schiedam Geen harde bewijzen tegen Schoenmakers - -C TCR organiseert 12e avondfietsvierdaagse Jt ■UBtaw.H.i.i.ur Nieuw Titanium Geen duidelijkheid over pornosite-bezoek XONIX 00 Pbrr Play-in met leerlingen St. Radboud en Opmaat -L v D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Rotterdams Dagblad Geen dieet, nooit meer dik! ®USB Ml Goed mogelijk dat hij die sites heeft bezocht' Activiteiten Thurlede ACTIE! A T7TTTFI Sportiever?! Hoezo sportiever? Reunie Dominicus Savioschool WONEN IN HET LLOYDKWARTIER i 15 jaarfeest in Schiedam Verkoop afgeschreven boeken Mini-beurs bij Harmonia Herenmode Coster verhuisd AnneTakens signeert kinderboek Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 11 juni 2003 lOe Jaargang nr 24 maasstad SCHIEDAM - 'Harde bewijzen rondom het 'pornosite be- zoek' van ex- wethouder Schoenmakers ontbreken, maar het is goed mogelijk dat wethouder Schoenmakers het wel heeft ge- daan'. Dat is een conclusie die kan worden getrokken uit het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het college door Deloitte Touche naar de steeds disfunctionerende compu ters van de voormalige wethouder. €1000,- retour VANAF €50,- VADERDAC-TIP USB HORLOGE 128Mb Mieuwsgierig geworden? Bekijk onze mega advertentie in deze krant op 18 juni 2003! Maasboulevard 100 3063 ISIS Rotterdam Tel. 010 4020700 Fax: 010 4136393 Bekijk ook onze website: www.tropicana.nl ksk m maassta* Gratis afhalen WONEN OP Z'N ROTTERDAMST M£W BALIS PL£AS£.. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Schiedam vt T j. westblaak 180 postbus 1B8B 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Er is een optreden van Kilshannig, de huisband van folk club 'No Frontiers' zaterdag in 'De Serre' bij Thurlede. De aan- vang is om 20.30 uur. De entree bedraagt 2,50 euro en voor leden van de Folk Club 'No Frontiers' is het optreden gratis. Maandag 16 juni worden de bewo- ners van Thurlede die op vakantie gaan uitgezwaaid. Er gaan name- lijk een aantal bewoners en bege- leiding op bewonersvakantie naar Eerbeek. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur vertrekken de vakantie- gangers naar hun vakantiebestem- ming. oproepen. Onduidelijkheden vindt het college van geen belang en be- Er zijn 1700 vieze plaatjes op zijn computers zijn aangetroffen onder zijn naam en paswoord, die zorgde voor het computerprobleem. Maar het is niet hard te maken of Schoenmakers dit heeft gedaan of een ander. Desondanks vindt het nieuwe Schiedamse College het wel welletjes. Ze hebben, naar ei- gen zeggen, al genoeg tijd verspild aan de 'hetze' rondom het pornosi te-bezoek. Het college b en w wil geen verder onderzoek instellen of stappen on- dernemen. De reden voor het de fect van de computers is achter- haald en de wethouder heeft zelf ontslag genomen. Daarmee zijn hun vragen beantwoord. Ondanks dat de resultaten van het onderzoek bij velen juist alleen maar vragen De permanente Maagband, v.a. 15 kilo overgewicht. - U volgt geen dieet, kunt nooit meer teveel eten, maar wel gewoon leven - Geen zichtbare littekens - 24-Uurs opname - Chirurg bepaalt of de Maagband wordt geplaatst - Plaatsing mogelijk binnen 1 week in een Academisch Ziekenhuis PER MAAND GRATIS ADVIES IN: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Maastricht en Ridderkerk (010)4955250/(0180)487215 Body>""*» Oranjestraat 34a, 2983 HT Ridderkerk, www.bodysereices.nl Behaalt u het geitelde doe/, Oeldig Um 30 augustus 2003 Vraitff naar <fe voorwaatden. Bert Koppen is 3 jaar geleden 43 kilo afgevallen met de B.I.B. Maagballon. Na verwijde- ring van de Maagballon kwam er toch na een maand 5 kilo bij. Om slank te blijven heeft Bert toen besloten om een Maagband te laten plaatsen. FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S. CAMCOR COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS. SCANNERS EN TELEFONIE Modieus vormgegeven Quartz-horloge met ingebouwde opslagcapaciteit van 128Mb De eenvoudigste manier om data-, foto-, video- en audiofiles op te slaan zonder gebruik te maken van floppy disk of CD Met de USB kabel direct aan te sluiten op elke computer, notebook of PDA die voor- zien is van een USB-poort. Ondersteund Windows CE, 98SE, 2000, ME, XP, Linux 2.4 of hoger, MAC OS 8.6 of hoger. NORMAAL 199.00 NU 79. WC Alexandrium [I] WC Zuidplein 141 Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010412 88 