Parkeergarage onder de Westmolenstraat Mi CORRECT HIFI DUMP WEKEN m Schiedamse Popprijs gaat daverend hard van start KORTING Cruiser Een kijkje in de jjr wereldvan 1 |_j het paranormale ENGELEN 3-DAAGSE SU R>- Voorleeskampioen van Schiedam is Bart Markus 6 weken voor 19,50 Bokx kan stadswoningen erop bouwen SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND 'Peil popbands weer omhoog: geluidsniveau ook Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding Of bel gratis 0800-0642 Expositie in De Wissel Nieuwe tv- zenders per 13 februari OLYMPUS Mju-300 Loterij Rijnmondband PvdA in De Woudhoek Kraambeurs in Vlietland Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam CablTO maass Gratis afhalen VAN 11.00 TOT 17.00 UUR SCHIEDAM - Met aankoop van de grond van projectontwik- kelaar Bokx slaat de gemeente Schiedam twee vliegen in een klap slaan. Eerst zelf een openbare parkeergarage bouwen en exploiteren met ruim driehonderd plaatsen om erna de grond in erfpacht aan Bokx uit te geven die dan eindelijk het nieuw- bouwproject met 54 koopwoningen in de Westmolenstraat kan gaan bouwen. Via dit 'dubbele grondgebruik wil wethouder De Swart (WD) de impasse doorbreken en beide jarenoude bouwplannen vlot trekken. iak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam ALLEEM GELDIG OP DOMDERDAG IE, VRIJDAG 13 EIM ZATEROAG 14 FEBRUARI BOD4 VAN 599.°° VOOR l-lflnMi www.kinorama.nl WB jSisSSg Scherp in prijs SCHIEDAM - Podiumcafe De Graauwe Hengst barstte donderdag, vrijdag en zater- dag uit zijn voegen. Een ko men en gaan van bandjes met fans die om het half uur de jury wilden imponeren. Elke avond zes onstuimige band jes die elkaar aftroefden in volume, keiharde beats en snoeiharde riffs. En toch elk jaar weer op een hoger peil", zegt geluidsman Lou die in het muziekcafe drie jaar lang het geluid via een mengtafel geregeld heeft Natuurlijk staat het hard maar het mag geen brei worden." PU5 U KAP GcWOON KHOCfTEMM WAT M6PIA' AAHMCHT.3 J Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor I slechts 19,50. Vul snel de bon in! 14 JiIf noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* m/v I "I week ade t A 1l U i Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniainq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 - At MEEK DAN 30 JAAR - KEUKENS IE GELS SANITAIR Barendretht, Van T Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelen-bv.nl SCHIEDAM - In De Wissel aan het broersveld 123 worden tot eind februari originele aquarellen ten- toongesteld. Deze aquarellen ge- ven de herinneringen aan Nienkes leven weer, wier leven in het Bea- trixpark vier jaar geleden op een afschuwelijke manier werd beein- digd. Deze tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van het boekje over Nienke dat laatst is uit- gegeven door Post Scriptum. Woensdag 25 februari om 19.30 wordt het Hongerdoek in het teken van de Vastenactie opgehangen in De Wissel. De offciele start is op vrijdag 27 februari om 20.00 uur met een inleiding over De Wissel. Op 23 maart is er een mediatieve avond in De Wissel onder leiding van de heer Raaymakers. De nor- male openingstijden van De Wis sel zijn dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. De toegang is gratis. door Frank Willemse Twee vliegen in een klap. De plan- nen voor woningbouw dateren al van meer dan vijf jaar geleden en sinds de komst van Jan des Bou- vrie zijn er meerdere plannen ge- maakt voor een openbare parkeer garage in het gebied tussen Nieu- we Haven, Westvest en Walvisch- straat. De woningbouwplannen ketsten telkens af. De ene keer omdat de Vlaardingse bouwer Bokx niet