Asbest gevonden in tuinen Slachthuisbuurt ssifi -v VERBOUWINGS UITVERKOOP ZONDAG 4 MEI GEOPEND KORTING at Kinderen maken eigen krant in Nieuwland Feest rond oplevering woningen in Tuindorp SVVSMC kampioen Twee filmnachten van vier films in Het Filmhuis DISCOUNT 6 weken voor 18,50 Of bel gratis 0800-0642 Romantiek in interieur Verwijdering deze wee begonnen maasstat Gratis afhalen maasstad DISTAM WIL JE RUIMTE VOOR JOUW KIJK OP ZORG? Inzameldag huisvuil en GFT verschuift door Koninginnedag MMWCHIEMM Groenoord- Zuid toch op de schop Kunst voor Indonesische vrouwen .1- Meubel Factory Outlet ■WORLPi living! Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenete 53 Gemeente Schiedam SMsmM Van Loenen Decokay Darn 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein? Plusmarkt C. v.d. Illlecr Mgr. Noieostaan460 SCHIEDAM - Sloopbedrijf Oranje heeft bij voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van 222 woningen van Woon- plus in de Slachthuisbuurt, vorige week asbest gevonden. In diverse bij deze woningen horende tuinen zijn asbesthoudende onderdelen aangetroffen. Het gaat om bloembakken en delen van deurpanelen. Langs Kwtairaat 26 Sloopvergunning "Stadionweg" Alles op voorraad dus direct meenemen. Het assortiment is groot, verrassend en voortdurend wisselend. ALTIJD 30% TOT 70% KORTING OP SFEERVOLLE MEUBELEN VAN NU 70 fabrikanten onder een dak. Directe verkoop aan de consument Stadionweg 45 Rotterdam, (iratis parkeren. j DIGITALE CAMERA OTrust www.kinorama.nl westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam www.pcdiscounl.nl - Inzameldag GFT in minicontai- ners wordt donderdag 1 mei - Inzameldag huisvuil in minicon- tainers wordt donderdag 1 mei DE COMPUTER KOOPJES BEURS ZONDAG 4 MEI 10-16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE YERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE IN Mfcl LtfobtN All£ \06£LS ££N £l„ 0KZIN ALl££N P£ \120UW£L'JK£ J Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant U 6 weken lang in de bus voor f slechts 18,50. Vul snel de bon in! J3f noteer mij voorzo'n voordelig proefabonnement* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen weekbladen omvat tevens de verwijdering van het asbest dat in de 222 woningen in de Slachthuisbuurt aanwezig is. Na het verwijderen van het asbest uit de tuinen zal aansluitend gestart worden met de verwijdering van het asbest uit de opstallen. Voor de sloop van de 222 wonin gen zelf zal Woonplus op korte ter- mijn een sloopvergunning aanvra- gen. Hierover vindt voorverleg plaats tussen de gemeente Schie dam, Woonplus en het sloopbedrijf Oranje. De aangetroffen asbest levert vol- gens de gemeente geen gevaar op voor de volksgezondheid: het gaat om gebonden asbest. Het gebied was al eerder afgezet met hekken; op deze hekken zijn borden geplaatst met de aandui- ding dat er zich asbest op het om- heinde terrein bevindt. De asbest zat in de bloembakken die in veel gevallen vroeger door de bewoners gekocht zijn. Deze bloembakken zijn door vandalen kapotgesmeten waarna het asbest tevoorschijn kwam. Dat geldt ook voor de ingetrapte deurpanelen. In overleg met de gemeente Schie dam heeft Woonplus voor het ver wijderen van dit asbest een sloop vergunning aangevraagd. De ge meente Schiedam heeft deze ver- gunning maandag verleend, waar na het asbest uit de tuinen verwij- derd zal worden. De start van deze werkzaamheden is in overleg met de gemeente ge- pland voor vandaag. De aangevraagde sloopvergunning zondag maandag gesloten tel. 010-4837722 DTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAi JgOMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE 730 S LCD POWERC@M ZOOM Digitale camera met 3.3 miljoen output pixels resolutie 4cm LCD-scherm voor het bekijken van geschoten foto's en menu functies 4x digitaal zoom Ingebouwde flitser met rode ogen reductie Met Video output voor het bekijken van foto's op uw TV Inclusief accessoires en software VAN 199.