schiedam Eerste gemeentelijke enquete in Nederland november krijg je mooiste kleurtje! Cannons Sportraad in actie tegen bezuinigingsvoorstellen STUtffttfl WIN! www.ThuiskomenInRietlanden.nl et jap- KORTING ENGELEN D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND SHOWROOM ROTTERDAM Z0NDAG A.S. GE0PEND EEIM EEIMOTVOOR OOG EM OOR! Sloten en singels weer schoon a q; Rotterdams Pagbiad SCHRIJVERSKRANT WORD NU LID! VAN 11.00 TOT 17.00 UUR NU EXTRA VOORDELIE BIJ FOKA! Rotterdam Diwalifeest 3 dagen super-de-luxe kerstshoppen voor 2 personen in Dusseldorf t.w.v.€215,- Vrijwilligers- werk en de pers Nieuw wegdek in Villastraat I Rotterdams Dagblad en Holiday on Ice zijn jarig! Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) r Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 SCHIEDAM - 'Aan het zicht ontrokken' heet het vuistdikke rapport van meer dan tweehonderd pagina's. Vorig week pre- senteerde Yorick Haan (SP) het rapport aan de gemeenteraad. Een rapportage van een onderzoek dat meer dan een jaar duur- de. Waarin verslag wordt gedaan van de zogenaamde asbestaf- faire Parkweg Oost. Een opvallend rapport, alleen al omdat Schiedam de eerste gemeente is die een lokale gemeentelijke enquete in Nederland heeft uitgevoerd. Daarom volgden ande- re gemeenten met argusogen de Schiedamse enquetecommis- sie die bestond uit raadsleden. "Take a Sun Break" want de hele maand november kun je voordelig zonnen bij Sun Break! A*"' ,y j/unHaiu eoPreAiie www.sunbreak.nl Winkelcentrum Hof van Spaland 8 - Schiedam - (010) 44 92 025 mmm Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Scherp in prijs TOT 21.00 UUR OPEN Kijk snel opde Droomreispagina in deze krant! f£Y£Nooar- TCPi-lc£ dUSf SX4NP 3- O I ik gz. Nier" Geemsr oe... Feest met ons mee... Twee-onder-een-kapwoningen in de Randstad vanaf ca. 275.000 v.o.n. Vrijstaande woningen en vrije kavels in de Randstad vanaf ca. 420.000 v.o.n. r -8 8 S m fJS lili> In mei 1999 werden flats aan de Van Markenstraat gesloopt voor de aan te leggen nieuwe metrover- binding. Jaren van overleg gingen er aan vooraf. Maar binnen enkele dagen werd de sloop stilgelegd. Er was asbest gevonden. Gedwongen moest sloper Oudt Zwanenburg het werk stilzetten. Duidelijk was W WmSfRKlMASwmW- T w mWi Gratis afhalen Bij deze adressen Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenslaan 53 Gamoento Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 PlHsmarKt Woudhook Geuzenplein 7 Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Korkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bo wo nersverenlging Schledam-Qost Boerhavelaan 79 dat het het terrein in Parkweg Oost bezaaid was met asbest dat alleen met speciale materialen en mensen kon worden opgeruimd. Daarna kon het gewone werk doorgaan. Maar de vraag bleef; wie is er ver- antwoordelijk voor deze 'bijna' ramp. De beschuldigende vinger ging vooral naar de sloper maar ook naar partijen als gemeente, sloper, toezichthouder en bouwer. De milieupolitie was ingeschakeld en daarom besloot het Openbaar Ministerie tot een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de gemeente Schiedam officieel tot verdachte werd verklaard. Inmiddels wees Schiedam een schikking af en het wachten is op de rechtzaak die in voorbereiding is. Naast deze straf- rechtelijke kant zijn er ook door de politiek blunders gemaakt. Net was een nieuwe wet van kracht waardoor de raad mensen en in- stellingen kan verhoren. Deze eer ste lokale