schiedam College Schiedam zet in op banen in veiligheid \ht rsactie 0% kortin - irado Veiligheid staat voorop Binnenstad onderwerp van gesprek DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND WS IP. Excelsior'20 en sc Spaland promoveren Rotterdams Dagblad -MZm Exdusiever?! Hoezo exdusiever? np meubelen i m Mil/Mill^ MB 73M°) TjMmmj W.P Ophaaldag huisvuil in Schiedam verschuift door Pinksteren Programma De Graauwe Hengst Bloemen- seance Inschrijfdag Direkt Schiedam 'Ons Mannenkoor' in Grote Kerk Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 4 juni 2003 lOe Jaargang nr 23 ilsjEp^WPi Ncms- {\$l $Zmc TOT .00 UUR OPEN J SCHIEDAM - Het college van Schiedam wil meer banen cree- ren in de sectoren 'schoon, heel en veilig'. Met ingang van 2004 is het college van plan 400.000 euro uit te trekken om 15 gesubsidieerde in- en doorstroombanen (ID-banen) in de vei ligheid om te zetten in reguliere banen. Bovendien wil het col lege binnen de beschikbare ID-banen werken aan een accent- verschuiving, waardoor op termijn Schiedamse 'lD-ers' vooral in de sectoren 'schoon, heel en veilig' werkzaam zijn. Mieuwsgierig geworden? Bekijk onze mega advertentie in deze krant op 18 juni 2003! Maasbouievard 100 3063 IMS Rotterdam Tel. 010 4020700 Fax: 010 4136393 Bekijk ook onze website: www.tropicana.nl DVD-SPELER SD-616 DVD iMHiiH 2e Pinksterdag open, 10.00 -17.00 uur maasstad _I_Jl JL m 1 1 *1 W T Gratis afhalen 8-voudige DVD-SPELER CD-RW BRANDER - Het huisvuil in zakken wordt op don- derdag 12 juni opgehaald ipv 9 juni - De huisvuilminicontainers worden op dinsdag 10 juni geledigd ipv 9 juni Of bel gratis 0800-0642 V Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) 1 Schiedam weekbladen Hoogstraat 137 Schiedam 010-426 82 25 www.e-motions.info BERGWEG EN CEINTUURBAAN Zoals bekend hebben de rijksbe- zuinigingen ingrijpende gevolgen voor de in- en doorstroombanen in Schiedam. Hierdoor zal in 2004 het aantal gesubsidieerde ID-ba- nen terug gebracht moeten worden van bijna 400 naar 300. Het colle ge wil daarom zoveel mogelijk ID- banen omzetten in reguliere banen en richt zich daarbij met name op banen in de veiligheid. Hierbij wordt onder meer gedacht aan ba nen in de zogenaamde 'lichtblau- we brigade'. *toOTOWERK, FOT COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE Interne IDE DVD-speler die past in iedere computer 16x DVD en 48x CD Retail verpakking inclusief software Ondersteund de volgende discs: DVD-R, DVD-RW (optie), DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Video-CD, CD-i, Photo-CD, CD-EXTRA, CD-TEXT SAMSUNG Tj/Tj NORMAAL 69.99 Nil lum [I] www.kinorama.nl Rotterdam Rotterdam WC Zuidplein Rotterdam Hoogstr 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010 412 88 01) (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) Prl)swt|ziglngen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T W Alle voorgaande aanbied-ngen komen merbg te vervailen Usselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Wethouder Lepidis: „Schiedam heeft 340 ID-banen, de voormalige Melkertbanen. Maar er is op het moment een vacaturestop, vanwe- ge de bezuinigingen van het Rijk. Van de 340 banen zijn er 68 in dienst gemeente. De overige banen hebben andere werkgevers, voor- namelijk instellingen zoals bij- voorbeeld Stichting Welzijn. Wij zetten nu 15% tot 20% om in regu liere banen. Ons besluit is hopelijk een voorbeeld voor andere organi- saties om de ID-banen om te zet ten." Het college heeft gekozen voor re guliere banen in de veiligheid, om- dat het onderwerp veiligheid hoog op de agenda staat. „In de 'licht- blauwe brigade' worden reguliere banen ingezet. Deze brigade houdt toezicht in de