Chef-kok Cees Helder maakt van iedere maaltijd een feest A Kaarten al eeuwen het meest gespeelde gezelschapsspel 'Ik zit in bikini met de kerst' Bingo tijdens kerstdagen geliefd onder gevangenen 010 Minder winkeliers verkopen vuurwerk V Kerstcircus tot en met 30 december te zien in Ahoy' Kerstoptocht SINDS de komst van de der- de Michelin-ster vorig jaar, is het een stuk drukker in het Rotterdamse restaurant Parkheuvel. Wie nog niet ge- reserveerd heeft voor kerst, kan dan ook maar beter iets anders plannen, want chef- kok Cees Helder is volge- boekt. Parkheuvel is het 'lek- kerste restaurant van Neder- land' volgens Lekker 2004. En dat mag ook wel als je als enige restaurant van het land drie Michelin-sterren mag voeren. DECEMBER is de maand van het gezelschapsspel. In Nederland bestaan al een paar honderd verschillende gezelschapsspelen, toch ko men er nog steeds nieuwe bij. Steeds sneller ook, lijkt het wel. Maar niet alle spelletjes blijven populair, ganzenbord en mens-erger-je-niet zijn al jaren toppers, maar het aller- oudste en meest gespeelde spel is nog altijd het kaart- spel. Het kaartspel is mis- schien wel het meest ver- spreide en meest democrati- sche spel ter wereld. COMMERCIELE glitter en glamour vieren hoogtij in de winkelstraten. Koortsachtig worden inkopen gedaan om de Kerstdagen weer het top- punt van de Nederlandse ge- zelligheid te laten worden. Modepolitieagent Patty Zo- mer hoeft zich daar niet druk om te maken. „Ik zit in mijn bikini met de kerstdagen." Maar wat moeten wij dan aan? CHAMPIGNONROOM- SOEP, kipfilet met chutney- saus, gestoofde peertjes en een chipolata roompudding toe. Het zijn een aantal lekke- re gerechten uit een kerstme- nu, maar wanneer je dit ach- ter getraliede ramen en hoge muren moet eten, wordt de sfeer aan de kersttafel toch opeens heel anders ervaren. Wie aan kerst denkt, denkt veelal aan sfeervolle huiska- mers, familiebijeenkomsten, cadeautjes en luxueuze maal tijden. Echt Kerstmis 'vieren' binnen een gevangenis is daarom moeilijk voor te stel- len. Dinsdag 23 december 2003 door Marielle van de Wetering A1 van jongs af aan wist Helder dat hij kok wilde worden. En al snel werd zijn doel het behalen van twee Michelin-sterren. Dat daar een derde hij is gekomen, had hij niet gepland. „Maar het is natuur- lijk geweldig," zegt hij stralend. Met 24 collega's runt Helder het restaurant. Waarvan tien koks. Het is dan ook een drukte van jewelste tijdens het interview. Het is lunch- tijd en zakelijk Rotterdam heeft zich begeven naar het bijzondere restaurant aan de Heuvellaan in het Rotterdamse Scheepvaart-kwar- tier. Met uitzicht over de Maas. Gasten worden vriendelijk verwel- komd. Jassen worden keurig aan- genomen. Bedienend personeel loopt af en aan met borden, flessen wijn en menukaarten. Dat gebeurt allemaal uiterst subtiel. Als je er zit te eten heb je nauwelijks in de ga- ten dat er zoveel mensen rondlo- pen. Je merkt het natuurlijk wel aan de bediening, want die is mede daardoor perfect. Van over de hele wereld komen mensen het restaurant bezoeken, vanwege de drie beroemde sterren. Maar voor de komende kerstdagen zijn de tafeltjes gereserveerd voor met name de vaste klanten. Nee, geen restaurant-hoppende interna- tionale gasten, die van het ene drie- sterren restaurant naar het andere vliegen. Ook geen familie of vrien- den van het echtpaar Helder (zijn vrouw werkt eveneens mee in het restaurant), want die ontvangen ze liever thuis. „Dat vind ik gezelli- Neerlands enige 3-sterren kok Cees Helder geeft het geheim van de kok prijs in zijn kookboek. foto: Euro-press ger," verklaart de meesterkok. „Het is persoonlijker thuis, want in het restaurant gaat je aandacht toch naar de klanten." Thuis zwaait Helder eveneens de scepter in de keuken. „Als we thuis eten, en dat is meestal een keer in de week, kook ik," lacht hij. De andere dagen eet het echtpaar in het restaurant. Zo ook de komende kerstdagen. Het hele jaar door is de chef-kok samen met zijn collega's bezig met de bereiding van de lekkerste ge- rechten. En