schiedam CDA en PvdA verzetten zich tegen dure museumkaartjes RCTIBN embw =.-349 r 1 Japanse kracht- patser Eenmalige kermis aan de Buitenhavenweg L I' J Nu wekelijks in deze krant. D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND DIGITALE SUPERSTUIMT! PvdA wil referendum over Schoolbuitenhuis s mzo 'Dit is gewoon een stiekeme prijsverhoging' Belangstelling middenstanders voor lifestyle trekt aan EXTRA MAGAZINE 'EN NU VERDER' Night of the Blues Feestbon Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 22 oktober 2003 lOe Jaargang nr 43 SCHIEDAM - 'Een toeslag om te tonen dat ook het Stedelijk Museum meedoet aan de bezuinigingen'. Zo verdedigde wet- houder Marinus Heijenk het collegebesluit om vijf euro entree te vragen voor 'gewone' tentoonstellingen in de Korenbeurs. Een rare zaak volgens PvdA en CDA want sinds mensenheu- genis is de entree gratis en slechts voor de grote Cobra-expo werd eenmalig een extra bedrag gevraagd. 'Een stiekeme prijsverhoging' schamperden enkele raadsleden. ini Gratis afhalen VERRASSEND VOLLEDIG, VERBAZEND VOORDELIG Rotterdams Pagbiad maasstad westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdarn VEEL FOTO- VOORDEEL BIJ KIIMORAMA EN FOKA! www.kinorama.nl Samen scherp in prijs j=f IK WACKT i I NO6 c\/£N 51MU5 JoXuookpea ^i0!miP££ 60Z 501 Rotterdams Dagblad en Holiday on Ice zijn jarig! Feest met ons mee... neem nu abonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad f ORKOSIW*. Ik feest mee! Ik neem een abonnement met automatische betaling -m/v Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen „Jaren geleden was er ook al spra- den onder de 10.000 per jaar. Een oplossing werd gevonden door sponsor ONS die bereid was elk kaartje te betalen zodat feitelijk de toegang weer gratis werd voor de bezoeker. Daarom spreekt men van een toeslag op de gewone en tree. Als reden om die toeslag per manent te maken, wees wethouder Heijenk op de slechte financiele si- tuatie van Schiedam waar hij sla- peloze nachten van heeft gehad. „Andere culturele instellingen moeten toch ook bezuinigen. Daar om is deze toeslag verantwoord". Dit schoot in het verkeerde keelgat van Ada Valk (CDA) die daar te gen inbracht dat een toeslag alleen is bedoeld voor bijzondere ten toonstellingen zoals de Rubens-ex- positie in Boijmans'. „Dit is niet netjes en niet goed want exposities in de Korenbeurs zijn 'gewone' tentoonstellingen. Ik heb grote moeite met de manier waarop dit gaat." De Cobra-tentoonstelling was een groot succes, ondanks tegenvallen- de toeschouwersaantallen, volgens de wethouder. Begroot was 60.000 bezoekers terwijl er 40.000 bezoe- kers binnen kwamen. Dat leverde een verlies op van 75.000 euro. Toch een succes want veel mensen kwamen naar Schiedam waar de horeca een graantje van mee pikte. Voor de nieuwe tentoonstellingen in de Korenbeurs verwacht Heij enk 15.000 mensen per jaar. De komende raadsvergadering zullen PvdA en CDA de prijsverhoging ter discussie stellen en zal de raad haar finale oordeel geven. w h h I 4 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenigino Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Voordat die inbreker bij u binnen komt, kunt u beter eerst even bij ons binnenkomen. Wij leveren u de beste rolluiken. Broersveld 127 - 3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 BERGWEG EN CEINTUURBAAN ke van toegangsheffing maar die maatregel werd tenietgedaan na grote weestand van de gemeente- raad", zo dreigde Maarten Groene (PvdA). „Dit keer kan dat weer ge- beuren." Ook het CDA meende dat deze toeslag alleen gevraagd kan worden bij bijzondere en 'du re' exposities zoals de Cobra-ten toonstelling. Het Stedelijk Museum huurt