maasstad r< mm V,! n|OR.iK De grote ontdekkingsreizen voorbij, ook vandaag de dag valt er in Amerika nog veel te ontdekken. In de luwte van drukbezochte highlights ligt in het uiterste Noordwesten de staat Washington State. Duizenden jaren lang thuishaven van de indianen die, na de ontdekking van dit gebied rond 1805 door het bekende duo Lewis and Clark, verdreven werden naar de reservaten. Vooral de hoofdstad Seattle herinnert met de vele totempalen en india- nenhoofden aan het eens zo roemruchte verleden van de Suqua- mish indianen, de naam van de stad is zelfs ontleend aan hun operhoofd, Chief Sealth. Wie van plan is Canada te doen, de route 66 te bedwingen of San Francisco wil bezoeken: boek er een week bij en maak een om- metje naar Washington State. Waar in echte en gerestaureerde westerndorpen de schamele rook uit de goudmijn nog gevangen wordt in de lasso van de cowboy en de sheriff rondrijdt in een Chevrolet Caprice. Waar de teruggedreven indianen vanuit de reservaten van zich laten horen en mee werken aan natuuronder- houd en eigen casino's openen. Waar in de omgeving van Spo kane maar liefst 76 meren liggen. Waar schuimkolkende water- vallen en heftige sneeuwstormen in het North Cascades Natio nal Park door een indrukwekkende natuur razen, uitlopend in de moderne, veelzijdige metropool Seattle. BOULDER CRFEb FARTS PASS fight mite F Al GTCftfh' UL cx33 Washington State, een ontdekking van Amerika door irene boonekamp Wanneer de stoomschepen met ge- slaagde fortuinzoekers vanuit Alas ka in 1897 Seattle binnenvaren, Steekt de goudkoorts op en zijn de wachtlijsten meteen volgeboekt voor de terugtocht: op weg naar de plek waar de Klondike river de Yukon river binnenstroomt, sneu- velen veel goudzoekers tijdens het bane laatste stuk dat te voet moet worden afgelegd. Maar er keren er ook terug, de bfoekzakken vol goud. Seattle, in 1851 gesticht als houthakkersoord, Wordt welgesteld: de Dagoberts Seattle bankgebouwen vol met fraaie kunstwerken. Buiten reikt de bouwkunst tot aan de hemel. De blauwe Washington Mutual Tower, door architecten aanbeden als mooiste nieuw ge- bouw, ligt pal aan het door dezelfde architecten meest geliefde oude ge- bouw the Seattle Tower waarvan de gevel getooid is met 18 Indianen- koppen. Nog meerkunst: de fameu- ze glaskunstenaar Dale Chihuly is door de hele stad heel aanwezig met opvallende lampen en andere bij- zondere kunstvoorwerpen van glas. Winthrop Duck van de 19e eeuw settelen zich er. In het Visitor Center in Seattle wordt het verhaal over de Klondike Goldrush verlevendigd meteen ten- toonstelling en films uit de goud- graverstijd. Veel plekken in Was hington State herinneren aan de gol den days. Seattle is een moderne, aantrekkeiijke stad aan de binnen- Zee Puget Sound. Thuisbasis voor de vliegtuigindustrie (Boeingfa- brieken). Vooraanstaande Ameri- kanen, waaronder Bill Gates, ver- kiezen Seattle als residentie. In kunst wordt flink geinversteerd, de galeries in Seattle zijn talrijk en om- dat ieder bedrijf 1% van de winst moet investeren in kunst, hangen In zijn "Museum of Glass' (Ta- koma) voltooien glasblazers uit de gehele wereld hun studie. Met de monorail boven bereik je de Space Needle, handelsmerk van de stad, die herinnert aan dewereldten- toonstelling. Vanaf het hoge plat form een schitterend uitzicht over stad, haven, omgeving en het opval lende, interactieve EMP muziek- theater, in opdracht van Bill Gates en als ode aan Jimmy Hendriks die in Seattle begraven ligt ontworpen door architect Frank Gary (Gugen- heim Bilbao). De voorliefde van Gary voor organische vormen druipt af van het gebouw, in felle kleuren neergezet en vervaardigd van roestvrijstaal .De nationale par- ken van Mount Rainier en de vul- kaan Mount St Helens zijn vanuit Seattle snel bereikbaar. In de haven brengen de ferry's of watervlieg- tuigjes je naar de talrijke eilanden voor de kust. Bainbridge Band bij- voorbeeld, deels bewoond door de Suquamish indianen, deels door schatrijke Amerikanen. Of Lynden, het 'Holland' eiland inclusief mo- lens, klompen en mlpen. Zeg je Seattle dan zeg je vliegtui- gen. Boeing fabrieken. Museum of Flight en een vlucht met een water- vliegtuigje brengt vliegtuigliefheb- bers 'in de wolken': Wacht op de steiger, het watervliegtuigje daalt, remmend over het water, vlak voor je voeten neer, stapt u maar in. Wij stappen in een 'gewoon' maar ffaai vlieg- tuigje van Northwest Airli nes naar het zon- nige, droge oos- ten van Was hington State. We passeren de Cascades, een gebergte dat de staat in tweeen deelt en de regen van het