schiedam Politiek zegt 'nee' tegen Fair Play amusementshal RCTIDN november krijg je mooiste kleurtje! 299,- ZONDAG 2 NOVEMBER GEOPEND 'Leerlingen moeten met gelijke kansen kunnen starten' Fun Donkerblauwe unifor- men, lichtblauwe be- voegdheden Nu wekelijks in deze krant. v. i Iks" iff* W Veto tegen gokhal op leegstaand Stadserf maassta Rotterdams Pagblad SCHRIJVERSKRANT Stadswinkel woensdag- middag dicht Samen scherp in prijs Eigen grond bij nieuwe uitgifte mogelijk Knippen voor voordeel Campagne 'Een goede start' Woonplus ook vrijdag- middag open Weekend- markt op het Stadserf Feestbon* Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 29 oktober 2003 lOe Jaargang nr 44 Gratis afhalen VERRASSEND VOLLEDIG, VERBAZEND VOORDEUG SCHIEDAM - Pastoor Vismans' schietgebedjes zijn verhoord. Zijn protesten luidden het begin in van tegenstand tegen de gokhal pal voor de eikenhouten deuren van zijn Rooms-Ka- tholieke basiliek. De plannen voor een groot amusementscen- ter aldaar zijn van de baan en van het Stadserf. Maandagavond nam de gemeenteraad, met een nipte meerderheid, het besluit geen 'casino-achtige' faciliteit toe te staan op het Stadserf. Geen Fair Play Center dus in de, al vanaf de bouw, leegstaande winkelpanden. WEKELIJKS •Jh i:< "Take a Sun Break" want de hele maand november kun je voordelig zonnen bij Sun Break! l.r.iiTinmi SCHIEDAM - Wethouder Lepidis opende gisteren de campagne 'Een goede start Op weg met de voorschool' bij het ROC-Zadkine in de St. Liduinastraat. Een gele schoolbus stond buiten klaar om ouders met peuters te in- formeren over 'de voor school'. De informatiebus bracht 's middags ook een bezoekje aan. basisschool De Troubadour in Groenoord en aan de Plusmarkt in Nieuw- land. IK NtT P££\I£N- Tier 6£fomu££2D, pus P0£M K£T VOl ZD,,. Feest met ons mee.. V Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) w bl; ien Schiedam ft ft 1 b 8 il 8 Bi{ deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqing Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Het Stadserf moet het visitekaartje van de stad zijn, stond te lezen in de motie van het CDA die werd in- gediend. En daar past een amuse mentshal niet in. Bovendien gee ft uitbreiding van gokfaciliteiten een nadelige invloed op de volksge- zondheid. Wethouder De Swart kon zijn ongenoegen over de CDA-argumenten maar moeilijk verbergen. Hij probeerde als een advocaat de motie 'onder uit te ha- len'. Met formele argumenten als 'officieel heeft het amusementsbe- drijf geen aanvraag gedaan' tot aan de beschuldigende vinger naar op- steller Martijn Vroom als 'ver- spreider van geruchten'. Verbaal geweld en dat terwijl het voor heel Schiedam duidelijk was dat Fair Play maar al te graag een groot ca sino op het Stadserf wil, hoewel dat ze dat nooit officieel met zo- veel woorden gezegd hebben. Di- rectieleden van Fair Play spraken in op eerdere commissievergade- ringen en de wethouder zelf repte maandag over 'toenemende werk- En dat is super relaxed want... je parkeert gewoon gratis voor de deur je neemt de zonnebank naar keuze je gaat met n lekker voordelig kleurtje de feestdagen tegemoet! 8ails bqpycare www.sunbreak.nl Winkelcentrum Hof van Spaland 8 - Schiedam - s (010) 44 92 025 ZATERDAG Op zaterdag 8 november kruipen bekende auteurs voor een dag in de huid van een journalist. Zij gaan op pad en verslaan het Rotterdamse nieuws: op elke pagina een unieke bijdrage van een bekende auteur, o.a. Kees van Kooten, Carrie en Wilfried de Jong NOVEMBER Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 8 november bij een van de RD-verkooppunten bij u in de buurt. Rotterdams Dagbiad gelegenheid'. De emoties liepen hoog op tijdens de raadsvergadering. Vooral om- dat uitgerekend coalititiepartij CDA met die motie kwam en daar- mee het 'eigen' college een halt toeriep. De motie kreeg een nipte meerderheid (19 tegen 15 stem- men) omdat het hele linkse blok van PvdA, SP en GroenLinks mee- stemde met het CDA en AOV. Met argumenten als een politiek signaal voor de burgers, toenemende gok- verslaving, overlast en zelfs de volksgezondheid werden ge- noemd. Nieuw daarbij was een op- zet om een commissie van belang- hebbenden als omwonenden, on- dernemers en politiek- te vormen die binnen zes weken met een ac- tieplan moeten komen om het plein tot het visitekaartje voor Schiedam te maken. „Allemaal flauwekul", betoogden voorstanders van de gokhal als WD, D66, Leefbaar Schiedam en Gemeente Belangen. Zij spraken van de voordelen van hetvrije on- dernemerschap'„Deze politieke beslissing betekent een slecht sig naal voor de (oude en