ook het hele jaar door staat hij zelf in de keuken om zijn gasten de beste maaltijden voor te schotelen. Inspiratie doet hij op in het buitenland, met name Frank- rijk. Als hij daarvoor een paar da gen weg is, kan hij het restaurant met een gerust hart achterlaten. ,.Mijn collega's zijn erg kundig en kunnen het hier uitstekend runnen als ik op reis ben." Hij is net terug uit Spanje. Een trip die hij maakte voor zijn nieuwe kookboek. „Door zo'n boek te maken, blijf ik scherp," legt hij zijn motivatie uit. „Je bent heel bewust met recepten bezig, omdat alles op papier gezet moet worden. Daarbij komt dat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen." Het geheim van de kok onthult hij met alle plezier in zijn boeken. De recepten staan dui- delijk omschreven met daarbij prachtige foto's van de gerechten, waarbij het water je in de mond loopt. Een blik op de menukaart heeft hetzelfde effect. Wat te denken van hazenrug met gekarameliseer- de appel en romige tijmsaus of van reekoteletjes en reerug, licht gepa- neerd met amandelgruis of gebak- ken Sint Jacobsmosselen met eek- hoorntjesbrood en truffel. Iedereen die aan tafel schuift tijdens de kerstdagen zal ongetwijfeld een culinair hoogstandje voorgescho- teld krijgen. Voor de thuisblijvers heeft de chef-kok nog wel een tip. „Maak er iets feestelijks van. Zet eten op tafel dat rijkdom uitstraalt, dat mag best tijdens deze dagen. Bijvoor- beeld een kalkoen. Maar maak het jezelf niet te moeilijk. En dek de tafel mooi." Wie eens een bezoek wil brengen aan restaurant Parkheuvel doet er goed aan van tevoren te reserve- ren. In ieder geval voor de zater- dag. De keuken is van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur open. (Op zaterdag geen lunch). De gemiddelde prijs voor een drie-gangenmenu a la carte be- draagt 80 euro. Een fles huiswijn kost 32,50 euro. DE jaarlijkse voorcontroles van de DCMR Milieudienst Rijnmond bij Rijnmondse vuurwerkverkopers bevesti- gen de ontwikkeling dat een groot aantal winkeliers in 2004 stopt met de verkoop van vuurwerk. Waren er in het jaar 2000 nog 176 verkoop- punten in Rijnmond, in 2004 zullen dat er nog maximaal 111 zijn. Het daadwerkelijke cijfer ligt waarschijnlijk lager omdat 25 winkeliers aangeven nog niet besloten te hebben of ze na het ingaan van de nieu we vuurwerkwetgeving blij- ven verkopen. Reden voor de terugloop in het aantal verkooppunten is de nieuwe regelgeving voor de opslag en verkoop van vuur werk die gaat gelden in maart 2004. Als gevolg van de nieu we regels moet een onderne- mer die maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk op wil slaan en verkopen, een veilig- heidsafstand aanhouden van acht meter vanaf de bewaar- plaats. Binnen dit gebied mo- gen geen kwetsbare bestem- mingen zoals woningen of be- drijven aanwezig zijn, tenzij er brandwerende voorzienin- gen zijn aangebracht. Ook is een automatische sprinklerin- stallatie verplicht. Voor veel handelaren, veelal fietsenma- kers en sigarenwinkels, we- gen de kosten van aanpassin- gen als gevolg van de nieuwe wetgeving niet langer op te- gen de baten van de verkoop. Elk jaar worden de opslag- en verkooppunten voor consu mentenvuurwerk bezocht om te controleren of er vuurwerk ligt opgeslagen en of er tech- nische aanpassingen nodig zijn. Ook tijdens de verkoop- dagen in december worden de bedrijven gecontroleerd door de DCMR. Na de vuur- werkramp in Enschede zijn de regels aangescherpt. Dit was ook hoog nodig; de regels wa ren al zo'n tien jaar oud en bij- voorbeeld de eisen aan op- slagkluizen konden eenduidi- ger. Van grote risico's of on- bekendheid over risico's was evenwel beslist geen sprake. door Irene Boonekamp Ontstaan in China in de loop van de T'ang-tijd (618-906), komt het kaartspel via India en Perzie in de veertiende eeuw naar Europa waar het kaartenspel bestaat uit 4 reek- sen kaarten met figuren en punten. De eerste kaartspelen vertoonden afbeeldingen van zwaarden, stok- ken, munten en bekers waarmee het slagenspel werd gespeeld. Pas later werden deze afbeeldingen