VOETBALPROEF 30 WERELPHAVENDAGEN schiedam Nieuwe procedure aanleunwoningen De eerste schooldag zit er alweer op Schiedam moettien miljoen bezuinigen DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND UW MOOISTE Capoeira en live dance bij Zomerbeat in de city 6 WEKEN VOOR 18,50 Aaibaar Florale kunst aan de Lange Haven Geluidsinstallaties van formaat!! Werk aan het asfalt Nieuwe Palmboom eerderopen 'Belachelijke maatregel' Basiliekopen Liduina Niet meer via RIO Twee filialen bieb dicht en hogere lasten 23 «n ete mmsstad| Gratis afhalen De voorbereidingen voor het seizoen 2003/04 zijn bij de clubs in voile gang. Het Rotterdams Dagblad volgt de voetbal- perikelen voor u op de voet en trapt at met twee voetbalbijlagen; een voor de profs (donderdag 14 augustus) en een voor de amateurs (donderdag 4 September). Met de Rotterdams Dagblad-voetbalprocf bent u de komende 6 weken dus verzekerd van al het voetbalnieuws. Of bel gratis 0800-0642 www.kinorama.ril Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 20 augustus 2003 lOe Jaargang nr 34 Ook voor een advies bij u thuis! Jan van Galenstraat 28 3115 JG Schiedam (industrieterrein Vijfsluizen) Telefoon 010-2 460 460 Fax OIO-2 469 540 SCHIEDAM - 'Geen zware bevalling, maar wel 'n moeilijke opgave'. Zo noemde financieel wethouder Ton de Swart de bezuinigingen waarvoor de gemeente Schiedam gesteld staat. Een dikke tien miljoen moet elk komend jaar bezuinigd wor den. Niet met de kaasschaaf, maar fors en dus principieel. Vandaar dat het een moeilijke, maar noodzakelijke opgave is." De verslechterende economie en minder geld van Provin- cie en Rijksoverheid dwingen Schiedam te korten op de uitga- ven. we id >n WW SCHIEDAM Zomerbeat in the city stond afgelopoen donderdag in het teken van de hiphop. Acts als VSOP, DJCutnice, Attactic en Illicit zorgden deze avond voor het muzikale vermaak. Het nog altijd aangename weer ten spijt, wilde het maar nietechtdruk worden op hetStadserf. foto: Roger van derKraan w k i I a d e n Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Dans, percussie, acrobatiek en muziek vullen het Stadserf aanstaande donderdag. De cocktail van vanavond is de Extacy, een beetje vreemd, maar wel lekker. Extacy is een dance- mix van wervelende capoeirabe- wegingen van Casca Dura, live dancebeats met funk en traditione- le percussieritmes van Zona-S en natuurlijk de remixen van X-Clusi- ve DJ team. Het Stadserf was don derdag 14 augustus iets minder vol dan de Zomerbeat-avonden eerder deze zomer. Maar de optredens vormden een hoogtepunt. Straight Up zette een strakke programme- ring neer, met DJ Cutnice die heer- lijke platen draaide en Myztic Xperenz als openingsact. Een ex- traatje was het optreden van Norm Skolar uit de Verenigde Staten, die net een paar uur eerder in Neder- land was aangekomen. Maar de echte verrassing van de avond was Illicit. Op en top muzi- kanten met een geweldige sound lokten alle aanwezigen tot dichtbij het podium. Donderdag 21 augus tus warmt X-Clusive DJ team het Stadserf vanaf 19.00 uur weer op zodat Casca Dura om 20.00 uur kan beginnen met een capoeira- show. Deze Braziliaanse dans- vechtsport vindt zijn roots in de slavernij. Het beoefenen van vechtsporten was voor de slaven verboden, daarom verborgen zij de oefeningen door ze te vermengen met dansbewegingen. Casca Dura treedt twee keer een kwartier op met overweldigende bewegingen en ritmes uit de Capoeira-cultuur. Rond de klok van negen betreedt Zona-S het podium. Een optreden van deze band bestaat uit een unie- ke high-energy mix met diverse elementen uit drum 'n' bass, bro- kenbeats en bigbeat, maar ook jungle, ambient en