vanaf oktober de Korenbeurs van Jan des Bouvrie. Voor twee jaar maar wel tegen een aanzienlijke huur: 90.000 euro per jaar. Dat is vol gens de politiek veel geld zeker omdat de designkoning het ge- bouw voor een gulden 'kreeg' van de gemeente. Met de entreeheffing wil de directie een deel van de ver- huiskosten en de opslag van de schilderijen terugverdienen, zo verklaarde al eerder museumdirec- trice Diana Wind. Verantwoordelijk wethouder Heij enk argumenteerde dat vijf euro toeslag -volgens onderzoekingen- geen weerslag heeft op de bezoe- kersaantallen. 'Een vreemd argu ment' constateerden de leden van de commissie Bestuur en Cultuur op maandagavond. De PvdA stel- de uitgebreide en kritische vragen en refereerde aan eerdere pogingen in het verleden voor het 'gratis' museum toegang te heffen. Enkele jaren geleden besloot het museum entree te heffen. Een gro te stap want het museum was er- voor altijd gratis te bezoeken ge- weest. Dit stuitte op grote weer- stand en bezoekersaantallen daal- SCHIEDAM - De Schiedamse aanpak van de ontwikkeling in de binnenstad begint vruchten af te werpen.In januari van dit jaar is een subsidie in het leven geroepen voor lifestyle ondernemers die zich willen vestigen of gevestigd zijn in de binnenstad van Schiedam. De eerste subsidie is inmiddels ver- strekt aan een nieuwe ondernemer op de Hoogstraat. Met tal van an- dere geinteresseerde ondernemers zijn gesprekken gaande. Het gebied waar de gemeente de li festyle ondernemers wil stimuleren is het Noordelijke deel van de Hoogstraat, de Korte Dam en de Dam. Het betreft een tegemoetko- ming in de kosten voor verbouw, herinrichting en verplaatsing. Het ZATERDAG Een vraag die vele schoolverlaters en hun ouders zichzelf stellen. Daarom komt het Rotterdams Dagblad alvast met dit handige magazine boordevol informatie over verschillende vervolgopleidingen, deeltijdstudies en beroepen. OKTOBER Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 25 oktober bij een van de RD-verkooppunten bij u in de buurt. (Abonnees ontvangen dit magazine natuuriijk bij de krant.) Rotterdams Dagblad begrip lifestyle wordt in brede zin gehanteerd, hierbij valt te denken aan: antiek/curiosa, kookwinkels, ateliers, woninginrichting, combi- natie kleding/lifestyle, speciaalza- ken, design of ambacht. Vanaf juni is ook een tijdelijke sti- muleringsregeling voor stijlvolle reclames van kracht. Ondernemers die een stijlvol uithangbord, fraaie belettering of een representatief bord aan of op hun winkel willen aanbrengen, kunnen daartoe een bijdrage in de kosten krijgen. Ge- bleken is dat ook de pandenbank een handig hulpmiddel is om de ondernemer te interesseren voor Schiedam. Onder www.schiedam- .nl (ondernemen, bedrijfsruimte) is een bestand opgenomen van be- schikbare bedrijfspanden in de binnenstad van Schiedam. De afgelopen periode heeft een aantal nieuwe ondernemers zich gevestigd in de binnenstad. De ge meente hoopt met deze brede inzet van stimuleringsmaatregelen de leegstand in het centrum verder te kunnen terugbrengen. FILM CAMERA'S REVIO KD-41UZ Stijlvolle digitate camera met "dual slot" technologie (ondersteunt SD/MMC en Memory Sticks) 4.0 miljoen pixels 3x optische- 6x digitaal Hexanon zoomlens 40 verschillende instelmogelijkheden 569 H| Gebruiksvriendelijke menustructuur Rotterdam WC Alexandrium [I] 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr. 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardingen Liesveld 147 010 435 90 61 LL! Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.TW. ABe voorgaande aanbtedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Nog een paardagen hebben de Schiedammers om hun stem uit te brengen. Om te welk boek gaat winnen in de NS publieksprijs voor het beste Nederlandse boek van 2003. Er zijn zes boeken genomineerd. Stemmen kan in alle bibliotheekfilialen die Schiedam (nog) rijk is. Er zijn ook nog mooie prijzen mee te winnen. foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Voor de vier- de keer in successie zal dit jaar het Night of the Blues- spektakel langs de Neder landse theaters trekken. Ge- boden wordt een avontuur- lijke reis langs de voor- naamste blues- en r&b- brandhaarden van de Ver- enigde Staten, waarbij ge- vestigde acts de degens krui- sen met aankomend talent. Een formule die de afgelo pen jaren haar vruchten heeft afgeworpen en waar elke rechtgeaarde blueslief- hebber al maandenlang reikhalzend naar uitkijkt. Het Night Of The Blues Or chestra, speciaal voor de ge- legenheid geformeerd uit de creme de la creme van de Nederlandse bluesscene, zal ook deze keer weer een aan tal met zorg geselecteerde topartiesten uit het land van Uncle Sam begeleiden in een avondvullende dampende muzikale roots revue. In de regio Zuid Holland Zuid, is de Night of the Blues alleen te bezoeken in het Fortis Theater a.d Schie in Schie dam. Hier zullen de groothe- den op vrijdag 7 november hun kunnen laten zien en horen. In de voorafgaande afleveringen traden al tal van spraakmakende arties- ten voor het voetlicht. Ook dit jaar is er weer een select programma samengesteld. Zo is tenorsaxofonist Sax Gordon Beadle van de par- tij, komt James Armstrong zijn scherpgeslepen gitaar- stijl demonstreren, terwijl de legendarische zangeres Toni Lynn Washington die in haar ruim veertig jaar omspannende carriere met veel groten der aarde samen zong, de categorie dames vo- caal vertegenwoordigt. Da- verend slotakkoord zal wor den verzorgd door de in Ne- derland razend populaire multi-instrumentalist en bluesvernieuwer Guy For syth. Zoals het een echte bandstand betaamt zullen alle solisten aan het eind de handen ineen slaan voor een al haast traditiegetrouwe grande finale. Voor een keer komt er kermis aan de Buitenhavenweg. Een kleine maar wel een gezellige kermis. SCHIEDAM - Vroeger was het een begrip in de stad waar men- sen lang naar uitkeken: De ker mis van Schiedam. Een groot evenement waarvoor werd ge- spaard en waar een duizendkop- pig publiek uit de hele regio op af kwam. Tijden veranderen en door ruimtegebrek in het cen trum werd de kermis noodge- dwongen kleiner. Vroeger langs en op de gehele Broersvest maar daar verdragen de dure nieuwe steentjes geen ker- miskramen meer. Ook het 'lege' Land van Belofte kon niet meer (waarom eigenlijk niet?). En de or- ganisatoren van de Brandersfees- ten wilde liever 'hoogwaardige en culturele attracties'. Zo kromp de Kermis van Schiedam van mega- evenement met ruim veertig attrac ties tot een kleine kermis op het Bachplein. Maar gelukkig, hij is er weer! Op het laatste moment werd een ter- rein gevonden en het bureau De Kermisgids ingeschakeld. „Op verzoek van vele Schiedammers", zegt Don de Munnik, hoofd afde- ling Vastgoed in Schiedam. Welis- waar een kleintje maar toch een kermis met 18 kramen en attracties die vanaf woensdag 29 oktober tot zondagavond 2 november voor eenmaal op het parkeerterrein Bui tenhavenweg haar tenten op slaat. Eenmalig? Ja, omdat op de locatie Buitenhavenweg waar al jarenlang een parkeerterrein is de nieuwe vestiging moet komen van super- markt Bas van der Heijden. Deze grote onderneming zit sinds de ja ren tachtig op het Broersveld waar zij ingeklemd zit midden in het SCHIEDAM - „De sluiting van het Schoolbuitenhuis is een goed onderwerp waarover de Schiedammers hun mening kunnen geven", betoogde Maarten Groene, fractievoorzit- ter