schiedam Leef baar Schiedam staptuit coalitie WEEK A A MBIEDIME Jan Marijnissen opent expositie met Schiedamse kiekies KORTING ■1 Visstand poldervaart onderzocht DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND ENGELEN Pijn in het hoofd 6 weken voor 19,50 3 MS Roddel, achterklap en geheim overleg SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Vrijwilligershulp voor terminate thuiswonende patienten Een beeld van Schiedam door gewone Schiedammers ^0 Land van Belofte stap dichterbij Workshop percussie Of bel gratis 0800-0642 4 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 25 februari 2004 lie Jaargang nr 9 makelaardij b.v. Gratis afhalen SCHIEDAM - Maandenlang niks aan de hand en dan; Plotse- ling wilde paniek en chaotische taferelen. Dat is politiek, nee dat is ook politiek. Na een hectische week vol met geruchten, beschuldigingen, ruzies en lijmpogingen. VAN 11.00 TOT 17.00 UUR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!!! GELDIG t/m 3 MAART BOD4 ^nf=OP CaHOH Digital iXUS II VAN 499?° VOOR Hi 1*0 MMnUl Scherp in prijs SCHIEDAM Jan Marijnissen ging boven op een ladder staan en hield zijn mobieltje in de lucht. Iedereen dicht bij elkaar. En hij drukte af. I Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor I slechts 19,50. Vui snel de bon in! 0f J*If noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen V# VAN HOOGDALEM C.S. Snelle verkoopvan uw woning via ons karitoor. Tarief 1% exd. b.t.w., 2 internetsites, persoonlijke behandeling. Ditlage tarief wordt mogelijk gemaakt door lage kosten. Snel resultaat. Van Hoogdalem CS Makelaardij b.v. 010 - 47311 71 (ook op zaterdag) BERGWEG EN CEINTUURBAAN w«*kbl«d*n| Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Een koningsdrama met als de mist PvdA wethouders meer in zaten. - AL MEER DAN 30 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Von t Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010-262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelen-by.nl optrekt Wil van Wijk(VVD) en Er ic Zwennis (Leefbaar Schiedam) in de hoofdrollen. Met als hoogte of dieptepunt het's nachts 'opblazen van de coalitie' door Zwennis. Ge- volgd door een hevig ontkennende Van Wijk op beschuldigingen dat hij 'hengelt' naar de PvdA en daar- mee impliciet zegt dat Leefbaar Schiedam een niet te vertrouwen partij is. Vorige week maandag- avond lijkt alles rustig en wordt za- kelijk door de politiek het aftreden van leefbaar wethouder Heijenk besproken. Lijkt rustig want die- zelfde nacht is er grote heibel als fractievoorzitter Zwennis 'de stek- ker uit de coalitie trekt'Alle kip- pen in een keer van de leg. Een belcircuit komt opgang met ver- dachtmakingen, lijmpogingen en een verbod tot praten met de pers: radiostilte noodzaak. Voorlopig re sultaat: hoofdrolspelers Ruseler (CDA) en Van Wijk zijn 'gewoon' voorjaarsvakantie met mobieltje. Enige winnaar de telefoonmaat- schappijen. Twee weken geleden trad wethouder Heijenk om 'prive' redenen af. Te druk, niet bekend met politiek en dergelijke. Daar- over kreeg maandag kreeg de frac- tie van Leefbaar op zijn kop. 'Va- der is niet boos maar verdrietig' was de teneur door coalitiegenoten CDA, WD en GBS (Gemeente Belangen Schiedam) uitgesproken. Alles vergeten en vergeven maar wel de uitdrukkelijke opdracht om snel met een nieuwe wethouder te komen. Want een derde zeperd - eerst Schoenmakers weg en nu zijn opvolger Heijenk dat kon de coali tie niet gebruiken. Het werk moet doorgaan. En dat in een coalitie waar sinds mensenheugenis geen Formeel geen vuiltje aan de lucht maar toch gonsde het maandag- avond van geruchten in de wandel- gangen. Belangrijkste thema dat de WD in het geheim onderhande- lingen voerden met de PvdA. Om zo de coalitie zonder Leefbaar maar met de even grote PvdA, voor te zetten. De wandelgangen deden hun werk en ook fractielei- der Eric Zwennis kwam dit bericht ter ore. Driftig getelefoneer tot diep in de nacht met als uitslag om 3 uur s'nachts dat hij 'De stekker eruit trok'Hij belde die nacht nog de pers en pas de volgende morgen Burgemeester Scheeres. Met de korte mededeling dat hij het ver trouwen in de coalitie opzegde- .