schiedam Nieuwe woningen in oude f latgebouwen Cannons Nieuw! I EPSON® ICfi Scidam-schildjes uitgereikt nffendy KORTING Het verhaal van een mantelzorger DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Te weinig animo voor films op het water (A 6 weken voor 18,501 Hergebruik van casco in Groenoord maasstad Aurafotograaf Stylus Color 830 f'MH. St. Radboud vertelt verhaal van de Minpins van Roald Dahl Jeugdvoorziening in Tuindorp- Kethel officieel geopend Brandweer- wagen Pluk in theaterhal Nog enkele kaarten Mini Maxi PvdA op bezoek in Oost Of bel gratis 0800-0642 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 17 September lOe Jaargang nr 38 Gratis afhalen TOT 21.00 UUR OPEN westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Aan het Albert van Raalteplein vindt morgen, donderdag 18 September, de officiele start plaats van het pro ject 'cascohergebruik'. Wethouder Habermehl, Woonplus-di- recteur Karin van Dreven en Antoon Groenendaal, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Groenoord, onthullen dan gezameniijk het projectbord op deze bouwlocatie. Bij dit project van Woonplus worden twee flats aan het Bart Verhal- lenplein en Albert van Raalteplein ingrijpend gerenoveerd. EENMALIGE AANBIEDING!!! www.kinorama.nl Nootse 6£Mier van I Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvangde krant 6 weken lang in de bus voor siechts 18,50. Vul snel de bon in! 43 JRf noteermij voor zo'n voordelig proefabonnement* Naam: Voorl: m/v ite Nr: Postcode: Plaats: Tetefoon: Geb.dat: Bank/gironr.: a. i Handtekening: 8: Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen wsakblitdait Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabacshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniging Schiedam-Post Boerhavalaan 79 MA BERGWEG EN CEINTUURBAAN In Groenoord-Zuid wordt binnen- kort begonnen met nieuwbouw. In Het bijzondere van het project is dat het casco, in feite het skelet van de gebouwen, in beide gevallen grotendeels behouden blijft. In to- taal ontstaan 16 koop- en 72 huur- woningen, in vijf verschillende woningtypen, die geheel voldoen aan de woonwensen van deze tijd. In hun nieuwe gedaante luisteren de complexen naar de namen De Componist De Dirigent. Hier- mee wordt verwezen naar de be- roepen van degenen naar wie de straten zijn vernoemd. Volgens planning moet het project over on- geveer elf maanden worden opge- leverd. Het project 'casco hergebruik' maakt deel uit van de verbeterplan- nen die worden gerealiseerd in het kader van de Wijkontwikkelings- visie Groenoord 1999-2015. Deze is tot stand gekomen in samen- spraak met gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en bewoners uit de wijk. De komende jaren wordt een reeks, met elkaar samenhangende projecten uitge- voerd met het doel het woon- en leefklimaat in de wijk verder te verbeteren. Naast maatregelen op het sociale vlak vindt ook een in- grijpende aanpassing van de wo- ningvoorraad plaats waardoor op den duur een gedifferentieerd wo- ningaanbod ontstaat dat aansluit op de huidige vraag. SCHIEDAM - Bij New Age Store 'Emotions' op de Hoogstraat 117 is zondag 28 September een aura fotograaf te gast van 11.00 tot 17.00 uur. Publiek kan voor twaalf euro een foto van hun aura laten maken. SPORTS HEAL Cannons Sports 6 Health introduceert een nieuw en effectief afslankprogramma. Je wilt snel zichtbaar resultaat en deskundige begeleiding? Kom tangs of bel Cannons Sports 6 Health voor een afspraak en laat je informeren. Je bent van harte welkom! Zeer professionele 6 kleuren inktjet fotoprinter Max. resolutie 5760dpi voor absoluut perfecte (randloze) afdrukken Print supersnel, 14 pagina's p.m. Randloos afdrukken en vergrotingen in Fotolab kwaliteit Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen WC Alexandrium [I) 010 220 55 10 WC Zuidplein 010 480 70 10 Hoogstr, 141 010 412 88 01 Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 WC Koperwiek 010 442 24 27 Liesveld 147 010 435 90 61 dit deel van de wijk verrijzen De Contrabas (woontoren met winkel- ruimte), Het Ensemble (33 patio- woningen) en Het Klavier (14 woon-/werkwoningen). Deze pro jecten worden ontwikkeld door WO Groenoord, een samenwer- kingsverband tussen gemeente Schiedam en Woonplus. Ook de sloop van bestaande woningen en de herinrichting van het openbare gebied behoren