van de Partij van de Arbeid afgelopen maandag in de com- missiever'gadering Bestuur en Cultuur. „Zeker als Gemeente Belangen Schiedam die al eer der een handtekeningenactie voor openhouden zijn begon- nen en de Socialistische Partij met een e-mail actie tegen de dreigende sluiting, mee willen stemmen met mijn voorstel." Op de vergadering van de com missie Bestuur en Cultuur stond de verordening op het referen dum ter discussie. Een voorstel om een raadgevend oordeel te vragen van de kiezer. Waarop Maarten Groene inspeelde met het aandragen van een onder werp. Een raadgevend referen dum dat op zijn vroegst in de- cember zou kunnen. Maar rea- listischer samen met de verkie- zingen voor het Europese parle- ment volgend jaar juni. Het CDA verklaarde tegen een refe rendum te zijn. „Dat is niets an- ders dan de kiezer een hot voor- houden." centrum. De supermarkt is al meer dan tien jaar in onderhandeling met de gemeente over een voor beide partijen noodzakelijke ver- huizing. De Broersveld staat regel- matig klem met grote vrachtwa- gens en ook parkeren voor bezoe kers met de auto gaat moeizaam. Kortom beide partijen willen een verhuizing. Na moeizame onderhandelingen lijkt die gevonden op de Buitenha venweg waar nu de kermis komt. Daar zal volgens ambtenaar Belin da Aalberts eind dit jaar, begin 2004, begonnen worden met het bouwrijp maken van het terrein. Het terrein is vervuild en moet ge- reinigd worden terwijl dan archeo- logen kunnen spitten omdat het hier een zeer oude plek gaat vlak bij haven en centrum van de oude stad. Voor het zover is komen er dus achttien attracties te staan. „Een niet zo grote kermis maar wel een gezellige", vertelt Henk de Bres van het organisatiebureau. Grote stellages met wilde schommels en moderne draaimolens met vette na- men als Deca Dance, Canon Ball of Kick Down. Attracties waar de knopen van je jas zwiepen maar die voor de jeugd een shot adrena line geven. Maar er zijn ook ouder- wetse, romantische kramen als de kinderbuggy's, draaimolen, sui- kerspin of touwtrekken en bussen- sport. En voor de goklustigen de grijpkranen, de schuifbulldozers en de traditionele schiettent. Bezwaar werd aangetekend tegen de komst van de kermis door de omwonenden. De voormalige Glasfabriek BSN die overlast vreesde voor hun zware vrachtwa- gens en geluidsoverlast voor be- drijven en kantoren. En De Ero- theek vreesde de 'stille' achteruit- gang niet meer te kunnen gebrui- ken. Toch gaat de kermis zeker foto: Roger van der Kraan door. Dat Bas van der Heijden nu toch echt binnenkort gaat verhui- zen is volgens de betreffende amb- tenaren 'een uitgemaakte zaak'. De bouwtekeningen met bovenop een dubbel parkeerdek zijn door de architect gemaakt. De feitelijke verhuizing staat na tien jaar onder handelingen voor de deur. Waarna de gemeente Schiedam plannen gaat maken om op de oude locatie van de Broersveld woningen met winkels te realiseren. r n; q a O aa Itf.' MO% f ISOOOXCL! 6TKMT- I cS3 m tOOfUX£L -jwnsL en ontvang twee 10|V j toegangskaarten voorde voorsteMing Celebration van Holiday on Ice 54,75 per kwartaal en ontvang twee toegangskaarten tw.v. 50,- (gcmkideid). Het feest is op 12 november in Ahoy' Rotterdam en barst los om 20.00 uur. Naam: Straat: —Voori.: -Nr.; Postcode/plaats: Teiefoon: - (i v.m. controte bezorgtng) Bank-/gironummer:Q Handtekening: Stuur de feestbon op naar; Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. De vnjkaarten worten uiterlijk een week vgof feestdatum naar u toegestuurt. Het is'niet mogelijk om kaarten bij tt bestellen Cx-ld t alleen ah u de afgelopen 3 maanden geen (proef-labonnee bent gfwttsi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1