schiedam Schiedam gaat zes miljoen bezuinigen T&yV PASO 4 ml PLUS W' PZ ZONDAG GEOPEND ENGELEN Negentiende editie Brandersfeesten Uw vakantiefilm op DVD zetten? Sclirijf nu in voor de PINNACLE ROADSHOW ZONDAG 6 OKTOBER GEOPEND Jeugdtheater de Teerstoof geopend UITVERKOOP I.V.M. VERHUIZIMG enmaakkansop eenvandenegen schitterende GuesssChrono horloges t.W.V.€239,95 Minder subsidies voor verenigingen COMPUTER-STUNTA NO CURE NO PAY 9 carina maasstad Kijk op de Lifestyle pagina 4t/ml3okt. Weer volop mode in deze krant... PA<* WWW- PACOM.NI lioe dit kan. BIJ GAMMA ROTTERDAM SPAANSE POLDER MET KORTIIUG OP HEEL VEEL ARTIKELEIM! Nationale Wijnweek Bureau Nieuwland open Kinder- boekenweek in Schiedam AU£MC HTlG €\K€L! 6 WEKEN VOOR 17,50 ifJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Of bel gratis 0800 - 06 42 i: mm Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 2 oktober 2002 9e Jaargang nr 40 Ahoy' Expo Center Rotterdam www.femina.nl SCHIEDAM - Schiedam gaat de komende jaren fors bezuini gen. Wethouder Ton de Swart trof bij zijn aantreden in april een gat in de begroting aan van ruim vier miljoen euro. En dit nieuwe college had daarmee, zoals hij zei, 'een flinke klus' te klaren om de begroting sluitend te krijgen. Om in 2003 zes miljoen euro te bezuinigen zijn bijvoorbeeld alle subsidies te- gen het licht gehouden. Dat betekent dat verenigingen en stichtingen moeten rekenen op tien procent bezuiniging. Ook op het ambtenarenapparaat zal fors worden bezuinigd. Kijk op PACOM Automatisering BV *t Plateau 28 3202 GM Spiikenisse Telefoon:018l -617325 Fax:0181-616370 e-mail: info@pacom.nl Opgeteid de heste! Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. IDEALE THUISCOMPUTER ATLAS l&OO Computer www.foka.nl samen scherp in prijs 1 A J. Ph. Brouwer c.s. I' t westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam FILIAAL ROTTERDAM van 11.00-17.00 uur Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in I I I I mmmmmmmammmmmtj Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam ■ea 'laciE'rt 7 Festivals maken van Femina een spectaculaire en bruisende beleving Shows Entertainment Mode Wonen Eten en Drinken Vrij Actief Workshops Demonstraties Mis dit unieke evenement niet! open van: 11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 our Op een jaarlijkse begroting van nisaties met eentiende deel worden bijna 300 miljoen euro vallen de kortingen nog mee. Maar de ge- meente moet wel bezuinigen om- dat de subsidies van de rijksover- heid minder zullen zijn en om nieuw beleid te kunnen uitvoeren. Op drie gebieden wil de penning- meestergaan bezuinigen: allereerst door tarieven van gemeentebedrij- ven als leges voor bouwaanvragen en paspoorten te verhogen. Maar ook gemeentelijke diensten als de afvalstoffenbijdrage (moet 30 pro- cent omhoog gaan in de komende jaren) moeten kostendekkend wor den volgens de plannen van De Swart. Hij noemde ook de onge- diertebestrijding en de hondenbe- lasting die meer moeten gaan op- brengen. De OZB wordt ook ver- hoogd tot zo'n 1 miljoen per jaar, maar dat zal pas in 2004 ingaan. Daarnaast zullen de subsidies voor verenigingen, stichtingen en orga- woonuitdagi VEN HEMELS D»Vl) (ST. JOBS HAVEN www.dezevenhemels.nl www.bouwfonds.nl (015) 268 08 08 gekort. Het college wilde niet zeg- gen wie wel en wie niet moet be zuinigen: „Dat hangt af van de subsidieaanvragen die kritisch te- gen het licht worden gehouden." Wel