schiedam ZONDAG 26 JANUARI GEOPEND ENGELEN M Gemeente koopt panden op Broersveld A KORTING FINALE!! y 6 we ken voor 18,50 SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND maasstad Vanaf 17.040, Of bel gratis 0800-0642 OP=OP Graauwe Hengst VAN 11.00 101 17.00 UUR Proef waterdruk 'Bas van der Heiden verhuist' Geuzenpenning voor Defence for Children International De Space Star Shogun. nmrn Ja zuster, Nee zuster Brandersprijs CDA wil windenergie Ef Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 22 januari 2003 lOe Jaargang nr 4 GROENUNK SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft op het Boersveld drie panden -de nummers 88, 90 en 92- aangekocht. Hiermee speelt Schiedam alvast in op het vertrek van supermarkt Bas van der Heiden naar de Buitehavenweg. Het is een strategische aankoop, zodat de gemeente Schiedam de handen vrij heeft om het desbetreffende stuk Broersveld verder te ontwikkelen. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Voor wie nog meer wil... 7 VLAARDINGEN - De Geu zenpenning gaat dit jaar naar de internationale kinderrech- tenorganisatie Defence for Children International. De onderscheiding, waarmee mensen en instellingen wor den geeerd die strijden tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme in de samenleving, is een initia- tief van de Stichting Geuzen- verzet 1940-1945. De Geu zenpenning wordt nu voor de zeventiende keer toegekend. fNeem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant j 6 weken lang In de bus voor slechts 18,50. Vul snel de bon in! LAATSTE DAMES LAARZEN49,- LAATSTE DAMES SCHOENEN29,- LAATSTE HEREN SCHOENEN49,- BOSS ^'Unilipf Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 \1(20€6 .endg. pWt>)tOO Qt&efijLH Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De tweede voorron- de van de Popprijs Schiedam wordt vrijdag 24 januari in de Graauwe Hengst gehouden vanaf 21.00 uur. De volgende bands tre- den op: Evershadow Dallen, Brand in 't Pand, Golden Mind, Cha Cha Soda en One Week. Donderdag 23 januari treedt vanaf 22.00 uur de band LEV op. Deze band speelt Nederlandstalige Rock. Zaterdag 25 januari spelen vanaf 22.30 uur Leon Elias Friends. Deze band speelt een uitgebreid scala van muziekstijlen waaronder reggae, hip hop en ska. Podium Cafe De Graauwe Hengst is gelegen aan de Lange Haven 28. AL MEER DAN 25 JAAR - ih- Wmny Whiny d* K EU KENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Von't Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Gorinthem, Newlonweg 16, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1010 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 Wethouder Ton de Swart (WD, onder meer binnenstad) is tevreden over de aankoop en vindt dat de aankoop 'de mogelijkheid geeft om de kansen die deze plek op het Broersveld straks biedt, optimaal te benutten'. Met de nu in de pan den gevestigde winkeliers zal reke- ning worden gehouden bij de plan- vonning, stelt de gemeente. De herontwikkeling van de 'loca- tie van Bas van der Heiden en aan- grenzende panden' moet een flinke impuls geven aan de revitalisatie van de winkelfunctie van de bin nenstad. De gemeente zet daarbij in op twee gebieden: het Broers veld en het zogeheten 'lifestyle ge- bied' (Dam en noordelijk deel van de Hoogstraat). Het is de bedoe- ling om dankzij een strategisch aankoopbeleid meer cruciale plek- ken in het centrum te kunnen aan- pakken in samenwerking met een aantal externe partners uit onder meer de wereld van bouwers en ontwikkelaars. Hiermee wil de gemeente voorko- men dat speculanten de panden aankopen en zo ontwikkelingen kunnen tegenhouden. ~)AM - Vandaag zal het erom spannen. Wordt de PvdA de grootste partij, of toch het CDA? Hoe beslist de Nederlandse kiezer over de WD? En gaat GroenLinks zetels winnen ofverliezen? In Schiedam is het verder interessant om te kijken hoe de LPF het gaat doen. De vorige keer stemde een derdevan deSchiedammersopdeLPF.de vraag is hoe deze parti) het er nu van zal afbrengen in Schiedam. Foto Roger van der Kraan MITSUBISHI MOTORS Vlaardingen, Auto Edison B.V. Brandstofverbruik: Space Star 1.3 gem. 6,8 1/100 km (1 op 14,7), CO, 164 www.mitsubishi-motors.nl Eerder werden onder anderen de voormalige Duitse Bondspresident Richard von Weizsacker, de Anne Frank Stichting, de Roemeense bisschop Laszlo Tokes, de presi dent van de Tsjechische Republiek Vazlav Havel en in 2002 Asma Ja- hangir, de Pakistaanse advocate en pleitbezorgster voor de rechten van de vrouw, onderscheiden. Defence for Children International (DCI) is een internationale kinder- rechtenorganisatie, opgericht in 1979, het Internationale Jaar van het Kind. Sindsdien strijdt DCI voor de rechten van kinderen. De organisatie wil dat hun stemmen gehoord worden en dat de mensen- rechten van kinderen worden er- kend en beschermd. DCI geeft in- formatie over de rechten van het kind, onderzoekt schendingen van kinderrechten, voert actie tegen schendingen en zet kinderrecht- hulpprojecten op in ontwikkelings- landen. Door de penning dit jaar toe te kennen