trance. Er komt geen computer aan te pas bij Zona- S. De 'live gespeelde dance' wordt gemengd met traditionele percus sieritmes uit Afrika en Latijns Amerika en aangevuld met basgi- taar, toetsen en pakkende zanglij- nen. De muziek van Zona-S is boeiend van de eerste tot de laatste slag. Zomerbeat in de City vindt tot en met 28 augustus iedere donderdag- avond plaats op het Stadserf in de binnenstad van Schiedam. Acht zomerse avonden met latin, hiphop en funk. Maar ook percussie, fla menco en jazz staan op het pro- gramma. Iedere donderdag treden bands en deejays op vanaf 19.00 uur. Vaste gast bij Zomerbeat in de City is X-Clusive DJ team. Alle avonden van Zomerbeat in de City zijn vernoemd naar een alcohol- vrije cocktail die speciaal die avond verkrijgbaar is aan de bar. Ja, ik profiteer van de Rotterdams Dagblad voetbalproef E2H3 (6 weken voor 18,50*). m/v Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: Voorl.: Nr.: (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum: Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. KtARETAAV Rotterdam WC Atexandrium (I) Rotterdam WC Zuidplein Rotterdam Hoogstr. 141 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 Aanbieding getdig bij het ontwikkelen en afdrukken ZATERDAG EXTRA MAGAZINE AUGUSTUS Schiedam 0p 5, 6 en 7 September staat Rotterdam in het teken van de Wereldhaven. Op zaterdag 30 augustus verschijnt bij het Rotterdams Dagblad het magazine Wereldhavendagen. Hierin leest u alles over de mooiste havenstad van Nederland. Volop informatie en het programma maar ook boeiende interviews en een handige plattegrond. Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 30 augustus bij een van de RD-verkooppunten bij u In de buurt. (Abonnees ontvangen dit magazine natuurlijk bij de krant.) Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SCHIEDAM - De Schie- damse fluisterbootrond- vaart is deze zomer erg in trek. Daarom gaat museum- molen De Nieuwe Palm- boom op zondag voortaan een uurtje eerder open voor de kaartverkoop. Tot het eind van het vaarseizoen (oktober)is er dus op zondag kaartverkoop of een kopje koffie vooraf mogelijk vanaf 11.30 uur. Een combi-kor- tingskaart voor vaartocht en museummolen kan na tuurlijk ook worden besteld. De tijden waarop de muse ummolen op de andere da- gen open is blijven onveran- derd. (010 220 55 10) (010 480 70 10) (010 412 88 01) (010 461 01 06) (010 442 24 27) (01.0 435 90 61) SCHIEDAM - De fractie vanGroenLinks heeft vindt het b&w-besluit om te gaan optreden tegen verkeerd ge- stalde (brom)fietsen bij sta tions ronduit 'belachelijk'. De maatregel geldt voor sta tion Nieuwland, (metro)sta- tion Schiedam Centrum en de metrostations Troel- stralaan, Vijfsluizen en Parkweg. GroenLinks vindt het vreemd dat er niet geko- zen wordt voor een uitbrei- ding van het aantai fietsbeu- gels. ,,Het is juist fantastisch dat zoveel mensen kiezen voor de combinatie Rets open- baar vervoer en naar ons idee zou dat juist gestimu- leerd moeten worden in plaats van bestraft!" GroenLinks wil dan ook van het college weten of het col lege het daarmee eens is. En of er ook is nagedacht over het plaatsen van meer fiets- beugels om het 'wildparke- ren' van fietsers en brom- fietsers tegen te gaan. De fractie wil dan ook weten of deze 'in zijn soort belachelij ke' maatregel kan worden teruggedraaid tot er meer fietsbeugels zijn geplaatst. SCHIEDAM - ONS gaat van maandag 18 augustus tot en met dinsdag 26 augustus asfaltwerk- zaamheden verrichten aan diverse wegen in Schiedam. Van de kleine herstelwerkzaamheden aan het wegdek zal het verkeer nauwelijks hinder ondervinden. Bij werk- zaamheden aan de