schiedam 'Ik blijf raadslid, na de zomer beslis ik verder' l)OK 99 GRATIS GRATIS MEER EEHE 472 99 een gouden KORTING Arie Boers houdt van Holland ENGELEN POSTER 20x30DUBBELPRINT D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND SarDisk 3 Glans en griffel Heropening Honki Ponk 6 weken voor 19,50 EEN GEZELLIGE AVOND UIT SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND WONING Binnen twee jaar einde aan huisvuilzakken op straat Of bel gratis 0800-0642 Gouweleeuw geschorst door bestuur GBS C. VERKADE VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Sociaal beleid VOOR Mlftl Liduina schittert weer in stampvolle Grote Kerk Frans Bauer komt naar Schiedam Digitaal Loket op website Actie Filmhuisen Theater Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 10 maart 2004 lie Jaargang nr 11 ©PPIN tegen betaalbare prijzen? Zie onze advertentie elders in deze krant ORIUtAFE BSD B0WUN6 SCHIEDAM - Sinds deze maandag is hij geschorst. Joop Gou weleeuw is niet langer raadslid namens de fractie Gemeente Belangen Schiedam (GBS). Maandag werd de brief in zijn brievenbus gestopt en dat terwijl hij over zijn schorsing las in het Rotterdams Dagblad. Directe aanleiding van de schorsing was zijn weigering 'vertrouwen uit te spreken in de nieuwe fractievoorzitter' Henk Groenwegen. Gouweleeuw blijft (op persoonlijke titel) voorlopig in de raad zitten en besluit pas na de zomervakantie hoe hij verder gaat. maasi Gratis afhalen GRATIS INDEXPRJWT! FOTW VANDAAG GEBRACHT, B4 WOAGWKLAAR! STUDIOKWALITEIT 10x15 (H.A.L) Cruise Terminal TOT 21.00 UUR OPEN 128Mb FLO OP=aP San **3 www.kinorama.nl Scherp in prijs A A A HOL1 PHA6UA 2DOH J Neem nu een proefabonnement op het f Rotterdams Dagblad en ontvang de krant ZU 6 weken lang in de bus voor f slechts 19,50. Vul snel de bon in! £1 jBr noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen R E N Z E verkrijgbaar bij uw juwelier: J u w e I e r IHiHllM H O O q s t r a t 9 0 3 111 H L S c h e d a m tel. 0 10-426 7 7 8 9 - AL MEER DAN 30 JAAI - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Von 7 Hoffstraat 8,010 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.engelen-bv.Bl door Frank Willemse Drie weken geleden werd Joop weer buiten. Tijdens dit overleg Gouweleeuw onttroont als fractie voorzitter van Gemeente Belangen Schiedam. Reden was de slechte communicatie (hij deed te veel op eigen houtje) met zijn twee mede- raadsleden en zijn functioneren in de gemeenteraad. Vanaf die tijd weigerde hij met de pers te praten. Twee weken geleden werd bekend dat hij heimelijk solliciteerde naar de vacante plek van wethouder. Wei voor een andere partij; Leef- baar Schiedam. Dit werd door hem afgedaan als een geintje, maar Leefbaar-leider Zwennis bevestig- de Gouweleeuws serieuze poging. Hij achtte hem echter totaal niet geschikt. Vorig week riep het bestuur van GBS Joop Gouweleeuw op het matje. Een kort overleg want Gou weleeuw stond na een half uur w 0- k b b d e it Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqino Schiedam-Oost Boertiavetaan 79 BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT Ut Za. 20 Zo. 21 MAART REGIO ROTTERDAM Gratis toegang Gratis parkeren i uniek totaaloverzicht van nieuwe en bestaande woningbouwprojecten In Rotterdam regio kom naar de sfeervolle Wilhelminakade (Kop van Zuid) van 10.00 tot 17.00 uur Meer informatie: www.woningexpo.nl weigerde hij het vertrouwen uit te spreken in Groenewegen. Joop Gouweleeuw reageert nu wel. Hij leest zijn net ontvangen brief voor. Hij is geschokt en boos op de voorzitter van GBS Jan den Brin- ker die 'nog nooit op een raadsver- gadering is geweest'Daarmee niet bevoegd tot oordelen. Het verwijt dat hij en de partij zich te weinig profileerden, ontkracht hij met de stelling dat GBS een coalitiepartij is en geen oppositie. Ook het zoge- naamde 'teveel op eigen houtje' is een flauwekul reden volgens Gou weleeuw. Hij krijgt veel bijval, zo- als het afblazen van de bezuinigin- gen (met buurman en wethouder Habermehl) tegen de Gebako sportvelden. Lachwekkend is de verklaring van GBS dat hij gete- kend heeft om zijn plek terug te ge- ven: „Laat het bestuur die brief maar eens laten zien aan de pers en aan mij." Volgens Den Brinker van GBS was Gouweleeuw al vaker en eer- der gewaarschuwd. „Hij kreeg de kans op verbetering en heeft die niet gepakt." Met nu dus schor sing als gevolg. Een terecht besluit volgens hem want 'met de nieuwe leider hebben we acht nieuwe le- den erbij gekregen.' Gouweleeuw kan en wil niet het vertrouwen in de nieuwe fractievoorzitter uitspre- ken omdat deze geen ervaring