yjy maasstad Organist Verwoerd kan zelf geen concerten meer geven Natuurhistorische magie in De Boshoek C0RREC1 r SUPER AVOND 6]DAAGSE IEDERE DAG PRIJS TOT 21.00 UUR 89 DE JUISTE TIJD NET-MD RECORDER 25 SUPER K00PAV0ND eilili 35 119 BEVEILIGINGS CAMERA m.- DRAADLOZE FM HOOFD TELEFOON =29% ALLES DRAADL00S 100 KANAALS CORRECT OP INTERNET: WWW.C0RRECT.COM CORRECT PERSONAL AUDIO/VIDEO EN HOBBY ELECTR0NICA, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 WWW.C0RRECT.COM 31 1 2 Gerrit Komrij in de bibliotheek Footloose neemt live CD op Nieuwe orgelconcerten in Grote Kerk Ontmoeting aan en onder het kruis 'Steengoed' in De Salon 25 STUKS/700MB maxell. m- C 95 PHILIPS m- Art.nr. 25985 SCHIEDAM - Het inloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 3 april verzorgd door de gezamenlijke koren uit Scheveningen en Krimpen. Zo'n 75 tot tachtig zangers en zangeressen komen dus naar Schiedam. Het programma zal af- gewisseld worden met enkele gedichten. Aanvang is 15.00 uur, toegang is gratis. Tijdschriften Harmonia Radboud Aquarel Ouderenfestival Graauwe Hengst Tot 2 april is het iedere dag prijs in de drie Correctpanden, alles op gebied van beeld, geluid, computers, telecom, software, car en marine electronics gaan weg met hoge kortingen. Kom naar Correct op de Bergweg 110, Ceintuurbaan 111-125 Rotterdam, want dit zijn de goedkoopste lange dagen in Nederland. CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS 5£- 2W5Artnr 255767 mhore dvd-r -39^5"Art.nr. 270803 CORRECTPRIJS 49T- J9&91T Artnr. 194900 CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS TOT 21.00 UUR1 ZONDAG 4 APRIL GEOPEND VAN 12.00-1T00UUR Or 4JT4A Woensdag 31 maart 2004 SCHIEDAM - Gerrit Kom- ry wordt deze maand zestig jaar. Om dit te vieren houdt deze Dichter des Vaderlands een korte tournee langs boekhandels en bibliothe- ken. Op zondag 4 april is hij in de bibliotheek aan het Bachplein. Hij leest daar voor en wordt ondervraagd door een kenner van zyn werk. Nog dit jaar staan er een groot aantal nieuwe uit- gaven, herdrukken en een fotobiografie van Komrij op uitkomen. Gerrit Komrij kreeg in 2000 de titel 'Dich ter des vaderlands'. Inmid- dels heeft hij die titel overge- daan aan Simon Vinkenoog. Mono Blom zai Gerrit Kom- rij in Schiedam ondervra- gen. Zondagavond 4 april Komrij in de Bibliotheek om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 12.50. SCHIEDAM - 'Wereldbe- roemd in Schiedam', zo mag je rockband Footloose ge- rust noemen. Elk jaar tre- den zij voor een menigte van vyfhonderd enthousiaste Schiedammers op tijdens Koninginnedag voor cafe De Unie. En traditie moet er zijn, ook dit jaar weer. Dan mag er ook weleens een plaatje komen, dachten de jongens van deze cover- band. Nu kan Footloose ook thuis of in de wagen worden beluisterd. Twee weken ge- leden waren de live opnames voor zeventig trouwe fans. Meer mocht niet van de brand weer in CJV De Vonk aan de Lange Haven. Deze week moet een moeilijke keuze worden gemaakt: wel- ke nummers op de live-cd komen. De cd-presentatie wordt verricht door Frans van Krugten, die het eerste exemplaar aan de vijf leden van Footloose gaat overhan- digen. Vrijdag 23 april pre- sentatie met optreden van cd van Footloose in de Vonk op de Lange Haven. Aan- vang 20.00 uur. Kees van Eersel was zaterdag 27 maart te gast in de Grote Kerk. door Frank Willemse SCHIEDAM - Jammer, maar't is niet anders. Organist Andre Ver woerd (77), jarenlang vaste orga nist van de Grote Kerk, kan zelf geen grote concerten meer geven. Een licht herseninfarct maakte dat hij twee vingers aan de rechter- hand