nieuwe) on- dernemers van Schiedam." Leef baar Schiedam was wel heel erg geschrokken van de felle argumen ten van de wethouder, maar bleef toch voorstander van de gokhal. „Raar dat de wethouder alleen spreekt van verhuizen en niet van het vrije recht van ondernemers je te vestigen. Het lijkt op die hash- tenten waarvan er maar drie mogen zijn in Schiedam." Een nederlaag dus voor Wethou der De Swart die met het achterwe- ge blijven van de luxe automaten- hal een kans voorbij ziet gaan om het centrum te verbeteren. Dat zal pastoor Vismans minder zorg zijn. Zijn klokken kunnen weer luiden ter aanmoediging van de gelovigen over het grote. lege plein. SCHIEDAM - De Stadswinkel is woensdagmiddag na 13.30 uur ge- sloten in verband met het overlij- den van een collega van de Stads winkel. Donderdag 30 oktober zijn de medewerkers iedereen vanaf 8.00 uur weer van dienst tot 20.00 uur 's avonds. Bewezen is dat onuitgenodigde nachtelijke bezoekers eerst bij u binnenkomen. De buren hebben rolluiken gekocht bij Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 Slechts SO amtsl^ PEIMTAX MZ-60 Sigma H8-300mm SPIECELREFLEXCAMERA SUPERZOOMOBJECTIEF Perfecte spiegelreflexcamera voor de serieuze fotograaf Deze bijzondere spiegelreflexcamera wordt geleverd met een All-ln-One Sigma 28-300mm objectief met maar liefst 10x zoombereik! van 599,- www.kinorama.nl Rotterdam WC Alexandrtum [I] 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr. 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardingen Liesveld 147 010 435 90 61 Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.TW. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Het Herfstfeest, dat zondag 26 oktober georganiseerd werd in heemtuin en kinderboerderij't Hoefblad is zeer geslaagd. Ruim vijfhonderd bezoekers brachten een bezoek aan de heemtuin en kinderboerderij en ruim honderd kinderen deden mee aan de paddestoelenspeurtocht in de heemtuin. Na afloop van deze leerzame tocht konden de kinderen marsepeinen paddestoelen maken en mee naar huis nemen. Gelijk opeten mocht natuurlijk ook. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Sinds kort is het bij de gemeente Schiedam mogelijk om bij nieuwe gronduitgiften grond in eigendom uit te geven. Deze procedure voor grondver- koop komt naast de mogelijkheid van uitgifte van grond in erfpacht. Met de gronduitgifte in eigendom geeft de gemeente invulling aan het eerste deel van de modernise- ring van het stelsel van gronduit gifte, waartoe het college van bur- gemeester en wethouders op 13 mei 2003 besloten heeft. Elke gegadigde bij een nieuwe gronduitgifte krijgt de mogelijk heid te kiezen voor het verkrijgen van de grond in eigendom of in erfpacht. Burgemeester en wethou ders kunnen echter in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze keuzemogelijkheid tussen uitgifte in eigendom of in erfpacht. De omzettingsoperatie waarbij grond in erfpacht kan worden om- gezet naar grond in eigendom, start in januari 2004 en gaat volgens planning zes jaar duren. Deze om- zetting is het tweede deel van de door dit college ingezette moderni- sering van het gronduitgiftestelsel. Het derde en laatste deel is het ver- nieuwen van de voorwaarden voor erfpacht, waardoor ook degenen die erfpachter blijven kunnen pro- fiteren van de modernisering van het stelsel van gronduitgifte. Over de uitwerking van het tweede en derde onderdeel van de modernise ring zal het college binnenkort een besluit nemen. SCHIEDAM - De winkeliers van de Hoogstraat hebben weer een boel voordeel weg te geven. Het enige dat men hiervoor hoeft te doen is het pakken van een schaar om daarmee de voordeelbonnen te knippen die elders in deze krant te vinden zijn op de speciale Hoog- straatpagina. De uitgeknipte cou- ponnen kunnen bij de deelnemen- de winkeliers worden ingeleverd, waarna direct de voordeelprijs wordt berekend. Knippen en win- kelen dus op de Hoogstraat. De ac- tie geldt op vrijdag, zaterdag en zondag. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR De Campagne 'Een goede start' is bedoeld om ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar opnieuw kennis te laten maken met het fenomeen voorschool. Op dit moment lopen er sinds 1998 negen projecten in het kader van de voorschool. Om dat er steeds weer nieuwe ouders komen wordt er opnieuw aandacht aan besteed, door middel van de campagnedag met de opvallende gele bus, de felicitatiedienst in wijk Nieuwland en een nieuwe fol der die in november uitkomt. Bij peuterspeelzalen die onderdeel uitmaken van de voorschoolse educatie, wordt gewerkt met een methodiek die is gericht op het sti- muleren van de ontwikkeling van kinderen vanaf 2,5 jaar. Er wordt extra aandacht besteed aan de taal- ontwikkeling en de omgang met elkaar. De kinderen worden door de voorschool beter voorbereid op hetbasisonderwijs. Lepidis: „Taal- achterstand is toch het grootste probleem voor veel kinderen. Zij beginnen al met een achterstand aan het onderwijs. Dat heeft tot ge- volg dat ze op den duur geen gelij ke kansen hebben. Dit geldt zowel voor allochtone als autochtone kinderen. Wij bieden daarom de ouders van de peuters een kans om die achterstand te voorkomen door middel van de voorschool, zodat hun kind met gelijke kansen aan het basisonderwijs kan deelne- men." Ouders van peuters kunnen een kijkje nemen in de bus en informa- tie krijgen over peuterspeelzalen en Peuter+, een video bekijken en met de consulenten overleggen over de mogelijkheden. De consu lenten spreken behalve Nederlands ook Turks, Arabisch en Berbers. In Nieuwland is in September 2003 de felicitatiedienst van start gegaan. Consulenten komen bij ouders met kinderen die twee jaar worden thuis om het kind een cadeautje aan te bieden en om de ouders te informeren over de voorschool. Bovendien krijgen ouders meteen informatie over de voorzieningen in de wijk. Op deze manier hoopt de gemeente Schiedam steeds meer ouders te bereiken. Symbolisch reikte wethouder Le pidis gisteren ook cadeautjes uit aan twee peuters. Abdullah was een van die kinderen. Hij start in februari ook met de voorschool. Zijn moeder is er erg blij mee. „Het is voor hem makkelijker om op jonge leeftijd te starten met de voorschool, dan kan hij beter mee in het basisonderwijs en komt hij alvast in aanraking met andere kin deren en de Nederlandse cultuur." Op dit moment zijn 186 peuters betrokken bij de voorschoolse pro jecten die over tien basisscholen zijn verspreid. Veel Turkse peuters nemen deel aan het traject. De ge meente hoopt onder andere meer Somaliers, Marokkanen en Antilli- anen aan te trekken. Deze groepen zijn, gezien de bevolkingssamen- stelling van Schiedam in de projec ten ondervertegenwoordigt. Maar de doelgroep bestaat zowel uit al- lochtonen als autochtone peuters. De campagne is landelijk opgezet door Forum (Instituut voor Multi- culturele ontwikkeling) ter onder- steuning bij het informeren van ou ders over de Voor- en vroeg- schoolse educatie. SCHIEDAM - Om de dienstverlening aan de klant verder te verbeteren, han- teert Woonplus Schiedam met ingang van maandag 3 november andere openings- tijden. Met ingang van deze datum is het kantoor aan de Valeriusstraat 3 geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De opvallendste wijzi- ging is dat Woonplus voort- aan ook op vrijdagmiddag geopend zal zijn. Daarnaast opent Woonplus haar deuren in het vervolg pas om 8.30 uur, een half uur later dan het geval was. In de praktijk blijkt name- lijk dat de aanloop tussen acht en half negen minimaal is. Overigens kunnen woning- zoekenden voor informatie over het actuele woningaan- bod in Schiedam ook terecht bij het Woon Informatie Centrum aan het Stadserf. SCHIEDAM - Star Promo tions organiseert zaterdag 1 en zondag 2 november een markt op het Stadserf. De kraampjes zijn open van 10.00 tot 17.00 uur op de za terdag en van 12.00 tot 17.00 uur op de zondag. De markt onderscheidt zich door de verscheidenheid aan bran ches. Er zal een zeer breed assor tment worden verkocht verdeeld over ruim tachtig kraampjes. Voor de kinderen wordt er een zweefmolen neergezet en lekkerbekken kunnen hun lol op bij de verschilen- de kramen met etenswaren uit zeer verschillende wind- streken. neem nu abonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee toegangskaarten voor de voorsteliing A Celebration van Holiday on Ice.,,, Ik feest meel Ik neem een abonnement met automatische betaling a rrzm 54,75 per kwartaal en ontvang twee toegangskaarten tw.v. 50,- (genidddd), Het feest is op2 november in Ahoy" Rotterdam en barst los om 20.00 uur. Naam; Straat: Postcode/piaats: Telefoon:_ Voori.: - Nr.: m/v Bank-/gironummer: 000000000 Handtekening: Stuur de feestbon op naar: Rotterdams Dagblad, - (j.v.m. contfote bezorgmg) Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Dt vrijkaartcn worden uiteriijk een week vow feestdatum naar u toegestuurd. j Het is niet raogdlik om kaartcn bij tebestelien. Geldt alleen ah udeafgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnee bent geweest. ™f7*rT*TTTl j Vul de feestbon direct in! De aanbieding is gcldig i lot en met 31 oktober 2003.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1