uitdrukkelijk werden de Arto- teek en de Bibliotheek genoemd die moeten bezuinigen. De Arto- teek op de 's Gravenlandseweg zal het moeilijk gaan krijgen met min der subsidie: zij moeten volgens dit college 'zelf sponsors zoeken en meer klanten krijgen'Omdat in Vlaardingen net is besloten de Ar- toteek aldaar helemaal te sluiten, kan een samenwerking niet door gaan. Andere bezuinigen betreffen het ambtenarenapparaat dat op uit- zendkrachten geld moet besparen en het personeel een verhoogde taakstelling moet opleggen. Uit de gevarenzone is juist de lokale om- roep Look TV die eenmalig geld krijgt voor de studio en structured om presentator Jan Willem de Boer te betalen. Vreemd was wel dat in de Meerjarenbegroting staat dat dan afspraken moeten worden gemaakt over: 'het aan bod laten komen van door de gemeente ge- wenste onderwerpen' in Look TV. Ten slotte wordt nog bezuinigd op de IB OR zodat vervangingen van straten, wegen en bruggen die -als dat geen gevaar oplevert- een jaar- tje worden uitgesteld. Het Stadhuis en het Stedelijk Mu seum worden opgeknapt waarbij dus impliciet gekozen wordt om het museum haar functie te laten behouden. B en W zijn bezorgd over de Mel- kertbanen die mogelijk afgeschaft worden door de overheid. Frank Willemse JVAN 12.00 UUR I'll 4 TOT 17.00 UUR BERGWEG 110 CENTUURBAAN 111/125 IW««r Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland .I PLUS vanDiik Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek •AMD Duron 1,2Ghz processor 128Mb intern geheugen en 30Gb Maxtor harde schijf Benq 56x CD-speler en Samsung 1,44Mb floppy-drive 10/100Mbps Lan Adaptor voor kabel/ADSL internet Logitech toetsenbord en muis en 160 Watt speakerset 64Mb Videogeheugen 12 maanden Carry-in garantie VAN 799, of 12 maanden x 33,25 Rotterdam WC Alexandrium III (010 220 55 10) WC Zuidplein (010 480 70 10) Hoogstraat 141 (010 412 88 01) Bergse Dorpsstraat 32 (010 461 01 06) Prijswijzigingen/zetfouten voorbehouden. Systeemprijs is exdusief monitor en besturingssoftware. Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen, Monitor optioneel Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Hetzou werkelijk stikken van de BN-ers, de bekende Nederiandsers, bij de premiere van de Blues Brothers in het Theater aan de Schie afgelopen maandagavond. En dus waren erveel fotografen van 'de bladen' aanwezig. Zou Xander soms komen Nee waarschijnlijk niet, die houdt zich opvallend low key de laatste tijd. Maar het viel eerlijk gezegd nogal tegen. De fotografen moesten hetdoen metBassie (hier gefotografeerd door de fotograafvan Weekend) en Adriaan. Maargelukkig, er was ook een bekende Schiedammer aanwezig: bakker Van der Krogt. Foto Roger van der Kraan I JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon 010 - 473 66 00 Fax 010-273 44 80 E-mail: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - In de Nieuwstraat is afgelopen zondag Jeugdtheater de Teerstoof officieel geopend door wethouder Theo Schoenmakers. Het kleine theatertje op nummer 12 heeft in de loop van de bijna dertig jaar dat het bestaat, aan heel wat artiesten een podium geboden. Beroemde cabaretiers als Youp van 't Hek zetten er hun eerste schreden op het toneel. In de we- reld van de kleinkunst is de Teer stoof dan ook geen onbekende naam. En dankzij haar nieuwe be- stemming, waar het Fonds Schie dam Vlaardingen en omstreken fi- nancieel aan heeft bijgedragen, heeft het theater zich ook in de