'The Lion King' is de grootste musical die Joop van den Ende ooit in de Nederlandse thea ters bracht. Deze megaproductie is gebaseerd op de animatiefilm van Disney. Nederland is het zevende land ter wereld waar 'The Lion King' inhet theater te zien zal zijn. De premie re is op 4 april 2004 in het Circustheater in Scheveningen. Een kijkje in de keuken vanThe Lion King'„De ontstaansgeschiedenis van 'The Lion King' is een serie van belachelijke keuzes, die steeds goed bleken uit te pakken." personeri. door Vincent Wernke AMSTERDAM - De enige reactie die opkwam bij producent Thomas Schumacher van Disney, was de hoorn op de haak gooien. Hij werd gebeld door zijn baas Michael Eis ner. „Ik wil dat jij een musical gaat maken van 'The Lion King'." Sc humacher antwoordde: „Dat is het slechtste idee wat ik ooit gehoord heb!", waarna hij de hoorn op de haak gooide. Een paar maanden la ter belde Eisner hem opnieuw. Hoe het ermee stond? En weer hing hij op. Het derde telefoontje liet aan duidelijkheid niets te wensen over. „Doe het!" schreeuwde Eisner, waarna de Disney-baas de haak er- op gooide. Ondanks het wereldwijde succes van de animatiefilm 'The Lion King' zag Thomas Schumacher in eerste instantie niets in het idee om er ook een musical van te maken. Gedwongen door zijn baas, moest hij toch aan de slag. „Terugkijkend kun je zeggen dat de ontstaansge schiedenis van 'The Lion King' een serie van belachelijke keuzes is, die steeds goed bleken uit te pakken", kijkt Schumacher bijna tien jaar la- terterug. „Toenik aan deslag moest met 'TheLion King' hadikeenbril- jant idee nodig. Mijn briljante idee was om Julie Taymor te bellen. Zij zorgde uiteindelijk voor de magie van 'The Lion King'." Taymor was bepaald niet een voor de handliggende keuze. Deze ei- genzinnige theatermaakster maakte naam in het avant-gardecircuit. De animatieversie van 'TheLion King' had ze niet gezien. „Thomas stuur- de mij een videoband en de muziek. Ik was meteen geraakt en nam de uitdaging aan om er een theaterpro- ductie van te maken." De theater maakster kreeg carte blanche van Disney, paste het verhaal aan, liet Elton John en Tim Rice drie extra liedjes maken, vroeg de Zuid-Afri- kaanse componist Lebo M om de muziek een Afrikaans ritmische klankkleur te geven en bedacht een heel bijzondere vormgeving. Een belangrijk besluit was dat ze er- voor koos om de acteurs niet achter dierenmaskers te verstoppen. „Ie- dereen weet dat je niet echt op de sa- vanne bent en dat het geen echte die- ren zijn die op het toneel rondlopen. De romantiek van het theater zit volgens mij in mechanismen, dat je ziet hoe iets is gemaakt. Daarom heb ik ervoor gekozen om de ac teurs niet te verstoppen achter mas kers, maar om de maskers bovenop de acteurs te zetten. Je ziet daardoor zowel het masker als de acteur. Nie- mand die daar een probleem van maakt, want gaat dit verhaal immers ook niet over.mensen?' Ook op andere gebieden verrichtten Taymor en de andere creatives „Die show is zo ongelooflijk. Als je 'The Lion King' hebt gezien, is er iets met je gebeurd", aldus acteur Kenneth Herdigein. foto: Ralf Brinkhoff Birgit Mogerburg baanbrekend werk. Toen 'The Lion King' na twee jaar voorbereiden in 1997 in premiere ging op Broad way, overtrof de voorstelling niet alleen de verwachtingen van ieder- een bij Disney, ook pers en publiek gingen plat. Miljoenen mensen we- reldwijd hebben 'The Lion King' inmiddels gezien en er werden al ruim dertig prijzen in de wacht ge- sleept, waaronder vier prestigieuze Tony Awards. Ook de Nederlandse musicalproducent Joop van den En de zag 'The Lion King' op Broad way. Hoewel hij op musicalgebied wel het een en ander gewend is, werd ook hij volledig overrompeld. „Toen ik de eerste tien minuten van 'The Lion King' gezien had, dacht ik: dit kan niet beter. Hoe moeten ze hier overheen gaan?", vertelt Van den Ende. „Mijn zorg bleek niet te- recht, want ook de rest was zo ge- weldig. De eerste keer dat ik 'The Lion King' zag, was ik totaal flab bergasted. Hoe krijgt men dit voor elkaar, dacht ik. De animatiefilm was vertaald naar iets totaal anders, zonder dat afbreuk werd gedaan aan het verhaal en de ideeen. Werkelijk ieder detail was mooi. Ik heb echt gevoel dat 'The Lion King' boven alle andere musicals uitstijgt." Ondanks dat hij onder de indruk was, zag Van den Ende ook proble- men. Als producent wist hij hoe in- gewikkeld en kostbaar 'The Lion King' was. Toch moest deze musi cal volgens hem naar Nederland ko- men. „A1 is dat met deze productie eigenlijk onmogelijk. "The Lion King' is zo duur, die moet vier, vijf jaar lopen om uit de kosten te ko- men. Toen ik mijn plan bij Disney neerlegde, zeiden ze in eerste in stantie ook 'nee'. Maar de aanhou- der wint, dus uiteindelijk kregen we - mede door onze plannen in de rest van Europa - toch een contract. En niet half, maar helemaal.de