diverse grote wegen zal het verkeer wel hinder ondervinden, zoals afsluiting, om- leiding en parkeerverbod. Woensdag 20 en maandag 25 au gustus wordt de BK-laan gedeelte- lijk afgesloten tussen Rubensplein en het kruispunt Vlaardingerdijk. Woensdag 20 of donderdag 21 au gustus zijn de Jachthavenlaan en de Willemskade gedeeltelijk afge sloten. Donderdag 21 augustus zijn de Ary Prinslaan en Laan van Bol'Es afgesloten. Bij de Laan van Bol'Es gaat het alleen om de rijbaan aan de zijde van Groenoord-midden en de noordzijde, tussen de Churchill- weg en het Beethovenplein. Don derdag 21 of vrijdag 22 en maan dag 25 augustus, dat hangt af van de vorderingen op bovenstaande locaties, gaat de Hargalaan dicht. Het gaat om het gedeelte tussen de ingang van het Novotel en de grens met de gemeente Vlaardingen. De ze dagen wordt ook de Zwaluw- laan afgesloten. Het gedeelte tus sen de Schiedamseweg en Leeu- weriksingel en de s'Gravelandse- weg, tussen de kruispunten Schol- tenstraat en Ringersstraat. FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE SCHIEDAM - Ouderen die zich nu en in de toekomst aan willen melden voor een aan- leunwoning krijgen met een nieuwe procedure te maken. Aanmelden voor een aanleun- woning gaat in het vervolg na- melijk niet meer via RIO, maar via de complexbeheerder van het complex naar keuze. Het is dus de bedoeling dat deze con- tactpersonen rechtstreeks wor den benaderd. Voor de Heijermansflat is de contactpersoon de heer R. van der Brugghen, Heijermansflat 35, 3123 LA in Schiedam, tel. 470 30 35. Hij heeft spreekuur op maandag en donderdag van 14.00 tot 15.00 uur. Voor de Liduinahof is' dat me- vrouw G. Klap, Frankeland, Li- duinastraat 10, 3117 CS in Schiedam, tel. 426 49 25. Zij houdt hier spreekuur alle werk- dagen van 09.15 tot 10.00 uur. Voor complex Stricklede is de heer J.F.W. Entrop aanspreek- punt. Hij woont aan de Burg. Stulemeijerlaan 291, 3118 BH in Schiedam, tel. 471 87 56. Het spreekuur hier is op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Voor Groenzicht (Bij complex Spaland) moet contact worden gezocht met mevrouw G. Dek- ker, Spalandi Willem Andries- senlaan 2, 3122 JT in Schie- dam-Groenoord, tel. 247 55 55. Spreekuur alle werkdagen van 11.30 tot 12.30 uur. Contactpersoon voor de Emma/ Nieuwlandflats zijn tenslotte mevrouw I. van Mil en T. Ooms, Thurlede, Nieuwe Dam- laan 759, 3119 AT in Schie dam, tel. 409 32 00. uit de veren om op tijd op die eer ste, zo belangrijke, schooldag te zijn. Tijd om alle vakantieverhalen te vertellen en er weer volop tegen: aan te gaan. Weer een schooljaar waarin van alles gaat gebeuren en er weer veel wordt bijgeleerd. Met voor de een een nieuwe meester of juf, voor de ander nieuwe klasge- nootjes en voor weer een ander een nieuw schoolgebouw. Gelukkig bleef in Schiedam een tropisch be gin van het schooljaar uit. Vorige week begon de regio Noord aan het nieuwe jaar met temperaturen van ver boven de dertig graden. Dat lag deze week wel wat anders. Met een aangename 24 graden moesten wij het doen en dat is een heel stuk beter voor, onder andere, de concentratie. Foto Roger van der Kraan Frank Willemse SCHIEDAM - De grondige restau- ratie van de Liduina Basiliek, zo- wel van binnen als van buiten, heeft vijf jaar geduurd. Nu staat het gebouw weer als een juweel te glanzen in het centrum van Schie dam. Daarom heeft het parochie- bestuur nu besloten de kerk voor iedereen ter bezichtiging open te stellen. Iedere eerste zaterdag van de maand gaat de kerk open van 10.30 tot 14.30 uur. Acht jaar gele- den stond de basiliek op instorten. Door verlaging van het grondwa- terpeil was de houten fundering