heeft. „Hij is een jaar in de raad aajiwezig; de andere tijd was hij ziek. Hij moet zich eerst maar eens bewijzen." Gouweleeuw verklaart de komende maanden in de raad te blijven zitten. Hij wil in de grote vakantie 'eens lang en diep naden- ken' wat hij wil met zijn politieke carriere: vertrekken, doorgaan als eenmansfractie of aansluiten bij 'n andere partij. SCHIEDAM - Tijdens een werk- bezoek van de directeur Groteste- denbeleid heeft wethouder Lepidis gevraagd om voldoende middelen voor de sociale pijler van het Schiedamse Grotestedenbeleid. Deze middelen staan door de rijks- bezuinigingen onder druk. Schie dam wil doorgaan met de voortva- rende integrale wijkaanpak in Nieuwland en Groenoord. De ver- beteringsplannen zijn pas echt suc- cesvol als ook de sociale wijkaan pak volop gestalte krijgt. BERGWEG EN CEINTUURBAAN Meest gebruikte geheugenopslag voor digitale cameras, laptops, palmtops e.d. Klein, lichtgewicht en schokbestendig De beste geheugenkaarten voor de laagste prijs! VAN 69." VOOR Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Alexandrium (1] Winkelcentrum Zuidplein Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Lies veld 147 010 220 55 10 010 480 70 10 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.T.W Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vetvallen Weekaanbiedirig is geidig van 10 t/m 17 maart of zolang de voorraad strektl SCHIEDAM - Elke eerste zondag van de maand organiseert het Stedelijk Museum een inloopworkshop voor kinderen. Zondag 7 maart was het de beurt aan kunstenares Saskia van Herwijnen die de kinderen meenam op ontdekkingsreis door de tentoonstelling De Wereld als bron van Avontuur. Deze dromen van heldendom werden door de kinderen ook nog eens verwerkt tot een zeer persoonlijk kunstwerk dat na afloop mee kon worden genomen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een spektakelstuk. Dat kan weer met recht gezegd worden van de muzikale voorstelling over stadsheilige Liduina, dat afgelopen zaterdag door het Interno Ensemble in de Grote Kerk werd opgevoerd. De mooiste plaatsen in de kerk waren al lang tevoren uitverkocht, slechts op de achterste rijen konden de late beslis- sers nog terecht. Die konden het stuk overigens prima volgen omdat dit jaar was gekozen voor boventiteling. Of de opvoering over het leven van Liduina een jaarlijks terugkerend evenement wordt blijft nog even afwachten. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het is het For ds Theater a.d Schie gelukt Frans Bauer voor twee grote theaterconcerten naar Schie dam te halen. Op 18 en 19 September zal de mateloos po- pulaire zanger een optreden verzorgen in het Theater a.d Schie. Kaarten voor dit con cert zijn vanaf zaterdag 27 maart uitsluitend aan de kassa van het theater verkrijgbaar. Voor dit concert kunnen er via internet, fax of telefoon geen kaarten worden gereserveerd. De kassa is op deze bijzondere verkoopzaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en de kaarten kosten 42,50 per stuk, dat is inclusief bespreekkos- ten, garderobe en een pauze- drankje. In verband met de verwachte enorme belangstelling zullen er per persoon maximaal twee kaarten kunnen worden ge- kocht. Er is slechts een be- perkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar. SCHIEDAM - Schiedam wil af van huisvuilzakken op straat. Ze kunnen zwerfvuil veroorzaken en ontsieren het straatbeeld. Onlangs heeft het college besloten om over te gaan op de inzameling van rest- afval in ondergrondse containers. Milieuwethouder Habermehl ver- wacht dat de ondergrondse afval- inzameling eind 2006 een feit is en dat daardoor de stad een stuk scho- ner zal worden. Hij zei dit gistermiddag bij de start van de schoonmaakestafette Schoon, Heel en Veilig door Nieuwland.Alle delen van de stad waar het restafval nu nog met huis vuilzakken wordt ingezameld moeten dus binnen twee jaar wor den voorzien van ondergrondse containers. De uitvoering vindt plaats in fasen. Per wijk(deel) wordt een plaat- singsplan gemaakt. In wijken waar het huisvuil met minicontainers en verzamelcontainers wordt ingeza meld verandert vooralsnog niets. Inmiddels is het eerste concept plaatsingsplan, voor de wijk Nieuwland, gereed. Het gaat om Nieuwland exclusief de noord- rand, het deel ten noorden van de Burgemeester Van Haarenlaan. Dit SCHIEDAM - De Stichting Kin- deropvang Honki Ponk heropent woensdag 10 maart de vestiging aan de Schiedamseweg 65 op fees- telijke wijze. Het pand is grondig verbouwd zodat het weer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opvang van kinderen. De