schiedam KORTING Maasstad Fotowedstrijd to is te Hintias Mm! 6 weken voor 19,50 Of bel gratis 0800-0642 EINDEJAARSPRIJSVRAAG Deze week in de Maasstad: Jacques Tange tweede bij 'Kunstenaar van het Jaar 2003' Huisvuil deze week westblaak I au postbus 1685 3000 br rotterdam Schiedam Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 Kerst 2003 lOe Jaargang nr 52 Gratis uw keuken kookklaar of 50% korting op een badmeubel uit de Wooning huisselectie ofvloerverwarming voor de halve prijs!* W!J DRUKKEIM ZE VOORJJAE www.kinorama.nl Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euj Het kerstgevoel van Gerard Cox Feestdagen in glitter parity's Tussen Corneille en Appel Het populairste gezelschapsspel MA4S2.&T www.wooning.org Rotterdams Dagblad Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon ini a Jilf noteer mij voorzo'n voordelig proefabonnement* Beste lezers en adverteerders Voor u ligt het laatste nummer van Maasstad week bladen van dit jaar. Volgende week verschijnt Maasstad weekbladen niet. We hebben ons best gedaan om er een extra feestelijke en gezellige krant van te maken. Veel leesplezier met deze krant. Ook volgend jaar zal Maasstad weekbladen weer bij u op de mat vallen. Het eerste nummer verschijnt op woensdag 7 of donderdag 8 januari. Wij wensen u hele fijne en gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2004. Directie, redactie en medewerkers van Maasstad weekbladen Gratis afhalen Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom! ZATERDAG DECEMBER weekbladen WA TERWEG - Kerst in Nederland, feest van het licht. Nederland maakt er iets gezelligs van en dat geldt zeker voor de Waterweg. Veel inwoners zijn uitbundig aan de slag gegaan met het versieren van huis, interieur en omgeving. Vooral's avonds geeft dat een gezellig en knus aanzicht. De meest kerstbomen staan nu binnen te stralen en ook de grote stadskerstbomen zijn ontstoken. ledereen is klaar voor de feestdagen en wellicht kan deze kersteditie van Maasstad weekbladen u in deze dagen veel leesplezier verschaffen. Er staan in iedergeval weer volop interessante verhalen in. Ditjaarzijn tal van prominenten doorons gevraagd naar hun kerstgevoel. Op openhartige wijze laten zij ons hiervan meegenieten. In deze Maasstad ook de uitslag van de fotowedstrijd en de vertrouwde rubrieken. In week 1 komt Maasstad niet uit, dus wij hopen u in week 2 weer te treffen. Persberichten kunnen in de tussentijd natuurlijk gewoon gemaild worden naar redactiemaaspost@hotmail.com ofgefaxt naar: 010-4004 366. Rest ons nog u prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar te wensen en graag tot ziens! Foto Roger van der Kraan Mensen konden kunstenaars nomi- neren voor de Kunstenaar van het Jaar-verkiezing en de naam Jac ques Tange bleek niet een of twee, maar wel duizenden keren te zijn genoemd. In stemronde 2 had de redactie een lijst gemaakt met de meest genoemde kunstenaars en kon er alleen op een van deze na- men een stem worden uitgebracht en weer was het bij de-naam Jac ques Tange vaak raak. Vandaar dat hij vorige een kleine expositie in mocht richten in de Jaarbeurshal- len in Utrecht en daar dinsdag- avond ook werd uitgeroepen als tweede in de verkiezing. Momenteel exposeert Jacques Tange in Galerie Stills, Voorstad- laan 68 in Nijmegen. Hierbij is ook een catalogus verschenen. woensdag 24, zaterdag 27 en dins- dag 30 december extra geledigd. In verband met de jaarwisseling zul- len alle Afval Apart Punten in Schiedam op woensdag 31 decem ber en donderdag 1 januari dicht zijn. Vrijdag 26 december komt de warenmarkt in het centrum te ver- vallen. Tijdens de feestdagen, maar ook op zaterdag 27 december is het afvalbrengstation aan de Van Heekstraat gesloten. De kerstboom kan na de Kerstda gen zelf verkleind worden en in de GFT-container, meegegeven wor den aan de vuilnisman of naar het afvalbrengstation