schiedam Tijdelijke vergunningen voor Schiedamse horeca VERBOU WINGS UITVERKOOP ®USB nil MOEDERDAG CADEAU'S Ana Meerkerk wil in haar boerderij bliiven vormen van .1 i Rotterdams Dagblad ZONDAG 25 MEI DUNYA 2003 I Rotterdams Dagblad 'iiTirwTia&afc wotHSOAf 2oo3 I k l J PRESENTEERT RD CAFE Conceptnota Horecabeleid Schiedam: WONEN IN HET LLOYDKWARTIER verwondering Het verhaal van cognac Schiedams succes in nacompetitie Goede kansen voor allochtone ondernemers in Schiedam 1 KOM ZEKER EVEN LANGS! Programma Teerstoof verkrijgbaar Geraniums op het Bachplein n w SCHIEDAM - De Schiedamse horeca krijgen voortaan een tij- delijke exploitatievergunning van drie jaar. Nu hebben de ca fes, restaurants en snackbars nog een vergunning voor onbe- paalde tijd wanneer ze eenmaal aan de vereisten hebben vol- daan. De gemeentelijke afdeling Grond en Economische Ont- wikkeling (GEO) is tegen: „De meeste horeca functioneren goed. Deze 'goede' ondernemers worden de dupe van de on- dernemers die problemen veroorzaken. Gratis afhalen WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE NIEUWS OP PAGINA LET OP: O P O P MEMORY STICK USB MEMORY STICK 128Mb NORMAAL 99.99 NU fll-Ifrlnr:* www.kinorama.nl Terrassen W r-.3t - JSk WILFRIED DE JONG, PRESENTAT0R LOCATIE: MIDDEN FESTIVALTERREIN DUNYA, IN HET PARK BIJ DE EUROMAST. mzMb EES Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Detijdelijke exploitatievergunning Schiedamse horeca, stelt de ge- w**kbta<ten| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshon Boor Groenelaan 53 Gemcente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Hear Mgr. Nolenslaar>460 Tabakshop Bas de Haard Large Kerkstraat 26 fle hadden het ons nog zo gezegd^ maar jaeigenwijs he. Die andere zaak leek zo goedkoop! De buren genieten nu wel van een zonneschermvan: Broersveld 127-3111LG Schiedam V Tel. 010-473 3316 is een van van de voorstellen in de conceptnota Horecabeleid Schie dam. De opstellers van de nota denken zo beter zicht te krijgen op wat er nu leeft onder horeca-onder- nemers. Ook kan de gemeente de cafes, restaurants en snackbars zo beter controleren. Dit betekent dat de ongeveer drie- honderd exploitatievergunningen die in Schiedam zijn afgegeven, el- ke drie jaar opnieuw moeten wor den aangevraagd en behandeld. De gemeentelijke afdeling Grond en Economische Ontwikkeling (GEO) wijst de tijdelijke exploita tievergunning van de hand. „Een tijdelijke exploitatievergunning leidt in onze visie voor een onder- nemer tot onnodige onzekerheid met betrekking tot de continui'teit van zijn onderneming en tot een grote administratieve tijdsinveste- ring", schrijft de GEO in de nota. „Dit staat haaks op het idee van het stimuleren van de horeca als eco nomische kanssector en het geven van ontwikkelingsruimte." De GEO vindt de maatregel boven- dien helemaal niet nodig, er is im- mers niets mis met de meeste NU NOG MEER PROFITEREN Blj DE STAM NU! KORTINGEN VAN 40%, 50% en 60% Wegens verbouwing nu bankstellen, eethoeken, woon- programma's, slaapkamers, matrassen en bodams, etc. etc. met hoge kortingen. Kom snel profiterenl Woonmall Alexandrium Watermanweg 33, Rotterdam, telefoon (010) 189 1111 5 .COMPUTERS. NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE Mobiel, makkelijk in gebruik en veilig, de USB Memory Stick maakt het transporteren en uitwisselen van data simpel. Neem presentaties, illustraties, foto's, muziek/MP3's en video's overal mee naar toe. Eenvoudig aan te sluiten via USB-poort op elke computer en past precies in uw zak! Uitwisselbare data tussen laptop en desktop, als ook tussen Windows, Linux en Mac via een USB-aansluiting. De ideale vervanging van een floppy disc. Rotterdam Rotterdam Rotterdam Prijswijzigingen i WC Alexandrium [I] (010 220 55 10) WC Zuidplein (010 480 70 10) Hoogstr. 