schiedam Wethouderscrisiseist volgende slachtoffer VERBOUWINGS- OPRUIMING DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND DOK 99 - "SSSnRfWl In KORTING Blauwe verrassing voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis rr—11 I architectuur EEN GEZELLIGE AVOND UIT Of bel gratis 0800-0642 6 weken voor 19,50 inckelaer ^emorex dvd+r Marijke Ruseler CDAfractievoorzitteraf Computerkast WONEN IN HET LLOYDKWARTIER VIDE# AUDI KTV Werk aan het riool in Oost Muziek- avond em?A irt. Driehonderd agenten op de been DVD+R SCHIJVEIM /MERGEl\JS GOEDKOPER! Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 17 maart 2004 lie Jaargang nr 12 22 mm SCHIEDAM - „Met ingang van heden heb ik het fractievoor- zitterschap van de CDA-fractie neergelegd. Tot dit besluit ben ik gekomen nadat we in de fractie een verschil van inzicht had- den. Vooralsnog ga ik er van uit dat ik mijn raadswerk voor het CDA en de stad nog verder gestalte kan geven als lid van de raad." Getekend: MJ.E. Ruseler-van Bers. Dit korte persbe- richt maakt duidelijk dat er een volgend slachtoffer is gevallen bij de Schiedamse wethouderscrisis. rfiaa® t 3 Gratis afhalen 'Kota* TOT 21.00UUR OPEN tegen betaalbare prijzen? Zie onze advertentie elders in deze krant GRILLCAFE BAR BOWLING Treridhopper Rotterdam (Kralingseveer) IJsselmonclselaari 175 (Aloxandrium) Watermanweg 201 VAN 16** VOOR Scherp in prijs INDEXPRINT! Mi GAAtf I Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant I 6 weken lang in de bus voor I slechts 19,50. Vul snel de bon in! REGIO - Had u ook zo het gevoel dat er afgelopen vrij dag wel erg veel 'blauw' op straat was? Dat kan heel goed kloppen, want de politiedis- tricten Schiedam en Water- weg hadden deze dag voor de bewoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland een 'blau we verrassing' in petto. Om thema's als veiligheid, leef- baarheid en samenwerking nog eens extra te benadruk- ken, verschenen vrijdag 12 maart zoveel mogelijk poli- tiemensen zichtbaar op straat. Ook personeel dat eigenlijk in administratieve en techni- sche functies actief is, werd hierbij ingezet. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) if Am a: fOCH?. weekblade door Frank Willemse W k fo a 4 e vv ff§|| Blj deze adressen: Woon+ ValeriusBtraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadaerf 1 Van loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Gauzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Mew Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Langa Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverertiqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Een affaire die in februari startte met het aftreden van Leefbaar-wet- houder Marius Heijenk. Heijenk verklaarde zich niet senang te voe- len met zijn baan in politiek Schie dam. De geschrokken coalitiepar- tijen gaven Leefbaar Schiedam te kennen binnen vier weken met een nieuwe kandidaat-wethouder te moeten komen. Nog diezelfde nacht brak er een acute crisis uit toen fractievoorzit- ter Eric Zwennis van Leefbaar 'de stekker' uit dit college trok. De WD zou verder wilde met de op posite. Het conflict werd echter bezworen. Twee weken geleden verscheen In teak koloniaal kleur, Ca. 154 x 101 x 60 cm. Van 719- NU Met ruimtebesparende inschuifklep fa wonen in eigen stijl www.winckelaer.nl Chr. Huygensstraat Strijen (zh. oil.) 078 - 674 30 00 een persbericht: de secretaris van het Schiedamse CDA-bestuur was geroyeerd. Waarom? Nelke de Vos bleek de kandidaat wethouder voor Leefbaar. Reden voor de schor- sing: 'het CDA Schiedam was door haar niet ingelicht over dit voornemen'. Een persbericht on- dertekend