01) (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) Tropicana roept op de tijdverspilling en op hun prioriteit om een stad te bestu- ren. Schoenmakers wil wel degelijk ju- ridische stappen ondernemen. Hij vindt dat zijn goede is aangetast. Hij heeft vanaf het begin ontkent en hij ziet het onderzoek alleen maar als een bevestiging dat hij het niet heeft gedaan, omdat ze het niet kunnen hardmaken. Lees verder op de binnenpagi- na's van deze krant. SCHIEDAM - In deze krant viel vorige week een uitgebreid verhaal te lezen over de zoektocht naar en- kele nog 'vermiste' leerlingen uit de zesde klas van de Dominicus Savioschool gedurende het leerjaar 1977-1978. Het verhaal miste zijn uitwerking niet want inmiddels is de lijst met nog gezochte klasgeno- ten geslonken naar drie! Op dit moment wordt door de ex-klasge- noten nog gespeurd naar Michel van Leeuwen, Marcel Bunte en Jo- landa Boutkam(p). Ook leerlingen die tijdens een eerder leerjaar van deze klas deel uit maakten, kunnen zich melden. Zijzelf of iedereen die enige infor- matie over de nog vermiste Domi nicus Savio-leerlingen kan geven, wordt nogmaals gevraagd contact op te nemen met Bas Huiskens, (010) 273 13 69, 06-245 410 20 of via e-mail: domsavio78@hotmail- .com. SCHIEDAM - Hetzater weer op afgelopen vrijdag. Trots wandelde de Schiedammers over de eindstreep. Datbetekende ook voor dit jaar weer dat er een einde was gekomen aan vier avonden ontspannen wandelen, tijdens de Schiedamse Avondvierdaagse. Nu moeten de Schiedammers weer wachten op volgend jaar. Net als ieder jaar deden ook dit jaar tlmk wat verenigingen mee en ook individuele wandelaars en er werden bloemen uitgedeeld. Foto Rogervan derKraan w k b J 4 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabahshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Lange Kerkstraat 26 ZIE NIEUWSPAGINA ELDERS IN DEZE KRANT WATERWEG - Muziekvereni- ging St. Radboud en muziekcen- trum Opmaat organiseren zatedrag 14 juni tijdens de Evenementen- week een play-in. Onder het motto 'meespelen in een echt orkest' kunnen leerlingen van Opmaat meedoen met het uitgebreid leer- lingenorkest van St. Radboud. Van 13.00 uur tot ongeveer 14.45 uur zal het orkest repeteren en om 15.00 uur zal een uitvoering wor den gegeven, onder leiding van di ligent Chris Leenders. Deze play-in wordt gehouden in het gebouw van muziekcentrum Opmaat aan de Meidoornstraat 30 in Vlaardingen en is uiteraard vrij toegankelijk. De muziekstukken die worden ingestudeerd en uitge voerd zijn onder andere 'King Ar- Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden, Prijs inclusief B.T.W Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen WATERWEG - Nog maar net uit- gewandeld in de avondvierdaagse? Fietstoerclub Rijnmond organi seert van maandag 16 tot donder- dag 19 juni 2003 voor de twaalfde maal het alternatief op de fiets. Vier avonden lang zijn er fiets- tochten uitgezet van 50 en 25 kilo meter lengte door het Rijnmondge- bied en het Westland. Toerclub Rijnmond heeft voor haar routes een nieuw vertrekpunt gevonden. De start vindt in tegenstelling tot voorgaande jaren nu plaats bij soft en honkbalvereniging Schiedam in Sportpark Bijdorp. Vanuit de Mar- griethal is deze lokatie te bereiken door parallel aan de A20 te rijden in oostelijke richting. Eenmaal op het fietspad ligt de start 300 meter aan de rechterzijde. De fietstochten van TCR zijn vol- ledig uitgepijld maar er is daarbij ook nog een uitgebreide routebe- schrijving voorhanden. Er kan in de avondfietsvierdaagse gestart worden van 18.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen heeft vervolgens tot 21.30 uur de tijd om de afstand af te leggen. Eventueel kunnen deel- nemers per dag van afstand (25 of 50 kilometer) wisselen. Ook kan men er bijvoorbeeld voor kiezen een enkele avond mee te fietsen. De eerste avond fietsen de deelne- mers de Delftroute en wordt het Midden-Delfland doorkruist. De tweede avond wordt via de Bene- luxtunnel richting Rhoon gefietst. De derde avond vormen de Acker- dijkse plassen het decor voor de rondrit en op de slotavond wordt de Broekpolder en de Nieuwe Wa- terweg aangedaan. Deelnemen kost 4 euro per persoon. Wie zich gedurende de voorinschrijving aanmeldt, krijgt een euro korting. Informatie: Henk Gusman, (010) 471 03 12, ofinfo@tcrijnmond.nl. Foto Roger van der Kraan - i- f'ekv/iTv thur', een