schiedam Herziening erfpachtcanon schiet in verkeerde keelgat Canon J k ENGELEN VERBOUWINGS UITVERKOOP STUURIN WIN! De Teerstoof loopt weer als een trein Tienduizendste bezoeker CoBrA verwelkomd Acetify AL707 SHOWROOM ROTTERDAM Z0NDAG A.S. GE0PEND ii DVD CAR- NAVIGATIE d^SHOW Een lang weekend Luxemburg! Rotterdams Dagblad llJWFfUW,!:!.!,!.!:!! Bom slaatin'bij huiseigenaren Woudhoek Noord Ophaaldag huisvuil in Schiedam verschuift door Hemelvaartsdag Landen centraal op Willibrordus ni euuJ Di STAM 23 24 25 Kijksnelop de Droomreispagina in deze krant. Fietsen door Midden- Delfland Nieuwe hokken in de Driespan Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 21 mei 2003 lOe Jaargang nr 21 SCHIEDAM - De vereniging van huiseigenaren d'Ambachten heeft vorige week een brief gestuurd naar Wethouder Grond- zaken De Swart als reactie op de herziening van het erfpacht canon in Woudhoek Noord. Door de sterk stijgende grond- waarde zou de aankoopprijs volgens de vereniging van de grond de resterende hypotheekschuld overschrijden. De huis eigenaren noemen het nieuws over de herziening een tijdbom, omdat het bezwaartermijn zes maar weken bedraagt. maasstadfl Gratis afhalen www.maaslyceum.nl Tel. 010-41362 56 KOM IMAAR DE CANON DEMO-DAG IXUS 400 CANON DIRECT PRINT www.kinorama.nl Rotterdam Op donderdag 29 mei is IRADO in verband met Hemelvaartsdag gesloten. - Het huisvuil in zakken wordt op maandag 2 juni opgehaald ipv 29 mei - De huisvuilminicontainers worden op vrijdag 30 mei geledigd ipv 29 mei De minicontainers op de dag van lediging uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten. De huisvuilzakken op de ophaaldag niet eerder dan 05.00 uur doch uiterlijk om 07.45 uur in dichtgebonden KOMOkeurzakken buiten zetten. PRIJSDOORBR A AK! 17" A-MERK KWALITEITS TFT-SCHERM www.kinorama.nl X Xt mr t VAN 11.00 TOT 17.00 UUR m Met de fluisterboot van Korenbeurs naar Detroit A www.nieuwewarande.nl LET OP: O P O P Pe AJAK/FcY£MGOC-P- T4MP6M IK AOfT€&miKb. Ja, ik profiteer van de speeiale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. "1 S'.hiodam weekbladen w a k D I d "Hi Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolen8laan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 A 'Tegen deze (en nog komende) zeer onredelijke, buiten alle pro- porties staande verhogingen teke- nen wij als Vereniging van Huisei genaren D'Ambachten namens al onze gedupeerde leden bezwaar aan en wii eiserween hertaxatie van Particuliere school VMBO-T HAVO VWO Amsterdam Den Haag Hilversum Rotterdam Woerden OTOWERK. FOTOCAMERA'S. DICITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE MV-XIOOi POWERSHOT S50 a en beleef hoe u in een paar stappen uw digitale foto omzet in een fantastische fotoafdruk! CP300 WC Alexandrium I (Oosterhof) Tel.: 010 220 55 10 NV IRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon 262 1000 E-mail: info@irado.nl de grond op kosten van de Ge meente bij een onafhankelijke taxateur en een gedegen uitleg hoe men aan deze waanzinnig hoge be- dragen is gekomen.' Als voorbeeld noemen zij: 'het huidige canon van 1500 euro per jaar wordt ingaande 01 mei 2003 4150 euro per jaar, een stijging van maar liefst 277%'. De opstalwaarde, beweert de ver eniging, van de op de onderhavige stukken grond gebouwde percelen mag namelijk niet gekoppeld wor den aan de grondprijs, ook al zijn de huizenprijzen van deze premie A woningen bijna verdubbeld. „En weet de Gemeente Schiedam zich nog te herinneren waarom er des- tijds premie A woningen zijn ge- bouwd en door wie ze gekocht konden worden? Juist, door perso- nen met een niet al te ruime beurs. Een opstal 'drukt' juist meestal de grondprijs, omdat de grond niet meer los verkocht kan worden." Volgens de vereniging zijn de kos ten van een