niet meer goed kan gebrui- ken. „Eenvoudige stukken en be- geleiding van diensten gaat nog wel, maar een concert met duivels moeilijke passages; dan kom ik te- kort." Verwoerd gaat gelukkig niet bij de pakken neerzitten. Ook dit jaar gaat 'zijn' serie zomercon- certen gewoon door. Nog vorige week zaterdag met Kees van Eer sel, een oud leerling van hem, en erna elke maand tot aan eind okto- ber. Dooie vingers. Zijn duim en wijs- vinger blijven wel eens haken. Niet goed genoeg voor een concert maar wel om even Toccata van J. S. Bach voor te spelen. Niet op zijn favoriete orgel van de St. Jans maar gewoon thuis in Overschie met koptelefoon, vanwege de bu- ren. Heel lyrisch vertelt hij over het orgel van de St. Janskerk. Het front uit 1551, gemaakt door Hen- drik Niehoff, een bekende orgel- bouwer uit die tijd. Een orgel dat langzaam groter en nasaler werd met 36 registers of klankkleuren. Met rampzalige verbouwingen als rond 1900 die de laat renaissance stijl bijna vernietigde. Maar toch heeft restaurateur Feltrop het magnifteke instrument in 1975 weer redelijk op orde gekregen. Belangrijk is de nagalm. En die is verbeterd met de grote restauratie van de Grote Kerk vorig jaar. De klankkleur is er op vooruit gegaan, de meuren nemen de noten weer op. Met de dikke glasramen voor de gebrandschilderde ramen en de opnieuw wit geverfde kerk. Een mooier transparanter geluid met een nagalm van precies vier en hal ve seconde, wat de tonen mooi laat uitklinken zonder door elkaar te gaan lopen. Zo vertelt de nog heel kwieke beroepsorganist die jaren op het Rotterdams conservatorium les gaf. Dit jaar gaan de orgelconcerten weer van start. Elke laatste zater dag van de maand om 15.00 uur. Weliswaar zonder de meester zelf maar wel met een keur aan beken de organisten. Verwoerd is maar wat blij dat hij de concerten weer mag organiseren en dat het kerkbe- stuur hem gevraagd heeft voorlo- pig aan te-blijven. Het liefst tot zijn tachtigste vetjaardag dan speelt hij 65 jaar als professional en 25 jaar in Schiedam. Op 9 September zal hij weer vertel- len over zijn orgel. Op die Open Monumentendag met liefhebbers die mee mogen naar boven bij het orgel. Het is altijd heel druk met Foto Roger van der Kraan echte orgelkenners en die dan van alles willen we ten." De concerten zijn vorige week be- ginnen en elke maand volgt er een ander concert. Op 24 april is dat Arie Keijzer, de oud-organist van De Doelen in Rotterdam en van de Grote Kerk van Dordrecht. Op 29 mei staat Johan Th. Lemckert (Laurenskerk, Rotterdam) op het programma, gevolgd op 26 juni door Petra Veenswijk van de Ma ria van Jesskerk in Delft. De con certen vinden altijd op de laatste zaterdag van de maand plaats. In Juli is dat Bas de Vroome van de Nieuwe en Oude kerk van Delft en in augustus Cor Ardesch (Dor drecht). Anders dan normaal (niet in September) speelt Dick Troost van de Lutherse Kerk in Ede op za terdag 2 oktober. En het laatste concert vindt plaats op 30 oktober door Henk Van Putten, organist van de Grote Kerk in Kapelle (Zeeland). SCHIEDAM - Comite Del- flanden van de Stichting Ontmoeting organiseert za terdag 3 april een Passie- Paasavond rond het thema: 'Ontmoeting aan en onder het kruis'. Het thema zal uitgewerkt worden door sa- menzang en een meditatief moment. Daarna zal dhr. A. E. Schouten, voorlichter van de St. Ontmoeting, informa- tie geven over het werk dat deze organisatie vanaf 1991 vanuit het dienstencentrum aan de 's Gravendijkwal mag doen voor dak- en thuislozen in het hart van Rotterdam. De avond wordt gehouden in de Gereformeerde Hoek- steenkerk aan de B.K.