141 (010 412 88 01) R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 (010 461 01 06) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Vlaardingen LiesveW 147 (010 435 90 61) n zetfouten voorbehoudetv Ptijs inctusief B T W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen meentelijke dienst. Wanneer het voorstel doorgaat, heeft dat zowel financiele als per- sonele consequenties voor de Stadswinkel (die de vergunningen verstrekt) en de politie. Deze ge- volgen zijn volgens de nota 'nog niet inzichtelijk' In de nota wordt verder gepro- beerd het aanbod van de Schie damse horeca beter te laten ont- wikkelen. De horeca krijgt op de Koemarkt, Land van Belofte/ Stadserfplein en de Grote Markt een prominente plaats. Deze gebie- den lenen zich volgens het Stads- kantoor goed voor de concentratie van horeca met terrassen. De ge meente Schiedam moet daarbij zelf een actieve rol gaan spelen om nieuwe horeca-ondernemers naar Schiedam te halen. De Horeca-nota wordt maandag 12 mei in de commissievergadering Bestuur en Cultuur in de Alei- dazaal besproken. Aanvang 20.00 uur. Na de behandeling start de in- spraakprocedure. SCHIEDAM - Cognac speelt van 9 mei tot en met 29 febru- ari 2004 de hoofdrol in de ba- kermat van de Hollandse jene- ver, het Gedistilleerd Muse um. Cognac en jenever heb ben meer met elkaar te maken dan men op het eerste gezicht zou denken. Na een bezoek aan de tentoonstelling en het proeflokaal is de bezoeker een ervaring en cognackennis rij- ker. Zout en zure wijn staan aan de wieg van de cognac. Vanaf de middeleeuwen verhandelen de Nederlanders het zeezout dat aan de Franse kust wordt gewonnen. In de streek rond Cognac wordt wijn gemaakt. De wijn is goedkoop en van slechte kwaliteit. Daardoor verzuurt deze snel en arriveert hij bedorven op de eindbe- stemming. De Nederlanders distilleren, dat wil zeggen 'branden', de wijn en zo ont- staat brandewijn, eau-de-vie. In de zeventiende eeuw bren- gen de Nederlanders distil- leerketels naar Frankrijk, zo- dat de wijn al in Frankrijk kan worden gedistilleerd. De tentoonstelling laat alles zien over de productie van cognac. De historische betrek- kingen tussen De Nederlan- den en de Charente komen uitgebreid aan bod. Het pro- ductieproces wordt uiteenge- zet van de keuze van de druif tot aan het mengen van de eau-de-vie's. Er zijn vele eti- ketten en vele exclusieve cog- nacflessen tentoongesteld. Proeven kan in het proeflo kaal. Tijdens Nationale Molendag, zaterdag 10 mei, zijn er tal van lekkernijen zoals ijs (van La Venezia) met drankjes, cho- colade (De Bonte Koe) en no- ten (Parti). SCHIEDAM - Hoe langzal het vriidagavond allemaal geduurd hebben? Tien, twintig seconden. Maar een enkele rukwind heeft in Schiedam wel de nodige schade veroorzaakt aan huizen en auto s. In Sveafors had de wind hetvoorzien op het dak van een aantal huizen. Dakpannen werden van de daken gesleurd en kletterden bovenop geparkeerd staande auto s.De brandweer had er vriidagvaond en zaterdagmorgen de handen aan vol. In Schiedam-Oost aan de Hogebanweg viel door de