Dynamisch Reizigers I nf or matiesysteem busstation Schiedam STUURIN WI N 'Beursbrug niet opnieuw voor het autoverkeer openstellen' OP INTERNET ENGELEN 14 BETAALD VOETBALBIJLAGE Cannons voor slechts €18,- UW MOOISTE VAKANTIEFOTO'S Kt Russisch Staatscircus koelt tenten met water Caribbean band laatfeestgangers wachten op Schiedams strand VOETBALPROEF 6 WEKEN VOOR €18,50 4/5 daags auto- arrangement naar Trier. BOB bekritiseren Centrum Management WWW.CORRECT.COM SHOWROOM ROTTERDAM Z0NDAG A.S. GE0PEND maasstad Werk aan riool www.cannons.nl Rotterdam Centrum: 010 243 47 00 Jan Vayne op het water Negatief zwemadvies buitenwater mMmmwrn Kijk snel op de Droomreispagina in deze krant! westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - In de media werd vorige week melding ge- maakt van een brandbrief van Chris Coppens, geschreven na- mens het Centrum Management. De voorzitter van deze on- dernemersclub blijkt echter niet voor iedere Schiedamse mid- denstander te hebben gesproken. De ondernemers uit de Bran- dersbuurt verenigd tot de BOB; Bewoners en Ondernemers Brandersbuurt zijn zelfs ernstig verontwaardigd over de voor- stellen van de Centrum Management-voorzitter. Met name over het ongedaan maken van de afsluiting voor autoverkeer over de Beursbrug denken de BOB-ers radicaal anders. VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Rotterdams Pagblad www.kinorama.nl massstacB 11 Ml Gratis afhalen SPORTHAL MARGRIET-SCHIEDAM HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Schiedam zijn brief alle eerder gemaakte af- spraken aan zijn laars lapt. „De huidige afsluiting van de drie brug- BERGWEG EN CEINTUURBAAN R'DAM AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEOELS SAN1TAIR Borendrecht, Van i Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010-262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelen-bv.Bl „Als je de beursbrug weer open wilt hebben dan wil je waarschijn- lijk ook dat het autoverkeer zich vanaf de Lange Haven via de Nieuwe Sluisstraat en de Oude Sluis naar de beschikbare parkeer- plaatsen aan de Breedstraat, Zijl- straat en Raam gaat wurmen. Ons lijkt het veel veiliger en handiger deze verkeersstroom over de Ooie- vaarsbrug te laten lopen. Zoals dat nu ook al het geval is!" Het steekt de BOB dat Coppens in SCHIEDAM - De rioolpersleiding aan de Ooievaarssteeg wordt vanaf maandag 18 augustus aangepakt. De ONS voert de werkzaamheden uit vanwege een breuk bij deze lei- ding. Omdat de precieze breuklo- katie moeilijk te bereiken is wordt bij de Ooievaarsbrug en het Groen- weegje de leiding geheel openge- broken. Alleen zo is toegang tot de riolering te krijgen. De werkzaamheden zullen onge- veer tien werkdagen duren. Er wordt dan steeds van 7.00 uur tot 16.00 uur gewerkt. Tijdens de werkzaamheden verval- len enkele parkeerplaatsen in de Ooievaarssteeg. De Ooievaars steeg zelf blijft bereikbaar voor al le verkeer. Het Groenweegje wordt daarentegen afgezet voor al het doorgaande verkeer. De parkeer- garage aan het Groenweegje blijft wel bereikbaar. DONDERDAG GRATIS AUGUSTUS Voetballiefhebber? Let op! Op donderdag 14 augustus verschijnt het RD met de gratis Betaald Voetbalbijlage. Boordevol informatie over de verschillende clubs in de ere- en eerste divisie, interviews met spelers en trainers, nieuws over de transfers, een vooruitblik op het komende seizoen en natuurlijk het complete voetbaloverzicht. Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad donderdag 14 augustus bij een van de RD-verkooppunten bij u in de buurt. (Abonnees ontvangen deze bijlage natuurlijk bij de krant.) Rotterdams Dagblad SPORTS HEALTH Deze maand nog! 7 dagen onbeperkt sporten en genieten Bel of kom langs en vraag. naar de voorwaarden! FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010 412 (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) Rotterdam WC Alexandrium [I] Rotterdam WC Zuidplein Rotterdam Hoogstr. 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr, 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen liesveld 147 Aanbieding geldig bij het ontwikkelen en afdrukken gen is een samenhandend pakket van besluiten. Als je er nu weer een zou openstellen zou dat de ver- keersafwikkling ernstig in de war gooien. Daarnaast zijn deze brug- gen gewoon niet bestand tegen auotoverkeer." De ondernemers uit de Brandersbuurt geven juist prioriteit aan behoud van de brug- gen. „Uit historisch belang en om het toeristisch promoten van de binnenstad." Men vraagt zich hardop af waar het Centrum Management was toen de besluitvorming voor het huidige Parkeer- en Bereikbaar- heidsplan Binnenstad drie jaar ge- leden zijn informatie- en inspraak- rondes doormaakte. „Toen hebben wij Chris Coppens niet gehoord. En ook in het eigen beleidsplan van het Centrum Management wordt met geen woord over parke- ren gerept", onderstrepen de BOB-ers hun verbazing over de plotselinge brandbrief. De Brandersbuurt-bewoners wil- len onverkort blijven vasthouden aan de plannen een promenade te maken van de Korte Dam, Hoog- straat en Grote Markt. Openstel- ling van de Beursbrug 2'ou deze li- festylegebied-plannen ernstig doorkruisen. De BOB zouden liever zien dat het Centrum Management zich echt bekommert om de belangen van winkeliers in Schiedam. Waarom niet eens ageren tegen de nieuw geplande winkels bij Schievest en het Land van Belofte is hun sug- gestie. „Er is al zoveel leegstand in het centrum van Schiedam." SCHIEDAM - De bekende pianist Jan Vayne komt op zondag 7 Sep tember in Schiedam spelen. Deze dag organiseren PvdM theatertech- niek en galerie 'Hofstee' tussen 13.00 en 17.00 uur een gratis openluchtconcert. Plaats van han- deling is de Noordvestsingel in Schiedam, ter hoogte van molen De Noord. Jan Vayne wordt onder- steund door bariton Rob van Surk- sum. Voor het openluchtconcert wordt de hulp ingeroepen van een drij- vend ponton. Het concert kan van de oevers van de Noordvest beke- ken worden. Voor 'tNoordvestival wordt onder meer een groot terras ingericht. Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Wear Mgr. No!enslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 www.pcdiscount.nl ZONDAG 17 AUGUSTUS 10-16 UUR VLAARDINGEN - Vlaardingen heeft iets waar Schiedam jaloers op kan zijn. Vier weken achtereen gedurende de zomer organiseert met in't Hof/Oranjepark aan de Hoflaan bij onze buren een succesvol theater- en muziekfestivai. Het mooie weer maakt de editie van 2003 van dit Zomerterras extra succesvol. Met extra veel bezoekers (ook uit Schiedam) maar ook met veel extra lang blijvende festivalliefhebbers. Ook de programmering is puik. Afgelopen zondag was het bijvoorbeeld stampvol bij het optreden van Gruppo Sportivo. Theaterliefhebbers konden daarnaast genieten van de bijzondere buitenvoorstelling van theater Tol: 'Taarten'(foto). Komende weekeinde wordt het Vlaardings Zomerterras afgesloten met onder meer muziek van Sambacademico en Rumbata en theater van Snuff Puppets. Foto Roger van der Kraan De tropische hitte zal de