schiedam Leef baar heeft geen wethouderskandidaten 3 Metamorfose bibliotheek Noord ENGELEN Gratis naar Kinderjury 2003 van start Mariska Schaap wint brons op NKjudo Alles moet we mi Feyenoord-Heerenveen! CORRECT CAR NAVIGATIE AKTIE WEEKEND NO CURE NO PAY SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Fractie verbaasd over opstappen Schoenmakers Jan van der Hurknaar Demos OPHEFFINGS- UITVERKOOP KEUKENS EN Vrijheid in energie Alcohol- controle m°dellen NA 22 FEBRUARI HEEFT U MISSCHIEN WEL HfcEL VEEL SPIJT...I k llliite: Gesprekaan de Schie over integratie Annink in Korenbeurs ZOS-radio finale plaatsem voor. 5Luit£H em vem.dK, Of bel gratis 0800 - 06 421 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 19 februari 2003 lOe Jaargang nr 8 SCHIEDAM - Wethouder Theo H.B. Schoenmakers heeft vo- rige week woensdag zijn ontslag ingediend bij burgemeester Reinier Scheeres. „Hoewel Schoenmakers' verzoek om ont slag onverwacht is, heeft het College begrip voor zijn beslis- sing", meldden B en W in een verklaring. Naar nu blijkt heeft Scheeres op Schoenmakers' ontslag aangedrongen. Schoen makers zou tijdens werktijd excessief internet voor 'prive doeleinden' hebben gebruikt 50 LUXE BADKAMERS EN 50 LUXE KEUKENS IN DE SHOWROOM INBOUWAPPARATUUR: BADKAMERMEUBELEN, WHIRLPOOLBADEN ETQl De nieuwe Senses is uit! WATERWEG - De politie Waterweg werkte van vrijdag op zaterdag mee aan de lan- delijke alcoholcontrole. Vijf- tien politiemensen lieten in Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen 515 bestuur- ders blazen. In Hoek van Holland zijn van de 25 ge- controleerde automobilisten twee bestuurders aangehou- den. °SALLERLaatste showroom, TECEN elk MHHEMEUlK^r, J. Ph. Brouwer c.s. KUNST HUREN? VAN ll.O010117.00 UUR 1MOO£SP£L i Ja, ik neem een kwartaalabonnement a 18,25 per maand! Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) r Schiedam weekbladen SCHIEDAM - Na een seizoen met Mukremin Tashan als hoofdtrainer te hebben gewerkt, heeft het be- stuur van voetbalclub Demos be- sloten voor volgend jaar wederom een nieuwe trainer te zoeken. Deze zoektocht is deze week bekroond met het vastleggen van Jan van der Hurk als opvolger van Tashan. Van der Hurk en ssv Demos zijn overigens geen vreemden van el- kaar. Van 1994 tot 1996 was Van der Hurk ook reeds als trainer ver- antwoordelijk voor het presteren van de Schiedamse zondag-vijfde- klasser. Dit seizoen begon Jan van der Hurk overigens als trainer van de naburige vierdeklasser, SVDPW maar maakte het jaar daar 'wegens drukke werkzaamheden' niet af. Volgens Schoenmakers zelf wordt hij beschuldigd van het bezoeken van pomo-sites, iets wat de oprich- ter van Leefbaar Schiedam zelf ontkent. Zijn verweer is dat er vaak pop-ups of ongewilde advertenties op zijn scherm verschijnen. „Ik moet er werkelijk niets van heb ben." Leerbaarraadslid Erik de Jong en fractievoorzitter Eric Zwennis zijn heel verbaasd over zijn aftreden. Beiden zeggen teleurgesteld te zijn in Schoenmakers. Want het ging, sinds het vorige weekend, juist weer de goede kant op met Leef baar Schiedam. Hoe nu verder? Het tweetal zegt absoluut geen wethouder te willen worden. Ze hebben daar ook de ervaring niet voor in huis. De val van Schoenmakers: Eind januari: wethouder Lepidis licht 'strikt vertrouwelijk' het pre sidium in over pokkeninjecties. Begin februari: Schoenmakers be- schuldigt Erik de Jong van loslip- Gorinthem, Newtonweg 16 dinsdag t/m zaterdag 09.30 uur tot 17.30 uur en donderdag koopavond ZATERDAG FEBRUARI FEBRUARI CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM In de nieuwe Senses, het gratis magazine van ONS en IRADO, aile antwoorden op uw vragen over de liberalisering van de energiemarkt. Hoe maakt u straks een keuze? Ook in Senses: De band van Joris Lutz met CoBrA-kunst Circusartiest: jong geleerd in Pijnacker Filmhuisvrijwilligers in de hoofdrol Heeft u Senses Magazine niet ontvangen? Vraag 'm dan gratis aan. Bel (010) 262 1000. pigheid over vertrouwelijke info. Eerste week februari: De Jong en drie leden Leefbaar Schiedam ei- sen bewijzen van loslippigheid. Crisis dreigt. College wil fractie- discipline van Leefbaar