m Raad doet aangifte over lekken 'ElFurkan' DVD CAR- NAVIGATIE SHOW is vernieuwd, WEGENS VERBOUWING lALLES MOET WEG! ill GESLAAGPI STVUft m Een lang weekend Lyon! Rotterdams Dagblad Schiedamse smartlappen Ills ffl Schiedamse kindertuinen vieren 75-jarig bestaan 'Verbreken van ambtsgeheim' exotisch, exciusief, spetterend, spectaculair, sportief, schoon en veillg! Bekijk onze MEGA advertentie elders in deze krant. lENGELEr Feestelijke opening van infocentrum Land van Belofte Begin juli moeten sloopflats in Nieuwland leeg zijn Schutters- veld weer als nieuw I 19 20 21 H Al\l SOL h-75o TFTTFI usaa I tif Midsummernight Shopping! Kijksnelopde Droomreispagina in deze krant! SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres gaat namens de ge- meenteraad bij politie en justitie aangifte doen van het lekken uit een vertrouwelijk rapport. Dit rapport waar met grote let ters 'geheim' op staat, werd maandagmiddag al in het Rotter- dams Dagblad besproken. Voordat de raad zelf het eindrapport van de onderzoekscommissie "Dossier El Furkan' had kunnen bespreken, lag de informatie al op straat. De dader(s) moet(en) onder raadsleden worden gezocht. De aanklacht luidt: het 'verbreken van ambtsgeheim'. j ■■iiifTri,riiirfiiii'rTrpiri,iriiifriiiTiM BESTE KOOP!!! 17" TFT-SCHERM BESTE KOOP www.kinorama.nl ctb - maasstacfl Gratis afhalen IK6£Nl£T£R.N0(b MAA£ £V£N VAN WANT ZAT£RDA6 e-eeiNT p£ ZOMeR.. »T» 1 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Dit is al de tweede (lek)affaire m korte tijd; in april dit jaar lekte het eveneens geheime rapport over het internetgebruik van ex-wethouder Schoenmakers uit. Hoogste ambte- naar Piet Buytels deed onderzoek naar wie deze gevoelige informatie naar Radio Rijnmond had gelekt. Zonder resultaat want dit rapport, getiteld 'Het mirakel van Schie dam', kon geen schuldigen aanwij- zen. Dit keer betrof het lekken uit een rapport over de Islamitische basis- school El Furkan. In September vo- rig jaar besloot de gemeenteraad een onderzoekscommissie in te stellen die moest uitzoeken 'hoe de besluitvorming is gegaan in het njnuunjm u\ i cnunu Tropicana m 'E kiuKIN* TIBILI SANIT4I Gorinchem, Newtonweg 16 Barendrecht, Van't Hoffstraat 8 Tel. 0183 - 64 76 00 Tel. 010 - 482 52 71 I afsiag Gorinchem-oost Woonboulevard Fei/emaard i. donderdag koopavond vrijdag koopavond t-UlUWEHK, rVIViniHEIUta, uiviinu COMPUTERS, NOTEBOOKS. PDA'S. PRINTERS. SCANNERS EN TELEFONIE DE TOP OP MONITOR GEBIED! •Resolutie: 1280x1024 Ingebouwde Stereo speakers 0,26mm dot pitch Menu via On Screen display 3 jaar On-site garantie Door PCM Magazine uitgeroepen als BESTE KOOP! mi mt SUPERSCHERP GEPRIJSD Rotterdam WC Alexandrium IU (010 220 55 10) Rotterdam WC Zuidplein (010 480 70 10) Rotterdam Hoogstr. 141 (010 412 88 01) R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpssfr. 32 (010 461 01 06) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Vlaardingen Uesveld 147 (010 435 90 61) PrijswijZigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen dossier El Furkan'. Deze Islamiti sche school wilde in de jaren ne- gentig een basisschool beginnen in Nieuwland maar kreeg in 1994 toestemming te beginnen in de Eduard van Beinumlaan in Schie dam Groenoord. Ze kregen des- tijds toestemming voor acht (nood) lokalen aldaar, maar in 2002 wilde de gemeente de lokalen weghalen en El Furkan een plek op het Bach- plein aanbieden. Het ging dus om een tijdelijke toestemming voor noodlokalen omdat volgens het ar gument van de gemeente 'een per- manente school niet mogelijk was volgens het bestemmingsplan' Slechts met kunst- en vliegwerk (een artikel 17 procedure) werd de bouwvergunning verleend. Later bleek deze informatie onterecht want juridisch is een school op het Beinumterrein wel volgens het be stemmingsplan. In 1998 wilde de, almaar uitbrei- dende, school vier extra lokalen. Dat werd afgewezen door de ge meente die verhuizing wilde naar het Bachplein. Vooral omwonen- den