schiedam Commissie adviseert verdeeld over jaarrekening i ioi Speeltuin in't Park off icieel geopend ENGELEN STUURII WIN! Cannons 149," KORTING RCTIDN KORTING Veel bezoek voor asiel honden en -katten alleen bu 4 Nu wekelijks in deze krant. 6 weken voor 19,50 m SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Of bel gratis 0800-0642 Openbare boetedoening Martijn Vroom m Gratis advies over borstvoeding Bewegende expositie In- motion Een 3/4-daagse. autoreis naar het 3-sterren Hotel Gravensteen in Gent t.w.v.€ 165,- Kijk snel op de Droomreispagina in deze krant! Nieuwe voorzitter CDA Ik hou van Holland in De Erker )AJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Oplage 38.803 Totale oplage 617.937 8 oktober 2003 lOe Jaargang nr 41 SCHIEDAM - Martijn Vroom heeft gisteravond openlijk zijn excuses aangeboden. Dit na zachte dwang van zijn partij, het CDA. Uitspraken als 'ernstige mistanden met jaarrekening' en 'al jaren klopt de rekening niet' kunnen niet. Zeker niet als je, als Vroom, zelf voorzitter bent van de kascontrolecommissie die het financiele reilen en zeilen van de gemeente controleert. ZATERDAG11 OKTOBER TUSSEN 15.00 EN 16.00 UUR SIGNEERTFRANS BAUER ZIJN NIEUWSTE CD IN HET CORRECT DVD-MULTIMEDIA THEATER maasstacfl Gratis afhalen AlUEN OP Kortingen van 40, 50, 60 en 70%! COMPUTER TFT-SCHERM! PAVILION 744 +15" tft iHHi'Hi www.kinorama.nl DISCOUNT DE COMPUTER K00PJES BEURS SPORTHAL MARGRIET'SCHIEDAM mm VAN 11.00 TOT 17.00 UUR BIJ INSCHRIJVING!* VERRASSEND VOLLEDIG, VERBAZEND VOORDELIG J Neem nu een proefabonnement op het j Rotterdams Dagblad en ontvang de krant ~~H 6 weken lang in de bus voor i slechts 19,50. Vul snel de bon in! <r Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam we? kbladen W88kbl*«fe« Hi Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Langs Ksrkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bewonersverenioinp Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Een openbare boetedoening omdat hij zijn 'zware' aantijgingen in moest trekken. Publiekelijk nam hij zijn woorden terug en bood hij zijn excuses aan voor het misver- stand. En als voorzitter van de sub- commissie Onderzoek der Reke ning gaf hij de raad het advies de rekening over 2002 goed te keu- ren. Een advies met een krappe meerderheid want twee van de vijf leden ging niet akkoord met dit ad vies. 'Schiedam overschrijdt met vele miljoenen begroting' was de kop van het interview van nieuw raads- lid Vroom met het Rotterdams Dagblad. Andere boute uitspraken: 'Het is zeker al tien jaar mis met de gemeentefinancien' en 'Wij wor- den onder druk gezet om de begro ting goed te keuren'. Hij beschul- digde wethouder De Swart (WD) van chantage door te stellen dat de wethouder dreigde met aftreden als zij de rekening niet goedkeurden. Harde woorden en zware aantij gingen in politiek Schiedam waar- op Maarten Vroom in het openbaar terugkwam. „Dingen zijn niet correct in de krant gekomen en ik heb een ver- keerde interpretatie van een ge- sprek met een lid van het college (De Swart) gegeven", zo zei hij met timide stem. 'Een openbare boetedoening' zo concludeerde (tijdelijk) voorzitter Houtkamp van de raadscommissie Bestuur en Cultuur. Fractievoorzitster Marijke Ruseler nam het op voor de jonge Vroom met 'het was een dilemma voor hem' en wethouder de Swart Vijf Rotterdamse meubelzaken organiseren j samen een gigantische magazijnverkoop van honderden meubelen. Het gaat om bankstellen, fauteuils, salontafels, eethoeken, kasten, slaapkamers, etc. etc. waaronder merkmeubelen van bekende merken. eenen' De magazijnverkoop wordt georganiseerd door BOUMAIM Daar zlt )e beter wm*mwmm Intel" Pentium® 4 - 2.53GHz processor 512Mb DDR-SDRAM geheugen 80Gb Ultra DMA harde schijf (7200 rpm) ATI® Radeon*" 9000 - 64Mb specifiek videogeheugen DVD-rom 16x/ HP CD-writer 48x/12x/48x 10/100BT netwerkinterface, IEEE 1394 interface 6-in-1 Cardreader Webcam Draadloos toetsen- bord en muis Windows XP Home Ed. (NL) BIJ KINORAIVIA Rotterdam WC Alexandrium [I] 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr. 