willekeurig perceel nu inmiddels gestegen van 28.000 gulden in 1988 tot 60.000 euro (3e erfpachtcanon herziening) in 2003, die volgens hen een stijging grond- waarde 357% laat zien. Ze vinden dat ze verkeerd zijn voorgelicht op de site van de ge meente: „Het enige wat men leest is hoe mooi en fijn het wonen in Schiedam is en wij vermoeden dat de meeste bewoners daar echt an- ders over denken, gezien de leeg- loop van Schiedam. Aansluitend aan een schrijven van een van onze leden aan u kunnen wij inderdaad bevestigen dat het merendeel van de bewoners van de wijk d'Am bachten jaarlijks/tweejaarlijks veel geld kwijt is aan het op peil houden van hun bij de Gemeente Schie dam gehuurde grond, alsmede het op eigen kosten verhelpen van ri- oolbreuken door het 'verdwijnen' van de door hen gehuurde grond. De Gemeente Schiedam heeft wel de brutaliteit om bij ophoging van de openbare straten de bewoners een nota te sturen voor het op- nieuw aansluiten op de gemeente- lijk riolering. Vanaf de bouw van deze wijk in 1983 kunnen al die ei- SCHIEDAM - In een uitverkochte Grote Kerk werd afgelopen vrijdagavond de muzikale voorstelling 'Liduinagebracht. Ruim vijfhonderd toeschouwers hadden een plekje weten te bemachtigen in de kerk waarspeciaal voor deze avond een vier meter hoog podium was opgetrokken. In een serie van twaalf visioenen werd in beeld en muziek het verhaal van stadsheilige Liduina verteld die op jonge leeftijd ten val kwam op het ijs en daardoor op bed kwam te liggen. Van hemde en verre kwam men naar de jonge Liduina omdat zij een van de eerste 'zieners' was. Het is de bedoeling 'Liduinaeen jaarlijks terugkerendspektakel te laten worden in Schiedam. De animo onderhet publiek lijkt daar in ieder geval wel voor te zijn. Foto Roger van der Kraan gen werkzaamheden oplopen tot enkele tienduizenden guldens per huishouden, hetgeen eigenlijk door de verhuurder verholpen had moeten worden. Aangezien de si- tuatie en de schrijnende gevallen in Schiedam Noord u vast wel be- kend zijn, hoeven wij hiervan geen nadere uitleg te verstrekken", wordt hieraan toegevoegd. De vereniging dreigt met grof ge- schut, zoals de Arrondisements- rechtbank, de pers, het spreekrecht voor de gemeenteraadsvergade- ring enzovoort. Ze geven ook aan open te staan voor een gesprek met de gemeente op voorwaarde dat zij serieus worden genomen. Zo hoopt de vereniging de hoge tarie- ven terug te brengen tot een nor- maal niveau. Tot slot doet de ver eniging een verzoek aan de ge meente om de reeds aangeschre- ven leden van de vereniging van huiseigenaren d'Ambachten niet te houden aan het beslissingstermijn van zes weken tot de kwestie 'naar behoren' is opgelost. w& mm <t Onderdeel von de 0NS Groep Resolutie: 1280x1024 16,7 miljoen kleuren 0,26mm dot pitch Menu via On Screen display TCO'99 'A Vision For Performance' NORMAAL 599.00 Rotterdam WC Alexandrium [Ij (010 220 55 10) Rotterdam WC Zuidplein (010 480 70 10) Rotterdam Hoogstr. 141 (010 412 88 01) R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 (010 461 01 06) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Vlaardingen Liesveld 147 (010 435 90 61) Prijswijztgingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbtj te vervallen - *4 SCHIEDAM - Een kleurrijke Co- BrA-agenda en -kalender vielen afgelopen donderdag bij de Schie- damse Ceciel de Vries in de schoot toen zij een bezoek bracht aan het Stedelijk Museum. Wat een onop- vallend bezoek had moeten zijn, werd er een met toeters, bellen, een foto en verrassingspakket. De Vries bracht het bezoek aan het museum, waar sinds 29 maart de tenstoonstelling 'CoBrA: de kleur van vrijheid' te zien is, samen met de clienten van activiteitencentrum De Steeg. Rond 13.00 uur werd de nietsvermoedende bezoekster daar bij de ingang verwelkomd door di- recteur Diana Wind en een foto- graaf. 