„Kalm nu, en is er geen weg meer terug?' vroeg Scheeres nog voor- zichtig. Nee, door de pers in te lichten stond het opblazen van de coalitie vast. Met als formele reden dat hij - uit meerdere bronnen - had vernomen dat die 'achterbakse WD' duidelijk hengelde naar de PvdA. Had Wil van Wijk niet op de trouwerij van oud-PvdA wet houder Menno Siljee niet gezegd, tegen iedereen die het wilde horen, dat Leefbaar zo'n onbetrouwbare partij was? En er waren grappen wie de nieuwe wethouder van de PvdA zou worden. Formeel zitten de wethouders nog op hun zetels. Maar door deze beschuldigingen lijkt een einde te komen aan de twee jaar durende coalitie. Op de eerst volgende vergadering op 1 maart zal duidelijk moeten worden of er nog gelijmd kan worden. En dus dat of Zwennis zijn beschuldi gingen intrekt of dat de WD zijn verontschuldigingen maakt. Frank Willemse SCHIEDAM - Steeds meer men- sen hebben dee wens om thuis, in de eigen vertrouwde omgeving te sterven. Thuis, waar de zieke be- halve een omgeving met vertrouw de geuren en kleuren, de mogelijk- heid heeft om een eigen daginde- ling te maken. De patient kan pre- cies die hulp vragen die hij wenst en kan zo veel mogelijk zelf de re gie over zijn laatste levensfase be- houden. Thuis zijn biedt veiligheid en geborgenheid. De zorg voor de patient is er dan ook op gericht om het laatste beetje leven van een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten zijn. Familie heeft er vaak veel voor over om een patient thuis te laten sterven. Maar door de intensieve zorg die dit vereist, ontbreekt vaak de tijd om zelf even op adem te komen. Door de aanwezigheid van een vrijwilliger kan de zogenaamde partner of familie even iets voor zichzelf gaan doen en zich ont- spannen, waardoor men de zorg langer kan volhouden. Vrijwilligers nemen een of meer dagdelen per week de taak van de vaste verzorger, de mantelzorger, over. Een vrijwilliger is geruststel- lend aanwezig en kan -in overleg- lichte verzorgende handelingen overnemen. Door de aanwezigheid van een vrijwilliger kan deze even iets voor zichzelf gaan doen en zich even ontspannen in deze zwa- re periode. Vrijwilligers zijn er om zowel de patient in de laatste le vensfase als diens naasten tijd, aandacht en ondersteuning te ge- ven. De vrijwilligers van de Oproep- centrale zworden zorgvuldig bege- leid door beroepskrachten. Zij zijn goed voorbereid oip hun taak door middel van cursussen en themabij- eenkomsten. Vanzelfsprekend hebben de vrijwilligers geheim- houdingsplicht omtrent medische en persoonlijke gegevens. Wie vrijwilligershulp aanvraagt, krijgt een bezoekje van de vrijwilliger en de coordinator van de Oproepcen- trale om kennis te maken. Daarna worden er afspraken gemaakt. Wie meer wil weten over het vrij- willigerswerk bij terminale patien ten thuis of de hulp van een vrij williger wil aanvragen, kan contact opnemen met Karewn van Zeijl, tel. 010 - 4278177 of 010 - 4278199, op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur. Supercompacte digitale camera met volledig metalen behuizing 3.2 miljoen pixels voor perfecte foto's Canon zoomobjectief 35-70mm 1,5" LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's Incl. accessoires en 16Mb geheugenkaart www.kinorama.nl Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'danVHillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Alexandrium [IJ Winkelcentrum Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Liesveld 147 010 220 55 10 010 480 70 10 010 412 88 01 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. Weekaanbieding is geldig wan 26 februari t/m 3 maart of zolang de voorraad strekt! Schiedam SCHIEDAM - Veel kinderen verzamelden zich rond de clown die maandag 23 februari in Jeugdland 2000 baionnen uitdeelde. Maar er kon ook een klimwand bedwongen worden te komen of over de stormbaan gevlogen worden. too: Roger van derkraan SCHIEDAM - De Raad van State heeft het bezwaar te gen nieuwbouw op het Land van Belofte in Hoger Beroep verworpen. Daarmee is het doek gevallen voor ook de laatste tegenstander van de bebouwing van het braak- liggende terrein op de mar- kante plek, hartje binnen- stad. Door de beslissing van de Raad van State is de al verleende bouwvergunning nu definitief. De voorbereidende werk- zaamheden voor de bouw, die enkele weken geleden