westen tegenhoudt. Spokane, de grootste stad in the East, mag je niet overslaan. Alleen al het overnachten in het mooiste ho tel, het in oude stijl gerestau reerde Daven port (1914), is een belevenis. Tussen de zijden lakens op ma- trassen zo hoog dat er een opstapje nodig is en in een badkamer waar Sophia Loren de handen nog voor de mond zou slaan, voel je je stin- kend rijk terwijl een overnachting voordeliger is dan in een goed mid- denklassehotel in Nederland. De chauffeur van The Davenport ver- voert de gasten in een riante Lincoln Cartier. Naar het Northwest Muse um of Art Culture bijvoorbeeld, met perrnanente tentoonstellingen over het leven van de indianen en hun handgemaakte kunst, het verle den van de stad en moderne kunst. Het uitzicht vanuit mijn kamer wordt onderbroken door de twee stenen wolkenkrabber pijpen van de Steam Plant. De oude stoomfa- briek is tegenwoordig ingericht als trendy restaurant, waar je dineert tussen de indrukwekkende machi nes in rust. Eten en drinken in Ame rika is immer great: een kop koffie betekent driekwart liter en dat geldt ook voor de orange jus. Aan een portie salade heb je voldoende als maaltijd, de stukken vlees zijn forse zwaargewichten en ook de desserts zijn king size. Groot en vet, een da me van toeristenbelang wordt ge- heel opgewonden wanneer we ver- tellen dat we uit Nederland komen. „Really? Oh my God, your butter! I'll die for!" Bij het Riverfront Park in Spokane worden we begroet door een groep van40 blikken runners, die herinne ren aan de jaarlijkse Bloomsday Run sinds de wereldtentoonstelling in 1974hierplaatsvond. Inde 'Whi- sino's, de verkoop van vuurwerk en onder leiding van Architect Rick Hastings werken we in Spokane mee in het project 'Friends off the falls': De oevers van eertijds onze river, 100 mile lang, worden in sa- menwerking met de Kalispel india nen opgeknapt." Van de indianen naar het gebied van de cowboys. En de goudmijnen. Niet alleen in Alaska, ook in Was hington State zelf werd het grote goud ontdekt. Vanuit California raakt rond 1900 heel Washington State in de ban van de goldrush. Ve- len vinden er jarenlang hun middel vanbestaan. Echter, doordenieuwe Chevrolet Bel Air in Republic On the K-Diamond-K ranch Republic te River' die door het park loopt, drijven de wilde witte schuimkop- pen de waterkrachtcentrale met ge- weld aan, gadegeslagen doortoren- hoge totempalen. Seattle heeft iets met vhegtuigen. het oosten van Washington State iets met paarden. Levend of als kunst werk in een van de talrijke caroussels, de trots van menig stad- je. Zo ook van Spokane. Ge- loof het of niet, maar de trots vaneigenaarsen omwonenden maken een ritje in de draaimo- len tot iets op- windends. Min der evenwel dan de tocht die we te paard maken boven afgron- den langs de White River, waarvan de oe vers naar salie, het indianen- kruid, ruiken. Op de White Ri ver kunje, wan neer het water hoog staat, een ruige kayaktocht maken en deze laten eindigen in het Riverside State Park met de mini- pow wow, een oud indianenge- bruik: barbecue met zalm die vers uit de rivier wordt gevangen. We zijn er te gast bij een van de stam- oudsten van de Kalispel indianen, Francis Cullooyah, die het trieste bestaan van zijn stam memoreert. „Ons, kinderen van de zon, is ons land afgepalft, we hidden een klein stukje land over in de reservaten. We leefden van visvangst en jacht, dat was hier onmogelijk. We wer den lazy people met een groot alco- holprobleem en geen middelen voor educatie. Veel van ons stierven jong, we gaan nooit naar eendokter, gebruiken sieehts kruiden. De alco hol hebben de meesten overboord gegooid, we koersen langzaam aan op een beter bestaan. Door onze ca- strenge wet van 1995 wordt mijnaf- val gerekend tot chemisch afval dat gebonden is aan strenge wetgevin- gen. De mijnbouw wordt stukken duurderen op vele plaatsen niet ren- dabel meer. Honderd jaar na de goldrush zijn de meeste goudmij nen gesloten. De enige, nog wer- kende goudmijn waar tot aan het eindprodukt gewerkt wordt, staat in het historische westernplaats- je Republic, ten noorden van Spokane. Eens was Re public een flo- rerend gold- rush stadje. en hoewel goud nog steeds smeerolie van dit stadje is, zijn er nog slechts twee actieve mijnen open, die niet veel meer op- brengen. Iedereen in Re public heeft wel een fami- lielid die werk- te of nog werkt in the mine! Ook cowboy Dave heeft er gewerkt, als zaterdagkracht tijdens zijn school- tijd. „Zwaar werk, niet zonder risi- co'senhetleverdeweinigop." Hij koos, evenals zijn broers, liever voor het werk op the