vervangen door aas, ruit, harten en schoppen, waarmee het troeven gespeeld werd. Het enorme succeS van het kaart spel loopt in Europa al snel uit de hand: het gokken met kaarten mondt uit in ruzies, vechtpartijen, godslasteringen, zelfs moord en doodslag. De kerk beschouwt het kaartspel daarom als een uitvin- ding van de duivel. Communisti- sche regimes verbieden het spel omdat het kapitalistisch en deca dent is. Kaarten krijgen een slechte reputatie en eindigen op de brandstapel. Het kaartspel behoudt zijn kwalij- ke reuk maar niemand kan het uit- roeien. Integendeel, het gokken gaat gewoon door. Elke regio krijgt zijn eigen typische kaarten en er ontstaan nieuwe spelen waar bij de speler het toeval naar zijn hand kan zetten. Intussen ontdek- ken kunstenaars het spel als bron van inspiratie. Met kaarten kun je ook satire bedrijven en je kunt ze gebruiken om te leren. Er komen nieuwe spelen en nieu we typen. Een belangrijke stap in de evolutie van het spelen is tarot: er komen extra kaarten in het spel Het kaartspel is afkomstig uit China en is al eeuwen het populairste gezelschapspel van Europa. die andere kaarten kunnen over- troeven, zoals dood, liefde en de duivel. Na 1750 worden de eenhoofdige afbeeldingen ingewisseld voor tweehoofdige afbeeldingen. In Spanje zijn echter nog steeds de eenhoofdige kaarten in gebruik. De Franse Revolutie (1789) maakt korte metten met de oude maat- schappij en brengt de koning op de guillotine. Ook uit het kaartspel moet daarom alles wat met koning, kroon, lelies en ook kruisbeelden te maken heeft, verdwijnen uit het kaartspel. Er worden compleet nieuwe kaarten gemaakt waarbij de koning is vervangen door het genie, de boerin door vrijheid en de boer door gelijkheid. De revolu tie gebruikt het spel om haar idea- len te propageren. Napoleon zet de lijn verder en laat zich vereeuwi- gen als ruitenheer. Intussen valt Europa ten prooi aan oorlogen. deze onzekere tijd neemt de waSr- zeggerij met kaarten voor het eerSt een grote vlucht. In de 19de eeuw ontstaan typische spelletjes voor in de huiskamer of om met familie te spelen: kwartet- ten, zwartepieten of vraag-en-atit- woord. De populariteit van kaart- clubs en -wedstrijden groeit sterk. Whist geniet de sterkste reputatie, het spel wordt gezien als zuivere hersengymnastiek. De ontwikkelingen in de druktech- niek zorgen voor steeds fraaiere kaarten. De azen krijgen een ver- siering, de figuren meer kleur en detail. In Nederland tonen de azen nog steeds stadsgezichten. Ook dS achterkant van de kaart wordt inte- ressant: er kan gekozen worden lift honderden verschillende motieven en kleuren. Bovendien wordt de achterkant van de speelkaart ont- dekt als feclamedrager. door Ellen Klapwijk Styliste Patty Zomer presenteert samen met Nada van Nie het pro- gramma De Modepolitie bij Yorin. Het stel gaat evenementen af of simpelweg de straat op om slech't- geklede mensen te spotten, hun kledingkasten te legen en in drie nieuwe outfits te steken. Het sei- zoen is net weer afgelopen, maar een derde seizoen begint alweer in maart. Volgens Zomer wordt het programma wel iets aangepast, maar een tipje van de sluier wil ze nog niet oplichten. „Je wilt jezelf altijd verbeteren, met name als het gaat om de vormgeving en de snel- heid van het programma, hoe we de mensen uitzoeken." Alhoewel de Modepolitie het hele land doorstruint om slachtoffers te zoeken, zijn de atelieropnames in Rotterdam, in het Design Dok vlakbij de Keileweg. In het atelier wordt de opgeduikelde modenitwit getoond hoe het ook kan, door middel van drie nieuwe outfits. Meestal zijn ze er wel blij mee, weet Zomer. „Alhoewel in een af- levering tijdens het afgelopen sei zoen iemand zat die niet tevreden was. Tja, het valt soms wel eens te- gen als het op de pop staat. Ten- slotte ga je winkelen voor iemand die je pas een keer hebt gezien. Hoewel de vrouwelijke modepoli- teagenten interview op interview benadrukken dat ze mensen willen confronteren, maar niet afzeiken en dat ze in de geest van iemands eigen stijl de nieuwe kleding