muzikaal verhaal uit de tijd van de Ridders van de Ronde Tafel, waarbij ook filmbeelden te zien zullen zijn; 'Easy Pop Suite', met swingende en ritmische klan- ken en muziek uit de film 'The Lion King', met bekende muziek van onder andere Elton John. Op 14 juni om 15.00 uur zijn gei'n- teresseerden welkom in het mu ziekcentrum Opmaat in Vlaardin gen. Tevens een leuke gelegenheid om kennis te maken met een echt (leerlingen)orkest en met de ver- schillende mogelijkheden om een muziekinstrument te leren bespe- len. Muziekvereniging St. Radboud bestaat uit een harmonie-orkest, een leerlingenorkest en een koor (Promskoor Schiedam) en heeft een eigen verenigingsgebouw aan de Kerkweg 46a in Schiedam- Kethel. Het harmonie-orkest en het leerlingenorkest kunnen op diverse plaatsen nieuwe leden gebruiken, zowel beginnende als gevorderde muzikanten. Bij het Promskoor worden met name nog mannen- stemmen gevraagd. Voor meer in formatie over St. Radboud kan men contact opnemen met Jos Over de Vest, telefoonnr. 010- 4701443 of via de website: w w wsintradboudnl SCHIEDAM - 't Maasboulevard- feest is een van de grootste gratis te bezoeken evenementen voor jong en oud in het Rijnmondgebied. Het 15e feest zal gaan plaatsvinden op 20, 21 en 22 juni en tal van grote artiesten zoals Gotcha!, Silkstone, Vader Abraham en Corry Konings zullen te zien zijn op het feest. Vrijdagavond wordt het feest ge- opend met diverse dansdemonstra- ties. Verder zal er deze avond een groot dartoernooi plaatsvinden met op het podium bands zoals De Bik- kels en De Juf. Op zaterdag zijn er tijdens het dag- programma tal van activiteiten, waaronder theateracts, een kinder- dorp, springen vanaf 50 meter hoogte en een grote snuffelmarkt. Aan het einde van de middag zal het Popfestival beginnen met bands zoals Gotcha!, die nu een hit heeft met 'je moet je bek houwe'. Verder zullen er onder andere op- tredens te zien zijn van Silkstone, Luie Hond, T99, The Dicemen, The Coboys of the Sky en Cuban Heels. Vorig jaar waren nog Relax en Beef te zien. Zondag is de traditionele familie- dag met weer diverse activiteiten. Meer informatie over 't Maasbou- levardfeest: www.maasboulevard- feest.nl. WATERWEG - De Vlaardingse Stadsbibliotheek houdt zaterdag weer een verkoop van afgeschre ven materialen. Men krijgt dan de gelegenheid om te kijken of er iets interessants/leuks tussen de afge schreven boeken, cd's, cd-roms of videobanden zit. Het vindt plaats op de 2e etage van de centrale bi- bliotheek, Waalstraat 100. De ver koop wordt gehouden van 11.00 uur tot 15.00 uur. Voor jong en oud zijn er: leesboe- ken, romans, informatieve boeken over kunst, reizen, hobby's, litera- tuur. Jeugdboeken zijn 0,45 euro- cent per stuk, boeken voor volwas- senen 0,91 eurocent per stuk, cd's 2,27 euro per stuk, cd-roms en vi deobanden 3,18 euro per stuk. SCHIEDAM - Harmonia Schiedam houdt op donder- dag een paranormale mini- beurs met onder andere I Tjing, handlijnkunde, Reiki en nog veel meer. Aanvang is om 19.45 uur in het Wijk- centrum Wibautplein 165. Toegang kost 5 euro en de consulten zijn gratis. WATERWEG - Kleding- winkel Coster beter bekend als Coster Men to Men, is verhuisd van het Liesveld naar de Hoogstraat. Vrijdag 13 juni opent de nieuwe win- kel zijn deuren. Coster ver- koopt herenmode, waaron der kostuums en jongeren- mode. De opening wordt ge- vierd met speciale aanbie dingen. Lees verderop in de krant. SCHIEDAM - De in Schie dam geboren kinderboeken- schrijfster Anne Takens zal dinsdag 17 juni haar laatst verschenen boek 'Nooit meer bang' promoten. Het boek gaat over haar jeugd kort na de Tweede Wereld- oorlog en is voor Schiedam mers zeer herkenbaar. On danks dat zij het boek voor de jeugd schreef, lezen vele ouderen het met plezier. In de ochtend vertelt zij in de bibliotheek aan het Bach- plein voor de scholieren van Schiedam-Noord haar ver haal en later is zij aanwezig op de Annie M. G. Schmidt- school. Tussen 15.00 uur en 16.00 uur signeert zij haar laatste boek 'Nooit meer bang' bij boekhandel Post Scriptum in het Hof van Spaland. 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Ja, ik profiteer van de speciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: -Voorl.:- Nr.: m/v .Geboortedatum: Ingangsdatum" (i.v.m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Gddt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1