raadsenquetecommissie werd een feit in Schiedam. Met bronnenonderzoek en openbare verhoren. Het rapport 'Aan het zicht onttrok- ken' geeft een minitieuze opsom- ming van alle mensen die bij de af faire betrokken waren. De hoofd- schuldige blijft sloper Oudt Zwa nenburg die overigens niet wilde meewerken aan deze enquete. Maar ook andere partijen zijn niet zonder blaam. Zoals ambtenaren van BoWoTo (Bouw en Woning Toezichten directieleden van de gemeente die steken lieten vallen. Ambtenaren die volgens een dienstbevel niet buitenshuis moch- ten controleren omdat er veel pa- pierwerk bleef liggen in deze pe- riode. Politiek waren er ook missers. Twee wethouders gingen over de ze sloop. De (oud-) wethouders Hafkamp (WD) en Wiegman van de PvdA. Volgens de enquetecom- missie was het onduidelijk wie, waar verantwoordelijk voor was. Zodat beide heren bij de verhoren elkaar de schuld van miscommuni- catie gaven. Het rapport telt 46 conclusies van onduidelijke af- spraken, onvolledige dossiers tot exacte blunders bij personen als ambtenaren en politici. En het rap port geeft acht aanbevelingen zo dat deze fouten niet opnieuw ge maakt worden. Het verslag is aan geboden aan de gemeenteraad die eerst in commissie en later in de raad uitgebreid hun oordeel kun- nen geven. tS Br- A 4 SCHIEDAM - Halloween lijkt definitief op de kaart te zijn gezet in Nederland. Het feest dat gevierd wordt op 31 oktober is oorspronkelijk afkomstig uit Amerika. Sommigen zeggen dat het een feest is voor duivelaanbidders, anderen dat het een overblijfsel is van een oud ritueel. Wat in ieder geval vaststaat is dat het een griezelfeest is en daar doen ze in Nederland blijkbaar graag aan mee. In Schiedam-Oost hadden ze dit jaar zelfs een eigen Halloween-optocht. De kinderen hadden in het Klubhuis al lampionnen kunnen maken en iedereen was verplicht verkleed te komen. Ook moest er angstaanjagende muziek worden gemaakt met behulp van potten, pannen en pollepelS. Foto Roger van der Kraan En dat is super relaxed want... je parkeert gewoon gratis voor de deur je neemt de zonnebank naar keuze je gaat met 'n lekker voordelig kleurtje de feestdagen tegemoet! ZATERDAG NOVEMBER Op zaterdag 8 november kruipen bekende auteurs voor een dag in de huid van een journalist. Zij gaan op pad en verslaan het Rotterdamse nieuws: op elke pagina een unieke bijdrage van een bekende auteur, o.a. Kees van Kooten, Carrie en Wilfried de Jong Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 8 november bij een van de RD-verkooppunten bij u in de buurt. Rotterdams Dagblad SPORTS HEALTH ONTVANG EEN SPORTIEF WELKOMSTPAKKET EN 50% OP HET INSCHRIJFGELD R'dam Centrum, Benthemstraat 10, Tel.: 010 243 47 00, R'dam Blijdorp, Energieweg 9, Tel.: 010 245 16 70 Fitness en cardio (1000m2) Aerobics studio Cycling studio Zwembad Sauna Sanarium Stoombad Zonnebanken Luxe kleedruimtes Bar/Restaurant Creche - AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEGELS SANITAIR Barendrecht, Von 'I Hoffslrool 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelee-bv.nl ZONDAG 2 NOVEMBER OPEN van 12:00 tot 17:OOuur TH-A30R Zeer verfijnde DVD Home Cinema set met RDS bestaande uit: vier 25 Watt satelliet speakers, een 25 Watt Center speaker en een 110 Watt Subwoofer Ondersteunt Dolby Digital, Dolby ProLogic, DTS Digital Surround Geschikt voor CD, CD-R, CD-RW, DVD, MP3, SVCD en Video-CD's van 599,- voor Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - De Tamil werk- groep uit Nieuwland (Akaram Ta mil Payilakam) organiseert zater dag 8 november in samenwerking met de Stichting Welzijn Schie dam het Diwalifeest in De Blauwe Brug. Dit feest wordt over de gehe- le wereld door Hindoes gevierd. Het programma begint om 16.30 uur en de toegang is gratis.Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Ananthy Balasooriyan op nummer 471 57 65 (Wijkcentrum Wibautplein). Uw huis wordt zelfs in deze tijd alleen maar meer waard met zonweringen of rolluiken van Broersveld 127 - 3111LG Schiedam SCHIEDAM - De sportraad keert zich fel tegen de voorgestelde be- zuinigingen op de sport in Schie dam. Voorzitter Frans van Krugten en vice-voorzitter Cor van der Valk melden afgelopen maandag aan pers en politiek dat het voor wat betreft de georganiseerde sport in Schiedam nu 'Ho, tot hier en niet verder is'. „Wij begrijpen dat ook van de sport een offer wordt gevraagd maar er is de afgelopen jaren al zoveel bezuinigd dat nu op deze manier verdere bezuinigingen doorvoeren het voortbestaan van sportverenigingen ernstig in ge- vaarbrengt." De sportraad maakt duidelijk dat de sport op drie fronten 'gepakt' wordt. Ten eerste door de onlangs door het Schiedamse college be- kend gemaakte lokale bezuini- gingsplannen van in totaal 312.600 euro voor het jaar 2004 en nog eens 346.600 euro vanaf 2006. Maar de sportclubs krijgen daar- naast ook nog eens met hogere kosten te maken wegens de lande- lijke bezuinigingen richting de sportbonden en ook wordt er een terugloop van leden voorzien om dat door de oplopende werkeloos- heid steeds meer mensen niet lan- ger in staat zullen blijken de ver- hoogde contributies te betalen. Van Krugten en Van der Toren zijn vooral ook boos omdat zij als sportraad niet zijn betrokken bij het opstellen van de bezuinigin gen. „Ons adviesorgaan is niets gevraagd. Je kan daarom ook zien dat er bij het opstellen van de plan- nen helemaal niet naar het belang van de sport is gekeken. Het zijn vooral boekhoudkundige trues die zijn toegepast. En als dit wordt uit gevoerd zal dat echt een desastreu- ze uitwerking hebben." Om zichzelf als sportraad weer meer op de kaart te zetten binnen het politieke spectrum vond de be- langenvereniging van de Schie damse sport het hoog tijd de nodti- klok te luiden over de voorgestelde bezuinigingen. „Dit is eigenlijk de SCHIEDAM - Onder verantwoor- delijkheid van IRADO afdeling Groen worden op het ogenblik de singels en sloten in Schiedam ge- schoond. Uit bijvoorbeeld de sin gels aan de Polderweg, Stadhou- derslaan. Burg, van Haarenlaan en de Jozef Oreliosingel, verwijderen de groenmedewerkers de overtolli- ge vegetatie en halen de kanten op waar dit nodig blijkt. Dit gebeurt om de aan- en afvoer van het water zo goed mogelijk te laten verlopen. In dit jaargetijde verwijdert IRA DO de nog aanwezige waterlelies en gele plompen. Dit roept nog wel eens wat vragen op bij het publiek. Dat kan echter gerust zijn; de plan- ten worden niet gerooid maar afge- knipt zodat deze volgend jaar weer kunnen groeien en bloeien. Door het loof steeds te verwijderen, ver- dwijnt het niet naar de bodem van de watergangen en wordt verme- den dat het verteerde loof tot bag- gervorming leidt. eerste keer in ons bestaan dat wij zo nadrukkelijk de openbaarheid zoeken. Wij vinden echt dat er nu een barricade opgeworpen moet worden tegen deze plannen. Eerst zullen we de politieke weg bewan- delen maar als daar niet naar ons geluisterd wordt, gaan we met