schiedam i 'Het onderzoek deugt van geen kanten' 10 DAGEN 10% KORTING ALLES MOET WEG! Ifoi.Mn.i* STUtfRINl WIN! ■VKORTING OPW MM yrfOcM Wielrenner Matthijs Delen biij met komst van NK naar Rotterdam WEGENS VERBOUWING FINLUX DVD-113 Coffeeshop Parkweg voor zes weken dicht D0NDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Zomercarnaval viert premiere in Nieuwland Inn in i ii minimi Hi iv a* *»''i Rotterdams Dagbiad TOUR DE FRANCE MINI-ABONNEMENT r Ex-wethouder Schoenmakers eerherstel IENGELEN B] Eerste leden jeugdtheaterclub krijgen tas met verrassingen Maak kans op 4 gratis toegangskaarten voor het Groot Russisch Staatscircus! Kijksnelverder in deze krant! Kinderfestijn in Fort Drakensteijn maasstad Laatste dagen! Concert in Grote Kerk *2 \V bis IBIJllKEUKENCONCURRENT Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 25 juni 2003 lOe Jaargang nr 26 Gratis afhalen SCHIEDAM - Theo Schoenmakers, de in februari afgetreden wethouder, haalt fel uit naar B&W over zijn gedwongen aftre- den. Het onderzoeksrapport deugt van geen kanten, want het geeft 'de suggestie van schuld zonder bewijs'. In het rapport van juni over deze zogenaamde porno-affaire werd op de com puters van Schoenmaker meer dan 1700 afbeeldingen van ero- tische aard aangetroffen. Met als conclusie dat het 'zeer aanne- melijk' is dat Schoenmakers deze omstreden sites heeft be- zocht. Schuld zonder bewijs zo verweert Schoenmakers zich fel. IH SPOTGOEDKOOP! ase m rn www.kinorama.nl Hacker m TOT 21.00 UUR OPEN westbfaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam 9T_ - yr Barendrecht: Pesetastraat 10 (keukenboulevard) Numansdorp: Industriestraat 2a Rotterdam: Watermanweg 303 (naast Woonmall) Ook gevestigd in: Alkmaar, Amstelveen, Arnhem, Baarle- Nassau (elke zondag open), Breda, Den Haag, Groningen, Hoorn, Kaatsheuvel, Woerden, Son en Zwolle. Nieuw in Leiderdorp en Zaandam. www.keukenconcurrent.nl RIJKAARP TRAINER VAN £>AR.C£L0NA TJA, M£T SPA&TA OP J£ C.V. RAN J£ ^0V£RAL AAN D£ SLA6, 0N66ACKT J£ £>£L0J£RP£ v PR£5Wl£ Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Jf Mi %*:W tv v1 m w e k to I. 4 to- Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groanalaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr NotenslBan460 Tabakshop Bas de Haard Langs Kerkstraat 26 In een brief van vier kantjes aan de gemeenteraadsleden verweert Schoenmakers zich uitgebreid te- gen de conclusies van het rapport van Deloitte en Touche. Geen on- afhankelijk bureau volgens Schoenmakers, omdat zij regelma- tig werk hebben verricht voor de gemeente Schiedam. Ook heeft Deloitte en Touche geen specifteke kennis voor onderzoek naar ge- bruik van internetsites: Een gespe- cialiseerd automatiseringsbureau FEEST BIJ DE STAM VAN 27 JUNI T/M 6 JULI Op 27 juni heropent De Stam haar schitte- rend gerestylde afdeling modern wonen. Ter gelegenheid van de Heropening kunt u 10 dagen lang profiteren van 10% korting* op de hele collectie. Wij nodigen u graag uit te komen kijken en profiteren! D E STAM MOOIER DAN OO Woonmall Alexandrium Watermanweg 33, Rotterdam, telefoon (010) 289 21 21 Deze kortingsactie geldt ook in onze vestiging in Villa Arena. dinsdag t/m zaterdag 09.30 tot 17.30 uur Gorinchem, Newtonweg 16 TIT HI Tel. 0183 - 64 76 00 fH afslag Gorinchem-oost KiukiNs Tie i'is sanitaVs donderddg koopavond Barendrecht, Van't Hoffstraat Tel. 010 -482 52 71 Woonboulevard Reijerwaard vrijdag koopavond FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE Compacte DVD-speler met afstandbediening Speelt DVD's, MP3's, Video-CD's en Audio-CD's af en ondersteunt tevens CD-R's en CD-RW's Beeldformaat in zowel 4:3 (LB of PS) als 16:9 SCART- en S-video output Dolby Digital- en DTS digital output OSD (On Screen Display) Hoofdtelefoon aansluiting RECIO CODE VRIJ ,CD W»M NORMAAL 129.00 NU Rotterdam Rotterdam Rotterdam WC Alexandrium [II WC Zuidpletn Hoogstr, 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Uesveld 147 n zetfouten voorbebouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen (010 220 55 10) (010 480 7010) (010 412 88 01) (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) zou volgens Schoenmakers, wel instaat zijn 'vakkundig' onderzoek te doen. De porno-affaire kwam aan het licht toen de computer(s) van wet houder Schoenmakers telkens vastliepen en niet meer op te star- ten waren. Volgens het rapport is daarvan de reden dat bij bezoek aan pornosites soms virussen wor- den verspreid. Schoenmakers