door de vice-voorzitter Ad Hekman. En niet door de frac- tievoorzitster Ruseler die ziek zou zijn. Volgens welingelichte krin- gen rond de partij is de werkelijke reden dat Marijke Ruseler 'op de hoogte' was van de sollicitatie van Nelke de Vos. De ex-secretaris van het CDA had daarover 'in vertrou- wen' een gesprek met Ruseler en Christine Lepidis. Lepidis besloot de fractie in te lichten terwijl Ruse ler verklaarde 'dit gegeven woord niet te willen beschamen' Gevolg van het royement was wel dat Eric Zwennis c.s. met weer een nieuwe kandidaat wethouder moet komen. Dit weekend zou de kandi daat -een man en zwaargewicht- bekend worden, maar het college wilde de kandidaat nog een keer spreken. Aanstaande vrijdag volgt dit gesprek. BERGWEG EN CEINTUURBAAN BIJ INLEVERING VAN UW VOILE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT IK Anno von Soksenweg 1 - Vlaardingen WONEN OP Z'N ROTTERDAMST www.kinorama.nl Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Zuidplein Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Liesveld 147 lANDAAGGtBRACHT MORGIN KLAAR! STUDI0KWAUTE1T Bank-/gironr.:ti Handtekening:[g Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzege! naar Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam Jtotttrttem» DafcWad ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT 010 480 70 10 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervalten. Weekaanbteding is geldig van 17 t/m 24 maart of zolang de voorraad strekt! DVD+R schijven tegen een ongekende prijs!!! Bent u in het bezit van een interne DVD+R writer of een DVD+ recorder, sla dan nu u slag! Opslagcapaciteit van 4.7Gb of 120 minuten video Verpakt per 5 in Jewelcase SCHIEDAM - ONS is de af gelopen week begonnen met vervanging van de riolering en de rioolhuisaansluitingen in deSnelliussingel. Hierna wordt er herbestraat en zul- len er vijftien extraparkeer- plaatsen bijkomen. Afhankelijk van de weers- omstandigheden zullen de werkzaamheden drie tot vier maanden in beslag ne- men. Aansluitend zullen er in de Van Swindensingel herbe- stratingswerkzaamheden worden uitgevoerd en ko men daar in totaal vijf extra parkeerplaatsen, waaron- der een parkeerplaats voor invaliden bij. Zowel bewo- ners van deze straten als die van de Volta- en Ampere- straat zyn per nieuwsbrief over de werkzaamheden ge- informeerd. vondst van een zelfgemaakt mes en 50 lege hulzen in schoolkluis- jes. Tijdens de Blauwe Dag voerde de politie zo'n 500 preventiegesprek- ken. Winkelend publiek werd ge- waarschuwd voor zakkenrollen, het meekijken met pinnen en ach- terlaten van waardevolle goederen in de auto. In Schiedam heeft de politie met 50 personen gesproken over de babbeltruc en zijn tiental- len woningen gecontroleerd op on- der meer openstaande ramen en deuren. In het Hof van Spaland en op het Stationsplein werden 170 fietsen gegraveerd en in het centrum liet de politie aan winkeleigenaren zien hoe makkelijk goederen ge- stolen konden worden en gaf daar- na richtlijnen voor verbeteringen. Districtschef van Schiedam, Steg- man sloot de actie zaterdagmorgen in alle vroegte af en keek na afloop tevreden terug op het resultaat: meer dan 500 preventiegesprek- ken, 350 bekeuringen en 39 arres- tanten. „Maar het belangrijkste doel van deze dag was het zicht- baar aanwezig zijn op straat en het verbeteren van de relatie met het publiek. Ik ben ervan overtuigd dat dit een positieve uitwerking gaat krijgen. De 'Blauwe Dag' gaan wij dus zeker herhalen." SCHIEDAM - De lente komt eraan. Zaterdag 20 maart treedt ook volgens de kalender de lente aan, maar het weer en de natuur doen daar al veel langer aan. Lammetjes, kuikentjes, kalfjes; de weilanden staan er vol mee en in de sloten kwettert het eendengrut. Deze week gaat ook de temperatuur een flink eind omhoog. Nog een reden te meer voor al die krokussen en narcissen om nog meer kopjes de lucht in te steken en hun kleurenpracht te laten zien. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In de Dorps- kerk aan het Noordeinde wordt zaterdag 20 maart een muziekavond gehouden. Medewerking wordt ver- leend door de harmoniever- eniging Harpe Davids en een Afrikaanse muziekgroep. Aanvang is 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro en de opbrengst komt geheel ten goede aan het project voor weeskinderen in Rwanda. Kaarten zijn vanaf 19.30 uur verkrijg- baar bij de Dorpskerk. Zaterdag 3 april wordt er in De Ark aan het Hargplein weer een Fancy Fair gehou den in het kader van de Oe- cumenische Vastenactie Schiedam-Noord. Ook de opbrengsten hiervan gaan naar de kinderen in Rwan da. Tussen 10.00 en 16.00 uur is iedereen welkom voor de rommelmarkt binnen en de kinderspeien buiten. Ook ontbreekt het Rad van Avontuur natuurlijk niet. 0 5P4£X4 No6TV1€£ WINN£N... Id JQj noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Naam:Voorl:m/v Adres: Postcode:Plaats: Telefoon: Geb.dat.: De politie werkte afgelopen vrij dag intensief samen met de Neder- landse Spoorwegen, de Spoorweg- politie, de RET, Woonplus, leer- plichtambtenaren en scholen. Uit- eindelijk wist de politie tijdens de actiedag 300 agenten op de been te brengen. Samen waren zij goed voor zo'n veertig zichtbare acties in de regio. Zo hield de politie de gehele dag controle op de NS-lijn tussen Schiedam en Hoek van Hol land en op buslijnen van de RET en Connexion in de regio. Ver- schillende bekeuringen werden uitgedeeld aan reizigers die bij de ze controle geen vervoersbewijs hadden, geen identiteitsbewijs konden laten zien of een valse naam opgaven. Een grootscheepse horecacontrole bracht aan het licht dat verschillen- de horeca-eigenaars hun vergun- ningen niet op orde hadden. Daar- naast werd binnen de horeca, sa men met een team van het energie- bedrijf voor duizenden euro's aan achterstallige betalingen geind. In het kader van de leerplichtwet werden jongeren die onder school- tijd op straat liepen aangesproken. Uiteindelijk bleken maar twee van de honderd staande gehouden jon geren echt aan het spijbelen. Dit duo is door de politie weer naar school gebracht. Andere in het oog springende re- sultaten waren de arrestatie van een 56-jarige man uit Hoek van Holland omdat twee vuurwapens en een nog onbekende hoeveelheid drugs in zijn pand werden gevon- den, de aanhouding van een Hage- naar die zich bemoeide met het uit- schrijven van parkeerbon voor een ander, de vondst van zestig hen- nepplanten in een pand aan de Speenkruidstraat in Vlaardingen, de ontmanteling van hennepkwe- kerijen aan de Heenvlietsestraat en de Hoogstraat in Schiedam en de Van vrijdagochtend 07.00 uur tot zaterdagochtend 03.00 uur pro- beerde de politie in het Waterweg- gebeid op zoveel mogelijk plaatsen aanwezig te zijn. Voor preventieve acties waarbij onder meer gratis cd-rom's werden uitgereikt. Met deze cd-rom's kunnen eigendom- men digitaal worden geregistreerd. Daamaast werden postcodes in fietsen gegraveerd en voorlichting gegeven over babbeltrucs. Maar los van het informerende karakter van de dag werd er ook daadwer- kelijk streng opgetreden bij straf- bare feiten als ordeverstoringen en verboden wapenbezit. Zwaarte- puntbij deze 'zero-tolerance'-actie lag bij onderwerpen als drugs, jeugd, geweld en verkeer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1