Pastoor Vismans fel tegen gokhal voor zijn kerkdeur CORRECT ZOMER 2e paar GUMMS 1PM Trollen, draken, heksen en sprookjes in Schiedamse galerie OPRUIMING ENGELEN UW MOOISTE VAKAMTIEFOTO'S WSTm Fiets kwijt? Kom kijken bij de Schiedamse politie! maasstad Vier avonden wandelen vanuit DrieMaasStede 25.000 foto's digitaal beschikbaar bij het Gemeentearchief Schiedam Rotterdams Dagblad SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Schiedam: gokken gevaar volksgezondheid ^Cltacdam oplage 38.803 Totale oplage 628.43 7 tnaas Gratis afhalen VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Bij aankoop van een paar afgeprijsde schoenen W-AKI IDS GroenLinks wacht op Lang-Laag Persberichten Goeman Borgesius na de zomer gesloopt Of bel gratis 0800-0642 23 juli 2003 lOe Jaargang nr 30 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 SCHIEDAM - De CDA fractie van de gemeenteraad is 'niet blij' met de mogelijke komst van een gokhal naar het Stadserf. In een brief met schriftelijke vragen aan het college van B W van Schiedam stellen zij dat gokken gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dit naar aanleiding van het interview in het Rotterdams Dagblad met de pastoor Vismans van de Liduina- kerk. De pastoor verklaart 'dat zijn kerk daar natuurlijk last van krijgt'Voor de plannen voor een amusementshal heeft hij geen goed woord over. bergwegen www.engelen-bv.nl Alleen geldig bij 2 paar schoenen of laarzen 1e paar normale opruimingsprijs 2e paar helft van de opruimingsprijs Marp6 ja'cua#" BOSS GROOT FORMAAT 10x15cm www.kinorama.nl m&mk L pras^f sjlpwl MMH jfe. M MM westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam wetkblsdsnj CEINTUURBAAN ROTTERDAM Twee CDA raadsleden, Henk Hof- land en Martijn Vroom, stellen in de brief aan het gemeentebestuur 'in het geheel niet blij te zijn met zulke uitspanningen, zeker niet op dergelijke locaties'. Volgens het CDA Schiedam is gokken een ge vaar voor de volksgezondheid. Zij vragen zich dan ook af hoe het staat met de genichten dat b&w bezig is met op het Stadserf een amusementscentrum te vestigen. De meerderheid aan winkels staat al sinds de opening -acht jaar gele- - AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Von i Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 Volop parkeergelegenheid in ABC parkeergarage. NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE Rotterdam WC Alexandrium III Rotterdam WC Zuidplein Rotterdam Hoogstr. 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Ltesveld 147 (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010 412 (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) den- leeg. Al eerder liet het ge- meentestuur weten in onderhande- ling te zijn met kandidaat Fair Play Center om van de Hoogstraat te verhuizen naar het plein. Het is vooral wethouder Ton de Swart van financien en binnenstad die deze verhuizing zou toejuichen. Fair Play is volgens de wethouder een betrouwbaar en discreet bedrijf dat een verbetering voor het plein zou kunnen zijn. Fair Play Center is een middelgro- te speelautomatenexploitant met tientallen amusementshallen voor al in het zuiden van Nederland. In eerdere interviews maakte de wet houder duidelijk dat hij morele be- zwaren tegen dit soort bedrijven 'niet meer van deze tijd' acht. De speelautomatenbranche is gehou- den aan strenge wettelijke regels als leeftijdsgrenzen en alcoholver- bod. Pastoor Vismans van de Liduina basiliek ziet dat duidelijk anders. In het bewuste interview maakt hij duidelijk dat hij zich zorgen maakt over de mogelijke komst van een gokhal voor zijn (kerk)deur. Hij vraagt zich af: „Wie bedenkt er nou zoiets? Weten het gemeente bestuur daar echt niets beters voor te bedenken?" De enige priester, die Schiedam nog rijk is, zet zich ook af tegen dit gemeentebestuur: „Sinds de porno-affaire met ex- wethouder Schoenmakers lijkt het erop dat je van dit gemeentebe stuur van alles kan verwachten." Daar springen de twee CD A-raads- leden gretig op in met schriftelijke - vragen waarin zij uitdrukkelijk stellen dat het CDA vindt dat 'het Stadserf juist een visitekaartje voor Schiedam moet zijn'En eindigen met de verzuchting dat dat nooit lukt met de komst van een gokhal. Frank Willemse jm "sv* - J; .