alle grond kon verwerven, dan weer maakten buren bezwaar tegen de bouwhoogte. Sterk vervuilde grond van de gesloopte wasserij Edelweiss leek de nekslag te zijn voor de ambitieuze nieuwbouw- plannen. Daarmee zouden de stadshuizen, appartementen en ate- lierwoningen te duur worden en Bokx zette de plannen in de ijskast. Met mede-ftnanciering door de ge meente kunnen de bouwkosten met twintig procent omlaag en kan Bokx uiteindelijk toch aan de slag. Maar eerst gaat de gemeente zelf aan de slag. Voor maart 2004 zal onder het hele gebied, ook de stra- ten en het toekomstig pleintje, een grote gemeentelijke parkeergarage moeten verschijnen. „Door deze twee projecten te koppelen, is dit de kans om overdekte parkeer- plaatsen te creeren midden in het centrum. Slechts twee minuten lo- pen naar het centmm. Een impuls voor het life-style gebied rond de Dam", aldus wethouder Ton de Swart die de binnenstad hiermee een flinke duw in de rug wil geven. Plannen voor ondergrondse gara ges onder Korte Haven of de kop van Nieuwe Haven zijn technisch moeilijk en veel duurder. Plannen voor een garage in centrum Noord werden acuut toen drie jaar gele den Jan des Bouvrie in de Koren- beurs stapte. Nu zit daar het Stede- lijk Museum maar het gebied rand om de Dam ontwikkelde zich tot een trekker met kunstwinkeltjes. Dat de gemeente de ondergrondse parkeerruimte zelf gaat exploiteren heeft volgens De Swart het voor- deel van ruimere openingstijden. De huidige twee commerciele ga rages gaan 's avonds dicht. „En ook het 'autoluw' maken van de Lange Haven is een voordeel", al dus de wethouder die zelf op de Lange Haven woont. Bijzonder aan de bouwplannen van de grote garage is dat midden op de Westmolenstraat een groot historisch huis in de weg staat. Dit historische monument zal voor de garage en bouwhoogte gewoon 'opgetild' worden. „Dat kan tech nisch gemakkelijk", zegt de wet houder die als aannemer goed op de hoogte is. De totale kosten zul- len voor de gemeente 3,3 miljoen euro zijn. En daarmee is de aan koop van de grond een soort finan ciering want via erfpacht zal dit geld terugvloeien in de gemeente- kas. „Het is een kip-ei verhaal" vertelt De Swart. „Om klanten te trekken naar ons centrum moet je parkeerplaatsen hebben. Boven- dien krijgen we wellicht geen tweede kans om in dit gebied een parkeergarage te maken." SCHIEDAM - Twee nieuwe zen- ders krijgt Schiedam er met ingang van 13 februari bij: Bloomberg Te levision en Reality TV. Bloomberg Television is te ontvangen op ka- naal 34- (frequentie 573,25 MHz), hetzelfde kanaal waar National Geographic Channel uitzendt. Bloomberg is een must voor beleg- gers. Kijkers ontvangen tussen 06.00 en 12.00 uur elk half uur de laatste beursinfo vanuit New York en Tokyo. Reality TV wordt voorlopig als proef uitgezonden en is te ontvan gen op kanaalM6 (frequentie 155,25 MHz oftewel S8+). Reality TV combineert reallife-gebeurte- nissen met goede documentaires die de kijkers dichter bij de actie brengt. Een spannend, adrenaline- verhogend kanaal vol actie. Behal- ve actie kunnen de kijkers ook ge- nieten van meer diepgaande en amusante documentaires over bij- voorbeeld aparte mensen, aparte plaatsen en onopgeloste mysteries. VERK00P START DONDERDAG 12 FEBRUARI BERGWEG 110 R'DAM THI V I I I I I i DIFFIRfF Ultracompacte digitale camera met volledig rrietalen weerbestendige behuizing •3.2 miljoen pixels voor schitterende opnamen •3x optisch Olympus zoomobjectief, 35-105mm 3,8cm LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's 16Mb geheugenkaart, Li-ion accu met lader, div. accessoires Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Alexandrium Winkelcentrum Zuidptein Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Liesveld 147 010 220 55 10 010 480 70 10 010 412 88 01 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijs- en zetfouten voorbebouden Prijs inclustef 8.