maasstad Leger des Heils zoekt de daklozen actief op bij f&A luister Uiteindelijk proberen we ze toch ergens binnen te krijgen' mHP ROTTERDAM - Het Leger des Heils kent in Rotterdam een groot aantal instellingen waar dak- en thuislozen wor- den opgevangen. Voordat mensen in dergelijke instel lingen terechtkomen, is er vaak al een heel proces aan vooraf gegaan. Het werk van het Leger des Heils begint op straat. Daar worden daklozen opgezocht, geholpen en zo mogelijk in een hulptraject opgenomen dat tot een dak boven het hoofd leidt. Maar ook wie dat niet wil, kan op hulp rekenen. Lammylook jas. Vt Verrassend..£&k maasstad Woensdag 2 oktober 2002 Capuchonjack. 92-122. Jack. 92-122 CX63 Jas met uitritsbaar binnenjack. Medewerkers van het Leger des Heils zoeken daklozen op straat op om hen te helpen. foto: Rob Kamminga door Dik Vuik Dagelijks gaan geschoolde mede werkers van het Leger des Heils op pad om daklozen op te zoeken, zo vertelt Gert Kraaijveld. „Dat kun- nen mensen zijn die bewust geen gebruik maken van de mogelijk- heid om in een instelling te overnachten. We proberen plekken in kaart te brengen waar ze verblijven, wat ze nodig heb- ben. En uiteindelijk proberen we ze toch ergens binnen te krijgen." Het leggen van contact met de doelgroep is volgens Kraaijveld het belangrijkste. Daarna wordt hulp verstrekt. In de vorm van voedsel, maar ook verpleegkundi- ge hulp is mogelijk. „We hebben twee verpleegkundigen. Die kun- nen hard nodig zijn, want daklozen hebben geen huisarts en blijven vaak doorlopen tot ze er letterlijk bij neervallen." Het aantal perso- nen dat op straat wordt opgezocht blijkt groot te zijn. In 2001 werden 403 verschillende daklozen gesig- naleerd, die 2274 keer bezocht werden. Het in kaart brengen van hun verblijfsplekken leidde tot 98 verschillende locaties. „Daarvan waren er veel in het centrum en in Delfshaven en Spangen." Onderdak vinden lukte in 2001 45 mensen. Er wordt ook doorverwe- zen naar maatschappelijk werk en andere instellingen, afhankelijk van de hulpvraag. „We willen mensen daar krijgen waar hulp aanwezig is", benadrukt Kraaij veld. „En daarvoor gaan onze me dewerkers heel vaak op pad, zeven dagen per week. De soepbus rijdt 's nachts naar bekende plekken, waar mensen vaak al staan te wachten. En ook tijdens veegacties van de politie zijn we aanwezig. Er staan voor nood altijd bedden in onze instellingen gereserveerd. Crisisbedden, die bovenop de nor- male capaciteit komen." Ondanks de mogelijkheden tot op- vang constateert Kraaijveld dat het veldwerk van het Leger des Heils dweilen met open kraan is. „Er is steeds meer nodig en het komt steeds vaker voor dat we vol zitten. Ook in woonvoorzieningen wordt steeds vaker nee gezegd. De dag- opvang is flexibeler, daar hoeven we nog geen nee te zeggen. In Spijkenisse hebben we een kleine crisisopvang, maar ook daar zie je L Jack met glansprint. Jas, diverse modelled. al de tendens dat er meer clienten zijn dan we kunnen helpen." „We signaleren een duidelijke toe- name in de behoefte", merkt Kraaijveld op. „Structureel zijn er nu 220 clienten per dag. In het veldwerk werk je altijd met z'n tweeen en het is behoorlijk inten- sief. Ik heb grote waardering voor wat onze mensen doen. Je moet het met z'n tweeen toch maar zien te rooien Veel mensen in onze doel groep hebben psychiatrische pro- blemen of zijn verslaafd. Sommi- gen hebben beide problemen. Double trouble noemen we dat. De groep verslaafden is het grootste deel. Zo'n tachtig tot negentig pro- cent heeft in enige vorm met ver- slaving te maken. We denken u wel eens: zouden we niet meer moeten doen dan alleen maar op- vang bieden? Ligt daar ook geen taak? Dat proces van denken is gaande. We werken wel met ande re organisaties samen. Het RIAGG houdt bij- voorbeeld spreekuren op locaties van het Leger des Heils. Door medicatie zie je het gedrag van clienten soms in positieve zin veranderen." Wat onveranderlijk blijft, is de ten dens naar steeds meer mensen die 's nachts in weer en wind zonder dak boven hun hoofd zitten. Men- sen die afhankelijk zijn van een broodje of kop soep uit de bus van het leger des Heils. Verleden jaar werden er 624 keer pakketten uit- gedeeld. Dit jaar zal dat zeker niet minder zijn. Het veldwerk van het Leger des Heils blijft meer dan noodzakelijk. verms PRIJS Death In Vegas - Scorpio Rising De naam van Death In Vegas is ontsproten in het duistere brein van oprichter/dj Richard