schiedam k Het Stedelijk Museum wordt gerestaureerd 0 VERBOUWINGS UITVERKOOP m 1 ®USB maasstad ENGELEN Lente Jazz ontbeert bezoekers Spuien van waternet in de Spaansepolder Rotterdams Dagblad SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Schoon heids- ideaal If it Haastige beslissing wegens rijkssubsidie MARCO BORSATO OP SUPER AUDIO DiSTAM 5 Weekeinde A20 deels afgesloten Multi-Cultureel zomerfeest Heusdens in kopgroep WKdammen Debat waarden en normen Bezoekuren Vlietland Ziekenhuis Asp M af=: nieuuJE Lun-RnnoE Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 14 mei 2003 lOe Jaargang nr 20 SCHIEDAM - „We zijn ingehaald door tijdsdruk en willen wij rijkssubsidie krijgen dan moeten we nu haast maken zei wethouder De Swart gisteravond. Weg plannen voor nieuw- bouw van het Stedelijk Museum. Het museum wordt opge- knapt. Wethouder De Swart verraste de Schiedamse politiek met uitgewerkte voorstellen voor restauratie van het oude Sint Jacobs Gasthuis dat museum blijft 2400 DPI IUEGATIEF-/DIASCAMIMER PHOTOSMART S20xi yj J JBw www.kinorama.nl westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Mot do fluistorboot van Koronbours naar Dotroit VAN 11.00 TOT 17.00 UUR «rrr» mm JjT Sil! nj Mill fMMi Hi - Wl Gratis afhalen j Of bel gratis 0800-0642 V" Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam w n rMet koffie, thee, een glas wijn of lolly's voor de kinderen alleen kunnen wij u geen tevreden klant raaken. Daarom koop je een zonnescherm bij Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 marco borsato BERGWEG110 R'DAM Het krijgt een nieuwe kelderin- gang, meer expositieruimten en een klimaatbeheersing en beveili- ging. Maar dan wel metvliegende haast' wil de Kanjersubsidie bin- nenkomen. In november moet de restauratie beginnen en eind de- cember 2004 moet het werk klaar zijn. Zo zette de wethouder de politiek Schiedam onder politieke druk om de gevraagde 2,5 miljoen Euro uit te trekken. Wethouder Ton de Swart houdt van opschieten. „Heel, heel verheugend ben ik over deze voortvarende plannen", jubelde Anneke Elenbaas over de plannen van haar partijgenoot. De andere partijen gingen - schoor- voetend - mee. Alleen de PvdA met fractievoorzitter Maarten Groene (PvdA) had last van 'ge- mengde gevoelens'. Enerzijds blij met de concrete plannen, maar an- derzijds het gevoel buitenspel ge- zet te zijn door de haast. De be- NU N°OG MEER PROFtTEREN BIJ bE STAM NU! KORTINGEN VAN 40%, 50% en 60% LET OP: ALLES MOET WEG! OP OP! Wegens verbouwing nu bankstellen, eethoeken, woon- programma's, slaapkamers, matrassen en bodems, etc. etc. met hoge kortingen. Kom snel profiteren! Woonmall Alexandrium Watermanweg 33, Rotterdam, telefoon (010) 289 2121 POTOWERK, FOTOC AM ERA'S, DIG I TALE CAMERA'S, kr«mwm«H>», JgOMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE •Zeer gebruiksvriendelijke kwaliteits negatief-/ diascanner Scant 35mm negatief/positieffilms, ingeraamde dia's op een resolutie van 2400 dpi Batch scanning: scant in een opdracht een complete 35mm negatiefstrook 36-bits kleurdiepte Zeer teenvoudig aan te sluiten via USB Geschikt voor Windows 95/98/NT 4.0 en Windows XP NORMAAL 499.00 NU Rotterdam Rotterdam WC Zuidptein Rotterdam Hoogstr. 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 humW (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010 412 88 01) (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B-T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen bierbij te vervallen loofde uitgebreide discussie over het Museum werd hiermee ge- smoord. „Wij zijn dus indertijd op het verkeerde been gezet", zo hield hij de andere commissieleden voor. „Welnee", antwoordde De Swart „we hebben al rapporten zat gehad en zijn al vijf jaar bezig. En nie- mand wil toch die kanjersubsidie missen." 