- 159.° T. Rotterdam WC Alexandrium [Ij (010 220 55 10) Rotterdam WC Zuidplein (010 480 70 10) Rotterdam Hoogstr. 141 (010 412 88 01) Rotterdam Bergse Dorpsstr. 32 (010 461 01 06) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Vlaardingen Liesveld 147 (010 435 90 61) Prijswijzigtngen en zetfouten voorbehouden. Prljs inclusief B.T.W, Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Overal. ja werkelijk overal in de lande wordt CoBrA gepromoot. En daar komen sinds zaterdag ook onze oudste Billboards' bij: De hoogste molens van de wereld. Aan de wieken worden bij weinig wind de doeken bespannen met een afbeelding van een schilderij van Anton Rooskens uit 1949 Compositie voor een wand'. Dit werk -een gouache op papier- werd door een schenking van kunstverzameiaar en Schiedamse drukker Goos Verweij in 2002 aan het museum geschonken. Volgens de twee dames (Rosetta en Joke) van de molenwinkel eronder is het een vrolijk gezicht en hieruit blijkt de goede samenwerking van de Molenstichting met het useum. „AHeen ze zijn van plastic en de echte zeildoeken van linnen zodat onze molenaar wat moeite heeft om ze op te rollen'", voegen de dames erplagerig aan toe. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Ter gelegenheid van de oplevering van het project 'grootonderhoud 241 woningen Tuindorp' worden op woensdag 7 mei van 14.00 tot 17.00 uur de af- f Gisterenweereenklantdieeen bloemetje kwam brengen. Hoeftniethoor....! Als u tevreden bent met uw zonwering dan zijn wij het ook.. Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 sluitende festiviteiten gevierd in en random't Schooltje aan de Peren- laan 5. Op 7 mei 2001 werd door een ferme klap van twee Tuindorp- bewoners tegen de gevel van een woning aan de Hargsingel het startsein gegeven voor de uitvoe- ring van het project. Precies twee jaar later is er reden om feest te vieren: de werkzaamheden zijn af- gerond. De woningen in Tuindorp zijn voorzien van een nieuwe schil, de aluminium kozijnen zijn ver- vangen door hardhouten kozijnen en er was een keuzepakket keuken/ douche/toilet. Was Tuindorp vanaf het moment dat er gewoond kon worden begin jaren vijftig in het grijs al een plek om lief te hebben, na de grootonderhoudwerkzaam- heden in het nieuwe millennium ziet de wijk er in het geel uit om door een ringetje te halen. Op de feestdag rijdt er vanaf 14.00 uur een draaiorgel door de wijk die vrolijke jaren vijftig liedjes speelt. Vanaf 15.00 uur zijn er verschil- lende sprekers waaronder Karin van Dreven, directeur van Woon plus en de heer Henk Jan Haber- mehl, wethouder van Schiedam. Vanaf 15.30 uur is er een optreden van een Bekende Nederlander uit de tijd van 'toen geluk nog heel ge- woon was', aansluitend wordt om 16.00 uur de officiele openings- handeling verricht. A.S. ZONDAG OPEN 12.00 - 17.00 UUR NU! KORTINGEN VAN 40%, 50% en 60% LET OP: ALLES MOET W EGOP OP! Wegens verbouwing nu bankstellen, eethoeken, woon- programma's, slaapkamers, matrassen en bodems, etc. etc. met hoge kortingen. Kom snel profiterenl fssii? Woonmall Alexandrium Watermanweg 33, Rotterdam, telefoon (010) 289 21 21 KIJK SNEL NAAR ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT SCHIEDAM - SVVSMC kon af- gelopen zondag een feestje vieren. De club van trainer John de Wolf keert na een 2-1 thuisoverwinning op Wilhelmus, na een jaar afwe- zigheid, terug in de top van het amateurvoetbal: de hoofdklasse. Eigenlijk had het kampioenschap al eerder veilig gesteld kunnen zijn maar de manschappen van De Wolf verzuimden de afgelopen weken aan een goed gespeelde competitie en dito slot te geven. Door het puntverlies kwam con current RKAVV nog op een punt van de Schiedammers. Zondag nam SVVSMC al snel een 1-0 voorsprong. Wilhelmus uit Voorburg dreigde echter nog roet in het eten te gooien door in de tweede helft op gelijke hoogte te komen. Zover kwam het echter niet omdat Rudi Witvoet door een doeltreffend afstandschot het kam pioenschap voor zijn team veilig stelde. Meer over de kampioenswedstrijd van SVVSMC op de sportpagina van deze krant. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Na het denderende succes van vorig jaar organiseert Het Filmhuis in het weekend van vrijdag 23 en zaterdag 24 mei maar lieft twee filmnachten. Op het pro- gramma, dat pas na 21.00 uur van start gaat, staan vier films: Fargo, The ring, Lord of the rings-The two towers en Berui it like Beckham. Tussen de films is er een pauze van ongeveer twintig minuten om de ledematen te strekken en even wat te eten en te drinken. Rond 07.30 uur wordt het ontbijt geserveerd. Na het ontbijt is het dan eindelijk tijd om te gaan slapen. De voorverkoop gaat donderdag 1 mei van start. De prijs voor een filmnacht is vijftien euro. Bij de prijs zijn de kosten voor het ontbijt en de hapjes tussendoor inbegre- pen. Drank en andere spijs zijn niet bij de prijs inbegrepen. De kaarten voor de filmnacht zijn alleen te koop aan de kassa van het Film huis. Voor de filmnacht kan helaas niet gereserveerd worden. Het Filmhuis is geopend op donderdag tot en met zaterdag van 20.00 tot 23.30 uur. In totaal zijn er per avond 42 kaartjes te koop. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR 0p woensdag 30 april, Koninginnedag wordt er geen GFT en huisvuil ingezameld. De inzameldag verschuift als volgt: De minicontainers op de inzameldag uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten Op Koninginnedag geen GFT en huisvuil buiten zetten. Een gezellige en schone NVIRAD0 Koninginnedag. van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon 262 1000 E-mail: info@irado.nl Onderdeel van de 0NS Groep SCHIEDAM - De nieuw- bouw in Groenoord-Zuid kan toch nog snel van start gaan. Dit is te danken aan het positieve advies over het voorontwerp van het be- stemmingsplan Groenoord dat de Provinciale Planolo- gische Commissie (PPC) af gelopen week heeft uitge- sproken. Dit advies houdt in dat de Provincie Zuid-Hol- land Schiedam een specifie- ke verklaring van geen be- zwaar zal verlenen. Met de ze verklaring kan de ge meente de benodigde bouw- vergunningen voor het ge bied verlenen. Eerder bleek de behande- ling van het voorontwerp van het bestemmingsplan Groenoord door de PPC, die de Provincie adviseert in haar besluiten over bestem- mingsplannen, meer tijd te vragen dan werd verwacht. Dit had te maken met de vraag of en op welke wyze de bestaande A20 en de eventuele aanleg van de A 4- Noord de bouwlocaties langs de A20 en de geprojecteerde A4 zal bei'nvloeden. Nu deze vraag naar tevredenheid van de PPC is beantwoord, heeft zij haar positieve ad vies over het voorontwerp van het bestemmingsplan Groenoord uitgesproken en kan de gemeente de bouw- vergunningen voor het ge bied verlenen. SCHIEDAM - Serviceclub Inner Wheel Schiedam houdt op Koninginnedag in Kethel een verkoop van kunst, kitsch en boeken, waarvan de opbrengst ten goede komt aan mishandel- de vrouwen in Indonesie. Het geld dat wordt opge- haald door deze service club zal worden verdubbeld door Bilance Service Fonds, een initiatief van Cordaid. Naam: Voorl:. m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat: Bank/gironr.: Handtekening: Geldt alteen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uwgegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur dezs htm in een envelop zander pastzegei rtaar. Rotterdams Dagblad Antwoordmimmer 1879 3000 V8 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1