-Laan hoek Warande (schuin te- genover het Vlietland zie- kenhuis). Aanvang 19.45 uur. WATERWEG - JVB, de in deze regio populaire Neder- landstalige band rond de Schiedamse zanger/tekst- schryver Jan Visser en de Poortugaalse gitarist Han- sch van der Velden, presen- teert zaterdag 3 april in de Vlaardingse uitgaansgele- genheid De Salon haar nieu we cd 'Steengoed'. De afgelopen maanden heeft de band hard gewerkt om dit in eigen beheer opgeno- men en geproduceerde al bum klaar te stomen. Daar- by werd de hulp ingeroepen van co-producer Emile den Tex (The Scene, De Kast, Birgit en Idols). Hij bege- leidde JVB bij de opname in de Hilversumse Down Un- der-studio van John Ew- bank, de drijvende kracht achter onder meer Marco Borsato. De cd-presentatie zaterdag in De Salon aan de Oostha- venkade in Vlaardingen gaat natuurlijk gepaard met een live-concert van JVB. Ster-gitarist Dany Laden- macher (ex-Herman Brood, thans gitarist bij Xander de Buisoiye) is 'special guest'. Aanvang 22.00 uur, toegang vyf euro. Via www.jvb.info, worden ook vrijkaarten weggegeven. SCHIEDAM - In de bieb aan het Stadserf vindt donderdag 1 april de jaarlijkse tijdschriftenverkoop plaats. In het eerste kwartaal van elk nieuw jaar wordt de tijdschrif- tencollectie van de bibliotheek op- geruimd. Tijdschriften en tijd- schriftenjaargangen 2003 en 2002 worden door de bieb te koop aan- geboden. Het gaat om tijdschriften voor volwassenen en jeugdtijd- schriften. De verkoop vindt don derdag 1 april plaats vindt van 11.00-20.00 uur en duurt slechts een dag. SCHIEDAM - Spirituele vereni- ging Harmonia ontvangt donder dag 1 april Hans Strater die aan de hand van namen waarnemingen doet. Aanvang is 19.45 uur in wijkcentrum Wibautplein en de toegang is vijf euro. SCHIEDAM - Muziekvereniging St. Radboud organiseert vrijdag 2 april een ensemble-avond voor en met haar leerlingen. Alle leerling- muzikanten van jong tot oud zullen hun beste muzikale beentje voor- zetten en een of meerdere stukjes spelen. Ook zullen de leerlingen gezamenlijk optreden in het leer- lingenorkest. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Sint Radboud, Zaal De Noord, aan de Kerkweg 46a. Toegang gratis. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug kan maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en woens dag van 10.00 tot 12.00 uur les in aquarel gevolgd worden. Startda- tum is 5 april en de kosten zijn der- tig euro voor zes lessen. Inschrij- ven aan de balie van het centrum aan het Bachplein. SCHIEDAM - Look TV en Radio Schiedam organiseren maandag 5 april het Ouderenfestival 2004 in het Theater a.d. Schie. Ouderen kunnen die middag in het theater genieten van optredens van de Vlaardingse zangeres Rita Young, Saskia Serge en Corry Konings. Entree is vrij en ook de consump- ties in de pauze zijn voor de bezoe- kers van deze middag geheel gra tis. Om 13.00 uur begint het festi val dat een groot meezingfeest be- looft te worden. SCHIEDAM - In podiumcafe De Graauwe Hengst is vrijdag 2 april vanaf 20.00 uur de eindstrijd van de Popprijs Schiedam. Deze be- looft spannend te worden,want het gaat tussen drie Schiedamse bands. Zondag 4 april wordt er vanaf 16.00 uur tien jaar na de zelfmoord van Kurt Cobain een tribute ge houden. De toegang is gratis. SCHIEDAM - In natuurcentrum De Boshoek wordt zondag 4 april om 11.00 uur de tentoonstelling 'natuurhistorische magie' van kunstenaar en natuurkenner Leo Man't Veld geopend door schrijver en verslaggever Kor Kegel. De magie in de natuur staat deze dag centraal. Loop's avonds eens door de natuur en je