uit- kiezen, roept het soms regelrechte weerstand bij kijkers op om de da mes te horen zeggen wat echt niet kan en wat absoluut moet. Dat merkt Zomer helemaal als ze de deur uitgaat. „Iedereen let er na tuurlijk ook op hoe ik emit zie. Je haalt je wat op de hals door zo di rect te zijn in het programma. Mensen zeggen dan ook recht in mijn gezicht dat het maar tegenvalt wat ik aan heb. Daarom zorg ik er maar voor dat ik er gewoon goed uitzie als ik de deur uitga." De styliste is opvallend mild in Patty Zomer (links) met Nada van Nie van het televisieprogramma De Modepolitie:„Echt foute kerstkleding bestaat niet.foto: Holland Media G roep haar kerstkledingadvies. Opge- dirkt aan de familiedis zitten, hoeft niet per se. „Je moet sowieso doen wat je zelf wilt. Sommigen spreken echt af dat ze in gala gaan. Het is natuurlijk wel leuk als je iets meer aan je kleding doet dan normaal gesproken. Je versiert je huis, dus ook jezelf." Echt foute kerstkleding bestaat niet, vindt Zomer. Het traditionele zwarte jurkje kan altijd, daar is ze het wel mee eens „maar, het is wel makkelijk. Je komt ermee weg, maar het getuigt van weinige crea- tiviteit, al gebruik je accessoires om het op te leuken. In huiselijke sfeer kan het zwart voldoende zijn, maar op een feest mag je best meer snel 'doe maar gewoon'. Ik vind dat je gewoon voor wild moet gaan. Glitterpanty's, zilveren pumps, pailletten.Tenslotte is Kerst het enige moment in het jaar dat je ongelimiteerd kunt feesten." En wat de mannen betreft; zelfde verhaal eigenlijk, toch maar de 'gewone, dan is het gek genoeg'- kledij aan het kerstdiner bij de schoonouders en wat uitgesproke- ner op het feest. „Netjes, maar wel casual zonder stropdas." Normaal gesproken brengt Zomer met haar 5-jarig zoontje de kerst bij familie door, zonder overigens op sjiek te gaan. Dit jaar maakt ze het zichzelf helemaal makkelijk. „Ik zit in mijn bikini op het strand met de kerstdagen. Lekker op va- ROTTERDAM - Nog tot en met 30 december vindt in Ahoy' Rotterdam de 33e edi- tie plaats van Kerstcircus Ahoy'. Het grootste circus van Europa biedt dit jaar een zeer divers programma met een groot aantal topartiesten, dat het circus in hoger sferen brengt. Zo zorgen een specta- culaire trapezeact uit China, een fenomenale springplank- act uit Rusland en een span- nende hoge-draadact uit Spanje er letterlijk en figuur- lijk voor dat het niveau van de voorstelling tot grote hoogte stijgt. Het Kerstcircus Ahoy'-pu- bliek wordt dit jaar bovendien extra verwend. Zij mogen, ex- clusief en gratis, Winter Bou levard bezoeken, een nieuw winters evenement dat plaats- vindt in Ahoy'. Uniek is dat Ahoy' opnieuw een van de grootste paardendresseurs ter wereld, Lucien Gruss, heeft weten te strikken. De zoon van de legendarische paardentovenaar Alexis Gruss senior, zet met zijn edele vier- voeters in de piste van Ahoy' een vrijheidsdressuur neer, die zijn weerga niet kent. Ui- teraard wordt spanning afge- wisseld door een lach. Zo is er een humoristische zeeleeu- wenact uit Zwitserland en ont- breken ook de clowns niet. Zij en vele anderen garanderen een onvergetelijk evenement voor jong en oud. Toegangskaarten zijn ver- krijgbaar bij de kassa van Ahoy'. Reserveren kan ook via telefoonnummer 0900- 235.24 69 (45 cpm) of via de website: www.kerstcircus.nl. ROTTERDAM - Er is dit jaar weer een lampionnenoptocht in IJsselmonde. Verschillende kerkgenootschappen organi- seren de tocht. De kerstop tocht begint op kerstavond om 18.30 uur in de Groene Tuinkerk. De tocht gaat naar de Pelgrimskerk. Ook wordt een bezoek gebracht aan de kerk van de Emmaiisgangers. Verleden jaar liepen ongeveer vierhonderd mensen mee in de lampionnenoptocht. door Jennifer Heiligenberg-Ras Annette Kroon, hoofd Educatie en Recreatie van de Hoogvlietse Stadsgevangenis, vertelt hoe de gedetineerden deze dagen door- brengen. „In de Stadsgevangenis werken we met verschillende regi mes. De invulling van de kerstda gen wordt ook afhankelijk van de regimes ingevuld. In het Sober Re gime worden gedetineerden