schiedam College: geen uitbreiding tijden Rotterdam Airport Hufs. verkopen? ZONDAG 15 DECEMBER GEOPEND (jtopii1 JL LKeukenmaxx EXTENSIONS.VLECHTEN Ik 399- QsMoJ Woonwens pagina ENGELEN Onderzoek OpMaat naar inkomens ouders afgerond wein chief NO CURE NO PAY PRACHTIGE, COMPLETE SHOWROOMKEUKENS MET MAXXI KORTINGEN 010-4581938 06-16324062 Kijk op de en maakkansop een meubelcheque t.w.v. 1000,- SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND □ns Wethouder Habermehl wil uiteindelijk nul klachten De Carisma Shogun. Vanaf €18.990,- Annelies Kars niet in de prijzen Kassa theater gesloten GGD tijdens feestdagen Maasstad en feestdagen Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 11 december 2002 9e Jaargang nr 50 SCHIEDAM - Het college van B en W doet een dringend ver- zoek aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om het nachtregime van Rotterdam Airport in de huidige vorm in stand te houden. Wat Schiedam en omliggende gemeenten be- treft is er geen draagvlak voor uitbreiding van de openingstij- den. Moot wie J01 nog meer wil... CT 1 IL--J *1 mm mmm 1 J. Ph. Brouwer c.s. agaaauh'-' Wilt u duizenden euro's besparen op uw nieuwe keuken? Kom dan vandaag nog kijken naar onze Red Label collectie. Zo'n 70 opstellingen MET APPARATUUR EN TOEBEHOREN die we deze week verkopen met kortingen oplopend tot maar liefst 70%, omdat ze ruimte moeten maken voor nieuwe opstellingen. Wees er snel bij, want WEG=WEG! Kijk op www.keukenmaxx.nl voor een compleet overzicht per vestiging. Kiik on www.keukenmaxx.nl voor oneninestiiden Aimim igv DREADLOCKS - EXTENSIONS - WEAVEN - VLECHTEN MfrlnMl www.foka.nl samen scherp in prijs VAN 11.00 TOT 17.00 UUR www.esgelei yjLJa, no tee r mtj voor zo'n speciale eindejaarsproef (3 weken voor 5,-) Ofbel gratis 0880 - 88 42 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) 1 weekbladen Gunstige tarieven VJ VAN HOOGDALEM C.S V/n MAKELAARDIJ B.V. Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam 010-473 11 71 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR] BERGWEG EN CEINTUURBAAN In een brief aan staatssecretaris mevrouw M.H. Schulz van Hae- gen zegt het college met grote ver- ontrusting te hebben kennisgeno- men van het verzoek om het aantal vlieguren op Rotterdam Airport te verhogen. Juist waar in het verleden over het gebruik van Rotterdam Airport een broos evenwicht is gevonden dat recht doet aan de belangen van al ien, dreigt de balans volgens Schiedam in het nadeel van de om- wonenden, waaronder duizenden Schiedammers, door te slaan. Schiedam stelt dat op 1 november 2001 een gewijzigde aanwijzing van Rotterdam Airport van kracht is geworden. De aanwijzing houdt WATERWEG - Muziekcentrum OpMaat "gaat door met zijn aanval op het Vlaardingse college van B en W. Dit college wil vanaf 2004 geen subsidie meer geven voor het particulier onderwijs. Dit betekent een strop van 300.000 euro. Volgens directeur Hans Mulder komt hierdoor het voortbestaan van muziekcentrum OpMaat in ge- vaar. De reden waarom het Vlaar dingse college van B en W geen geld meer wil geven voor het parti culier muziekonderwijs, is de ver- onderstelling dat veel kinderen van rijke ouders op les gaan bij Op Maat. En die kunnen dat best zelf betalen, vindt het college. Muziekcentrum OpMaat bestrijdt dat. OpMaat heeft een onderzoek laten doen naar de inkomenspositie van de ouders van de leerlingen: 13,40 procent van de gezinnen waarvan de kinderen leskrijgen, hebben een inkomen tot 1000 eu ro; 23,20 procent van de gezinnen heeft een inkomen van 1000 tot 1500 euro. Het onderzoek is verricht onder 639 gezinnen, waarvan iets minder dan de helft het vragenformulier heeft teruggestuurd. Er was ook ruimte voor een reactie van de ge zinnen. Een gezin schreef: „Ook al behoren wij tot de inkomensgroep 5, mocht het inderdaad twee tot drie keer hoger worden, dan zijn ook wij, waarvan drie kinderen op de muziekschool zitten, genood- zaak zijn de kinderen geen muziek meer te kunnen laten spelen." MITSUBISHI MOTORS Vlaardingen, Auto Edison B.V. Brandstofverbruik- Carisma 1 6 §6m 7 4 1/100 km (1 op 13,5) CO] 