windechter een complete stelling om, waardoor de ravage amper te overzien was. Waarschi/nlyk waren de muurankers waarmee de stelling aan de flat zat niet diep genoeg gestagen, maar nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Het merendeel van de Schiedamse voetbalclubs is goed begonnen aan de nacompeti tie. Alleen DRGS dat een beslis- singswedstrijd verloor tegen fc Boszoom, 3-0, moet nu in mineur verder de nacompetitie in om haar positie in de zaterdagse vierde klasse te behouden. Excelsior'20 kwam in Gouda sterk voor de dag tegen Olympia, 1-3. Op jacht naar een plaats in de eer ste klasse van het zondagvoetbal speelt de ploeg van trainer Oscar Biesheuvel komende zondag in ei- gen huis de return tegen Olympia. Bij een positief resultaat (ook een klein verlies zou al genoeg zijn) volgt in de tweede ronde van de nacompetitie een dubbele wed- strijd tegen eersteklasser DHC. VVK speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd van de twee- kamp tegen Smitshoek. De ploeg van trainer John Schuurhuizen maakte bij Smitshoek wat benauw- de momenten door maar uiteinde- lijk werd de winst toch in de wacht gesleept, 1-2. Komende zaterdag wordt in eigen huis (14.30 uur) te gen dezelfde tegenstander ge- speeld. Bij een gunstige uitslag speelt VVK in de nacompetitie verder tegen de winnaar van de t weekamp YVV De Zwervers-B V- CB. Demos won zondag de eerste na- competitiewedstrijd om een plaats in de vierde klasse (zondag) van SVH, 1-3. Zondag 18 mei vervolgt Demos de wedstrijdreeks thuis te gen DVC en zou dan de uitgestelde promotie reeds kunnen vieren. Hermes DVS dat via de nacompe titie in de vierde klasse moet pro- beren te blijven, begon goed tegen SMV/Hillegersberg. De 2-0 thuis- winst lijkt voor de ploeg van trai ner Jerry Visser een goede basis om zich komende zondag tegen opnieuw SMV/Hillegersberg al veilig te spelen. Meer over de nacompetitie is te vinden op de sportpagina van deze krant. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft onderzocht wat de kansen zijn voor allochtone onder nemers in Schiedam. De resultaten van dit onderzoek zijn beslist posi tief te noemen. Wethouder Ton de Swart heeft on- langs een samenvatting van het on- derzoeksrapport uitgereikt aan de heer Kahramanoglu van het bedrijf Financial Euro Coach, een van de vele Schiedamse ondernemers die betrokken waren bij het onder zoek. De samenvatting van het on derzoek is naar alle allochtone on dernemers in Schiedam gestuurd. Ook de ondernemers- en winke- liersverenigingen en de banken in Schiedam hebben de samenvatting ontvangen. Dit is onder meer ge- beurd omdat gebleken is dat al lochtone ondernemers zelden lid zijn van een vereniging hoewel ze wel interesse hebben in samenwer- king, en meestal voor het in hun BERGWEG EN CEINTUURBAAN W Ji\ nl "*j PR0GRAMMA: A 1 B 13 00 13.30 uur Goiabada, Brazitiamis robii 13.30 14.30 uur ROTTERDAM, WERELDNIEUWS? met Brahim Bourzik (Migranten Omroep Rotterdam), Laurens Borst (Radio SmSEScI Rljnmond), Leo Pronk (Rotterdams Dagblad), Peggy Wijntuin (TV Rijnmond) k Co-host;AbdelllahRubio{Rotterdams Dagblad) I Sgjfyjpr 14.30 15.00 uur Goiabada, BrazliSaans ensemble 15.00 16.00 uur ROTTERDAM, WERELDCOMEDY? M -4W? met Richard Groenendijk (Cabaretler), Marcel Haug(The Comedy Factory), Tom Sligting (Stand-Up Comedian), Jerftza Toney (Stand Up Comedian) Co-host: Marc Floor (Rotterdams Dagblad) Optredende Stand-Up Comedians (finalisten