de clubs om de tafel om te kijken wel- ke stappen we verder gaan ne- men." Als eerste stap werden maandag- avond de politieke partijen uitge- nodigd om de inhoudelijke bezwa- ren van de sportraad toe te lichten. PvdA, WD, Gemeente Belangen Schiedam en GroenLinks gaven gehoor aan de oproep. CDA en D66 gaven bericht van verhinde- ring maar de grootste coalitiepartij Leefbaar Schiedam liet blijken niet veel met sport op te hebben. „Van hen hebben we helemaal niets mo- gen vernemen." Toch had Van Krugten na afloop een positief ge- voel over de bijeenkomst. „Wij hebben duidelijk kunnen uiteen- zetten waar voor ons de pijn zit en we hebben gezien dat aanwezige politici verbaasd waren dat wij als sport helemaal niet gehoord zijn bij het opstellen van de bezuini- ging" Meer over de bezwaren van de sportraad tegen de bezuinigingen is te vinden op de sportpania van deze krant. SCHIEDAM - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam organiseert een bijeenkomst met als thema 'Vrijwilligers- organisaties en de pers' op donderdag 20 november. Vra gen die centraal staan zijn: 'Welke communicatiekanalen zijn het meest effectief voor mijn organisatie?' en 'Hoe be- reik ik de media in Schiedam? Tijdens het eerste deel van de avond krijgen belangstellen- den onder andere informatie en tips over het schrijven van een persbericht of een artikel voor het clubblad. Na de pau- ze vertellen medewerkers van de Schiedamse pers (krant, te- levisie en radio) over het werk dat zij doen. De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur, er zijn geen kosten aan verbonden, maar belang- stellenden moeten zich van te voren wel even aanmelden per telefoon (246 50 05) of e-mail: ms.v.doorn@schiedam.nl. Per vrijwilligersorganisatie kun nen maximaal twee personen inschrijven. SCHIEDAM - ONS gaat op 17 november van start met de herbestrating van de Vil lastraat. Afhankelijk van weersomstandigheden zul len de werkzaamheden ruim drie maanden duren waar bij op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur zal worden gewerkt. Rond de kerstpe- riode (weken 52,53 en 1) zal niet worden gewerkt, maar zal een deel van de bestra- ting afgerond zijn. De herbestratingwerkzaam- heden moeten worden ge zien als groot onderhoud waarbij van gevel tot gevel zal worden gewerkt. Geble- ken is dat de riolering in goede staat is dus wordt de ze ongemoeid gelaten. Gelijktijdig zullen controle- werkzaamheden aan gaslei- dingen worden uitgevoerd. VlOof-VC* neem nu abonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad GiRft** Tpp en ontvangtwee tL/)\1 5 toegangskaarten voor de voorstelling Celebration van Holiday on Ice. Ik feest mee! Ik neem een abonnement met automatische betaling a fFSPTl 54,75 per kwartaal en ontvang twee toegangskaarten t.w.v. 50,- (gemiddeid). Het feest is op 12 november in Ahoy' Rotterdam en barst los om 20.00 uur. Naam: Straat:4 Posteode/plaats: Telefoon; -Voorl.:_ -Nr.: - m/v B3nk-/gironummer;[] D D D D D D 0 [U Handtekening: Stuur de feestbon op naar: Rotterdams Dagblad, - (Lvun. eontrole bezorging) Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. De vrijkaarten worden uiteriijk een week voor feestdatum naar u toegestuurd. Het is niet mogelijk om kaarten bij te bestellen. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnee bent geweest. j Vul de feestbon direct in! De aanbieding is geldig i tot en met 31 oktober 2003. F RotterdamDagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1