wijken, zodat deze schoner en veiliger zijn. Zij maken bij voorbeeld melding van een stel vuilniszakken die op straat zwerft. Een deel van deze toezichthouders krijgt bevoegdheden en kan verba- liseren, maar daar zijn wel bepaal- de eisen aan verbonden. Anderen hebben de mogelijkheid om snel hulp in te schakelen van gezagheb- bers." Naast het omzetten van de banen wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld. Sa- men met bedrijven en instellingen die ID-werknemers in dienst heb ben wil de gemeente afspraken maken en convenanten sluiten over het aantal regulier te maken banen, het minimum en maximum aantal banen per sector, de finan ciering daarvan en meer. Om zo optimaal mogelijk op de sti- muleringsregeling in te spelen wordt een helpdesk voor werkge vers en werknemers bij de afdeling BGS/ Arbeidsintegratie opgezet. Deze helpdesk biedt informatie en actieve begeleiding. Een grote groep werknemers zal blijvend op ID-banen aangewezen zijn. Ande re mogelijkheden voor gesubsidi eerde arbeid bieden voor hen geen mogelijkheden. Voor deze werk nemers wil het college van Schie dam op termijn ongeveer 100 ID- banen voor deze groep werkne mers blijven reserveren. Voor de overige ID-banen wordt een doorstroom-carrousel opgezet. Dit wil zeggen dat werkgevers al- leen maar subsidie voor werkne mers kunnen ontvangen als vol- doende perspectief op doorstroom gegarandeerd wordt. Hierbij valt te denken aan (financiering van) het aangaan van leerwerktrajecten, be- taalde stageplaatsen met als doel binnen een afgesproken termijn, uiterlijk binnen 2 jaar, de werkne- mer te laten doorstromen naar een reguliere baan. De gemeente wil ook een aantal experimenten aangaan om te ko- men tot een verhoogde uitstroom naar regulier werk voor werkne mers met een gesubsidieerde baan. Zo wordt het als gevolg van veran- derde regelgeving mogelijk om werkgevers een variabele vergoe- ding te bieden op de loonkosten. Hierdoor wordt een gedeelte van de loonkosten (de zogenoemde in- verdien capaciteit van de werkne- mer) door de werkgever zelf be- taald. Binnen het beschikbare bud get kan deze manier van werken (financiele) ruimte bieden voor de financiering van uitstroomgerichte trajecten. Om voor werkgevers zoveel mo gelijk een positief klimaat te cree- ren waarin hun aarzelingen om ID- banen regulier te maken om te zet ten in een actieve opstelling wordt een onderzoek ingesteld. Hierbij wordt aan werkgevers die voor 1 oktober 2003 de hun toegekende gesubsidieerde ID-baan (banen) omzetten in een reguliere baan een (extra) Wiw-detacheringsplaats aangeboden tegen gereduceerd ta- rief. Voor dit experiment stelt de gemeente maximaal 50 Wiw-ba- nen beschikbaar. westblaak 180 postbus 1685 3 OOO br rotterdam SCHIEDAM - Zo mak als een schaap was de kudde van kinderboerderij't Hoefblad afgelopen zondag toen de dikke wollen vacht er af ging. Onder een stralend zonnetje had de vaste schapenscheerder van de kinderboerderij in het Beatrixpark enorm veel bekijks en werd er weer een gezellig feest van gemaakt. Kraampjes en verschillende activiteiten voor de kinderen maakten het voor vooral mensen met jonge kinderen aantrekkelijk even het park aan te doen. Om even na vieren werd de stekker er uit getrokken en waren alle schapen weer zo licht als een veertje. Wel zo lekker nu de warmte eindelijk een beetje lijkt door te zetten. Foto R°9er van der Kraan Bij deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 itotiiiiii fctrtui ...Kijk snel verder in deze uitgave Op maandag 9 juni is IRADO in verband met Pinksteren gesloten. De minicontainers op de dag van lediging uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten. De huisvuilzakken op