Comedy School): Teddy Griffloen, Jelle Veerman, Bregt Verhagen 16.00 16.30 uur Goiabada, Srazihaai, ensemble 16,30 17.30 uur ROTTERDAM, WERELDMODE? met Sandra Cruden (Ontwerper), Richard Ouwerkerk (Wiliem de Kooning Academie), Geert Jan Renzen (ontwerper), Gyz la Riviere (winnaar Maaskant prijs 2002} Co host: Ellen Scholtens (Rotterdams Dagblad) 17.30 -18.00 uur Goiabada. Br diaaiw -asembie Muzlkaie omlijsting met medewerking van het Rotterdams Conservatorium onderneming te investeren geld beroep doen op familie en niet op een financiering via een bank. Schiedam heeft momenteel drie- honderd allochtone ondernemers. Bekend zijn de allochtone super- markt of bakkerij, maar ook in de dienstverlening zoals in verzeke- ringen en reisbureaus zijn steeds meer allochtone ondernemers te vinden met zowel allochtone als autochtone klanten. Ruim dertig procent van de startende onderne mers in Schiedam is niet van Ne- derlandse afkomst. Als startende ondernemer is het niet altijd even makkelijk om succesvol te zijn, maar het aantal allochtone onder- nemingen dat in Schiedam ook drie jaar na de start nog bestaat is hoger dan in andere steden. Onder nemers die de eerste jaren doorko- men hebben goede marktkansen en relatief weinig concurrentie in Schiedam. Mogelijkheden tot star- tersbegeleiding zijn ook aanwezig, het door de gemeente speciaal voor ondernemers bestemde Onderne- mersloket verstrekt hierover infor- matie. Over het algemeen blijken de allochtone ondernemers tevre- den over Schiedam als hun locatie. Rotterdam, Wereldmode? Antiques Sttynterior OrigineU Lloyd Loom stoelen Westhavenplaats 1-3131 BT Vlaardingen telefoon 010 - 460 20 44 SCHIEDAM - Het jaarover- zicht voor het nieuwe thea- terseizoen in Jeugdtheater de Teerstoof is weer te krij gen. Vanaf 7 mei wordt het jaarprogramma verstuurd en verspreid in Schiedam en omstreken. Vanaf 11 mei kan het gratis worden opge- haald in het jeugdtheater, de stadswinkel, bibliotheken, scholen en wijkcentra. Het jaarprogramma is een poster vol nuttige en interes- sante informatie voor groot en klein over het jeugdthea ter en de jeugdtheater- school. Tot 1 September kunnen kinderen lid worden van jeugdtheaterclub de Teerstoof via de bon in het jaarprogramma. De eerste twinig leden krijgen een tas met allerlei leuke cadeau- tjes. In het jaarprogramma zit ook een bon waarmee je je kunt opgeven voor de jeugdtheaterschool. De in- schrijftermijn hiervan loopt tot en met 1 September. SCHIEDAM - Geraniums, maar ook perk- en kamer- planten zullen te zien zijn op de Geraniummarkt die za terdag 17 mei neerstrijkt op het Bachplein. Normaal ge- sproken werd deze markt altijd de zaterdag voor moe- derdag gehouden, nu is ge- kozen voor de zaterdag erna waardoor meer handelaren mee kunnen doen. Ook bin- nen- en buitenmateriaal voor in de tuin zal te zien zijn en er wordt een demon- stratie bloemschikken gege- geven. Bloembakken kun nen gratis worden opge- maakt en 's middags is er kinderbleomschikken. De markt wordt gehouden op het marktterrein aan het Bachplein van 09.00 tot 15.00 uur. 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor inaar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Ja, ik profiteer van despeciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,- Naam:~ Straat: Postcode/plaats: Telefoon: Voorl.: Nr.: Qeboortedatum: m/v .Ingangsdatum* (i.v.m. control? bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1