voelt het: ogen, die naar je kijken en als je goed luistert, hoor je de bomen fluisteren als je er onderdoor loopt. Je ziet een maretak in een boom hangen, de magische plant van de oude drutden. Of een dikke pad staart je aan. Veel van deze magische zaken zijn terug te vinden in de tentoonstelling 'Natuurhistorische Magie'. Bij het heksen- vuur worden deze dag voor de jeugd spannende verhalen verteld, ook worden er tweedehands natuurboeken te koop aangeboden en er is infor- matie over Aura Soma (kracht van kleuren) en hun nauwe relatie met de natuur. De toegang is gratis, de dag duurt van 12.00 tot 16.00 uur. De Bos hoek ligt in Schiedam-Noord en vanaf het Bachplein is er een bewegwij- zering. CORRECT H0BBY& PERSONAL A/V SwANDAl/ \oNSDAp/ j /maaSt\ /Saar\ WOENSDAG D MAART 0NDERDAG APRIL VRIJDAG APRIL QWARE WIRELESS SECURITY CAM Met deze draadloze beveiligingscamera weet u altijd wie er voor de deur staat. In 3 stappen gei'nstalleerd en klaar voor gebruik. Bereik tot maximaal 100 meter. Voorzien van microfoon. Direct aan te sluiten op TV of videorecorder. Artnr. 269700 1 SONY ICF-60L AT00M KL0KRADI0 Op tijd gewekt worden; met deze klokradio wordt het een zorg minder, want hij wordt volledig door radiogolven ingesteld vanuit Frankfurt op de juiste tijd en datum. Voorzien van dubbele wektijd, LCD display met dimmer, FM/AM ontvangst en power back-up systeem. In zilver kleur uitvoering. Art.nr. 234124 MAXELL CDR-80SPINDEL (25 STUKS) 25 Prima kwaliteit opneembare CD's met een opslagcapaciteit van 700Mb. MM0RE DVD-R 4.7GB/120MIN VIDEO RECORDABLE DVD 10 opneembare DVD's 4.7GB voor gebruik in DVD-R(W) dvd recorders. In jewelcase. Schrijfsnelheid 1-4x. SONY MZ-N710 NETMD RECORDER Met de bijgeleverde USB aansluiting en software zet je snel muziek-, MP3-, WMA- en WAV-files over van PC naar MD. Voorzien van G-protection Jog Proof en MDLP functie. Incl. software, USB kabel, atstandsbediening en hoofdtelefoon. In zilver kleur I uitgevoerd. Atm. 8.1x7.4x2 cm. Artnr. 251745 OLYMPUS S-701 MEMO- RECORDER Met deze memorecorder spreekt u makkelijk en snel overal uw gedachten in. Voorzien versneld afspelen. Geschikt voor micro- cassettes. Atm. 12x6x2.5 cm Artnr. 187429 CORRECTPRIJS PHILIPS SBC-HE261 HQ HOOFDTELEFOON In-ear hoofdtelefoon van prima kwaliteit met uitgebalanceerd geluid. Met opbergbox en verwisselbare kapjes. $£9" Artnr. 265217 C0RR6CTMUS PHILIPS SBC-HC8410 HIGH-END DRAADLOZE FM-H00FDTELEF00N In deze oplaadbare draadloze FM-hoofdtelefoon combineert Philips een superieure geluidsweergave met fraaie vormgeving. Dankzij automatische kanaalkeuze heeft u altijd een optimale signaalontvangst. Voorzien van stereo volumeregeling en oplader/houder. Frequentiebereik: 10-22.000Hz. Bereik tot 100 meter. K0RTING SSSfS 38 MARMITEK P0WERMID XTRA MET 4IN1 AFSTANDSBEDIENING TV, videorecorder of satellietontvanger draadloos overal in uw huis bedienen? De set bestaat uit een ontvanger in de vorm van een piramide en een universele 4 in 1 atstandsbediening met ingebouwde zender. Voorgeprogrameerd voor de meeste gangbare merken. Art.nr. 249318 BEARCAT UBC120 XLT PORTABLE SCANNER Compacte 100 kanaals scanner met Twin turbo scan en Priority en Search. Naast politie, brandweer en ambulance kunt u ook de AM-luchtvaart ontvangen. Inclusief rubberen antenne, oortelefoon, riemclip, oplaadbaar batterijpack en adapter/lader. Afm. 6.4x17.9x4.5 cm. SUPER K00PAV0NDPRIJS PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN GEEN TELEFONISCHE RESERVERINGEN MOGELIJK RUIME PARKEER- GELEGENHEID DIRECT VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 5