de ophaaldag niet eerder dan 05.00 uur doch uiterlijk om 07.45 uur in dichtgebonden KOMOkeurzakken buiten zetten. NV IRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon 262 1000 E-mail: info@irado.nl de 0HS Grdtp SCHIEDAM - Na weken regen is het dan eindelijk zover. Lekker terrasjesweer! Het was het wachten waard. Veel Schiedammers genieten in eigen stad van het zonnetje, zoals bij het terras op het water bij Estrella Galicia aan de Lange Haven. De parasolletjes en de tuinmeubelen komen weer uit de schuur, de zonnebrillen en de zonnebrand uit de kast. En het vrije dagje vanwege de Hemelvaart kwam dan ook vele zonaanbidders niet slecht uit. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In podium- cafe De Graauwe Hengst treden donderdagavond 5 juni Erik met zijn vrienden de kroonluchters uit het pla fond. De vrijdagavond is voor de maandelijksesuperjam-par- tij, min of meer geregeld door Martijn, Barto en Leon....dus neem je gitaar en trommelstokjes maar mee. Zaterdagavond 7 juni wordt er niets minder ver- wacht dan de enorm swin- gende, dynamische band Brassa. Deze band met ge- deeltelijk Surinaamse roots (brassa betekent knuffel) heeft zich vooral weten te onderscheiden door de on- uitputtelijke energie van de sympathieke leadzanger. SCHIEDAM - Spirituele Vereniging Harmonia houdt donderdag 5 juni een bloe- menseance onder leiding van Diana Veer. Aanvang is 19.45 uur in wijkcentrum Wibautplein 165. Toegang is vijf euro. Voor inlichtingen: 427 09 83. SCHIEDAM - Direkt Uit- zendbureau organiseert vrijdag 13 juni een geza- menlijke inschrijfdag in de filiaien Zoetermeer, Den Haag, Schiedam, Spijkenis- se, Dordrecht en drie filiaien in Schiedam. De kracht in de organisatie is no-nonsense: niemand de deur uit zonder baan. De in schrijfdag is vooral bedoeld om kennis te maken met de direkte aanpak en de Direkt organisatie. Het Schiedamse filiaal van Direkt Uitzend- bureau is te vinden in de Oranjestraat 13. OP T (2.0TTERP4MSE STRAMP AAN D£ MAS,., SCHIEDAM - Excelsior'20 en sc Spaland hebben afgelopen zondag de nacompetitie feestelijk kunnen afsluiten. Excelsior'20 versloeg in de finale van de nacompetitie Al- phense Boys. Op neutraal terrein in Gouda, on der de ogen van een grote schare Schiedamse fans, werd met 2-0 ge- wonnen. De winst betekent voor Excelsior'20 dat men na een jaartje tweede klasse direct verder op- stoomt naar de eerste klasse. In de beslissingswedstrijd tussen sc Spaland en HWD moest er een verlenging aan te pas komen. In de doelpuntrijke maar ook tumultueu- ze wedstrijd op het veld van SVDPW werd uiteindelijk aan het langste eind getrokken door sc Spaland, 4-3. SCHIEDAM - Het wekelijkse in- loopconcert op zaterdagmiddag in de Grote Kerk van Schiedam wordt aanstaande zaterdag ver- zorgd door Mannenkoor 'Ons Koor', Sommelsdijk onder leiding van Willem Chr. Meijboom. Op het programma staan onder an dere 'Kyrie en Gloria uit Rheinber- ger', 'Ave Verum', 'O isis und Os- irus' en Jacobs's Ladder' Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is vrij. Spaland ontworstelt zich door deze overwinning uit de veelal regiona- le vierde klasse en gaat haar geluk nu beproeven in de derde klasse. Meer over de promotie van Excel sior'20 en sc Spaland op de sport- pagina van deze krant. IK KAN M'N Z£NP£J2 NI£T VIND£N.' 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Ja, ik profiteer van despeciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. Naam: Straat: Posteode/plaats: - Telefoon: Voorl.: Nr.: m/v .Geboortedatum: Jngangsdaturrf (i.v.m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. KLARE TAAL 1 Rotterdam* Dagblad J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1