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbtj te vervalten. Aanbieding is alleen geldig op 12, 13 en 14 februari of zolang de voorraad strekt1 J-&. 1.4 A SCHIEDAM - Volgens de kalender is het nog volop winter, maar op kinderboerderij't Hoefblad lijkt de lente al en weekeinde alweer de eerste lammetjes geboren. Klein, maar ftjn, en met begonnen. Er werden daar het afgelopen weekeind pientere oogjes keken zij verwonderd de wereld in. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse Nieuw bij de achtste Schiedamse Popprijs is dat de eerste ronden in twee weekeinden (donder-, vrij- en zaterdag), achter elkaar gespeeld worden. Vorig weekeinde dus drie keer zes bands en aanstaand week einde begint de tweede serie van achttien bandjes die zich in twintig minuten moeten bewijzen voor een strenge jury om naar de halve fina les door te mogen gaan. De halve finale met acht bands terwijl pas begin april de 'echte' finale ge speeld wordt met vier overgeble- ven bands die veertig minuten mo gen zweten en zwoegen. Donderdag een keihard Begin met Conspiracy, Knights of Insanety en Smoke. Geen doetjes dus. Na elkaar komen de artiesten binnen vaak met gitaren als rugzak. Hup stemmen, inpluggen en spelen maar. Opvallend dat ternauwer- nood wordt gekeken naar de con- currentie. Er wordt achteloos (cool) gedaan over de mededingers of men gaat na de gig weer snel Pirates and Pitlizzards, een hardrocktrio uit Vlaardingen, met zanger/gitarist Martijn Bannink. foto: Roger van der Kraan weg. Naar huis of naar eigen club? Mijn scooter gaat wel zestig kilo meter", smalend praten iets oude- ren over een enthousiast jonger bandje met skatekleding. Zelf staan ze met lerenjasjes in de hoek. SCHIEDAM - Riagg organiseert een gespreksgroep voor nabestaan den van zelfdoding. Er blijkt bij deze mensen grote behoefte te zijn om te praten over de gevoelens en vragen waarmee ze achtergebleven zijn na het verlies van iemand die veel voor hen betekende. Vaak vinden mensen uit hun omgeving het onderwerp zelfdoding te moei lijk om over te praten, terwijl juist een gesprek de nodige steun en be- grip zou kunnen bieden. Deze gespreksgroep biedt de gele- genheid om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en om te praten over de gevoelens en vragen die het ver lies teweeg gebracht hebben. De eerstvolgende groep begint op donderdag 18 maart van 19.00 tot SCHIEDAM - Bart Markus van basisschool De Regenboog-Woud hoek is vorige week de voorlees kampioen van Schiedam gewor- den. Hij las voor uit het boek 'Pol- leke' en wist daarmee zowel de pu- blieks- als de professionele jury het meest te overtuigen. Samen met Maud Best, van Christelijke Basisschool Kethel, die tweede werd, gaat hij door naar de regio- nale ronde van de Nationale voor- leeswedstrijd. Hoe wel de voorsprong van Bart op zijn mede-voorlezers, zeven in to- taal van verschillende basisscholen in Schiedam, groot was, gaf hij na afloop aan verrast te zijn. „Ik had het echt niet verwacht", zei hij. Ook Maud Best was blij en verrast door te kunnen naar de regionale ronde. 21.00 uur in het gebouw van Riagg rijnmond noord west aan de West- havenkade 85 in Vlaardingen. Er kunnen minimaal zes personen deelnemen en maximaal acht. De groep is voor iedereen toeganke- lijk en deelname is gratis. Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunnen be- langstellenden tijdens kantooruren contact opnemen met Paula Starre, begeleider van de gespreksgroep, afdeling Preventie, onder nummer 4 453 497 (maandag tot en met donderdag). SCHIEDAM - De Rijnmondband viert dit jaar haar 75-jarig jubile- um. Op 10 januari was dit begon nen met een groots opgezet jubile- umconcert, dat geheel uitverkocht was, in het Theater aan de Schie. De tweede activiteit die de vereni- ging had opgezet was een loterij. Er werden 2500 loten verkocht voor twee euro per stuk. In totaal waren er 36 prijzen te winnen, waaronder een fiets, digitale came ra, cosmeticapakketten en diversen cadeaubonnen. De trekking werd op vrijdag 30 januari gedaan door Notaris J.W. van Gastel. De jury achter de tafel speelt de jury van Idols en kijkt neutraal naar het muzikale geweld voor zich. Wie kanshebbers zijn? Nee, dat wil de jury niet verklappen. Er kunnen nog veel betere komen. Slechts algemene opmerkingen over 'het hoge peil' en 'mogelijke kanshebber' willen zij kwijt. Do- cent Popschool Opmaat en organi- sator Han Remmerswaal kan wel 'iets' zeggen. Smoke met kale zangeres met hun retro pop heeft kwaliteiten. Zaterdagavond was Yellow Bride met nieuwe Tine up' weer kanshebber ondanks dat zij vorig jaar ook finalist waren. Op vrijdagavond viel The Chick op. En Jellybread is mijn favoriet." Maar de voorkeur van de leraar klassiek pianomuziek doet er niet toe. Hij is slechts aankondiger. De nieuwe opzet houdt in dat de jury beter kan vergelijken door el ke avond te luisteren. Voordien zat er een week tussen de optredens. De volgorde van de bandjes is 'at random'. Wat vanavond betekent dat vier hardrock bandjes (Pirates en Pitlizzards, Viral en Fornax) te- keer gingen. Aanstaande weekein de belooft meer afwisseling met ska, reggae en zelfs een singer- songwriter. SCHIEDAM - De PvdA-ge- meenteraadsfractie gaat za terdag 14 februari naar de wijk Woudhoek. De raadsle- den zullen onder leiding van fractievoorzitter Maarten Groene vanaf 10.00 uur spreken in De Stuurhut aan het Nijhoffplein met verte- genwoordigers van diverse bewonersorganisaties uit de wijk. Gespreksonderwerpen zijn onder meer sport en jongeren in de wijk, de pro- blematiek rond wijkgericht werken, de (on)veiligheid in de wijk en de stand van za- ken rond de canonherzie- ningen in de Ambachten- buurt. Verder is er aandacht voor de nieuwbouw van scholen, de veiligheid rond de scholen en de parkeer- druk in de buurt van de scholen. Ook over de invoe- ring van verkeersbelemme- rende maatregelen, die op veel plaatsen omstreden zijn, zal worden gesproken. Na de gedachtewisselingen maakt de PvdA-delegatie een wandeling door de wijk langs markante punten die extra aandacht nodig heb ben. Vervolgens sluiten ze zich aan bij het ontmoe- tingspunt aan het Geuzen plein, dat van 12.00 tot 15.00 uur is ingericht. Belangstel- lenden zijn daar welkom om een praatje te komen ma ken. WATERWEG - Baby op komst? Bezoek dan de kraambeurs op zaterdag 14 februari van 10.30 tot 15.30 uur in het Vlietland Zieken- huis in Vlaardingen. Ver schillende medewerkers van het Vlietland geven work shops over bevallen in het ziekenhuis en over borstvoe- ding. Er zijn verschillende stands waar informatie is te krijgen en waar babykle- ding en babyartikelen te koop zijn. Naam: Voorl: Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: 0. Handtekening: M Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bentgeweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuidig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zander postzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1