ge- plaatst die straffen hebben gekre- gen voor relatief lichte vergrijpen; zij verblijven maximaal drie maan- den binnen de muren. Daarnaast zijn er ook gedetineerden in het huis van bewaring in afwachting van een veroordeling. Zij zitten hun straffen heel sober uit, maar tijdens de kerstdagen krijgen ze wel iets extra's. Normaal gespro ken eten de gedetineerden in hun eel, maar met kerst krijgen ze een gezamenlijk kerstontbijt aangebo- den. Daarna kunnen de gedetineer den bingo spelen en kunnen ze een film zien. Het bingospel is trou- wens heel geliefd, omdat de gede tineerden prijzen kunnen winnen. Kleine prijsjes weliswaar, maar wel prijsjes die het leven achter de muren net iets kunnen veraangena- men. Denk bijvoorbeeld maar aan een telefoonkaart, shampoo of iets van chocola." Bij de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) kunnen de deelnemers meedoen met bingo, een sporttoernooi of een kaartspel- letje. Welke activiteiten ze krijgen aangeboden, hangt af van de fase waarin zij zich in het SOV-pro- gramma bevinden. Kroon: „In de motivatiefase wordt gezamenlijk gegeten aan mooi gedekte tafels. De deelnemers hebben in overleg met het personeel zelf de kerstme- nu's samen mogen stellen en er staat ook een gezamenlijk kerst ontbijt op het programma. In de halfopen fase gaat dat weer anders; veel deelnemers worden daar in de gelegenheid gesteld kerst bij fami lie te vieren. Voor diegenen die achterblijven, wordt een kerstdiner bereid. Maar omdat de deelnemers in deze fase zelf mogen koken, kunnen ze ook zelf aan de slag." Met oudjaar zijn er eveneens aan- vullingen op het standaard dagpro- gramma. Hoewel de deuren van de cellen op het Sober Regime al om 17.00 uur op slot gaan, krijgt iede re gedetineerde wel wat extra's om de avond mee door te komen. Een pakje drinken, wat borrelnootjes, een oliebol en een appelflap. Bij de SOV verdwijnen de deelnemers deze avond rond 21.30 uur achter de deuren. Kroon: „De mensen moeten in hun eigen eel de jaar- wisseling 'vieren'. Dat is voor ve- len behoorlijk confronterend. Met name voor sommigen die weer binnen de muren zitten, terwijl ze zich toch zo voorgenomen hadden niet weer dezelfde fouten te ma ken. Door de decemberdagen ra- ken gedetineerden in een bepaalde stemming. Ze zijn vaak weemoe- dig. Uit het versieren van de afde- ling en de ouderwetse gebruiken rondom deze dagen putten ze troost. De oecumenische kerk- dienst die we voor alle gedetineer den verzorgen wordt drukker be zocht dan de reguliere diensten. Je merkt dat er meer gesproken wordt over gevoelens en zaken die hen dwarszitten. Er zijn echter ook ge detineerden die liever niet met de ze zaken geconfronteerd worden en die, als het zou kunnen, de kerstdagen liever slapend door- brengen." De medewerkers van de gevange nis doen hun best de sfeer positief om te buigen en zorgen daarom voor wat aangename afleiding. Maar hoe ervaart een gedetineerde deze decemberdagen? Tom zit ih de motivatiefase van het SOV-pro- gramma en verblijft sinds zeven- tien maanden in de Stadsgevange nis. Ook vorig jaar bracht hij de kerstdagen dus achter de muren door. „Wat moet ik zeggen; hetfs gewoon klote! Je mist je fathilie. Sommigen hier hebben kindereh en die hebben het daarom extra moeilijk dat ze kerst niet in gezins verband kunnen vieren. Maar goed, laten we wel wezen, we Zit ten hier niet voor niets. We probe- ren elkaar in deze tijd te steunen en er zo goed en zo kwaad als het gaat toch iets van te maken. We hebbeft de afdeling versierd met verlich- ting en de gebruikelijke kerstspiii- len en de leiding zorgt voor een leuk programma. Als het goed gaat kan ik de feestdagen volgend j buiten de muren vieren en die dachte houd ik dan ook vast, soort dagen binnen de muren Z<3 gen er wel voor dat je extra je best wilt doen er buiten de muren attiif weer iets van te maken. 'j. g MB Kerst in de stadsgevangenis; een boom staat in de gemeenschappelijke ruimte, de gedetineerden zitten in hun cel. foto: Rob Kamminga

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 6