schiedam Snel meer ruimte voor kort parkeren 2epaar (XMM! [PBQd ENGELEN FEYEN00RD WEEK VOETBALPROEF Legende herleeft UW MOOISTE VAKANTIEFOTO'S Reactie van irecteur J.R. Tromp van BSN Glasspack 6 WEKEN VOOR €18,50 Noodkreet van centrumwinkeliers CASIO. SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND m I.1IIWPJRWI,1:1,l.8,l^. Bi] aankoop van een paar afgeprijsde schoenen 0 ©[PMMQMdgtPKQi] Expositie aquarellen VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Ook vragen AOV over Korenbeurs Circus in de stad Onderzoek naar bom Muziek op Stationsplein Nieuwe tarieven bibliotheek Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 6 augustus 2003 lOe Jaargang nr 32 SCHIEDAM - Het parkeren in het centrum is een ramp vol- gens de winkeliers in het centrum van Schiedam.Zo begint de noodbrief die de winkeliers ten einde raad aan het college van burgemeester en wethouders hebben geschreven. Het parkeren en de bereikbaarheid van de winkels moet snel verbeterd wor- den, vinden ze. De winkeliers van het centrum, verenigd in het Centrum Management, stellen duidelijk vast dat klanten an- ders afhaken. Vooral wegens het niet 'effe' kunnen parkeren bij een boodschapje vlakbij de winkels. MILJOEN PIXELS QV-R40 iT'TMuM www.kinorama.nl Alleen geldig bij 2 paar schoenen of laarzen 1e paar normale opruimingsprijs 2e paar helft van de opruimingsprijs Marip6 1 TOMMr..t;..viLFiGER BOSS GROOT FOR MA AT 10x1Scm VAN 7 T/M16 AUGUSTUS Gratis afhalen maasstad V016O45 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) A *2-/ weekblade DTOWERK. FOTOC AM ERA'S, DIGITALE CAMERA'S. CAMCORDERS. COMPUTERS, NOTEBOOKS. PDA'S, PRINTERS. SCANNERS EN TELEFONIE Zeer compacte digitate camera (8,8 x 6 x 3,2cm) voorzien van de nieuwste technische snufjes 4.0 miljoen pixels voor perfecte beeldkwaliteit 3x Casio zoomlens, 39-117mm 1,6" LCD-kleurenscherm op achterzijde 10Mb intern geheugen, uitbreidbaar tot 512Mb via SD-cards Inclusief accessoires VAN 699,- NU 399.° Rotterdam Rotterdam Rotterdam WC Alexandrium [I] 010 220 55 10 WC Zuidplein Hoogstr. 141 010 480 70 10 010 412 88 01 R'dam/Hillegersberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel Vlaardingen WC Koperwiek Liesveld 147 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen uann,„2t_,«® Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 Volop parkeergelegenheid in ABC parkeergarage. FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE WC Alexandrium [I] WC Zuidplein Hoogstr. 141 (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010412 (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 Aanbieding geldig bij het ontwikkelen en afdrukken „Er is geen plek om even iets af te geven bij een winkel of een bestel- ling op te halen. Overduidelijk is dat dit ten koste van veel omzet gaat", zo schrijft voorzitter Chris Coppens namens de wanhopige winkeliers. Sinds het nieuwe parkeerbeleid zijn er heel veel vragen op het bordje van Ton de Swart, wethou- der Binnenstad, komen te liggen. Talloze vergaderingen waren no- dig om de problemen het hoofd te bieden. Dit keer komen de bezwa- ren van de middenstanders. Eerder klaagden de bewoners en bezoe- kers over de slechte bereikbaarheid van het Schiedamse centrum. „Kort parkeren, daar is nu behoef- te aan. Daarbij kan het tarief best wel omhoog'schrijven de winke liers. Immers voor 'even' uitstap- pen om een winkel binnen te wip- pen daar willen klanten best voor betalen. Als ze maar dat plekje krijgen, zo is de ervaring van de winkeliers. Winkels zijn maar al te vaak afhan- kelijk van zo'n kort bezoekje. Niet alle klanten komen om langdurig te winkelen en dus om hun auto in de parkeergarage te zetten. Als je elders wel voor een snelle bood- schap kan parkeren dan is de kans groot dat je daar later gaat winke len. Een klant die moet zoeken naar een plekje wordt ontevreden. En deze klant gaat verloren voor Schiedam. Coppens en consorten geven twee voorbeelden hoe dit probleem aan te pakken. Allereerst dus meer kort parkeerplekken maken. Zoals op de Lange Haven bij de stegen naar de Hoogstraat en op de Broersvest tegenover de ruine en het Land van Belofte. Het andere voorbeeld is de afsluiting van de Beursbrug tij- dens koopuren. Deze afsluitng moet van de baan want anders kun nen klanten niet de vrije parkeer plekken aan de overzijde van de haven bereiken. De brandbrief van de ondernemers eindigt met de hartenkreet dat deze maartregelen wel snel moeten ge- beuren anders zo staat er 'gaan de betere winkels uit Schiedam weg'. En dan zijn sowieso alle