worden ge- bracht. Donderdag 1 januari zullen IRADO medewerkers een begin maken met het opruimen van vuur- werkrestanten. Ook brandplekken die een gevaar vormen voor het verkeer worden die dag opge- ruimd. SCHIEDAM - In verband met de feestdagen is het ophaalschema van huisvuil enigszins aangepast. Huisvuil in zakken wordt maandag 29 december opgehaald in plaats van donderdag 25 december, dins- dag 30 december in plaats van vrij dag 26 december en maandag 5 ja nuari in plaats van donderdag 1 ja nuari. Huisvuil in minicontainers wordt woensdag 24 december op gehaald in plaats van donderdag 25 december, maandag 29 decem ber in plaats van vrijdag 26 decem ber en vrijdag 2 januari in plaats van donderdag 1 januari. De mini- containers moeten op deze ophaal- dagen uiterlijk om 07.45 uur bui- ten worden gezet. Huisvuil in ver- zamelcontainers wordt zaterdag 27 december in plaats van 25-26 de cember opgehaald en vrijdag 2 ja nuari in plaats van donderdag 1 ja nuari. De Afval Apart Punten worden op SCHIEDAM - Vooraf had ie er geen cent voor gegeven. Kunste naar van het Jaar? Geloof in eigen kunnen heeft de Schiedamse kun stenaar Jacques Tange genoeg, maar een wedstrijd winnen met deelnemers als Karel Appel en Corneille? Nee, daar zou het vol- gens Tange, twee weken geleden in Maasstad, niet van komen. De verrassing was dan ook des te gro- ter toen de kunstenaar dinsdag 16 december in Utrecht tweede bleek te zijn bij de verkiezing Kunste naar van het Jaar 2003. Eerste werd Corneille, derde Karel Ap pel. Bovendien werd Tange die- zelfde avond nog uitgeroepen tot Meest veelbelovende kunstenaar' De verkiezing Kunstenaar van het Jaar werd op internet begonnen. »- in verband met de feest dagen, m Maasstad weekbladen in week 1 niet uitkomen. in week 2 starten we weer met een nieuw en kteurrijk jaar Maasstad weekbladen! Alle medewerkers van Maasstad weekbladen wensen u fijne feestdagen en een heel gelukkig 2004. Bergschenhoek, Leeuwenhoekweg 2 Telefoon: 010-5242300 Breda, Grenssteen 7-9 Telefoon: 076-5425442 Den Haag: Van der Kunstraat 27 en 77, Telefoon: 070-4023284 Rotterdam, Olympian eg 44a Tetefoon:010-4791944 Vlaardingen (alleen keukens) Gerard Burgerlaan 4 Telefoon: 010-4600670 I Het jaar 2003 zit er weer bijna op. Voor het Rotterdams Dagblad WBfpWW het moment om terug te blikken op dit jaar, de val van het hliliiliil kabinet, de heetste zomer sinds 1947, Mabel Wisse Smit etc. Aan de hand van 30 vragen testen wij uw kennis over het nieuwsjaar 2003. Weet u alle vragen goed te beantwoorden dan maakt u kans op geweldige prijzen. Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 27 december bij een van de RD-verkooppunten bij u in debuurt. I Rotterdams Dagblad Bij deze adressen: Woon+ Valenussttaat 3 Tabakshop Boor Groanetaan S3 Gemeente Schiedam SUKfswf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Gauzenptem 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolensl»an460 Tabakshop Bas de Haard lange Kerkslrast 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bowonersvereniainq Schiedam-Oost Boarhavalaan 79 Adres: Plaats: Postcode: Telefoon: Bank-/gironr.: Handtekening:Q Geldt alleen als u de afgelopen dtie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Geldig voor kleinbeeld kleurennegatieffilms en bij ontwikkelen en afdrukken. naar. 13000 V8 Rotterdam Stuur d«ae bon In een envelop zonder postz Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 15 Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 A Tel. 010 403 53 00 I Prijswijzigingen en zetfouten i voorbehouden. Prijs inclusief B.TW. Alle voorgaande aanbtedingen komen hierbij te vervallen Rotterdam WC Alexandrium [I] 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr. 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardingen Liesveld 147 010 435 90 61

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1