produc tie zoals die in de Verenigde Staten en Engeland te zien is." Dat bracht een nieuw probleem met zich mee, omdat de toegangskaar- ten erg duur dreigden te worden. Daarop had Van den Ende ook iets bedacht. Voor Albert Heijn organi- seerde hij ooit een feest ter gelegen- heid van het honderdjarig bestaan. De gebroeders Heijn hadden toen vijf jaar geld van hun winst apart ge- legd, om dat feest te kunnen finan- cieren. Van den Ende besloot dit ook te doen. „We betalen een deel van de financiering met spaargeld. Uit liefde voor deze productie, maar ook voor het Circustheater in Sche veningen, dat honderd jaar bestaat. Dat theater heeft me veel geluk ge- bracht en daarom wilde ik het hon derdjarig bestaan goed vieren." De voorbereidingen duurden twee jaar, maar inmiddels is de productie in voile gang. Op 4 april 2004 be- leeft 'The Lion King' zijn Neder landse premiere. Het is de grootste musicalproductie die Van den Ende het Nederlandse publiek ooit heeft e grootste musicalproductie rlandse theaters te zien was Voor de musical 'The Lion King' werd een totaal nieuw concept bedacht, waardoor acteurs als dieren op het podium staan. Als toeschouwer zieje zowel de dieren als de acteurs. „De romantiek van het theater zit in mechanismen, dat je ziet hoe iets is gemaakt. foto: Ralf Brinkhoff/Birgit Mogerburg Etienne Poeder (Simba) en Carolina Dijkhuizen (Nala), twee van de hoofdrolspelers uit 'The Lion King'. foto: Govertde Roos De broers Scar en Mufasa staan lijnrecht tegenover elkaar in 'The Lion King'. Dit beeld is afkomstig uit de Duitse versie van deze musical. In de Nederlandse uitvoermg worden Scar en Mufasa gespeeld door respectievelijk Hein van der Heijden en Edwin Jonker. foto: Ralf Brinkhoff/Birgit Mogerburg nauw meekijken. Die mensen zijn zo bezeten van hun vak, alles wat ze doen is voor de voorstelling. Geluk- kig had ik al wat krediet, omdat ik ookAi'da' heb vertaald. Maar soms moeten ze mij gewoon vertrouwen, al hebben zij het laatste woord. Als straks blijkt dat dingen niet werken, wordt het alsnog aangepast." „Disney kijkt mee, maar ik vind dat een voorrecht", zegt Joop van den Ende. „Als ik niks meer kan leren, dan stop ik ermee. Maar Disney neemt zo veel ervaring en expertise mee, daar kan ik veel van leren. Ze leren je begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, van logo tot mu ziek. Alles." Hoewel "The Lion King' zich al in zes landen heeft be- we'zen, durft Van den Ende nog geen voorspelling te doen over het succes in Nederland. „We hebben een openeind-theater, dus zolang de zaal goed bezet is gaan we door. Dat zal ergens tussen een jaar en twee jaar zijn. Voor een zaalbezetting van zestig procent is deze productie te duur. Natuurlijk heeft 'The Lion King' zich bewezen, maar het blijft altijd een risico. Garantie dat het een succes wordt heb je nooit." Reserveren voor 'The Lion King' kan via de Top Ticket Line: 0900- 300.5000 of via www.musicals.nl. voorge- schoteld. cast bestaat zestig waaro se castleden. De belang- rijkste rollen in 'The Lion King' worden gespeeld door Hein van der Heijden (Scar), Edwin Jonker (Mufasa), Laus Steenbeeke (Zazu), Marcel Jonker (Pumbaa), Marc Lauw- rys (Timon), Etienne Poeder (Simba) en Carolina Dijkhuizen (Nala). Vanaf 19 maart, wanneer de eerste try-out gespeeld wordt, zal 'The Lion King' acht keer per week worden gespeeld. Ook dat is de eerste keer dat dit in hier ge- beurt. „Het is fysiek erg zwaar'vertelt Hein van der Heijden over het spelen in 'The Lion King'. Hij speelt Scar, de boosaardige broer van de koning. „Het mas ker zit als het ware bovenop je, waardoor het publiek zowel het masker als jouw gezicht ziet. Ik ben er al achter dat het belangrijk is om zo in de gaten houdt wat het masker doet. Gelukkig zijn er mensen met heel veel ervaring die je dat kunnen bijbrengen. Ik vind het iriteressant om deze rotzak te spelen en te weten waarom hij zo geworden is. Zijn broer heeft altijd boven hem ge- staan en was beter en populairder. De eerste zin van Scar is 'Het le- ven is niet eerlijk he?' En zo er- vaart hij dat ook." Martine Bijl had de moeilijke taak om 'The Lion King' in het Neder- lands te vertalen. De meeste moeite had ze met het bekende lied 'Circle of Life'. „Als je dat vertaalt, bete- kent dat helemaal niks. Maar men wilde graag dat ik die cirkel in dat lied hield. Uiteindelijk heb ik ervan gemaakt 'alles ademt en leeft'. Het woord cirkel zit er in, maar op een andere plek." Als vertaler moest Martine Bijl vanzelfsprekend ver- antwoording afleggen aan de men- sen van Disney. „Mijn vertaling werd helemaal te- rugvertaald in het Engels en aan hen voorgelegd. Dat is dus dodelijk. Dan zit ik Nederlandse woordgrap- jes uit te leggen aan Amerikanen, die daar niks van be grijpen. Verve- lend vind ik het niet, dat ze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 20