maakten felle bezwaren tegen het aan- en afrijden van busjes en rumoerige schooljeugd. Het werd een 'echte' affaire toen bleek dat de gemeente foute inlichtingen had gegeven. De gemeente kan immers El Furkan niet dwingen tot verhui zing en helemaal vreemd was dat de gemeente ongeldige argumen- ten had gebruikt. De vraag is: de- den ambtenaren dat of is de toen- malig wethouder ter kwader trouw. De PvdA-wethouders Aad Wieg- man en zijn opvolger Menno Siljee besloten in te zetten op sloop van de noodlokalen. Zo zou tevens druk worden gezet op het bestuur van El Furkan. Totdat bleek dat de noodlokalen wel mochten en niet tijdelijk waren. El Furkan wilde best verhuizen, maar dan wel naar Nieuwland. Een heel getouwtrek en overleg volgden. Advocaten van de school voorkwamen ten- slotte de sloop van de oude school waar ze nog steeds zitten. In het rapport wordt ex-wethouder Siljee ervanbeschuldigd 'tegen beter we- ten in' vast te houden aan de sloop. Volgens de onderzoekscommissie is wel duidelijk dat verschillende ambtenarenafdelingen als Ruimte- lijke Ordening, Bouw en Woning Toezicht en Educatie verschillende adviezen aan hun 'baas' gaven. Een belangrijk voorval is een me mo van een ambtenaar dat ver- dween voordat de wethouder het onder ogen kreeg. Ook de tekst bleek met Tipex te zijn weg gelakt. Een hoogst gevoelig en persoon- lijk rapport dat maandagavond be spoken werd tijdens de commissie- vergadering Bestuur en Cultuur dus. De onderzoekscommissie had meer dan vijf maanden aan het rap port gewerkt en de vergadering moest beslissen of het rapport wel 'rijp is voor de gemeenteraad van 30 juni'. Uitgebreide bezwaren en argumenten van vooral de opposi- tiepartijen voorkwamen dat die goedkeuring werd gegeven. Voor al PvdA-woordvoerder Maarten Groene maakte bezwaren tegen de inhoud van dit rapport 'dat ernstig, ernstig tekort schiet'. De teneur van zijn vragen en kanttekeningen was dat het een politiek spel leek: immers de onderzoekscommissie bestond alleen maar uit collegepar- tijen. Het vond het er verdacht veel op lijken dat de PvdA de Zwarte Piet kreeg toegeschoven. Want de rol van ex-wethouder Luud Haf- kamp (WD) wordt bijna niet ge- noemd terwijl die toch Ruimtelijke Ordening en dus bestemmings- plannen in zijn portefeuille had. Anneke Meijer van Groenlinks zei het kort en krachtig: het rapport is (methodologisch) niet sterk, zon der heldere onderzoeksvraag en dus redelijk 'hap snap". De coali- tiepartijen vonden het rapport wel deugdelijk maar omdat de klok al tegen twaalven liep, werd besloten op een volgende vergadering het 'geheime' rapport verder te behan- delen. Op 1 juli en dat is na de laat- ste raadsvergadering van 30 juni. Erna volgt het zomerreces. ,.v, ISffi5; SCHIEDAM - GeslaagdH Dat konden veel scholieren afgelopen week roepen. De vlaggen waren dan ook overal in de Schiedamse straten te zien, met de schooltas eraan, want die hebben ze voorlopig toch met meer nodig. Lekker^oeihMr met het diploma in de zak vakantie te gaan vieren! Diegene die de vlag nog met buiten kunnen hangen zijn nu ongetwijfeld aan het blokken voor de hertentamens. Foto Roger van der Kraan. SCHIEDAM - De Schiedamse kindertuinen 'Vijfsluizen' (Vlaar- dingerdijk) en 'Park Kethel' (Har- reweg) bestaan deze zomer 75 jaar. Om dit jubileum te vieren organi- seert ONS op woensdag 2 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur op beide locaties een feestelijke avond. Het begon 75 jaar geleden met de aanleg van het schooltuincomplex nabij het 'Sterrebos', een initiatief van de 'Vereniging van School en Werktuinen'. Op 18 april 1928 werd dit complex door de toenma- lige burgemeester Gijsen geopend. Begin jaren vijftig werden de schooltuinen verplaatst naar een andere locatie in de stad, Vijfslui zen aan de Vlaardingerdijk. In de zeventiger en tachtiger jaren werd het aantal locaties schooltuinen uitgebreid en werd voortaan ge- sproken over de Kindertuinen. Jaarlijks