verbouwing heeft 2,5 maand in be- slag genomen. De verschillende kamers zijn geverfd, de hal is ge- moderniseerd. De ludieke heropening vindt plaats om 16.00 uur en wordt door het oudste kind van de Schiedamse weg (7) geopend in aanwezigheid van directie en bestuur van Honki Ponk, leiding, ouders en vele kin deren. Daarna kunnen kinderen aan allerlei festiviteiten deelne- men. Om 17.00 uur is er bijvoor- beeld een optreden van Lotje en Dotje. Ouders en andere belangstellenden kunnen later op hun gemak nog eens een kijkje nemen in het ge- bouw. Er zijn open dagen op woensdag 17 en 24 maart van 09.30 tot 11.00 uur en 15.00 tot 16.30 uur en op vrijdag 19 maart van 09.30 tot 11.00 uur en 15.30 tot 17.00 uur. Behalve de herope ning van de gerenoveerde vesti ging viert Honki Ponk ook de start van een nieuwe groep. Bij de kin- deropvang aan de Schiedamseweg zijn sinds 1 januari ook baby's welkom. Tot nu toe was er daar al- leen opvang voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen (voor- en naschoolse en vakantie opvang). Met de start van de babygroep komt Honki Ponk in deze wijk te- gemoet aan de wensen van ouders. deel volgt later. Tevens zijn de lo- caties waar herinrichting plaats- vindt niet meegenomen. In de nieuwbouwplannen voor deze plekken wordt meegenomen waar de containers het beste kunnen ko men. Op dit moment wordt het plaatsingpian nog door de betrok- ken diensten bestudeerd. Daarna zal een informatietraject richting de bewoners worden op- gestart. Dit houdt in dat het plan vier weken ter inzage wordt gelegd en dat een informatiemiddag wordt georganiseerd.Het is nog een hele klus om locaties voor containers te vinden die aan alle criteria vol- doen. Hierbij gaat het niet alleen om het inpassen in de omgeving en de verkeersveiligheid, maar ook moet er onder de grond ruimte zijn. Onder de grond ligt een heleboel infrastructuur van kabels, leidin- gen en rioleringen, waardoor je niet zomaar een ondergrondse con tainer kan plaatsen. Hierdoor kan het komen dat locaties die in eerste instantie goede locaties iijken, toch niet geschikt zijn voor een onder grondse container. De aanleiding voor dit project is het verminderen van de hoeveel- heid zwerfvuil, het verbeteren van de woon- en leefomgeving en het optimaliseren van de gescheiden inzameling. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van de vervanging van de inzame ling door huisvuilzakken door een aantal andere systemen. Het Colle ge heeft toen de voorkeur uitge- sproken voor ondergrondse contai ners. Vervolgens is dit voorstel verder uitgewerkt. Op 17 februari heeft het College ingestemd met de wijziging van de restafvalinzame- ling bij huishoudens van huisvuil zakken naar ondergrondse contai ners. SCHIEDAM - De website van de gemeente Schiedam biedt sinds kort via het Digi tale Loket op www.schie- dam.nl een nieuwe dienst: de Productencatalogus. De Productencatalogus geeft een overzicht van ruim 230 producten en diensten die de gemeente aanbiedt. Het uitgangspunt voor de Productencatalogus in het Digitale Loket is dat de klant op een plaats terecht kan voor een uiteenlopend aanbod van gemeentedien- sten. Bezoekers van de ge- meentelijke website kunnen op verschillende manieren zoeken in de catalogus. Een aantal zaken kunnen al onli ne geregeld worden, zoals het bestellen van een Stads- gids of ja/nee-stickers voor op de brievenbus. Ook bevat de Productencatalogus ruim vijftig formulieren die kun nen worden gedownload. SCHIEDAM - De komende weken hebben Filmhuis Schiedam en het Theater aan de Schie een mooi aan bod voor de liefhebbers van moderne dans in Schiedam. Donderdag 11 maart treedt het gezelschap Cortny Jans- sen Danst' op in het theater met de bijzondere voorstelling Licht. In de praktijk van het theatermaken voegt het licht- ontwerp zich in de regel naar de regie of choreografie. Een week later, op zaterdag 20 maart vertoont het Filmhuis Rosas danst Rosas, een prach- tige film over de gelijknamige choreografie van Anna There sa de Keersmaeker. Theater en Filmhuis hebben een speci- aal aanbod voor de danslief- hebber: Bezoekers van de dansvoorstelling kunnen op vertoon van hun kaartje een week later gratis naar de film. Wel reserveren voor de film via nummer 434 05 00. ££M JUNK.,., N06 KLeUR£N&LlNP OOK... WUif I Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: T204P Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere Informatie. Stuur deze bon in een envelop zander postzegel near: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam Rotterdam* Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1