van start gingen met het slaan van de damwanden, verlopen ondertussen voor- spoedig. Vanaf medio maart kan de gemeente, precies volgens de laatste planning, de projectlocatie saneren en bouwrijp maken. Deskundi- gen van het BOOR Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) krijgen de ko- mende periode zes weken de gelegenheid om archeolo- gisch veldwerk te doen. Wethouder Ton de Swart en VVD-raadslid Rob Oosthof geven daarvoor het start- sein. Zomer 2004 Moet de eerste paal officieel de grond in. Het nieuwbouweomplex be- staat uit tachtig apparte- menten, penthouses, atelier- of praktijkwoningen, heren- huizen en een maisonettewo- ning. Het ontwerp van het Land van Belofte vormt een eenheid met de omgeving, omdat de architecten het historische karakter daar- van als uitgangspunt hebben genomen. De woningen om- sluiten met elkaar een bin- nentuin die overdag ge- opend is voor het publiek. Voor iedere woning is par- keergelegenheid in de on- dergrondse parkeergarage- .Wanneer de nieuwbouw ge- reed is, is een ontsierende plek bij de entree tot het centrum verdwenen en is het stadshart een imposant woon/winkel en bedrijven- complex rijker. 0 Er viel heel wat te zien op de kiekies van de Schiedamse gelegenheidsfotografen. too: Roger van derKraan Jan Marijnissen vond het idee van de Schiedamse SP eerst maar niks. Maar toen hij de foto's zag, draai- de hij 180 graden bij. Hij compli- menteerde Yorick Haan en beloof- de het idee aan alle SP afdelingen door te gaan spelen. Foto's van je eigen stad maken is niet alleen leuk, maar ook nuttig en je krijgt ook oog voor mooie en minder mooie kanten van je woonplaats. Als dank nu eens alle fotograven zelf op de kiek. En het resultaat is te zien op de website van de Socia- listische Partij. Het idee was van plaatselijk frac tievoorzitter Yorick Haan. Koop vijftig weggooicamera's en deel die uit aan gewone Schiedammers. Met de opdracht om het rolletje vol te schieten met Schiedamse beel- den. En waar je trots op bent en waar nodig iets aan gedaan moet worden. Nou, de laatste waren in de meerderheid. Gevolg; zeven- honderd foto's met Schiedamse straten en pleinen, opvallend wei- nig mensen, die vanaf zaterdag in de bibliotheek zijn te zien. Als prijs werden de 24 mooiste plaatjes uitgekozen door een vakjury. Die als een gratis boekje worden uitge- geven. Bovendien zijn deze foto's als prentbriefkaart te versturen. Het was een leuk toeval dat Jan Marijnissen op werkbezoek is in Zuid-Holland. Zo kon hij mooi de expositie openen van 'een beeld van Schiedam' en het eerste boekje krijgen. Jan Marijnissen sprak vlot en moeiteloos over dit idee en dat hij weinig weet van Schiedam. Maar dat ging hij goedmaken met een rondje door de stad. De toe- schouwers in de bieb waren de ge wone Schiedammer die zelf het fo- totoestel hadden gehanteerd. Ook burgemeester Scheeres en Woon- plus directrice Karin Dreven kre- gen een boekje met de opmerking: „Dat ze elke keer kunnen kijken wat er goed maar vooral wat er nog te verbeteren valt aan onze stad", zo vertelde Yorick Haan. De stads- problemen waren in de meerder heid: van lelijke graffiti tot hon- denpoep en leegstaande huizen -en winkels op de Hoogstraatwinkels. Terwijl de 'mooie' foto's vaak ar- chitectuur, de oude binnenstad en zelfs groene beelden van polders en bomen tot object hadden. „Nooit geweten dat Schiedam zo landelijk is, zei Marijnissen ver- baasd." Meer ergernissen dan mooie plaatjes was ook de me- ning van Roger van der Kraan, die als jurylid en professioneel foto- graaf van de Maasstad Weekbla den in de jury zat. Een beeld van Schiedam is tot en met 8 maart gratis te zien inde bibliotheek Stadserf te Schiedam. SCHIEDAM - Er is nog altijd plaats op de percussie workshop in wijkcentrum De Erker. Er wordt gespeeld onder de bezielende lei- ding van Kofi Ayivor, bijgenaamd Professor of Rhythmology. De groep heeft ervaren en beginnende deelnemers. De workshop wordt gehouden op donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Een tienles- senkaart kost zeventig euro. Meer informatie is verkrijgbaar bij John Bouts, tel. 010 - 4737253. Voorl: Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere Informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1