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardingen Liesveld 147 010 435 90 61 Prijswijzigingen en zetfoutert voorbehouden. Prijs indusief B.T.W, Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen sprak zelfs waarderende woorden 'voor het terug komen op eerdere uitspraken'. Dat de gemeente haar financiele zaken niet op orde heeft, gaf ook de wethouder impliciet toe. „Maar mistanden; dat is wel heel zwaar overtrokken." Wel gaf hij toe dat vooral door vele organisatiever- nieuwingen het ambtenarenappa- raat op zijn kop werd gezet zodat financiele 'know how' ging verlo- ren en door nieuwe administratieve systemen en onderbezetting niet alles goed ging. „Nu staat alles weer op de rails", hield De Swart de commissieleden voor. En bo- vendien was de jaarrekening goed- gekeurd door de externe accoun tant. Maar die overschrijdingen van budgetten, oninbare vorderin- gen en verkeerde boekingen? Daarom ook de toezeggiug van de wethouder dat vanaf januari er een stappenplan komt met verbeterin- gen voor budgetbeheer. „We moeten niet doen of alles zo slecht is want dat is een verkeerd beeld", zei hij tot de commissiele den. „Terug naar een centrale ad ministrate moet (een van) de op- lossing(en) zijn." 'Puinruimen' zei Erik de Jong van Leefbaar Schiedam onomwonden. En dat is na vele jaren mistanden hard no- dig." Hij heeft wel alle vertrouwen in deze wethouder. En daar maak- ten de vroegere (linkse) coalitie- partijen weer bezwaar tegen. Want de oude coalitie krijgt de schuld van de slechte administratie. „Ik ben gekwetst door dat vingertje naar het verleden'zei ex-wethou- der Anneke Meijer fel tegen de nieuwe coalitie. En Maarten Groene (PVDA) maakte bezwaar tegen het beeld 'dat het al jaren in Schiedam een zootje is'. Was het niet Maarten Vroom zelf die met de aantijgin gen kwam dat de gemeentebegro- ting niet op orde is? En Haan (SP) betoogde dat het misschien wel be ter is dat na jaren gedonder de Pro- vincie ingrijpt zodat Schiedam een gemeente wordt 'onder curatele'. Gevolg van de heftige politieke discussies was dat de subcommis- sie met een verdeeld advies aan de raad kwam. Een meerderheidsad- vies van drie leden Mostert WD, Schoneveld Leefbaar Schiedam en Vroom CDA) stemde in met het gevoerde beleid. Maar de twee overige leden (Dingenouts PvdA en De Groot AOV) konden hun goedkeurig niet geven. Op volgen- de vergadering zal de rekening 2002, die goedgekeurd is door de accountant, door de gehele raad beoordeeld moeten worden. www.pcdiscount.nl zondag 12 OKTOBER 10-16 uur HARD- SOFTWARE DIGITAL! FOTO VIDEO PC-EN VIDEOGAMES DIREKTE VERKOOP INFO DEMO TESTEN REPAREREN SCHIEDAM - De ophogingen in De Velden zijn in voile gang. De twee straten die het meest getroffen waren doorde verzakkingen, het Mieriksveid en het Basilicumveld, zijn inmiddels alweer enkele weken op de schop en worden in rap tempo opgehoogd met EPS, piepschuim. De verzakkingen in de wijk waren zo ernstig datbewoners ophogen met louter zand niet zagen zitten. Vorig jaar werd na jaren steggelen eindelijk een doorbraak bereikt. Bewonersvereniging Midden- Delfland en wethouder De Swart konden het toen in korte tijd eens worden over de financiele afhandeling en het gebruik van materialen. Als de straten van gevel totgevel opgehoogd zijn, indusief tuinen, staan werkzaamheden aan het riool op het programma. Als de twee straten opgehoogd zijn met piepschuim is de rest van de wijk aan de beurt. Die wordt niet helemaal opgehoogd met piepschuim, maar gedeeltelijk met normaal zand, een lichtere zandsoort en teelaarde. Foto Roger van der Kraan MafiMB Mprrwo J IAR - - AL DRIER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Von't Hoffstraat 8,010 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg I, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenloan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelen-bv.nl SCHIEDAM - Wethouder C. Lepidis heeft afgelopen zaterdag speeltuin in 't Park offcieel geopend. Het speeltuintje aan de Schaepmansingel stond een dag lang in de schijnwerpers en van 12.00 tot 13.00 uur stond er voor de belangstellenden uit de wijk een hapje en een drankje klaar. 's Middags was er disco voor de kinderen en een speciaal gemaakte ballon als SOUVenir aan een geslaagde dag. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Tijdensin-motion is pand Paulus gevuld met bewe- gend beeld van de film- en video- installaties van de kunstenaars Astrid Moors (1968) en Jennifer Petterson (1974). Het bezoeken van deze tentoonstelling is niet beperkt tot een statisch kijken. Het is een spectaculaire ontdek- kingstocht, waarbij ook van de kijker beweging wordt ver- wacht.Twee werken staan in de expositie centraal. De installatie van Astrid Moors, Alterego, is een interactief schilderij dat pas tot leven komt door de actie van de kijker. Als een computergame geeft het schilderij zich pas bloot door de handeling van de toe- schouwer. Jennifer Petterson, vorig jaar winnaar van de pu- blieksprijs van de Shell Young Art Award, plaatst de kijker midden in haar film. Electric Hi malaya toont een panaromisch beeld van stedelijke interieurs en hun bewoners. Door de bewe ging van de film wordt de kijker gedwongen mee te draaien om zo alles te kunnen zien. Een aantal andere werken van deze twee in- terdiscplinaire kunstenaars ma- ken de expositie compleet. Pand Paulus is open van donder- dag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - De ledenver- gadering van het CDA in Schiedam heeft onlangs een nieuwe voorzitter gekozen van de lokale afdeling. De nieuwe voorzitter wordt Dick Gelderblom die al vele jaren woonzaam is in Schie dam en momenteel in Keth- el. Hij is werkzaam bij de Schiedamse Politie waar- door hij de Schiedamse sa- menleving van binnen en van buiten goed kent. Gel derblom is echtgenoot van ex-CDA-raadslid Nanda Hupse en heeft zich voorge- nomen het Schiedamse CDA meer gezicht te geven in Schiedam. „De bevolking van Schiedam zal meer ho- ren van het CDA nu dat on der zijn leiding staat", zo beloofde hij in zijn benoe- mingsrede. Het CDA-Schiedam nam daarmee afscheid van zijn oude voorzitter, Richard Paping, die vijf jaar voorzit ter van het CDA was. Onder zijn leiding won het CDA een zetel bij de verkiezing in 2002 en kwam het CDA te rug in het Schiedamse Colle ge- SCHIEDAM - In wijkcen- trum De Erker wordt van 13 tot en met 19 oktober de zes- tiende Interculturele mani- festatie gehouden onder de titel 'Ik hou van Holland'. Van maandag tot en met donderdag is er een Kinder- programma waarbij de kin deren maandag en dinsdag van 11.00 tot 14.00 uur en woensdag van 10.00 tot 16.30 uur tekenen, schilde- ren, mozai'eken en film kij ken. Op donderdag gaan de kinderen op Cultuurtocht met een dagje Delfts Blauw. Informatie en kaarten zijn te verkrijgen bij het wijk- centrum, tel. 426 77 67. 114 H£0> £M WILEVES SPORTS HEALTH TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE ONTVANGT U T/M 12 OKTOBER MAXIMAAL: Prijs op basis van een Rotterdam connections lidmaatschap voor 1 persoon bij inschrijvlng t/m 12 oktober 2003. R'dam Blijdorp, Energleweg 9, Tel.: 010 245 16 70f,R'<tem Centrum, Benthemstraat 10, Tel.: 010 243 47 00 |§g£ Cardio theater Aerobics studio Cycling studio Zwembad Sauna Sanarium Stoombad Zonnebanken Luxe kleedruimtes Bar/Restaurant Creche SCHIEDAM - Moeders en aan- staande moeders uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maas- land kunnen van 29 September tot en met 3 oktober gratis advies krij- gen over borstvoeding. Deze actie, opgezet in het kader van de Wereld Borstvoedingsweek, is een geza- menlijk initiatief van Ouder- en Kindzorg van Thuiszorg, Kraam- zorg Delfland en Verloskundigen- praktijken 'De Luiermand' en 'Aleida'. Ge'interesseerde (aanstaande) moe ders en vaders kunnen met al hun vragen overborstvoeding langsko- men op zogenaamde inloopspreek- uren. Dinsdag 30 September is er spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur Zo'n laag irritant najaarszonnetje kan uw interieur flink doen verbleken. Voor binnen- en buiten- zonwering kom je dus even langs bij in het consultatiebureau aan de Rotterdamseweg 178 in Vlaardin gen, van 12.00 tot 13.00 uur in het consultatiebureau aan de Kerklaan 47 in Schiedam en van 12.30 tot 13.30 uur in het consultatiebureau aan de Burg. Honnerlage Gre- telaan 57 in Schiedam. Woensdag 1 oktober is er een in- loopspreekuur van 13.30 tot 14.30 uur in het consultatiebureau aan de Hellingkade 1 in Maassluis en van 18.30 tot 20.30 in Verloskundigen- praktijk 'Aleida' op de Broersvest 72 C in Schiedam. Donderdag 2 oktober is er van 12.30 tot 13.30 spreekuur in het consultatiebureau aan de Burg. Honnerlage Gre- telaan 57 in Schiedam. Broersveld 127 - 3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: £L Handtekening; Q N Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegej naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1S79 3000 VB Rotterdam V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1