aan Defence for Children International probeert de Stichting Geuzenverzet ook andere organi- saties en individuen die zich be- ijveren voor een betere bescher- ming van de rechten van het kind te ondersteunen. Het internationale secretariaat van DCI organiseerde in 1997 voor de eerste keer een intemationaal fo rum over de rechten van het kind. Dit forum bracht veel belangheb- benden bijeen: leden van het VN- comite voor de Rechten van het Kind, vertegenwoordigers van per- manente missies en internationale en niet-gouvernementele organisa- ties om te praten over de onder- werpen op het gebied van kinder rechten. Het succes bracht DCI er- toe drie keer per jaar een forum te gaan houden. Mr Jorge Vila Despujol, voorzitter van de internationale organisatie van DCI gevestigd in Geneve, zal de onderscheiding in ontvangst ne- men. Winnie Sorgdrager reikt de Geu zenpenning uit op donderdag 13 maart in de Grote Kerk in Vlaar dingen. SCHIEDAMA/LAARDINGEN - Vlaardingen en Schiedam kregen vorige week donderdag te maken met een bijna-ramp. Kort na het middaguur implodeerde een tank bij Vopak waarna de stof SCHIEDAM - Het was sporten geblazen afgelopen maandag in de gerenoveerde gymnastiek- faciliteit van de openbare scholengemeenschap Buiten de Veste, behalve voor wethouder van onderwijs Lepidis-Daskaiakis. Zij was uitgenodigd om de faciliteit te openen, een bloemtjem ontvangst te nemen en was niet gekleed op een extra gymles. Maar de pret was niet te drukken. De leerlingen waren biij met het opgeknapte gymnastieklokaal, opgefriste kleedruimtes en de verbeterde ingang naar deze faciiteiten. foto R°9er van der Kraan Orthocresol in aanraking kwam met de buitenlucht. De wolk dreef richting Vlaardingen, waarop het gemeentebestuur besloot de SCHIEDAM - De voorstelling Ja zuster, nee zuster van regisseur Pieter Kramer speelt aanstaande donderdag en vrijdag in het Film- huis Schiedam. Op zaterdag en zondag wordt in het jeugdpro- gramma ook Ja Zuster, nee Zuster vertoond. Bij nationaal cultureel erfgoed •speelt altijd de vraag: wat hoort er wel bij en wat niet? In het geval van Ja zuster, nee zuster' blijkt die vraag echter niet zo moeilijk. Het halve Nederland dat de originele televisieserie uit de jaren zestig zag, kan tot op de dag van vandaag de liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink meezingen. Jon- gere generaties zijn besmet- via overlevering en een recente thea- teruitvoering door het Ro Theater. Een omroepmedewerker heeft he- laas in een onbewaakt moment een deel van de banden gewist, zodat de serie nooit meer kon worden herhaald. Het ongeluk droeg er aan bij dat de perikelen random rust- huis Klivia met zijn stoet bonte be- woners en kwaadwillende buur- man Boordevol zich wortelde in het collectieve geheugen. Het actuele filmprogramma is te vinden op www.filmhuisschiedam.nl. Voor meer informatie telefoonnummer: 473.35.08. aiarmsirenes te laten afgaan. Toch bleven veel Vlaardingers op straat. Rond drie uur werd duidelijk dat er geen gevaar bestond voor de volksgezondheid. Zie verder de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het Waterbe- drijf Europoort (WBE) houdt op woensdag 29 janu ari 2003 tussen 08.00 uur en 17.00 uur een waterdruk- proef in bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Strick- ledeweg, Philippusweg, Overschieseweg, Bettoweg, Kommiezenlaan, Nijver- heidstraat, Hoopstraat en Bokelweg). Tijdens deze proef zullen er in het distributienet drukda- lingen plaatsvinden, waar- door afnemers op dat mo ment weinig waterdruk heb- ben. Na herstel van de wa terdruk bestaat de kans dat er bruin water uit de kraan kan komen. Dit is echter van tijdelijke aard en niet scha- delijk voor de gezondheid van mens en dier. SCHIEDAM - Sander de Wilde heeft de hoofdprijs gewonnen van de prijsvraag die het Stedelijk Museum en de Rabobank Schiedam- Vlaardingen hebben geor- ganiseerd tijdens de Bran- dersfeesten van afgelopen September. Dit maakte Mar tin van Meurs, algemeen di- recteur van de bank, afgelo pen zaterdag 18 januari be- kend tijdens de opening van de tentoonstelling van Ed win Zwakman in het Stede lijk Museum Schiedam. Hij overhandigde de heer De Wilde een cheque ter waar- de van een geheel verzorgd weekend Parijs voor 2 per- sonen. SCHIEDAM - Het CDA wil in april starten met proef- project van vijf windturbi- nes in Schiedam. Deze turbi nes zouden moeten worden geplaatst op daken van ge- meentelijke panden. De tur bines zijn 2,75 meter hoog. Volgende week maandag wordt het voorstel van het CDA in de gemeenteraad behandeld. ££N ME2.KLARIN6 Mood dit ra£uRsmi£NP£ S£SUITAAT NOU JA, tOJklMOO 12.0^5 KWAMCN DE vi££Kt£ZlN<££NlE UAT T£ Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank/gironr.: a. Handtekening: cs h Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon In een envelop fonder poetzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam Rotterdam* OagUad Vcr ip£ JAGUAll*' t^hy-huf.cs. Volop parkeergelegenheid in ABC parkeergarage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1