176. www.mitsubishi-motors.nl Kijkt u rond de feestdagen vooruit naar volgend jaar, met plannen en goede voornemens? Dat geldt ook voor ONS. Op tal van punten gaan wij in 2003 hard aan de slag om u nog beter van dienst te zijn. Als goed begin geven we u vast een kadootje. Een handige bewaarmap, waarin u alle informatie van en over ONS overzichtelijk kunt opbergen. U kunt'm gratis aanvragen via www.onsgroep.nl of via de bestelkaart die u binnenkort thuis ontvangt. in dat er niet gevlogen mag worden voor 7.00 uur en na 23.00 uur. Be- langrijk onderdeel van deze gewij zigde aanwijzing is het nachtregi me. Om deze wijziging was in maart 1998 verzocht door de ex- ploitant van Rotterdam Airport, sa- men met het gemeentebestuur van Rotterdam. De aanleiding hiervan was de bestuurlijke wens om over- last voor omwonenden en het mi lieu te doen verminderen. Rotter dam Airport wil de openingstijden uitbreiden met elk een uur, aan de kop en aan de staart. Dus landen en opstijgen vanaf 6.00 uur en tot 24.00 uur. „Ik woon zelf in Schiedam Noord", zegt wethouder Haber mehl. „Ik weet wat voor geluids- overlast vliegtuigen kunnen geven. Ik denk dat de uitbreiding voor veel mensen meer overlast bete- kend. Mocht de staatssecretaris geen stappen ondememen, dan is er een juridische procedure die wij kunnen volgen, maar ik verwacht niet dat dit nodig is. Er zijn name- lijk meerdere gemeenten in de om- geving die de uitbreiding niet steu- nen." B en W van Schiedam zijn bijzon- der verbolgen over de berichten in de media dat het nachtregime mo- gelijk zal worden versoepeld bin- nen een jaar na het inwerkingtre- den van de aanwijzing. Er loopt immers nog een bezwaarprocedure tegen de huidige aanwijzing van het vliegveld. Dat er nu al weer een verzoek om wijziging van deze aanwijzing ligt, vindt het college ongepast. Schiedam vindt boven- dien dat de rendabiliteit van het vliegveld niet kan afhangen van een uitbreiding van het nachtregi me. Uit de eerste klachtenrapportages van dit jaar over Rotterdam Air port blijkt dat het aantal klachten over nachtelijk vliegverkeer is af- genomen. Dit komt echter hoofd- zakelijk omdat het aantal vluchten is afgenomen en niet omdat er nu stillere vliegtuigen landen. Het an- ticiperen op stillere vliegtuigen is volgens Schiedam bij het maken van afspraken over het nachtregi me een belangrijk punt geweest. Was dit niet gebeurd dan had het nachtregime nog verder moeten worden ingeperkt. Uitgangspunt dient volgens het Schiedamse college te zijn dat het aantal klachten tot nul zal moeten dalen. Wijziging van de openings tijden is wat Schiedam betreft dan ook niet aan de orde. Schiedam JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken TELEFOONOIO-473 66 00 Fax OIO-273 44 8o E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - Het zijn barre tijden voor de Schiedamse eendjes. En, helaas, het wordt nog erger voor onze mede- Schiedammertjes. Strenge vorst. Geen vrij water meer om in te zwemmen. geen smakelijke waterpiantjes meerdichtbij de vrolijke snaveltjes. En dus kan het gebeuren dat de Maasstad-fotograaf bij een vijvertje in de buurt van de Borodinlaan nauwelijks tijd hadom een foto te maken. Wagen geparkeerd, camera gepakt, en meteen kwamen de hongerige eendjes op hem afgerend, op zoek naar brood. Gelukkig had hij wat kaakjes bij zich. Foto Roger van der Kraan BE HANS ANDERS Alle acties van afgelopen jaar nog een keer op herhaling: Complete bril 45,-' Extra dunne glazen per paar 95,-' Complete leesbril 35,- Varifocus Basic6 glazen per paar 99,-' Zonnebril op sterkte 25,-' 50% korting hi combinatle met andere aanbiedingen) SCHIEDAM Hot van Spaland 73 tel. (010) 4705020 Nieuwe Passage 29 tel. moot van bans ouders SCHIEDAM - Annelies Kars is zaterdag 7 december niet in de prijzen gevallen. Haar pro ject Muziek en Handicaps en stichting De Rolantino's was 66n van de 20 genomineerden voor het Nationaal Compli ment, een aanmoedigingsprijs voor vrij willigersprojecten. Kars had dit jaar voor de eer ste maal een intemationaal concertgeorganiseerd met ge- handicapten uit Schiedam en Lit ou wen. Stichting