toe- komst van de nodige populariteit verzekerd. In de Teerstoof kunnen kinderen op allerlei manieren kennis maken met kunst. Zo kunnen ze op zon- dagmiddag theaterkunst met eigen ogen bekijken, in een speciaal op de jeugd gericht theaterprogram- ma. Toneelspel van Het Woeste Woud, poppentheater van Jacobus Wieman, een meezingconcert van 'Kinderen voor kinderen'-dirigent Majel Lustenhouwer zijn maar een greep uit het kleurrijke program- ma. Maar behalve kijken naar kunst kunnen jonge artisten-in-spe bij Jeugdtheaterschool de Teer stoof ook zelf kunst leren maken. Elke woensdagmiddag worden daarvoor lessen in zang, dans en toneel gegeven voor basisschool- leerlingen van groepen 3 tot en met 8. Het resultaat van al die oefening is te bewonderen in de eindproduc- tie van de Jeugdtheaterschool. Het theaterseizoen in de Teerstoof is geopend en gesloten door het huisgezelschap Opslag voor Ca cao. Foto Roger van der Kraan Vlaardingweg 85, Rotterdam, www.gamma.com SCHIEDAM - Restaurant Dinerc- fe De Lokatie (Vlaardingerstraat 17) heeft de Nationale Wijnweek (eerste week van oktober) aange- grepen om een samenwerkingsver- band met Hosman Vins te starten. In overleg met de bekende wijnim- porteur is de gehele wijnkaart ver- nieuwd. De wijnen zijn zowel per glas als per fles te bestellen. Gasten die een fles wijn van de wijnkaart bestellen, worden ver- blijd met een flesje wijn voor thuis, uit de keldervoorraad. AL 25 JAAR KEUKiNi TEG ELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenloan 19-4), (0181) 62 32 00 Barendrecht Van't Hoffsnaat 8,(010) 482 52 71 Jw w we a e I e n-t vn I mm 0,70 p/m SCHIEDAM - Communica- tiebureau Nieuwland is af gelopen vrijdag officieel ge opend door enkele bewo- ners. Het communicatiebu- reau is opgezet om de infor- matievoorziening in Nieuw land te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de wijk. Ook is het de bedoeling dat het communicatiebureau in de toekomst uitgroeit tot de plek in Nieuwland waar be- woners niet alleen informa- tie komen haien, maar ook komen brengen. Bewoners worden nadrukkelijk gesti- muleerd zelf verhalen en nieuws te komen brengen. Het communicatiebureau is geopend wanneer Biblio theek Nieuwland ook ge opend is. Na de officiele ope ning zal er op iedere woens dagmiddag ook een contact- persoon aanwezig zijn. De speciale brievenbus is er al- tijd: daar kunnen bewoners hun nieuws, verhalen en vragen achterlaten. SCHIEDAM - Ook bij boek- handel Van Leeuwen staat alles van 2 tot en met 12 ok tober in het teken van de kinderboekenweek die dit jaar als thema 'Ay Ay Kapi- tein' heeft. Woensdag 9 ok tober komt tussen 14.00 en 15.00 uur cabaretier Bavo Galama vooriezen uit het nieuwste boek uit de Kleine Thomas-reeks 'Nee, ik wil niet slapen'. Ook wordt er een Mooiste Vis Kleurwed- strijd georganiseerd, waar- mee fraaie prijzen zijn te winnen. Kleurplaten zijn gratis af te haien in de win- kel. Bij besteding van mini- maal 8,88 euro aan kinder- boeken krijgt men het boek 'Boris en het woeste water' gratis. KORTIIUG! I (6 weken voor slechts 17,50 Naam: Postcode: I Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Geldt alleen als u de afgelopen dne maanden geen abonnee bent geweest. i YHetRotVdarn5Da^b'ad 6aat zofgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vlndt u nadere Informatle. Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam a?sm *KLARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1