Schiedam. Maandag 3 februari: Raadslid De Jong gekozen (tegen afspraken in) tot lid Binnenstad commissie. Woensdag 5 februari: Schoenma kers verklaart dat De Jong 'Het aanzien van de politiek schaadt'. Weekend 8 en 9 februari: crisisbe- raad tussenfractie en eigen wet houder: alles uitgepraat en verge- ven. Maandag 10 februari: College Schoenmaker wijst op 'intensief computergebruik. Dinsdag 11 februari. Schoenmaker wil lang nadenken over aftreden. Scheeres ad vies: 'Doe het nu maar'. Woensdag 12 februari. Schoenma kers dient ontslagbrief in wegens gezondheid en politieke perikelen. Einde van 10 maanden wethouder- schap van Schoenmakers. Donderdag 13 februari: Politiek geschokt. Media bellen Scheeres suf. Fractie LS weet het als laatste. Vrijdag 14 februari: Oppositie vraagt spoeddebat aan. Politici van coalitie en wethouders weigeren commentaar. Extern bureau zal in- ternetgangen Schoenmakers on- derzoeken. Maandag 17 februari: speciale ex tra raadsvergadering over de crisis (zie verslag binnenpagina). In Maassluis zijn van de 310 per- sonen vier mensen aangehouden en in Vlaardingen bleek van de 205 blaastesten dat drie bestuur ders alcohol genuttigd had- den.Twee bestuurders bliezen nog onder de wettelijke norm. Het eindresultaat in het totaal was: 7 proces-verbalen voor alcohol met een promillage tussen de 0,55 en 1,50. De politie vorderde een keer een rijbewijs; de bestuurder had een te hoog promillage alcohol in zijn bloed. Een bestuurder had geen rijbewijs. Ook daarvoor trad depolitie verba- liserend op. Een persoon kwam uit Belgie en hij kreeg van Justitie on- middellijk een boete van 390 euro. Hij had overigens nog een boete bij Justitie openstaan en moest nog 60 dagen in hechtenis zitten. Tij dens de alcoholcontrole schreef de politie ook vier bekeuringen uit voor het negeren van het rode ver- keerslicht (twee keer), blauw licht op een bromfiets en nog een keer rijden zonder rijbewijs. In orze showroom staan nog een aantal prachtige showroomopstellingen indusiefapparatuur en toebehoren die weg moeten en TFOFN Fl K AANNEMELIIK BOD weg mogen. Na zaterdag 22 februari wordt gestart met het afbreken van elke niet verkochte opstelling om plaats te maken voor de allemieuwste opstellingen. Uw kans op een mooie, complete keuken voor een waanzinnig lage prijs is dan voorgoed voorbij. Kom dus snel, want WEG WEGl if BARENDRECHT Pesetastraat 18 Tel. 010-4838084 Reeuwijkse Poort 304 wKCUNBi iHlCDOC* Tel. 0182-399355 SCHIEDAM - Speciaal terere van Schiedam en de Cobra tentoonstelling bedacht eigenaar van Jeneverie t Spul het 'Schiedams Appeltje'. Een lichte likorette met een frisse appelsmaak. Het drankje dat Schiedam gaat promoten, dient koud te worden gedronken. Ondanks het drankje proeft als een fris wijntje bevat het toch een alcoholpercentage van 14,9 A. Afgelopenmaandagavondwerd het drankje in't Spul gepresenteerd (zie verder binnenpagina). Foto Roger van der Kraan JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon 010 - 473 66 00 Fax OIO-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam koilrrl in M« kukeu, loUirt uttertn BEL GRATIS 0800-0232380 VOOR ONZE BROCHURE OF KIJK OP INTERNET WWW.KEUKENMAXX.NL Door Stella Schaper SCHIEDAM - „Echt mooi zeg", zegt een jongen die net de ver- nieuwde bibliotheek komt bin- nenlopen. Hij wijst naar de kleu- renbanen in de vloer en naar de nieuwe boeken- en vitrinekasten. Een vrouw die haar boeken gaat inleveren, wordt aangehouden door een medewerkster bij de in- gang: „U kunt de boeken hier in- doen." De medewerkster bij de deur wijst naar een groot vak in de muur. Een beetje vertwijfeld stopt de vrouw haar boeken in het vak en loopt verbouwereerd en toch tevreden weer naar bui- ten. Dat duurde nog geen mi- nuut. Deze bibliotheek Noord aan het Bachplein heeft afgelo- pen maandag na een heuse meta morfose haar deuren weer ge- opend. Zes weken lang is er hard gewerkt om de inrichting van de biblio theek volledig te vernieuwen. De nieuwe boekenbrievenbus, zoals het 'vak in de muur' heet, moet voorkomen dat er lange rijen bij de balie staan. Als je iets moet inleve ren, dan stop je de boeken, cd's of cd-roms in de