'Een geval van slikken of stikken', mokte wat raadsleden in de pauze. Maar de raad kan nog anders beslissen tot eind mei, de periode waarin deechte beslissing valt in de gemeenteraad. Daarom hield wethouder De Swart ook drie varianten voor. Een 'minimale' va riant van alleen het opknappen van dak, casco en isolatie. Daarnaast een 'vereenvoudigde' variant met de ingang op museumplein naast de pilaren, waardoor cafe Naks wel weg moet. Of de enige, 'echte oplossing', volgerts De Swart, die hij als 'ideale' oplossing aanprees. In deze topvariant komt een com plete entree onder het museum plein. Kelderruimten mag je niet zeggen, maar daar komt de majes- tueuze ingang met winkeltje en ca fe. Via deze entree begint de rou ting naar de uitgebreide zalen ook onder het maaiveld. Uitgangspunt is de Aula Tos" van het museum: dit middenstuk blijft een zaal voor openbare gelegenhe- den. Maar deze aula is een sta-in- de-weg voor de goede looproute door het museum. Architect Van Traa toonde op tekening dat met liften en nieuwe trappenhuizen er een logisch looproute te maken is te beginnen in de kelder annex in gang. Het gebouw blijft geheel in tact zonder aanbouw of glazen ser- res en de Rijksdienst voor Monu- menten is hiermee tevreden. „Bo- vendien ben ik een restauratie-ar- chitect en geen 'nieuwbouwer", zegt Van Traa die ook op het oude stadhuis werkt. Het Museum zal aanzienlijk wor- den uitbreid met zalen waar nu de pot en kantoren zijn. Bovendien zal de hele zolderverdieping, waar nu de opslag is, ook expositieruim- te worden. Het pand Hoogstraat 114 pal links van de ingang is aan- gekocht als kantoor. En pal tegen- over het museum zal de vroeger bioscoop Monopole worden ver- bouwd tot depotruimte met uitge breide klimaatregeling. Op de be- gane grond moet een grand cafe komen en in de topetage - met uit- zicht over het centrum - is een luxe kantoor gepland. Deze uitgebreide variant ('eigen- lijk de enige keuze' volgens De Swart) kost de Schiedam 2,5 mil joen Euro. Volgens Yorick Haan van de SP slechts een fractie 10 van wat nieuwbouw zou gaan kosten. Wel zal een dik half mil joen worden gehaald uit de reser- vepot van de vastgoedafdeling van de Gemeente. Het voorstel tot ver bouwing komt uitgebreid aan de orde in de gemeenteraad van mei. Het lijkt een goede kans van slagen te hebben, is op te maken uit de voorlopige commentaren van de meeste poiitieke partijen. Exclusief hoogtepunt woonbeurs Schiedam De fluisterboot brengt u op 24 mei a.s. van de woonbeurs in de Korenbeurs in Schiedam naar appartementengebouw Detroit. Van.af de penthouseverdieping kunt u genieten van het bijzondere uitzicht op de Nieuwe Haven. Nog dit jaar worden appertementen met soortgelijk uitzicht opgeleverd. SCHIEDAM - Acht- tot tienduizend bezoekers hebben afgelopen zaterdag de Nationale Molendag in Schiedam bezocht Koploper was Molen De Noord die zaterdag haar tweehonderdste verjaardag vierde mjranse sfeer. Bij deMuseummo/eri konden kinderen een molenspeurtocht doen en bij De Walvisch stonden de pannenkoeken klaar voor slechts vgftig eurocent Foto Roger van der Kraan Met zulk mooi weer kan het feest eigenlijk niet meer stuk. Scouting Franciscus-Lodewijkgroep, gevestigd aan de Lange Haven in het hart van het centrum, bestaat dit jaar 70 jaar en dat werd afgelopen zaterdag feestelijk gevierd. Na het vlotten bouwen was het dan ook dolle pret in de Schie. Het zal niemand ontgaan zijn dat de scoutinggroep feest vierde, want naast vele andere feestelijke activiteiten lieten alle leden van de groep ballonnen op. Foto Roger van der Kraan. SCHIEDAM - ONS zal van maan- dag 19 tot en met vrijdag 23 mei alle spuipunten (brandkranen) ge- legen in de Spaansepolder door- spoelen. De werkzaamheden star- ten vanaf 08.30 uur en nemen tel- kens een hele dag in beslag. Het gebied Spaansepolder wordt begrensd door de rijksweg, de Schie en de Strickledeweg. De in dit gebied gevestigde bedrijven kunnen door de werkzaamheden enige overlast ondervinden. In de stalen en gietijzeren waterlei- ding heeft zich in de loop der jaren een laagje ijzerslib gevormd. Bij AL MEER DAN 25 JAAR KEUKENS TEOEES S A NITAIR Barendrecht, Van 'I Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Gorinchem, Newtonweg 16, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-410181 - 62 32 00 www.engftleB-bv.nl het opendraaien van de kraan kan dit ijzerslib meekomen met het drinkwater. Bruin water is daar het gevolg van. Om goed en helder drinkwater te kunnen blijven leve- ren is spuien dus noodzakelijk. Tijdens het spuien kan de water- druk in de bedrijven iets lager wor den en kan er bruin water uit de kraan komen. Dit is echter van tij- delijke aard en niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. SCHIEDAM - De noordelijke rij- baan van de A20 richting Hoek van Holland is van vrijdag 16 mei 21.00 uur tot en met maandag 19 mei 05.00 uur volledig afgesloten vanaf het knooppunt Kethelplein (na afrit 