inspan- ningen van de winkeliersvereni- ging en de gemeente voor niets ge- weest. En dat wil toch niemand? Frank Willemse SCHIEDAM - In de bibliotheek Stadserf is een expositie te zien van het werk van de Schiedamse Elma Speijer. De expositie is te be- kijken gedurende openingstijden van de bibliotheek. Maandag en donderdag is dat van elf uur 's och- tends tot acht uur 's avonds. Dins- dag, woensdag en vrijdag van elf uur's ochtends tot vijf uur's mid- dags. Zaterdag van elf tot drie. - AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEGELS SANITAIR Barendrecht, Von t Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenloon 19-41, 0181 62 32 00 www.engelea-bv.al BERGWEG 110 ROTTERDAM Schiedam e SCHIEDAM - Na drie eerdere succesvolle en gezellige avondvierdaagsen werd door de patienten reikhalzend uitgekeken naarde vierde avondvierdaagse van verpleegcentrum DrieMaasStede. Afgelopen week was het dan eindelijk zover en dus werden vier trajecten, van dinsdag tot vrijdag, met veel plezier en ambitie afgewerkt. De patienten kregen sportieve maar ook professionele begeleiding van verzorgers en vrijwilligers uit DrieMaasStede. De route was iedere avond anders. Er werd onder meer gelopen langs de Z-flats, door Kethel en de Woudhoek. Tijdens de route passeerden de patienten authentieke stempelposten voor het afstempelen van de deelnamekaarten. Daar was tevens een tussenstop zodat de patienten en hun begeleiders even konden uitrusten en een drankje konden nuttigen. Van daaruit trokken ze gesterkt weer verder. Op vrijdag, na de laatste etappe, ging het dak eraf bij het afsluitende feest voor de sportieveiingen. En als slotakkoord kregen de deelnemers een certificaat om aan te tonen datze metsucces de avondvierdaagse hadden afgerond. Foto Roger van der kraan SCHIEDAM - Circusliefhebbers kunnen vanaf volgende week hun hart ophalen. Aan de Maasboule- vard in Schiedam slaat het Groot Russisch Staatscircus haar tenten op. Maestro heet de nieuwe show die opgevoerd gaat worden. Deze naam verwijst naar de hilarische kapelmeester en ringmaster wiens doldwaze lotgevallen de rode draad van het programma vormen. Humor voert de boventoon. De clown en zijn kompanen excelle- ren in hun interacties met het pu- bliek. Het is entertainment van we- reldklasse. Zoals de act met een zeldzame mix van roofdieren: een jaguar uit Brazilie, een leeuw en een gevlekte panter uit Afrika, een Sumatraanse tijger en twee jonge Siberische tijgers. En wat te denken van The Globe of Death? Vier motorcoureurs rijden met 80 kilometer per uur kriskras langs elkaar heen. Het circus is van woensdag 13 tot 19 augustus te zien. Kaarten, varie- rend van 8,00 tot 34,00 euro, zijn de koop bij de VVV in Schiedam en het Postkantoor aan de Lange Nieuwstraat en Milo aan het Hof van Spaland. w e e te b i ti e tt gg§ Woon+ Valerlusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 2£ westblaak 1 SO postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - De gemeente Schiedam blijft de geruchten seri- eus nemen, dat er een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ligt on der de grond op de bouwlocatie voor het nieuwe ziekenhuis. Bij onderzoek is een ondergrondse verstoring waargenomen die er op duidt dat er een voorwerp ligt. De verstoring heeft karakteristieken die overeenkomen met de kenmer- ken van onder meer een niet ge- sprongen explosief. Daar gaat onderzoek naar worden verricht op last van de gemeente. Vier bedrijven zullen worden uit- genodigd om hiervoor offerte te doen. Het zogeheten veldonder- zoek zal dan naar alle waarschijn- lijkheid plaatsvinden in de tweede helft van September. Directe om- wonenden krijgen tegen die tijd uitgebreid informatie over de werkwijze. Voor de omgeving le- vert de eventuele aanwezigheid van het ondergronds explosief geen enkel risico op. Het geplande veldonderzoek zal ook geen in- vloed hebben op de planning van de nieuwbouw van het ziekenhuis. SCHIEDAM - Op het Stations plein in Schiedam is ook de ko- mende week van alles te beleven. Vooral op zaterdag 9 augustus is het echt partytime. Om 13.00 uur opent een brassband een 'Caribbe an party'. Deze Arubaanse band won onlangs prijzen op het Rotter- damse Zomercarnaval. Verder tre- den op een podiumwagen bandjes op en worden dansdemonstraties gegeven. Natuurlijk worden er An- tilliaanse hapjes en heerlijke zo- merse cocktails verkocht. De zomercarnavalkoningin van Aruba is de gehele dag op het Sta tionsplein in Schiedam aanwezig en trakteert de aanwezigen op een mooie dansshow. Echte