voorstel- lingen van het Groot Russisch Staatscircus niet hinderen. Het cir cus slaat deze week haar tenten op van woensdag 13 tot zondag 17 augustus aan de Maasboulevard in Schiedam. Met een sproeisysteem waarbij koud water het tentdak nat houdt en grote blowers onder de tribunes kunnen de circusbezoe- kers toch 'gekoeld' genieten van het bijzondere circusprogramma. Het is nog volop vakantietijd en voor de mensen die de files naar de stranden nu wel beu zijn, is het cir cus een ideale plek voor entertain ment. Het twee en een half uur du- rende programma 'Maestro' biedt amusement van wereldklasse, met als absolute topper The Globe Of Death. Hierbij laten vier motor- coureurs in een grote draadstalen globe ongelooflijke stunts zien. Vanwege het feit dat een deel van de potentiele bezoekers nog op va- kantie is, heeft de circusdirectie besloten twee matineevoorstellin- gen te schrappen. De shows op woensdag- en op vrijdagmiddag gaan daarmee niet door. Wie al in het bezit is van kaarten voor deze shows worden verzocht contact op te nemen met de Ticketlijn 0900- 1122333 (45 cpm). Entreebewijzen voor het circus zijn vanaf acht euro (kinderen) en vanaf elf euro (volwassenen) be- schikbaar bij de voorverkoop- adressen, zoals regionale VVV's, Ticket Postkantoren, GWK's en natuurlijk de eigen cicuskassa's. DE COMPUTER KOOPJES BEURS SCHIEDAM - De organisatoren waren afgelopen zaterdagmiddag sprakeloos. Om 13.00 uur zou op het tijdelijke strand aan het Stati- onsplein in Schiedam een spranke- lend zomers feestje beginnen, compleet met Caribbean-brass- band en een heuse Zomercama- valkoningin. Echter de speciaal ge- huurde geluidswagen en de bijbe- horende microfoons bleven ook na enen angstvallig ongebruikt. De organisatoren en de redelijke hoe- veelheid toegstroomde feestgan- gers moesten lange tijd gissen naar het waarom van de afwezigheid van de band en schoonheidsprin- ses. Toen er om 14.30 uur nog geen ca- ribbean-band was gearriveerd, werd allengs besloten de fesitvitei- ten rond de Schiedamse beach af te gelasten. „Alle bedachte activitei- ten waren opgehangen aan de aan- wezigheid van de band dus als die er niet is, is er ook geen feest", vertelt persvoorlichter Hanneke van Vaalen nog enigszins beduusd over de onverwachte domper. „Naar verluidt zou de band een avond daarvoor in Belgie hebben opgetreden en men slaagde er niet op tijd in terug naar Nederland te komen. Overigens hebben we wel al plannen om het later nogmaals te organiseren maar we moeten nog bekijken of dat financieel haalbaar is. We haddden toch al heel wat kosten gemaakt om dit te organise ren en we moeten eerst even kijken of we dat nog ergens terug weten te krijgen. Als we het nog eens doen, zoeken we natuurlijk wel een andere band" Toch gaan de initiatiefnemers van het 'would-be' strand niet bij pak- ken neer zitten na de forse (finan- ciele) tegenvaller. Vandaag staat alweer het volgende evenement op de rol. Het Nederlandse daklo- zenelftal, de winnaar van het brons tijdens de 'Homeless Worldcup" speelt woensdag vanaf 20.45 uur een partijtje voetbal op het Stati- onsplein tegen het winnende team van het Schiedam Sand Soccer Toernooi, de Beega Crew. KNVB- scheidsrechter Marcel van der Vaart fluit de wedstrijd van twee- maal vijftien minuten. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een boksclinic. Om 19.00 uur ver- zorgt boksschool Wim de Haan de ze demonstratietraining. Ook is er een karate-demonstratie van Nintai Schiedam. Donderdag 14 augustus is er verol- gens van 13.00 tot 16.00 uur een speciale kinderactiviteit met een pleinvullende opblaasbare piraten- boot, schminken en een wedstrijd- je doelschieten in de zandbak. Op zaterdag 23 augustus worden van 13.00 tot 16.00 uur diverse spring- kussens en een ballenbak rond de 'beach' opgesteld. 30 augustus is het Stationsplein van 13.00 tot 17.00 uur het domein voor skaters. Skateland zorgt rond de zandbak voor een skateparcours waarop de wat gevorderde skaters zich kunnen uitleven. Tot slot is er 13 September nog 'beach adventu re zeskamp'. Teams kunnen zich hiervoor reeds opgeven via buurt- academie@devijf.nl. Foto Roger van der Kraan Als extra attractie wordt het pu- bliek in de foyertent in de gelegen- heid gesteld kennis te maken met de babytijgertjes die onlangs bij de burgerlijke stand van Rotterdam zijn ingeschreven. De handtamme, witte Siberische tijger Serena die hun moeder is, beviel van het drie- tal op een industrieterrein in Rot terdam terwijl de roofdieren op transport waren naar Frankrijk. De prachtige witte tijger figureert in een raadselachtige verdwijntruc van de magier Magic Polo. Wie het durft kan in de pauze met de tijgersbaby's op de foto. Foto Roger van der Kraan REGIO -De provincie Zuid- Holiand geeft een negatief zwemadvies voor buitenwa ter in heel Zuid-Holland, be- halve voor de Noordzee en de Grevelingen. Het besluit heeft te maken met de aan- houdende warmte. De hitte heeft veel invloed op de zwemwaterkwaliteit. Hier- door ontstaan bijvoorbeeld blauwwieren en deze zorgen inmiddels frequent voor problemen. De provincie Zuid-Holland heeft reeds diverse ziekmel- dingen ontvangen en de ge- noemde symptomen hebben duidelijke gelijkenis met de klachten die zich voordoen na contact met toxische blauwwieren. Omdat het weer nog altijd warm is en lijkt te blijven, kan de zwemwaterkwaliteit er alleen maar verder op achteruit gaan. En omdat voorkomen beter is dan ge- nezen, is het negatief advies gegeven. In de Noordzee zijn overigens geen problemen. Blauwwieren kunnen bin- nen twaalf uur na het zwem- men gezondheidsklachten veroorzaken. Dit is vooral het geval als iemand water binnenkrijgt. Klachten zijn onder andere huidirritatie, maag- en darmklachten, hoofdpijn en koorts. De provincie adviseert om zo spoedig mogelijk na het zwemmen te douchen. Let vooral op kleine kinderen. Zij zijn kwetsbaarder. Ook honden kunnen ziek wor den. Als eenmaal blauwwieren in het water voorkomen, dan blijven ze voorlopig aanwe- zig. Pas bij een langdurige koude periode verdwijnt het blauwwier weer. Op de provinciale website: www.zuid-holland.nl/zwem- water, en via de zwemwater- telefoon: (070) 441 75 50, is de meest actuele informatie te vinden over de Zuid-Hol- landse zwemlocaties. De zwemwatertelefoon is op werkdagen te bereiken tus sen 08.30 uur en 16.30 uur. I\I00TJ£ OP VAKAKTl£.„ HOOH P£ P4kC£ PARAP£ [Groenloo De voorbereidingen voor het seizoen 2003/04 zijn bij de clubs in voile gang. Het Rotterdams Dagblad volgt de voetbal- perikelen voor u op de voet en trapt af met twee voetbalbijlagen; een voor de profs (donderdag 14 augustus] en een voor de amateurs (donderdag 4 September). Met de Rotterdams Dagblad-voetbalproef bent u de komende 6 weken dus verzekerd van al het voetbalnieuws. Q Ja, ik profiteer van de Rotterdams Dagblad voetbalproef (6 weken voor 18,50*). m/v Naam:_ Straat: Aoorl.: Nr.: Postcode/plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum: Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1