heeft altijd bij hoog en laag volgehouden dat niet hij deze pornosites heeft bezocht. Met deze brief probeert hij aan te tonen dat 'anderen' zijn computer daarvoor hebben mis- bruikt. Bovendien zijn ook andere computers op de bestuursvleugel besmet, waarvan hij de schuld krijgt. In zijn verweer doet Schoenma kers met een technisch verhaal uit de doeken hoe door anderen zijn computers met pomografische fo- to's en chats zijn vervuild. Volgens door hem geraadpleegde deskundi- gen is het een koud kunstje voor een hacker om in te breken in com puters en dus ook die van hem. Technische termen als roaming profile, cookies en mapping moe- ten duidelijk maken dat 'inmiddels niet meer te achterhalen is wat er precies gebeurd is met de compu ters ten tijde van het onderzoek van begin februari'. Schoenmakers verwijt het college 'onzorgvuldig handelen'. Aller- eerst door de niet onafhankelijk keuze van het bureau, het slechte onderzoek en het voortijdig naar buiten brengen van het rapport. Al- les wij st op een samenzwering is de teneur van zijn aanklacht. 'Ze- ker ook omdat het rapport voortij dig naar buiten is gebracht zonder mij in kennis te stellen'. De ex wethouder eindigt zijn ver weer met de conclusie dat hij ern- stige en financiele schade heeft op- gelopen in deze door het College veroorzaakte rel. Hij wil zijn naam van alle blaam gezuiverd zien, net zoals dat gebeurd is door de burge- meester bij de andere wethouders. De zaak 'rechtzetten' met een rec- tificatie dat vraagt hij aan de dames en heren van de Raad der gemeen te Schiedam. Wijkfceit H fmm, SCHIEDAM - 'Zon, zee en strand' was het thema van het tweede wijkfeest dat afgelopen zaterdag, de langste dag van het jaar, in de 'Zweedse wijk' Sveafors werd gehouden. Kinderen traden in zwem- of strandtenue aan bij de optocht en trokken hun zonnigste gezicht. De prijs voorde leukst aangeklede was voor zeemeermin Britt, terwijl de hoofdprijs in de kinderplaybackshow gewonnen werd met een lied uit de film/musical Annie. De recent aangelegde ecologische zone werd gebruikt voor de kinderspelen en aan de andere kant van de wijk namen de volwassenen het tegen elkaar op bij het volieyballen. Tot in de late uurtjes was het daarna feest aan de Kalixfors. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres heeft de coffeeshop aan de Parkweg 373 voor een periode van zes weken gesloten; van 19 ju ni tot en met woensdag 30 juli. Tij- dens een integrale horecacontrole door ambtenaren van politie, brandweer, DCMR Milieudienst Rijnmond en door toezichthouders van de gemeente is gebleken dat de aanwezige handelsvoorraad van softdrugs in de coffeeshop met achtmaal de toegestane hoeveel- heid is overschreden. Ingevolge artikel 3 van de Opium- wet is het verboden om middelen vermeld op lijst II van de bij deze wet behorende lijst (softdrugs) te bereiden, te bewerken, te verwer- ken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, dan wel aanwezig te hebben. Door het Openbaar Ministerie is een ge- doogbeleid ontwikkeld ten aanzien van de verkoop van cannabis in coffeeshops. De in het kader van dit beleid opgestelde criteria geven de voorwaarden aan waaronder de kleinschalige cannabisverkoop, nationaal, in coffeeshops wordt ge- doogd. Een van de criteria luidt dat de handels voorraad in de coffee shop niet meer mag zijn dan 500 gram. SCHIEDAM - Het Beatrix- park staat zondag 29 juni bol van de activiteiten. Jong en oud kunnen daar terecht om op een energieke en be- trokken wijze in heemtuin, kinderboerderij en speeltuin Fort Drakensteijn deel te nemen aan een spannend, interessant, creatief en leuk programma. Deelname aan alle activiteiten is gratis. Van 11.00 tot 16.00 uur is er in heemtuin en kinderboer derij 't Hoefblad een span- nende speurtocht Via leerza- me en ludieke opdrachten on- dervinden de deelnemers de kracht van planten, water, die- ren en mensen. Zo kun je je ei- gen knuffelbeest een parachu- tesprong laten maken, je kunt zelf een vlieger maken, maar ook meedoen aan een ballon- nenwedstrijd of je eigen kracht meten met de 'Kop van Jut'. Om 12.00 en 14.00 uur ver- zorgt de heer Kleiss, professor in de theoretische natuurkun- de aan de universiteit van Nij- megen een voor jong en oud geschikte lezing over de kracht van de natuurweten- schappen in de grote tent in de heemtuin en om 11.00, 13.00 en 15.00 uur start in de heem tuin een excursie. Een des- kundige gids wil samen met belangstellenden de kracht