bak. Als je te laat bent met inleveren, betaal je vol- gende keer als je weer gaat lenen. De boekenkasten zijn compacter en mooier, compleet met spotjes. Ze zijn nog wel wat leeg, want de boeken moeten allemaal nog netjes nu 2 maanden gratis! www.kunsthuren.nl Galerie Artipico Schiedam Tel. 010-4551561 info@artipico.com worden ingeruimd. Op de begane grond staan ruime leestafels en kleinere tafeltjes met gemakkelijke stoelen en mooie leeslampen. De cd's en computerspellen staan in nieuwe overzichtelijke rekken op- gesteld, waardoor men meer tijd heeft om te neuzen. Hier en daar staan vitrinekasten met kunstwerken. Deze zijn be- doeld'voor kleine exposities. Ook heeft de bieb een koffieautomaat. Bovendien staat op de begane grond een klein theater met podi um, waar allerlei kleine voorstel- lingen, lezingen en andere bijeen- komsten worden gehouden. Voor- al in maart, omdat de bibliotheek die maand de metamorfose viert. Ook op de eerste verdieping is meer ruimte gekomen. De kinder- boeken staan in een speciale hoek uitgestald. De kleine boekafdelin- gen (boeken per onderwerp) zijn kleiner en overzichtelijker gewor- den. Bovendien is er een compu- tereiland, waar de bezoeker de be- nodigde boeken kan opzoeken. In maart zal er volop gebruik wor den gemaakt van het nieuwe podi um, want maart is voor Bibliotheek Noord een feestmaand. Gedurende de gehele maand zullen er voor verschillende groepen activiteiten worden georganiseerd om de her- inrichting van de bibliotheek te vieren. Foto Roger van der Kraan - AL MEER DAN 25 JAAR - SCHIEDAM - De Openbare Bibliotheek Schiedam orga- niseert 7 maart voor de der- de keer een Gesprek aan de Schie. Onder het motto 'Multicultureel Schiedam: naast elkaar of samen?' zal er gedebatteerd worden over integratie in Schiedam. Onder leiding van het pre- sentatieduo Koksal Aytemir en Marco Visscher wordt door deskundigen en bezoe- kers gediscussieerd over de betekenis van de multicultu- rele samenleving in Schie dam. Medewerking wordt onder andere verleend door historicus Han van der Horst en Brahim Bourzik, Gemeenteraadslid van Groen Links (Rotterdam). De discussieavond wordt ge houden in Bibliotheek Stadserf en begint om 19.30 uur. Toegang gratis. SCHIEDAM - Ontwerper Ed Annink exposeert vanaf vrijdag 7 maart in de Ko renbeurs. Annink, een be- kende naam in Nederlandse ontwerperswereld, onder- scheidt zich als ontwerper door de breedte van zijn aandachtsgebied. Hij ont- werpt als het ware 'on the run' en de objecten die hij maakt lijken wel van onder- geschikt belang tussen de ideeen en activiteiten die hem omringen. SCHIEDAM - De studio van ZOS-Radio wordt komend weekend verbouwd. Er zijn dan geen gepresenteerde programma's te beluisteren, men kan alleen luisteren naar Non-Stop muziek. Vanaf dinsdag 24 februari komen de uitzendingen van- uit de noodstudio. Tijdens de verbouwing zijn deze programma's normaal te beluisteren zijn via het ka- belnet 91.5fm. KEUKENS TEGELS SANITAIR Barendrecht, Van't Hoffslrnal 8,010 - 482 52 71 Gorinthem, Newtonweg i 6, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepcnloon 19-41, 0181 - 62 32 00 www, en g elen-bv.nl SCHIEDAM - In Jeugdtheater de Teerstoof kunnen geinteresseerden de kinderkunsttentoonstelling gaan bekijken. Deze werd afgelopen zondag door poppenspeler Jacobus Wieman geopend, en bestaat uit diverse linosneden van de leerlingen van de kinderkunstklassen van het Stedelijk Museum Schiedam. De kinderen hebben er de afgelopen paar maanden hard aan gewerkt. De tentoonstelling zal tot de kinderkunstdag op 24 mei 2003 te bezichtigen zijn in het jeugdtheater. roto Roger van der Kraan. Neem nu een kwartaalabonnement met automatisehe betaling op het Rotterdams Dagblad. Zo bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dagelijks de krant van Rotterdam en regio in de bus maar ook twee toegangskaarten voor Feyenoord- Heerenveen (zaterdag 22 maart)* eadeau. *De toegangskaarten krijgt u rninimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijiTtoegestuurd. im:MesrumA. I i. controle bezorging) Geb.d.d.: 1 Bank/gironr.: Handtekenlng: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1