Fearless, waarmee hij wilde zeggen dat de muziek van Elvis gestorven is toen hij in Las Vegas ging optreden. Hun eerste cd heette dan ook Dead Elvis. De opvolger The Contino Sessions ontleende zijn naam aan een echt bestaande muzikant uit het L.A. Quartet van James Ellroy, een schrijver die doorgaans het al- lerslechtste in de mens beschrijft. Het zal daarom niemand verbazen als hun nieuwste schijfje Scorpio Rising genoemd zou zijn naar de eerste seriemoordenaar tegen wie Clint Eastwood het mocht opne- men in zijn Dirty Harry-serie. Door de massieve gitaarmuur van Leather, waarmee Scorpio Rising opent, verwacht je met een vrij ste- vige cd te maken te hebben, maar de ambientsferen in het daarop volgende Girls vormen hier een scherp contrast mee en beloven meer afwisseling. Hands Around My Throat, gezongen door Nicola Kuperus van Adult, gaat de electro new wave kant op. Verder nog twee Cocteau Twins-achtige songs en elektronische meditatiemuziek. De grootste verrassingen zijn ech- ter de titelsong, waarop Liam Gal lagher laat horen, dat hij het echt nog wel kan, So You Say You Lost Your Baby, een Gene Clark-cover door Paul Weller, en het ruim tien minuten durende Help Yourself, een door sitar gedomineerde medi- tatieve popsong gezongen door Hope Sandoval. Er zijn vele woor- den om Scorpio Rising te beschrij- ven, maar briljant is misschien wel de meest treffende. jkl 14828 Angie Martinez - Animal House De vrouwelijke rapper Angie Mar tinez werd ontdekt door KRS-One. Sinds het midden van de jaren ne gentig behoort ze tot de hiphopsce- ne van New York. Ze beschikt over een groot improvisatievermo- gen en haar raps zijn scherp en in telligent. Tot haar vrienden en be- wonderaars kan ze mensen als Mary J. Blige, Wyclef Jean en Snoop Dogg rekenen. Net als op haar debuut Up Close And Perso nal (2001) geeft een aantal van de- ze beroemde vriendjes acte de pre sence, ditmaal Missy Elliott, Fat Joe, Kelis en N.O.R.E. Angie Mar tinez laat zich vooral tijdens de eerste helft van Animal House kennen als een hardcore rapper, die haar raps brengt over slechts een kale beat. Halverwege (op What's That Sound) slaat de sfeer om, alsof ze niet langer respect probeert af te dwingen. De produc- tie wordt speelser en de muziek wordt toegankelijker. De Latijns- Amerikaanse wortels van Martinez verraden zich in bewerkingen van Black Magic Woman en Jingo van Santana. Zoals op vrijwel alle hip- hopplaten is de kwaliteit niet over de linie even sterk maar de 'skills' van Angie Martinez worden op- nieuw overtuigend over het voet- licht gebracht. jkl 14772 De cd's die hier besproken wor den zijn te leen bij de Centrale Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de catalogus: http://www.muziekweb.nl. ANOiE MAHTlSt'Z 15 16 22 23 Horizontaai 1. Voeg bij lassen 6. Basspeler 12. Sportploeg 14. Jongensnaam 15. Uitvlucht 17. Vrijwillige Ouder- domsverzekering 19. Wondvocht 21. Getemd 22. Gevonden 25. Gel- derse plaats 26. Brijpan 28. Eilan- dengroep 30. Indisch gerecht 31. Straatorgel 33. Oude maat 34. Ge- loof 35. Hetzelfde 36. Met name 37. Een en ander 38. Een zekere 40. Re- geringsreglement 41. Met rouwbe- klag 43. Om te bedanken 44. Toets alleen 47. Blaasproef 51. Ordeband 53. Meisjesnaam 54. Ervaren zee- man 55. Slordige vrouw 56. Griek 59. Zet 60. Gulzigaard 62. Boom 63. Toestand na oorlog 65. Meisjes naam 67. Meisjesnaam 68. Schreeuwend 69. Meisjesnaam Horizontaai: 7 Panama, 8 Verge- ten, 9 Literair, 10 Poenig, 11 Gen darme, 13 Genade, 14 Protestnota, 18 Taptoe, 20 Inademen, 21 Strips, 22 Debiteur, 24 Iedereen, 25 Ker- ker. Verticaal: 1 Zaaibed, 2 Kalender, 3 Gala, 4 Propaganda, 5 Geleen, 6 Beminde, 8 Verzetslieden, 12 Rit- Verticaal 1. Lastpost 2. Kort eindje 3. Ont- kenning 4. Aaskever 5. Voormid- dag 7. Waterstand 8. Jongensnaam 9. Stel 10. Plaats in Limburg 11. Ita- liaanse plaats 13. Jongensnaam 16. Afmeting 17. Veiligheidsraad 18. Voltcoulomb 20. Paradijs 23. Voor de vuist weg 24. Vis 27. Italiaanse plaats 29. Korte wandeling 31. Fos- for 32. Vogelproduct 34. Plezier achteraf 39. Handgreep 40. Aan- prijzing 42. Compagnon 43. Om te feliciteren 45. Slang 46. Opstap 48. Beest 49. Soort luis 50. Muggenlar- ve 51. Balkanstaat 52. Kleur 54. Persoonlijk vnw. 57. Uitroep om aandacht 58. Spoorwegen 61. Stro- halm 64. Kippenloop 66. Meisjes naam 67. Noot. meester, 15 Theaters, 16 Pantser, 17 Lesuren, 19 Toilet, 23 Buks. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 19