'CoBrA: de kleur van vrij heid' is nog tot en met 28 Septem ber te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Foto Roger van der Kraan Al MEER DAN 25 JAAR SCHIEDAM - Het jaarlijkse pro ject van de St. Willibrordusschool is weer van start gegaan. Bassie en Adriaan openden het project en lie- ten de kinderen direct ail met ver- schillende landen kennismaken. Ook moesten twee groepen het te gen elkaar opnemen en werd er een quiz gespeeld. Twee weken lang gaat het op school over landen. IeT dere klas heeft een land gekozen en de kinderen gaan daar over pra- ten en er alles over opzoeken. Aan het eind van deze twee weken zal het geheel worden afgesloten met een tour door de school. Het is de bedoeling dat elke klas het lokaal inricht, zodat het echt op het geko zen land lijkt. Barendrecht, Van '1 Hoffsliaal 8, 010 - 482 52 71 Gorinchem, Newtonweg 16, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www,engeien-bv.nl| Exclusief hoogtepunt woonbeurs Schiedam De fluisterboot brengt u op 24 mei a.s. van de woonbeurs in de Korenbeurs in Schiedam naar appartementengebouw Detroit. Vanaf de penthouseverdieping kunt u genleten van het bijzondere uitzicht op de Nieuwe Haven, Nog dit jaar worden appertementen met soortgelijk uitzicht opgeleverd, Ooms Makelaars 010 273 01 02 Anke Bodewes Makelaars 010 246 44 f Waarom praten onze klanten X al 5 jaar tevreden over onsl? Omdat zij ook wel zien wat een ellende u aan de gevel heeft hangen! Kom maar eens goede zonwering kijken bij: Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 NU NOG MEER PROFITEREN Bij DE STAM NU! KORTINGEN VAN 40%, 50% en 60% Wegens verbouwing nu bankstellen, eethoeken, woon- programma's, slaapkamers, matrassen en bodems, etc. etc. met hoge kortingen. Kom snel profiteren! Woonmall Alexandrium Watermanweg 33, Rotterdam, telefoon (010) 289 21 21 VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MEI MEI MEI SCHIEDAM - Een ongeveer vijftien kilometer lange fietstocht door Midden-Del- fland is uitgezet voor zondag 25 mei. Deelnemers kunnen op twee locaties tussen 10.30 en 11.00 uur starten: bij de hoofdingang van heemtuin 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark in Schiedam (tegenover de kinderboerde- rij) of bij Museum Oud Overschie, Hoop doet leven in de Overschiese Dorps- straat 136-140 in Overschie. De tocht zal ongeveer twee a drie uur in beslag nemen en deelname is gratis. Bij de start krijgen de deelnemers een routebeschrijving uitge- reikt. De tocht kent drie stopplaatsen en gaat onder andere naar het oer- Hol- landse dorpje Overschie waar de deelnemers een rondleiding door het muse um en een versnapering kunnen krijgen. Vervolgens wordt langs en door uitge- strekte weilanden, rustige natuurgebieden en veelzijdi- ge recreatiegebieden van Midden-Delfland gefietst. De tocht eindigt bij de ach- teringang van Heemtuin 't Hoefblad met een kopje kruidenthee en een aanden- ken. Voor meer info: 631 52 89. SCHIEDAM - In dieren- park Driespan, bij verpleeg- en reactiveringscentrum Driemaasstede, vindt 22 mei een feesteiijke presentatie plaats van de nieuwe dieren- verblijven. Dankzij sponsor- gelden hebben de konijnen een nieuwe flat, de vogels een nieuwe voliere en de kip- pen een prachtige nieuwe ren met nachthok. Leerlin- gen van Rijnmond Bouw, een opleidingscentrum van Stichting Bouwend Rotter dam, hebben de dierenver- blijven en vier parkbanken vervaardigd en geplaatst. 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Naam: Straat: Posteode/plaats: Telefoon:- Voorl.: Nr.: - m/v _'Geboortedatum: Ingangsdatum": (i.v.m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. H" Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1