--r M, SCHIEDAM Het 'strand' aan het Schiedamse Stationsplein kende afgelopen vrijdag meteen al een sportief hoogtepunt. Onder stralende omstandigheden werd het Schiedamse Sand Soccer Toernooi georganiseerd. Het toernooiwerd aan elkaar gepraat door Bart Noordergraaf van Look TV en Radio Schiedam en Excelsior'20 leverde de scheidsrechters. Wmnaars van het zomerse voetbalevenement waren 'Biga Crew' uit Schiedam Centrum. Een team uit Schiedam Oost ging daarnaast met de sportiviteitspriis op de loop. Voor de prijsuitreiking werd een bekendheid uitgenodigd. Schiedammer Henk van der Stee, de nieuwe trainer van Excelsior Rotterdam nam deze verantwoordelijke taak op zich. Zie verderop in deze krant voor meer activiteiten die op het 'strand'aan het Schiedamse Stationsplein worden georganiseerd. Roger van derKraan SCHIEDAM - Het district Schie dam van politiekorps Rotterdam- Rijnmond organiseert op donder- dag 24 juli een zogenaamde 'fiets- kijkavond'. Mensen die aangifte hebben gedaan van diefstal van een fiets of bromfiets kunnen op deze avond kijken of de politie hun tweewieler reeds heeft terugge- vonden. Tussen 16.00 en 19.00 uur stalt de politie alle gevonden fietsen van de afgelopen periode uit op de bin- nenplaats van het politiebureau aan het Bijdorpplein 1 in Schiedam. Mocht de rechtmatige eigenaar hier zijn (brom)fiets hier aantref- fen dan kan hij/zij deze, op vertoon van de aangifte, terugkrijgen. Uit drukkelijk wordt daarbij vermeldt dat er geen fietsen te koop worden aangeboden. Degenen die te maken krijgen met diefstal van een (brom)fiets kun nen aangifte doen bij het politiebu reau. Maar dit kan ook telefonisch, 0900-8844, of via het internet op www.politie-rotterdam-rijnmond- ,nl. De plotie adviseert sowieso om rij- wielen te laten graveren met post code en huisnummer. Dit verge- makkelijkt het terugvinden van de (brom)fiets. Op het politiebureau zijn speciale registratiekaarten ver- krijgbaar waarop alle gegevens van de fiets, bijvoorbeeld merk en framenummer, geoteerd kan wor den. Een tweede advies op het gebied van preventie van politiewege is om, waar mogelijk, de fiets te stal- len in een bewaakte fietsenstalling. Daarnaast wordt aangeraden twee verschillende sloten te gebruiken, een ringslot voor het achterwiel en een sterk kabel- of kettingslot om de fiets vast te zetten aan een fiet- senrek, boom of lantaarnpaal. Veel fietsendieven zijn namelijk gespe- cialiseerd in het openmaken van Prijswjjzigingen en zetfouten voorbehouden Prtjs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te'vervallen SCHIEDAM - Het Gemeentear chief Schiedam heeft onlangs een feestje rond SKOPEO kunnen vie- ren. „Sinds het invoeren van deze digitale fotocatalogus, vijf en een half jaar geleden, is dit fotoalbum uitgegroeid tot een database met maar liefst 25.000 digitaal be- schikbare foto's", meldt het Ge meentearchief trots. Overigens zijn daarmee nog lang niet alle in het archief beschikbare foto's gedigitaliseerd. Deze zeer omvangrijke klus is nu voor twee- derde geklaard. Derhalve moet dus nog eenderde van het historisch fo- toarsenaal onder de scanner gelegd worden. Om de mijlpaal van de 25.000e fo- to te vieren is aan de Rotterdamse fotograaf Jan van der Ploeg ge- vraagd een speciale foto te maken. Om duidelijk te maken dat het Ge meentearchief niet alleen maar 'van gisteren' is, werd de opdracht gegeven een foto van een recente gebeurtenis in Schiedam te maken. Van der Ploeg koos voor bijgaande foto uit het weekeinde van 28 en 29 juni. Het is een plaat van het derde Stadserffestival. De foto geeft een goed beeld van de uitge- laten sfeer tijdens dit feestje rond de Portugese muziekcultuur. Voor bezoekers aan de studiezaal van het Gemeentearchief Schie dam is SKOPEO een snelle en makkelijke manier om de fotocol- lectie van Schiedam en Schiedam- mers te raadplegen. Wordt een ge- schikte foto gevonden dan is deze afbeelding ook eenvoudig, met een druk op de knop, na te bestellen. Foto Gemeentearchief Schiedam/Jan van der Ploeg SCHIEDAM - Drie eerdere edities van de avondvierdaagse van ver- pleeghuis DrieMaasStede waren zodanig succesvol dat ook deze zo- mer weer vier avonden achtereen gewandeld gaat worden met pati- enten/bewoners van dit zorgcen- trum aan de Voorberghlaan 35 in Schiedam. De activiteitenbegelei- SCHIEDAM - GroenLinks heeft het Schiedamse college van B en W gevraagd hoe het staat met de Lang-Laag uitbetaling aan uitke- ringsgerechtigden. „De gemeente Schiedam heeft tot op heden verzuimd de zogenaam de Lang-Laag uitbetaling uit te ke- ren. Meer dan zes maanden gele den werd in het Najaarsakkoord van overheid, gemeenten en socia- le partners afgesproken dat lang- durig uitkeringsgerechtigden een eenmalige uitkering zullen ontvan- gen. Een