waaghal- zen kunnen zelf met de billen leren schudden in de workshop Salsa dansen. SCHIEDAM - In navolging van andere politieke partij- en in Schiedam stelt ook het Algemeen Ouderen Ver- bond vragen naar aanlei- ding van het voornemen van burgemeester en wethou ders om de Korenbeurs te huren als tijdelijke ruimte voor het Stedelijk Museum. Het AOV wil weten of er an dere lokaties door de wet- houder zijn onderzocht voordat de Korenbeurs in beeld kwam als museumlo- katie. De politieke fractie voor ouderen wijst op alter- natieven als het Raam van Wenneker en het UTO-ge- bouw van Woonplus. Het AOV wil weten of B W in het vooronderzoek ook de te betalen huurprijs heeft mee- genomen en in hoeverre dit consequenties geeft op de gemeentelijke begroting. Het AOV vraagt zich in het algemeen af waarom van Jan des Bouvrie gehuurd moet worden terwijl er in de binnenstad zoveel leegstand van (winkel)panden is. Zij willen ook weten of er in het destijds gesloten koopcon- tract met Des Bouvrie, geen afspraken zijn gemaakt voor het geval de binnen- huisarchitect weer uit Schie dam zou vertrekken. Catelijne de Groot voorziet als voorvrouw van het AOV dat horeca en ondernemers in de binnenstad schade on- dervinden omdat 'trekker' Jan des Bouvrie uit de Ko renbeurs verdwijnt. Is deze schade meegerekend in het besiuit om de Korenbeurs tijdelijk te huren voor het Stedelijk Museum, wil het AOV weten. Tot slot wil het AOV van de hoed en de rand weten over de mogelijkheden om van de Korenbeurs een museum te maken. Kan dat volgens het bestemmingsplan en kost het niet erg veel qua verbou- wing? Het AOV meende juist te weten dat er geld be- paard moet worden en vraagt zich dus hardop af of het uit kosten-oogpunt haal- bare kaart is. SCHIEDAM - De Schiedamse bi bliotheek gaat per 1 September nieuwe tarieven hanteren. In op- dracht van de gemeente Schiedam heeft de bibliotheek haar huidige tarieven en die van collega-biblio- theken tegen het licht gehouden. Ook zijn de gegevens gebruikt uit het gebruikersonderzoek van 2002. In het nieuwe tarievenbeleid is het raadplegen van de bibliotheek gra tis gebleven, behalve dan het ge- bmik maken van internet. De be- nodigde apparatuur hiervoor zal in de loop van de komende maanden beschikbaar komen. De biblio- theektarieven zijn vooral ook hel- derder van opzet geworden. Zo wordt het bedrag voor het te laat terugbrengen aangepast zodat er bij slechts een of twee dagen te laat inleveren een lager bedrag wordt gevraagd dan bij langdurig te laat inleveren. In de nieuwe tarievenlijst valt te le- zen dat cd-ROM's, video's, DVD's en audio cd's voor 2,00 eu ro per week kunnen worden ge- leend. Het lenen van boeken blijft vooralsnog gratis. Ook gratis is het reserveren van materialen uit eigen collectie. De abonnementstarieven die daarnaast worden gehanteerd blijven gelijk. Pas op 1 januari 2004 zijn deze abonnementen aan eventuele wijzigingen onderhevig. Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven, uitleentermijnen en boetes is vanaf 6 augustus 2003 verkrijgbaar bij de klantenservice in de bibliotheekvestigingen. De Schiedamse bibliotheek meldt dat de tarieven in vergelijking met col- lega-bibliotheken, ook na de her- ziening, nog altijd lager uitvallen. De voorbereidingen voor het seizoen 2003/04 zijn bij de clubs in voile gang. Het Rotterdams Dagblad volgt de voetbal- perikelen voor u op de voet en trapt af met twee voetbalbijlagen; een voor de profs (donderdag 14 augustus) en een voor de amateurs (donderdag 4 September). Metde Rotterdams Dagblad-voetbalproef bent u de komende 6 weken dus verzekerd van al bet voetbalnieuws. SCHIEDAM - De koelboxen, de klapstoelen en de parasols gingen afgelopen zondag weer massaal mee naar het cricketveld van Exceisior'20. Onder de brandende zon deden cricketliefhebbers zich ontspannen tegoed aan de verrichtingen van de Excelsior-cricketers en hun Hermes-concurrenten. De traditionele Schiedamse cricketderby werd gewonnen door de thuisclub die goede zaken deed voor de ranglijst. Hermes DVS zakte door de nederlaag weg naar de staartvan de hoofdkiasse en moet in het slot van hetseizoen hard aanpoten om degradatie af te wenden. Meer over de wedstrijd is te lezen op de sportpagina van deze krant. Foto Roger van der Kraan ik profiteer van de Rotterdams Dagblad voetbalproef (6 weken voor T 8,50*). Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: Voorl.: Nr.: _m/v (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum: Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1