tot de taken van de wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord. Eerder al werden in het kader van de wijkontwikke- lingsvisie zes flats, waarvan vier in Groenoord Midden en twee aan het Bachplein opgeplust. Hierbij worden woningen beter geschikt gemaakt voor bewoning door ou- deren en mensen met een lichte handicap zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. SCHIEDAM - Open Monumentendag was ook het afgelopen weekend in Kethel een feest. De Jacobuskerk wai te bezichtigen, die flink in de steigers staat. Met paard en wagen kon een ritje door Kethel worden gemaakt langs alle monumenten. Ook was er straattoneel en kon een expositie worden bezichtigd van een serie tekeningen van Octave de Coninck. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Alle omstandigheden zaten mee. Mooi weer, mooie films en genoeg kano's en boten om er dicht bij in de buurt te komen. DOEK had dit jaar een gegarandeerd succes moeten worden, maar werd dat vreemd genoeg niet. De animo viel een beetje tegen, waardoor de sfeer op de wal, en dan met name op de terrasjes, een stuk beter was dan pal langs de schepen met films op DOEK. Komend weekeinde zijn er ook nog genoeg films in het centrum van Schiedam te zien. Dan wordt namelijk Stad Als Film centraal gesteld, waarna een week later de Brander.sfeesten volgen. Het blijft dus nog even feesten in Schiedam, maar hopelijk laat het publiek het niet meer zo afwe- ten als bij DOEK. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De geboortedag van de bekende schrijver Roald Dahl. 13 September, is uitgeroepen tot 'Nationale Roald Dahldag'Het is dan precies 87 jaar geleden dat de in 1990 overleden schrijver Roald Dahl geboren werd. Roald Dahl heeft zowel voor kinderen als volwassenen fantastische boeken geschreven, waarvan er verschil lende verfilmd zijn. Mede in het kader van deze Roald Dahldag wordt aandacht gevraagd voor een uniek en nog niet eerder uitgevoerd muzikaal verhaal. Spe- ciaal voor de Kinderboekenweek 2003 (van 1 tot en met 12 oktober) heeft muziekverenigipg St. Rad boud uit Schiedam een jonge com ponist opdracht gegeven muziek te schrijven bij het verhaal De Min pins van Roald Dahl. Een muzi kaal verhaal betekent: muziek en verhaal. Als basis voor de muziek is het verhaal gebruikt, wat past binnen het thema van de Kinder boekenweek 2003: 'Diep in het bos'. De Minpins van Roald Dahl gaat over kleine Heintje. Hij woont aan de rand van een donker woud. Zijn moeder heeft verboden er te ko men. Er zouden allerlei boosaardi- ge monsters rondlopen. Ja en wat is het met dingen die absoluut ver boden zijn, die maken nieuwsgie- ng- Het muzikaal verhaal 'De Min pins' van Roald Dahl krijgt zijn (wereld)premiere tijdens het Kin- derboekenweekfeest 2003 in het Theater aan de Schi op donderdag 2 oktober. Het feest begint om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. SCHIEDAM -Een tijdelijke Jon- geren Ontmoetings Plek (JOP) is afgelopen dinsdag in Tuindorp- Kethel in gebruik genomen. Het idee werd zo'n twee jaar geleden geboren uit een overleg tussen het SCHIEDAM - Geen Open Monumentendag zonder uitreiking van de zogenaamde Scidam-schildjes. De Histori- sche Vereniging reikt deze jaarlijks, met oorkonde, uit en heeft ze ontworpen om de bescherming, het onderhoud en de restauratie van historische of andere voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden te stimuleren. Bij toekenning wil de vereniging haar waardering tot uitdrukking brengen. Het schildje is tien bij tien centimeter en stelt twee engeltjes voor die het stadswapen van Schiedam dragen. Dit jaar hebben de eigenaren van het pand aan de Westmolenstraat 33, de Grote of St. Janskerk en de eigenaren van het pand aan de Noordvestsingel 77 een schildje gekregen. Foto Roger van der Kraan wijkteam Noord van de politie, de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp-Kethel, ambulant jonge- renwerk Noord en de gemeente Schiedam. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot op 16 april 2002 tot het vervangen van een JOP in de wijk Woudhoek door nieuwbouw en het plaatsen van de oude opgeknapte JOP in de wijk Tuindorp-Kethel. Nu, ruim ander- half jaar later, kan de als JOP inge- richte zeecontainer in Tuindorp- Kethel feestelijk in gebruik wor den genomen nadat deze op 9 Sep tember al was geplaatst op het par- keerterrein aan de Groenoord- straat. De JOP is op deze locatie geplaatst op basis van een tijdelijke bouwvergunning. De bouwver- gunning voor een JOP-container op het grasveldje aan de zuidzijde van het trapveld aan de Schiedam- seweg ter hoogte van zalencen- trum De Rank werd namelijk ge- weigerd omdat de Welstands- en Monumentencommissie een zee- container niet passend vond in een parkachtige omgeving. Om aan de ze randvoorwaarde te voldoen is momenteel een bouwaanvraag in de maak voor een JOP die beter past in een parkachtige omgeving. Met betrekking tot het onderhoud en gebruik van de JOP zal overleg worden gepleegd tussen het wijk team, jongerenwerk en de jonge- ren, waarbij de verantwoordelijk- heid vooral bij de jongeren komt te liggen. In het verleden moesten de medewerkers van. het wijkteam de jongeren nog wel eens verzoeken om op een andere plaats te verza- melen in verband met de overlast die door de omwonenden werd er- varen. De JOP geeft nu zowel de jongeren als de bewoners duide- lijkheid over waar de jongeren bij elkaar kunnen komen. SCHIEDAM - Pluk van Petteflet zal 21 September met al zijn vriendjes in het Theater a.d Schie zijn avonturen beleven. In afwach- ting van deze voorstelling, heeft hij zijn brandweerauto alvast gepar- keerd in de hal van het theater aan het Stadserf. Iedereen kan tijdens openingstijden van het Stadskan- toor even binnenlopen om een kijkje te nemen. Als de kinderen heel voorzichtig zijn, mogen ze er zelfs opzitten. De voorstellingen van Pluk van de Petteflet zijn ge schikt voor kinderen vanaf 5 jaar en worden gespeeld om 14.00 en 16.15 uur. Kaarten zijn te reserve- ren via (010) 2 467 467, aan de kassa van dinsdag tot en met vrij- dag van 11.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. SCHIEDAM - Voor de voorstel ling 30 jaar theater door het duo Mini Maxi in het Fortis Theater zijn nog kaarten beschikbaar voor de voorstelling van 18 September. De voorstelling van 19 September is uitverkocht. Kaarten zijn te re- serveren via (010) 2 467 467, aan de kassa van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur of via internet: www.theateradschie.nl SCHIEDAM - Raads- en be- stuursleden van de PvdA gaan zaterdag 20 September op bezoek in de wijk Oost. Het is het eerste bezoek in een reeks, die he,t komende half jaar ook in andere wij- ken van de stad wordt afge- legd. Met deze bezoeken wil de Partij van de Arbeid de contacten met de wijken versterken. Daarnaast wil de Partij van de Arbeid de problemen bespreken die op dit moment in de wijken spelen. Aan de hand hiervan zullen initiatieven worden genomen in de richting van de gemeenteraad. In Oost spelen veel proble men die de aandacht van de politiek verdienen: het par- keerbeleid, de verkeerson- veiligheid, vuiligheid op straat, vernieiing, veiligheid, huisvesting en verzakte wo ningen. Al deze onderwer- pen en andere zullen aan bod komen. Uiteraard is er ook aandacht voor de posi- tieve zaken die uit de wijk te melden zijn zoals sport in de wijk, zelfwerkzaamheid en de vernieuwingen nabij het station. De deiegatie Partij van de Arbeid onder leiding van fractievoorzitter Maarten Groene zal om 10.00 uur wordt begroet door Dennis van de Berg, voorzitter van de Bewonersvereniging Schiedam Oost in Klubhuis Oost aan de Boerhavelaan 79. Vervolgens maakt het gezelschap een wandeling door de wijk. Aansluitend vindt gedachtenwisseling plaats in klubhuis Oost over het gesignaleerde tijdens de wandeling, de mogelijke op- lossing van de problemen en de verdere samenwerking met de politiek. Bovendien willen de PvdA- 'ers die dag graag in contact komen met bewoners uit Oost, maar ook uit andere wijken van de stad. Hier- voor hebben zij van 12.00 tot 15.00 uur een ontmoe- tingspunt ingericht op de hoek van de Singel en Korte Singelstraat. „,££N INPIAN hUMMLfi." f He. HOO16- O j Getdt atleen alsude afgelopen drte maandon^ien abofinee feentgeweest Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldSg om met uw gegevens, in netcolofontreft u nadere Informatie. Stum deze bon in sen envelop zonder postzegel naar, Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 V8 Rotterda Prijswijzigtngen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedmgen komen hierbij te vervallen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1