bedrag van 320 euro voor alleenstaanden en 450 euro voor gezinnen. Ook werd afgesproken dat gemeenten uit eigen middelen dit bedrag zouden verdubbelen", schrijft GroenLinks. Politici Ha- gen en Cerit weten dat Schiedam een van de gemeenten is die deze eenmalige uitkering weigert te ver dubbelen en dat deze rijksbijdrage nog niet aan de uitkeringsgerech tigden is uitbetaald. En dat vindt GroenLinks een zeer slechte zaak. Daarom vragen zij nu of het uitkeringsgeld uit Den Haag misschien wordt gebruikt als spaarpotgeld voor de gemeente Schiedam. Ook willen zij de reden weten van het langdurige opont- houd in de uitbetaling van de rijk- stegemoetkoming Het college wordt gemaand om sneller te betalen. „En krijgen de uitkeringsgerechtigden het bedrag dan ook met rente uitbetaald", is de slotvraag. SCHIEDAM - Persberichten voor Maasstad Weekbladen kunnen worden gestuurd aan de redactie van Maasstad Weekbladen, t.a.v. Karin Moerman-Van der Knaap, Postbus 1685, 3000 BR Rotter dam. De redactie is telefonisch te berei- ken via (010) 400 43 22. Faxbe- richten kunnen gestuurd worden naar (010) 400 43 66. Per e-mail is de redactie te bereiken via het adres redactiemaaspost@hotmail- .com. Berichten voor de krant van woensdag moeten uiterlijk de maandag ervoor binnen zijn. ders van DrieMaasStede organise- ren hun eigen avondvierdaagse van 29 juli tot 1 augustus. Veel pa tienten kijken alweer reikhalzend uit naar het traditionele evene- ment. De deelnemers, het merendeel met rolstoel, vertrekken dagelijkse on der sportieve maar ook professio- nele begeleiding van verzorgers en vrijwilligers van DrieMaasStede voor de wandelingen. Natuurlijk is de route iedere avond anders uitge- stippeld. Er wordt onder meer ge- lopen langs de Z-flats in Groen- oord, door Kethel en langs de Woudhoek. Geheel in stijl met de vertrouwde (avond)vierdaagsen zijn in de route posten opgenomen om de deelnemerskaarten te laten stempelen. Ook is er een tussen- stop waar de patienten en hun be- geleiders kunnen uitrusten en wat kunnen drinken. De wandeltochten beginnen steeds om 19.00 uur en duren ongeveer een uur. Op de laatste avond wordt een kor- tere route gelopen, rondom het ge- bouw van DrieMaasStede. Deze avond wordt de wandelvierdaagse afgesloten met een gezellig feest en een optreden van een artiest. Voor elke deelnemer is er dan ook een certificaat als bewijs van deel- name. Om het geheel wederom tot een succes te maken wordt nog enthou- siast publiek gezocht dat onderweg de patienten en begeleiders aan- moedigt en toejuicht. SCHIEDAM - In de omge- ving van de Goeman Borge- siuslaan van de Schiedamse wijk Nieuwland kan na de zomer de sloop van 360 wo- ningen beginnen. Al in janu- ari 2002 is begonnen met het uitplaatsen van de flatbewo- ners. Oorspronkelijk was het de bedoeling al voor de zomervakantie met de sloop van de eerste blokken te be ginnen. En alhoewel alle betrokken partijen zich aan deze richt- datum hadden verbonden, kon dit niet worden gehaald. De voorbereiding van de sloop bleek meer tijd te vra gen. De gemeente Schiedam en Woonplus hebben inmid- dels afgesproken de komen- de weken de nog resterende voorbereidingen af te han- deien en de sloop van de eer ste flats na de vakantiepe- riode van start te laten gaan. De start van de sloop luidt een nieuwe fase in voor de vernieuwing van de wijk Nieuwland. In het Schie damse bouwplan staan 203 nieuwe woningen getekend. Om de start van dit project te markeren, verricht wet houder H.J. Habermehl in het eerste weekend van Sep tember de officiele hande- iing voor de sloop. Om de leefbaarheid in de sloopgebieden tijdens de va- kantiemaanden te waarbor- gen worden er een aantal maatregelen getroffen. Overdag gaan de complex- beheerders van Woonplus extra toezicht houden. 's- Avonds en in het weekeinde wordt een beveiligingsdienst ingehuurd die het toezicht gaat houden. Ook de politie zal extra sur- veillancediensten doen en, indien nodig. inspringen bij calamiteiten. De leegstaande woningen worden boven- dien versneld dichtgetim- merd en ook ONS porbeert met extra inzet de omgeving schoon en leefbaar te hou den. HI *1 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbicding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0G42. Ja, ik profiteer van de speciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. Naam:- Straat: -VoorL- _Nr.:_ - m/v -Geboortedatum: -Ingangsdatum" Postcode/plaats:I Telefoon: (i.v.m. controls bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1