leren enkele honderden kinderen in de leeftijd van acht tot en met tien jaar de beginselen van het tuinieren op de kindertuincom- plexen 'Vijfsluizen' (Vlaardinger dijk) en 'Park Kethel' (Harreweg). Anno 2003 zijn er twee grote Kin- dertuincomplexen in Schiedam Vijfsluizen en Park Kethel, en ruim vierhonderd kinderen tuinie ren elke week op een vaste dag na schooltijd in een eigen tuintje van acht vierkante meter. Zij worden hierbij begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Ieder jaar zorgen ruim dertig vrijwilligers ervoor, onder leiding van beheerder Dick van Leeuwen van ONS Groep, dat de kinderen 'groene vingers kwe- ken'. SCHIEDAM - Wethouder de Swart, onder meer coordinerend wethouder binnenstad, verricht op 23 juni om 16.15 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst de formele opening van het informatiecen- trum voor het project Land van Be lofte. Het informatiecentrum is ge- vestigd aan de Boterstraat, op de toekomstige bouwlocatie in het centrum van Schiedam. HBG Vastgoed realiseert het Land van Belofte op de historische grond van de Broersvest, Boterstraat, Kreupelstraat en het Plein, tussen de monumentale panden in het ou de stadshart. Het beroep van E.E. de Jong, han- delend onder de naam Sport- en Recreatieinrichting 'De Sportarca- de', is door de bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam (sector be- stuursrecht) ongegrond verklaard. Dit beroep was gericht tegen het besluit van het College van Burge meester en Wethouders van Schie dam van 2 augustus 2002, waarbij de aan HBG verleende bouwver gunning in stand was gelaten. De bestuursrechter is tot het oordeel gekomen dat de aan HBG verleen de bouwvergunning in rechte stand kan houden. In het Land van Belofte worden tachtig appartementen, penthou ses, atelier- of praktijkwoningen, herenhuizen en een maisonettewo- ning gebouwd. De woningen zijn onderverdeeld in de blokken A tot en met E, die elk een eigen uitstra- ling hebben. Tegelijkertijd vormt het Land van Belofte een eenheid, omdat de betrokken architectenbu- reaus de historische omgeving als uitgangspunt hebben genomen. Alle woningen en appartementen zijn ruim van opzet en kunnen vol gens de individuele wensen van de koper worden ingericht. In totaal zijn er binnen het project ruim twintig verschillende woningtypen beschikbaar. De woningen omsluiten met elkaar een binnentuin. Vanaf de balkons of terrassen van alle omringende woningen bieden uitzicht op deze tuin, die werd ontworpen door landschapsarchitecte Karin Daan. De tuin is overdag geopend en dient dan als 'stadstuin' voor alle Schiedammers. Voor ieder appar- tement en penthouse zijn een of twee parkeerplaatsen gereserveerd in de parkeergarage onder de bin nentuin. De bouw van het Land van Belofte zal naar verwachting in het najaar starten. De uitvoering van het project ligt bij HBG Vol- ker Bouwmaatschappij. De eerste opleveringen staan gepland vanaf het najaar 2004. w a a k 6 1 a «S it 9H§§ Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolanslaan460 Tabakshop Bas de Haard V l aruje Karkstraat 26 SCHIEDAM - De galeries in de historische binnenstad hadden afgelopen weekend hun deuren open voor publiek. Op verschillende lokaties waren bijzondere kunstactiviteiten en er was een gevarieerd aanbod. Zo was er een workshop 'mallen ma ken voor kinderen', een kunstquiz, verschillende tentoonstellingen en men kon een kijkje nemen in een hoedenatelier. Tijdens zo'n evenement blijkt maar weer eens dat Schiedam genoeg kunstschatten bezit. Foto Roger van der Kraan vrijdag 20 juni van 19.00 tot 24.00 uur! Vrijdag 20 juni kunt u tussen 19.00 en 24.00 uur bij ons Mldsummernigtit Shoppen tegen uitgeklede prijzen. Kleedt u in de stijl van onze modellen en zet in elk geval een fleurige hoed op* en u krijgt 30% zomerkorting op ons gehele assortment. Zorg dus dat u niet overdressed bent en maak er een spetterende strandparty van! www.midsummernightshopping.nl