aan het wegrotten. De restauratie heeft vijf jaar ge duurd en kostte 18 miljoen gulden. Tijdens de openstelling staan vrij- willigers klaar om vragen te beant- woorden van 10.30 tot 14.30 uur. SCHIEDAM - Zes weken zomer- vakantie. Dat lijkt heel lang, maar ze vliegen toch ook zo weer om. Maandag konden alle Schiedamse basisschoolleerlingen weer vroeg Vier grote sectoren gaan structu- reel bezuinigen: ambtenaren moe ten drie miljoen van hun loonsom inleveren. De bibliotheken moeten twee vestigingen sluiten: filiaal Zuid en Nieuwland. Het rente (schommel)fonds moet bijna drie miljoen bijdragen door voor Schie dam voordelige (lagere) marktren- te te gebruiken als bezuiniging. En als laatste moet op onderhoud en schoonmaken door de ONS twee miljoen worden ingeleverd. Ondanks deze (zware) kortingen ziet De Swart kans om alles zoals hij zelf zegt 'met zo min mogelijk pijn voor de burger' uit te voeren. Wel krijgt de burger een verhoging van de OZB en een duurdere afval- stoffenheffing. Maar volgens hem zal dit maar om enkele euro's gaan. Hij schat dat de gemiddelde burger 3 a 4 euro extra moet gaan betalen. Andere verhogingen zijn bijvoorbeeld de bouwleges die kostendekkend en dus fors duurder worden. Een andere kleine, maar opvallen- de, bezuiniging is dat de Schiedam Vlaardingen Promotie (SVP) van Ron van Aalst helemaal wegbezui- nigd wordt. Opgeheven en over en uit. Samen met Vlaardingen is de ze toeristenmanager enige jaren bezig de beide steden te promoten. Dat gaat gewoon door, maar wel zonder hem. En dat terwijl hij juist hoog opgaf over zijn bereikte re- sultaten. Ook voor de ongedierte- bestrijding zal volgend jaar meer betaald moeten worden. Behalve voor de rattenbestrijding want die blijft gratis. Wel moet er betaald worden voor muizen, net als ande re insectenplagen thuis. De komende bezuinigingen die per 1 januari 2004 ingaan werden al ruim voor de begrotingsbehande- ling aangekondigd. Wat vreemd is omdat deze normaal pas in oktober bekend worden. De reden is de on- rust onder het personeel van de bi- bliotheek en ambtenaren. Daarom is er nu zo snel mogelijk duidelijk- heid gegeven. Politieke onrust is te verwachten bij de sluiting van biebs in Nieuwland en in de Gor- zen. Immers de PvdA en andere linkse partijen zijn hier zwaar op tegen. Gedwongen ontslagen val- len er niet, zei de wethouder uit- drukkelijk. Evenmin bij de ambte naren op het stadskantoor. Hoewel daar een groot deel, tien procent, van de loonsom bezuinigd zal wor den. Door vroegtijdig vertrek (als VUT, pensioen en natuurlijk ver- loop) en door te schuiven met het bestaande personeel zal jaarlijks structured drie miljoen euro bezui nigd worden. De Swart verwacht geen grote te- genstand van ondernemingsraad en vakbonden. „Deze korting op ambtenaren is geen algehele perso- neelstop maar eventuele nieuwe ambtenaren worden uitsluitend na beslissing door B W zelf aange- nomen. Niemands positie wordt automatisch weer opgevuld." De wethouder benadrukte dat door de ze bezuinigingen en kostenverho- gingen de 'leuke dingen, zeg maar de franjes', eraf gaan voor de bur ger en het minder leuk wordt in Schiedam. Maar tegelijk is hij ape- trots dat op nieuw beleid niet ge- kort wordt. Nieuwe zaken als de ophoging van wijk De Velden, de herstructurering Binnenstad en in- voering van de Lichtblauwe Briga de gaan gewoon door. Kleinere posten als bijvoorbeeld Internatio nale Onderwijs Contacten worden wel resoluut afgeschaft. „Het is en blijft een moeilijke keuze maar daarvoor zijn we ingehuurd door de burger van Schiedam: om een heldere keuze te maken." Zomer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1