KdiamantK farm van zijn ouders Steve en June Een farm ingesteld op gasten die er voor korte of lange tijd verblijven en mee werken om zo weer 'op adem' komen. Hoed op en laarzen aan, zoek maar een paard uit en hup- sakee, de prairie op. De 77-jarige June heeft tussen koeien en paarden haar dierenkliniek: Bij de ingang stappen we over een grote, be- nauwd hijgende newfoundlander heenstappen („die moet ik van- avond nog even 'repareren') de al- les-m-etinruimtein,waarenkelebe- bloede messen op de operatietafel getuigen dat er hard gewerkt is die dag. In op elkaar gestapelde kooien liggen katten beter te worden cq dood te gaan, ervoor tracht een zo- juist geopereerde labrador op krachten te komen. Het wastafeltje staat vol 'vuile vaat' inclusief be- bloede handschoenen en wat on- aangenaam riekende doeken. „Ik ben de enige dierenarts van Repu- blic, het wordt me wat zwaar, meestal werk ik tot laat in de avond, waarna ik de drachtige koeien, paarden en herten nog naloop.Pas om een uur of elf voegt ze zich bij familie en gasten in de schommel- stoelen op de veranda om de zon te zien wegzakken. Tijd voor de zonen om te stappen, naar een vande saloons van Republic. Am- per door de klapdeuren hebben ze er al een paar ach- terover gesta gen, doen een karaoke, dan- sen als wilden met de gretig aangestormde meisjesomhen vertwijfeld weer achter te laten. Morgen begint de dag op de farm weer vroeg. In de saloon ontmoeten we ook Jim, zo- juist ontslagen in de goud mijn. „It was my life!" Va- lery troost hem met een karao ke. Valery is de gastvrouw van Prospector Inn, een hou- ten, enigszins vervallen motel langs de stoffige hoofdweg. Maar wel kamers met ja- couzi (in de vorm van een rood plas tic hart en omgeven door plastic bloemen). Republic is een klein stadje waar de onvoltooid verleden tijd omlijst wordt door oude houten winkeltjes met dito veranda's. De benzinepompen komen alleen nog voor in klassieke westerns en de sheriff rijdl er met z'n grote oldmo- biel dreigend langzaam door de straten. Een oud gehucht, in de nachtelijke uren bezocht door wi Ide herten uit de omringende natuur. Zo'n 50 miljoen jaar geleden lag dit gebied onder water, de sedimentla- gen die zich opstapelden op de bed ding, zijn door de jaren heen ver- hard. Pas in 1977 startte een zekere Wesley Wehr met het uithakken van de gesteenten. Het heeft al veel interessante fossielen van planten, bloemen, insecten en vissenopgele- Houten straatje in Winthrop verd, de meest bijzondere vondsten zijn te bezichtigen in het aangren- zende museumpje. Het leuke van Stone Rose Fossil Site is dat bezoe- kers zelf aan de slag kunnen en hun vondsten mee naar huis mogen ne- men. Gewapend met hamer en bei- tel worden gesteenten doormidden gehouwen en dikwijls wordt er wel een of ander fossiel ontdekt. Zo had ik het geluk een fossiel van de ro- zenfamilie van een slordige 15.000 miljoen jaar oud te vinden. Een an der fossiel bleek zo bij zonder dat ik schriftelijk toestemming heb gege- ven het af te staan aan het museum pen met idem winkeltjes, uitspan- ningen en banken veel toeristen. Moet je gezien, beleefd hebben. Wat ons rest die week is een indruk wekkende, 5-uur durende tocht door een machtig mooi stuk natuur: Het North Cascades National Park. Liep je die ochtend nog in t-shirt door Winthrop, tijdens een stop met de bus houden we een sneeuwge- vecht. Besneeuwde boomtakken, met daarachter de immer be sneeuwde bergtoppen van het Cas cade massief en tussen de bomen door kleine meertjes, de omlijsting van de Highway 20 fascineert. Na- MAZ A MA t.ARL7 WINTERS GOAT CREEK Bewegwijzering in Winthrop en waarbij nu mijn naam in de vitri- ne prijktSo far from home, my na me! Republic ligt in een ruig natuurge- bied met veel verstilde meren. De urenlange bustocht overde verlaten highways van Republic naar het noordelijker gelegen, in western- stijl gerestaureerde dorpje Win throp is een aangename tocht, de subways zijn er talrijk en liefheb- bers van Amerikaanse auto's ge ven hun ogen de kost met de vele Buicks, Cadillacs, Pontiacs, Lin- colns en Macs, die statig voorbijg- orgelenGeen wonder dat een k wart van van de wereldenergie wordt op- geslurpt door Amerika! In Winthrop trekken de houten stoe- tuur op z'n mooist, groots! We pas seren de Washington Pass, een bordjegeeftdehoogte-1835 meter- en een waarschuwing voor beren aan. Helaas, we hebben er geen ge zien. Informatie: www.seeseattle.org www.winthropwashington.com De voedervan de auto's Republic Draaimolen, trots van Spokane

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 15