Staelduinsebos GROENSPECIALISTEN ■*Een deskundige jury beoordeelt uw kleding. Voor informatie bel: 010 248 6999 Korting op de bruto prijzen. Vraag naar de voorwaarden •S-6RAVENZANDE Staeiduinlaan 17 i weten aat zij oinnen iwee iuuanueii VLAARDINGEN Peltaweg 76 RiPOERKEWK Schaapherderweg 1S hun woning moeten verlaten Hier- SCHIEDAM - Begin juli wordt be- gonnen met de sloop van de eerste lege flats in Nieuwland. Het gaat dan om de flats aan de Burgemees ter Van Haarenlaan, ter hoogte van de Goeman Borgesiuslaan. In de eerste fase van de herstructurering worden in de gebieden Goeman Borgesius en Parkrand Noord in totaal 670 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In- middels hebben 570 huishoudens in deze buurten een andere woning gevonden. Bij het herhuisvesten van deze huishoudens speelden de individuele woonwensen van de bewoners een belangrijke rol. De ze zijn door medewerkers van Woonplus gei'nventariseerd door het afleggen van huisbezoeken. Bij het zoeken naar een andere woning is hiermee zoveel mogelijk reke- ning gehouden. In de sloopflats zijn nu nog onge- veer honderd huurders woonach- tig. Woonplus heeft de bewoners van deze vrijwel lege flats laten weten dat zij binnen twee maanden mee hoopt Woonplus te bereiken dat de betrokken huurders zich vanaf nu extra gaan inspannen om vervangende woonruimte te zoe ken. Bij deze zoektocht blijft Woonplus de begeleiding bieden die de bewoners sinds het urgent worden, nu ruim een jaar geleden, krijgen. Deze individuele begelei ding bestond onder meer uit hulp bij het invullen van woonbonnen, spreekuren en specialistische on- dersteuning door ouderenadvi- seurs. Degenen die niet zelfstandig een andere woning vinden, ont- vangen binnenkort van Woonplus een aanbieding voor een vergelijk- bare woning met hetzelfde aantal kamers en voorzieningenniveau. Deze aanbieding moet worden ge- accepteerd, ook indien het een wo ning betreft met minder kwaliteits- eisen dan waar men naar zocht. Door de bewoners hierover nu schriftelijk te informeren, wil Woonplus ook mensen met vakan- tieplannen er toe bewegen om tij- dig de benodigde maatregelen te treffen. SCHIEDAM - Het Schut- tersveld en omgeving staat zaterdag 21 juni in het teken van de oplevering van het project Buurtplus. Om dit te vieren organiseert Woon plus een groot feest voor de bewoners. Het programma, dat van 16.00 tot 20.00 uur duurt, omvat onder meer een kleurwedstrijd, een playbackwedstrijd en diver se optredens. Buurtplus is een unieke aan- pak voor enkele complexen in Nieuwland die niet ge sloopt gaan worden. Hierbij gaat het niet alleen om de verbetering van de wonin gen, maar ook om de woon- omgeving. Aan deze integra- le plannen wordt gewerkt in planteams waarin naast Woonplus ook alle betrok ken partijen waaronder be woners zitting hebben. Met de uitvoering van Buurtplus Schuttersveld is in mei vorig jaar gestart. Onder meer het binnenge- bied is grondig aangepakt en ook is een centrale scho- telantenne geplaatst waar- door de vaak ontsierende schotels op de balkons uit het straatbeeld zijn verdwe- nen. Wat verder nog in het oog springt. zijn de kleurrijke balkons en galerijen waar- door de buurt een kleine me- tamorfose heeft ondergaan. In de komende jaren staat een Buurtplusaanpak op het programma in nog enkele andere delen van Nieuw land. In totaal gaat het om ongeveer duizend woningen. Momenteel wordt hard ge werkt aan Buurtplus Nieu- we Damlaan. Onder andere de entree wordt volledig vernieuwd en verder wordt het interieur van de wonin gen op verschillende onder- delen verbeterd. 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. Ja, ik profiteer van de speeiale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor€ 6,-*. Naam: Straat: Postcode/plaats: - Telefoon: Voorl.: Nr.: _Geboortedatum: _m/v Ingangsdatum* .m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. DagM#4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1