de Regenboogboom uit Den Haag ging naar huis met de eerste prijs. Deze stich ting helpt kinderen die te ma ken met een ziekte, trauma of handicap en verbetert de kwa- liteit van hun leven. honderd en Hi keikens, dtilzend en Hn Ideetn REEUWIJK (Nabij Gouda), Reeuwijkse Poort 304, Afslag 12/A12, Tel. 0182-399355 BAKENDRECHT, Pesetastraat 18, Keukenboulevard Barendrecht, Tel. 010-4838084 i BEL NU v voor een afspraak p 4 Arnolda :4v Home Cinema DVD HT-DV90 Schitterende 43cm DVD Home Theatre set, ABSOLUUT DE BESTE KWALITEIT IN ZUN PRUSKLASSE! Trendy design gecombineerd met degelijkheid Output power van maar liefst 6 x 50Watt Speelt DVD/Video-CD/Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD's af Ingebouwde DTS/Dolby Digital en Prologic decoder Ook met FM/MW/LW Digital Synthesized Tuner 5 Krachtige (100mm) Full Range Satellite Speakers zorgen voor hoogwaardig geluid y Bass Reflex Subwoofer (180mm) Normaal 699,- Nu voor ap=opn! Of 12 maanden x 33,25 Den Haag Rijswijk Rotterdam We wensen u heel gezellige dagen en een goed 2003! www.kinorama.nl Alphen vd Rijn WC de Aarhof (017 223 41 28) Vlaardingen Capelle »d Ussel WC Koperwiek (010 442 24 27) Zoetermeer Dordrecht Voorstr. 274 (07861339 82) Zwijndrecht Venestr 8-10 WC in de Boogaard WC Alexandrium [Ij WC Zuidplein Hoogstr 141 Bergse Dorpsstr, 32 Liesveld 147 Stadshart Passage WC Walburg (070 363 95 74) (07039666 21) (010220 5510) (010 480 70 10) (0104128801) (0104610106) (010435 9061) (079331 42 79) (07861911 66) Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 (Tel. 010 403 53 00) Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. SCHIEDAM - In het Theater aan de Schie werd afgelopen zondag de nieuwe naam bekend gemaakt van de jeugdafdeling van het Toonkunstkoor. Vanaf nu heet het jeugdtheaterkoor 'Reuzeleuk'. Na 33 jaar gaat deze afdeling van het Toonkunstkoor verder als zelfstandige zanggroep. Bovendien presenteerde het koor zondag hun eigengemaakte kerst cd. Foto Roger van der Kraan 0,70 p/m SCHIEDAM - De kassa van het Fortis Theater aan de Schie door werkzaamheden gesloten op 18 en 19 decem ber, door installatie van nieuwe software op het kas- sasysteem. Ook telefonische reservering is op deze dagen niet mogelijk. Informatie over (uitverkochte) voor- stellingen is wel te vinden op de site van het theater via www.theateradschie.nl. In verband met de feestdagen is het Stadskantoor op 27 december gesloten, dienten- gevolge zal de kassa ook op deze dag niet bereikbaar zijn. De kassa is normaal ge opend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 uur tot 15.00 uur. WATERWEG - De GGD Nieuwe Waterweg Noord is van woensdag 25 december 2002 tot en met woensdag 1 januari 2003 gesloten. In ge- val van calamiteiten kan men het algemene nummer bellen 248.80.80 en de in- structies op het bandje vol gen. Vanaf 2 januari kan men weer dagelijks tussen 8.00 en 17.30 uur bij de GGD terecht. De GGD is ge- vestigd aan de Van Hogen- dorplaan 501, naast station Vlaardingen-Oost. SCHIEDAM - De laatste Maasstad van het jaar ver- schijnt in verband met de feestdagen op 18 december. De krant zal op oudjaarsdag weer verschijnen. Dit zal een speciaal nummer zijn met bijzondere verhalen. STCVlG G£N0£6 7 KEUKENS TEOKLS SANITAIR Barendrecht, Van't Hotfslroal 8,010 - 482 52 7) Gorinchem, Newtonweg 16, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1, 0)0-262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 3 weken voor 5,- Luid voordelig het jaar 2002 uit met het Rotterdams Dagblad! Profiteer van de speciale eindejaarsproef: 3 weken de krant in de bus voor maar 5 euro. De krant kost u nog geen 1,75 per week. Deze aan- bieding is geldig tot en met maandag 16 december. Reageer dus snel! N*Sm Attn* Nr; HyV WOO" Bank/(VW- MM!**** Stugr ban In e«n envelop jenaet po»tte(el near: ftottordum* DugMnd, AM. A bonne* Service Antwoordmimmer 1B7». SOOO VI Rotterdam Sew au«n alt u de arsetapee sim maenoen gten abenne* Bent »s*e«t •Het Ro«e«Wf« Dasbisst jwgwjvtlt m*t v* movent, In let eoW eatotoft vmfcu nsxtere wterorate..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1