10 Schiedam-Noord) tot Maassluis (afrit 7, naar de Laan 1940-1945). In ditzelfde weekend is de A4 van het knooppunt Bene lux tot het knooppunt Kethelplein voor al het verkeer afgesloten. Deze weekendafsluiting komt in de plaats van de werkzaamheden die gepland waren voor het week einde van 25 april. Omdat het in dat weekeinde regende, heeft Rijkswaterstaat besloten de werk zaamheden niet uit te voeren. In plaats daarvan gaat de noordelijke rijbaan nu in het reserveweekeinde van 16 mei dicht voor het verkeer. SCHIEDAM - Openbare Basis- school Het Startblok viert op vrij dag 23 mei voor de derde keer een Multi-Cultureel Zomerfeest. In de ochtend uren maken de leerlingen in kleine groepjes een reis over de wereldbol. Ze maken kennis met allerlei spelletjes van uiteenlopen- de culturen. In de pauze genieten de leerlingen in het speciale restau rant van heerlijke hapjes en drank- jes. Om ongeveer 11.00 uur is er een optreden van percussiespecialist 'Adrian' Hij zal proberen om alle leerlingen tegelijkertijd mee te la- ten doen. Van 11.30 tot 12.00 uur is er een spetterende multi-culture- le modeshow. 's Middags gaan de groepen 1 t/m 3 spelen in Fort Dra- kensteijn en de groepen 4 t/m 8 gaan op vlaggenjacht in het Bea- trixpark. Voor vragen met betrek- king tot het feest kan men terecht bij Debby Geeratz 473.78.89. (ma t/m wo). SCHIEDAM - Schie-dammer Ron Heusdens blijft uitste- kend presteren tijdens het we- reldkampioenschap dammen dat momenteel in het Overijs- selse Zwartsluis wordt geor- ganiseerd. Na negen ronden staat de speler van de Schie damse damclub Van Stigt Thans op een gedeelde tweede plaats. Samen met landgeno- ten Ton Sij brands en Kees Thijssen achtervolgt Heus dens op een punt de Russische koplopers Georgiev en Tsjizjov. Ron Heusdens heeft na negen ronden spelen reeds elf punten weten te vergaren. Ron Heusdens geldt als een outsider tijdens het mondiale titeltoernooi. Met zijn soms onorthodoxe spel weet hij echter regelmatig de handen van de damkenners op elkaar te krijgen. Maar niet iedereen is op voorhand overtuigd van de kwaliteiten van de aanval- lend dammende Heusdens. Ex-wereldkampioen Alexan der Schwarzman riep maan dag na een remise met Heus dens enigszins teleurgesteld: „Heusdens heeft echt hele- maal geen verstand van dam- men. Hij is een 'very lucky guy'-" SCHIEDAM - De Schie damse CDA-fractie organi- seert donderdag 15 mei een debat over waarden en nor men in de sport. Voor deze avond zijn de Schiedamse sportverenigingen uitgeno- digd. Het debat wordt ge- houden in sporthal Margriet in de vergaderruimte. Aan- vang 20.00 uur. SCHIEDAM - De bezoektij- den van het Vlietland Zie kenhuis zijn gewijzigd. Sinds afgelopen maandag is er sprake van een algemene bezoektijd van 15.30-19.30 uur voor het gehele zieken huis. Uitzondering op deze regel zijn de IC, kraam- en kinderafdeling waar de hui- dige bezoektijd ongewijzigd blijft. Met een eenmalige be zoektijd per dag streeft het ziekenhuis naar een klantge- richte, gastvrije en flexibele bezoektijdregeling waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met spitsuren in het verkeer, de schooltijden en etenstijd en anderzijds de privacy en de beschikbaar- heid van de patient zo min mogelijk verstoord wordt. De belangrijkste spelregels bij deze nieuwe regeling zijn: maximaal twee bezoe kers per patient; het bezoek dient de kamer te verlaten indien een specialist visite loopt of een onderzoek moet plaatsvinden; om bovenge- noemde reden kan de pati ent tijdelijk niet aanwezig zijn; rust en privacy zijn van belang voor het herstel van de patient en daarom kan een verpleegkundige aange- ven dat het bezoek vroegtij- dig beeindigd moet worden. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze spelregels iigt bij de patient, dan wel zijn directe familie en omgeving zelf. wet kto I a d 8 ft Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshon Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Ja, ik profiteer van de speciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. Naam: Straat: Postcode/plaats: Voorl.: Nr.: - m/v -Geboortedatum: Telefoon: .Ingangsdatum" (i.v.m. eontrole bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. 1 Rotterdam* Oagfctad m Ooms Makelaars 010 273 01 02 Anke Bodewes Makelaars 010 246 44 44 WWW.nieUWewarande.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1