het programma begint met een wervelende drakenshow. Daarna zijn er op twee podia verschillende optredens. Om 13.45 uur laten kin deren vijfhonderd ballonnen op. Kinderen kunnen de hele dag mee- doen aan kinderspelen. Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) www.foka.nl Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9,30 uur. vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. ~*KLARETAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1