van de natuur in het Beatrix- park ontdekken. Ook is er die zondag een groot kinderfeest in speeltuin Fort Drakensteijn. Het feest begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Kinderen kunnen die dag meedoen met Circus Rotjeknor, knutselen, genie- ten van een poppentheater, muziek maken op grote trom mels, gezellig knutselen of zich laten schminken. Bij de start van het feest 11.00 uur) zal er ook een nieuw speeltoe- stel, een veerdraak worden onthuld. Ook kinderen met een handicap kunnen hier vei- lig mee spelen. Na de inge- bruikname zal het ontwerp voor een nieuw sanitairge- bouw gepresenteerd worden. BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De eerste twintig leden van Jeugdtheaterclub De Teerstoof hebben afgelopen woensdag uit handen van Arienne Groenewoud van de Rabobank Schiedam/Vlaardingen een tas met verrassingen ontvangen. Het is al bijzonder snel dat de eerste twintig leden in de watten kunnen worden gelegd. Nog maar enkele weken geleden is aan de kinderen de nieu- we jaarfolder van De Teerstoof uit- gereikt. Lid worden van de jeugd theaterclub kan nog tot en met 1 September van dit jaar. Leden krij gen de vierde voorstelling gratis, krijgen automatisch de jeugdlad- der opgestuurd en kunnen deelne- men aan de jaarlijkse jeugdtheater- clubdag. Op deze dag krijgen de leden les van huisgezelschap Op- slag voor Cacao en mogen alle fa- milieleden aan het einde van de dag het resultaat komen bekijken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De bekende orga nist Charles de Wolff speelt zater dag 28 juni in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat op het orgel. Op het programma staan werken van Dupre, Widor en Franck. Aan- vang is 15.00 uur. Daarachter heel veel kinderen en jongeren, onder andere van de ba- sisscholen Startblok en Taaltuin, zo'n veertig zogenaamde flora- en faunakinderen, brassbands, dj's en vijftien cheerleaders.Ook Woon- plus zal een delegatie sturen en de politie doet mee. Wie zin heeft om ook mee te doen kan zich aanmelden bij Helga Weerpas van de Stichting Welzijn Schiedam, telefonisch via 409 09 09 of per mail: helga. weerpas@ welzijnschiedam- .nl SCHIEDAM - Voor het eerst in de geschiedenis wordt er zaterdag 28 juni een zomercarnaval-parade door Nieuwland gelopen en gere- den. De route voert vanaf 12.00 uur langs Tuinlaan, Stadserf, Dreesplein en eindigt op het Wi- bautplein, waar de middag rond 14.00 uur feestelijk wordt afgeslo- ten. Vooraan in de stoet komt de praal- wagen van een groep Antiliaanse jongeren uit Nieuwland die deze zomer ook mee mogen doen aan het Zomercarnaval in Rotterdam. KeukenConcurrent opent deze week haar 16e en 17e vestiging in Leiderdorp en Zaandam en daarom vieren wij feest! Kom naar een van onze vestigingen bij u in de buurt en profiteer van de unieke openingsactie! Omdat u op de centen bent.. SCHIEDAM - Met een winnende tijd van 1.13.86 werd cafe Van Diggelen zaterdag winnaar bij de Drakenbootraces die voor de eerste keer in het water van de Lange Haven georganiseerd werden in het kader van de Zuidhollandse Waterdagen. Numero twee, het organiserende team van de provincie Zuid- Holland zou 1.13.88 over het ruim driehonderd meter lange parcoursSlechts 0.02 seconden verschil dus tussen winnen en verliezen. 'Onwaarschijnlijk' klonk het na a floop. 'Corruptie' spraken anderen. „We hebben ze laten winnen", versprak een provincieambtenaar zich. De winnaars maalden daar niet om en zongen dronken liederen van geluk. De eerste editie van de Drakenbootraces kunnen een succes worden genoemd en roepen om een vervolg volgend jaar. Een compleet verslag van deze races op pagina 2 van deze krant. bp Nog even en de mtwiste wklerronde, de Tom de France, gaat weer vatt start Neem daarom r»u voor sieehts 8,25 een Tour de France isifii-abonnemeni Het abomiement gaat in op woensdag 2 Juli en eindigt automatisch op woensdag 30 juli. Voig de prestaiies van de termers als neoit tevoren. Be! 0800-0642 of vu! de bon in. Ja, ik neem zo'n Tour de France mini-abonnement. Ikontvang Het Rotterdams Dagbiad van 2 juli t/m 30 juli voor slechts 9,25* Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: Voorl.: - Nr.: m/v -Geboortedatum:- (i.v.m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagbiad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VBfiotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagbiad heeft gehad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1